Anda di halaman 1dari 6

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

MATEMATIK TINGKATAN 1
BORANG TAPAK ITEM
Nama Sekolah :
Nama Calon

Kod Sekolah :

:_________________________________________________________________________

No Kad Pengenalan: ___________/____/_________

Tingkatan :______________Tahun :___________

Membilang, menyebut dan menulis nombor bulat sehingga juta


1. Baca setiap nombor berikut.
Set 1
a) 23
b) 451
c) 1001

d) 23 000

e) 341 245

B1D1E1

f) 2 000 201

Set 2
a) 12

b) 231

c) 2001

d) 12 500

e) 300 230

f) 1 000 100

2. Bilang secara menaik dalam kumpulan sepuluh mulai 10 hingga 100


3. Bilang secara menurun dalam kumpulan sepuluh mulai 200 hingga 100.
4. Tuliskan nombor berikut dalam perkataan.
a) 45 - ____________________________________________________
b) 630 - ____________________________________________________
c) 5601-_____________________________________________________
d) 78 900-___________________________________________________
e) 230 340 - __________________________________________________
__________________________________________________
f) 2 560 075 - _________________________________________________
_________________________________________________

Kenal pasti nilai tempat dan nilai digit nombor bulat sehingga juta

B2D1E1

1. Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi digit yang bergaris dalam setiap
nombor berikut.
a) 34 567
b) 5 643 789
Nilai Tempat:__________

Nilai Tempat:_____________

Nilai Digit:____________

Nilai Digit:_______________

c) 2 300
Nilai Tempat:___________
Nilai Digit : _____________
1/6

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH


MATEMATIK TINGKATAN 1
BORANG TAPAK ITEM
Nama Sekolah :
Nama Calon

Kod Sekolah :

:_________________________________________________________________________

No Kad Pengenalan: ___________/____/_________

Tingkatan :______________Tahun :___________

Membundarkan nombor bulat

B3D1E1

1. Bundarkan 1 234 678 kepada


a) Puluh yang hampir :_______________________
b) Puluh ribu yang hampir :____________________
c) Ratus yang hampir: _____________________
d) Juta yang hampir :______________________
e) Ratus ribu yang hampir :________________________
f) Ribu yang hampir :____________________________

Melakukan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi ke atas nombor bulat
1. Selesaikan
a)

b)

2. Selesaikan
a)

b)

B3D1E2

2/6

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH


MATEMATIK TINGKATAN 1
BORANG TAPAK ITEM
Nama Sekolah :
Nama Calon

Kod Sekolah :

:_________________________________________________________________________

No Kad Pengenalan: ___________/____/_________

Tingkatan :______________Tahun :___________

3. Selesaikan
a)

4. Selesaikan
a)

b)

b)

Melakukan pengiraan yang melibatkan mana-mana gabungan daripada


penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian nombor bulat termasuk
penggunaan kurungan
1. Selesaikan
a)

c)

B4D1E1

b)

d)

3/6

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH


MATEMATIK TINGKATAN 1
BORANG TAPAK ITEM
Nama Sekolah :
Nama Calon

Kod Sekolah :

:_________________________________________________________________________

No Kad Pengenalan: ___________/____/_________

Tingkatan :______________Tahun :___________

e)

Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi nombor bulat, B5D1E1


pecahan dan nombor perpuluhan
Arahan: Jawab di ruangan yang disediakan. Jalan kerja mestilah ditunjukkan dengan
jelas dan teratur. Tunjukkan dua atau lebih jalan kerja. Penerangan menggunakan
gambarajah juga turut dibenarkan.
1. Mr. Lim membeli 5 pek pen. Setiap pek mengandungi 12 batang pen. Dia
menyimpan 4 batang pen dan bakinya diberikan sama rata kepada 8 orang
pelajarnya yang memperoleh markah penuh dalam suatu ujian Matematik.
Berapakah bilangan pen yang diterima oleh setiap murid?

4/6

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH


MATEMATIK TINGKATAN 1
BORANG TAPAK ITEM
Nama Sekolah :
Nama Calon

Kod Sekolah :

:_________________________________________________________________________

No Kad Pengenalan: ___________/____/_________

Tingkatan :______________Tahun :___________

2. Khang Qing membeli 42 meter kain. Dia menggunakan kain itu untuk membuat
5 helai alas meja dan 4 helai langsir. Sehelai alas meja memerlukan 4 meter
kain dan sehelai langsir memerlukan 6 meter kain. Berapakah panjang baki kain
itu?

3. Ruzaida mempunyai 13 meter reben. Dia menggunakan 5 meter reben itu untuk
membuat bunga hiasan. Baki reben itu digunakan untuk mengikat sebuah kotak.
Setelah mengikat kotak itu, didapati panjang reben yang masih tinggal ialah 4
meter. Hitung panjang reben yang digunakan untuk mengikat kotak itu.

5/6

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH


MATEMATIK TINGKATAN 1
BORANG TAPAK ITEM
Nama Sekolah :
Nama Calon

Kod Sekolah :

:_________________________________________________________________________

No Kad Pengenalan: ___________/____/_________

Tingkatan :______________Tahun :___________

DITAKSIR OLEH :

DISAHKAN OLEH :

__________________________
(Nama :
Tarikh :

__________________________
(Nama :
Tarikh :

6/6

Anda mungkin juga menyukai