Anda di halaman 1dari 4

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK&KEWARGANEGARAAN


7 Julai 2011 (Khamis) 0710 - 0810 (1 Jam) 4A 30 orang 3. HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT Unit 4 : Interaksi dengan Komuniti Sekolah Aktiviti 4A: Patuhi Peraturan Sekolah Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1. Menyenaraikan kepentingan peraturan sekolah. 2. Menghasilkan peraturan kelas. 3. Mematuhi dan menghargai peraturan sekolah.

Tarikh Masa Tahun / Kelas Bilangan murid TEMA Tajuk Aktiviti (Buku Teks) Hasil Pembelajaran (HP)

Isi Pelajaran Pendekatan Strategi Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari / Kemahiran Generik

Lihat Lampiran 1 (HP1,HP2 dan HP3) Pembelajaran Aktif Pembelajaran Koperatif dan Kolaboratif MI : Interpersonal & verbal- linguistik KBF : Menjana idea KB : Memerhati, mentafsir maklumat, mencatat nota, mengingat mendengar dan komunikasi EIC : Kesedaran sosial dan kemahiran sosial Kerjasama dan bertanggungjawab Mematuhi dan menghargai peraturan sekolah Murid-murid sudah mengetahui tentang peraturan sekolah.

Nilai Murni (NM) Nilai Alam Sekitar (NAS) Unsur Patriotisme (UP) Pengetahuan Sedia Ada

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8

Bahan Sumber Pengajaran Pembelajaran (BSPP) Kad Situasi Peta Minda Pen Marker Kad Manila Contoh Peraturan Kelas Lembaran Kerja Teka Silang Kata Latihan Susulan

Kuantiti 1 1 6 6 1 15 30 30

Prosedur Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Set Induksi (5 minit) 1. Guru memastikan persekitaran bersih dan murid selesa serta sedia untuk belajar. 2. Guru menayangkan kad situasi iaitu Ponteng Sekolah kepada murid-murid. 3. Murid diminta kesan situasi tersebut secara Think-Pair-Share. 4. Secara rawak, guru memilih beberapa pasangan untuk menyatakan pandangan masing-masing 5. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran.

Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari / Kemahiran Generik Strategi: Koperatif (Think-Pair-Share) KB : Mentafsir maklumat KBF: Membuat andaian MI: Verbal-Linguistik Interpersonal

Catatan (NM / NAS / UP/ BSPP) BSPP Kad Situasi

Langkah 1 (20 minit) HP1 : Menyenaraikan kepentingan peraturan sekolah. 1. Guru menerangkan peraturan sekolah kepada murid-murid menggunakan peta minda. 2. Guru bersoal jawab dengan murid berdasarkan penerangan yang diberikan 3. Murid dibahagikan kepada 6 kumpulan. Setiap kumpulan memilih seorang ketua, material monitor, pencatat dan pelapor. 4. Material monitor mengambil pen marker dan kad manila dari meja guru. 5. Murid diminta untuk menyenaraikan kepentingan peraturan sekolah pada kertas manila dalam bentuk peta minda menggunakan teknik Round Table. 6. Hasil kerja murid dipamerkan secara serentak pada papan tulis dan pelapor secara bergilir-gilir melaporkan hasil kerja kumpulan masing-masing. 7. Guru menilai hasil kerja murid dan seterusnya membuat rumusan isi pelajaran. Strategi: Koperatif (Round Table) KB: Mendengar KBF: Menjana Idea MI: Verbal-linguistik Interpersonal EIC : Kemahiran sosial

BSPP Peta Minda Pen Marker Kad Manila NM Kerjasama Bertanggungjawab

Langkah 2 (15 minit) HP2: Menghasilkan peraturan kelas

Strategi: Koperatif dan kolaboratif (Rally Table) KB: Mendengar Komunikasi MI: Verbali-linguistik Interpersonal

BSPP Contoh peraturan Kelas Lembaran kerja NM Bertanggungjawab

1. Murid memerhatikan peraturan kelas yang telah disediakan oleh guru. 2. Guru bersoal jawab dengan murid peraturan kelas itu. a. Apakah yang telah kamu lihat? b. Kenapa kita perlu membuat peraturan kelas? 3. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid-murid. 4. Secara berpasangan, murid diminta untuk menghasilkan peraturan kelas. 5. Secara rawak, guru memilih beberapa pasangan untuk membentangkan hasil kerja mereka. 6. Guru merumuskan isi pelajaran dan seterusnya menerapkan nilai murni iaitu bertanggungjawab.

Langkah 3 (15 minit) HP3 : Mematuhi dan menghargai peraturan sekolah. 1. Guru mengedarkan teka silang kata cara mematuhi dan menghargai peraturan sekolah kepada murid-murid. 2. Secara individu murid diminta untuk menyelesaikannya. 3. Guru dan murid berbincang tentang jawapan teka silang kata tersebut. 4. Guru merumuskan isi pelajaran dan seterusnya menerapkan nilai patriotisme.

KB: Mendengar Mencatat nota MI: Verbal-linguistik Interpersonal KBF: Menjana idea EIC: Kemahiran sosial Kesedaran sosial

BSPP Teka Silang Kata UP Mematuhi dan menghargai peraturan sekolah.

Penutup (5 minit) 1. Guru menilai kefahaman murid tentang hasil pembelajaran secara lisan. 2. Guru merumuskan keseluruhan isi pelajaran, nilai murni dan unsur patriotisme dengan menggunakan peta minda.

KB : Mengingat Mendengar Memerhati MI: Verbal linguistik

BSPP Peta Minda Latihan Pengukuhan NM Kerjasama Bertanggungjawab

3. Material monitor mengambil latihan pengukuhan dari meja guru. 4. Murid-murid diminta melengkapkan latihan pengukuhan sebagai aktiviti susulan dan hendaklah dihantar pada kelas berikutnya.

UP Memematuhi dan menghargai peraturan sekolah.

PENYEMAKAN DAN PENGESAHAN RPH


(Diserahkan kepada guru / pensyarah penyelia sebelum melaksanakan sesi p-p)

Disemak oleh Guru / Pensyarah Penyelia Catatan:

Disahkan oleh Guru Besar Catatan:

Tandatangan : Nama Tarikh : :

Tandatangan : Nama Tarikh : :