Anda di halaman 1dari 16

3758/2

Ekonomi
R/Tangga
Kertas 2
Sept 2012
2 jam

NAMA : .............

TING: 5

JABATAN PELAJARAN NEGERI


PULAU PINANG
PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA 2012

EKONOMI RUMAH TANGGA


Kertas 2
Dua Jam

60

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Jawab semua soalan dalam Bahagian
A, satu soalan daripada Bahagian B
dan satu soalan daripada Bahagian C.

Bahagian Soalan
A

2. Setiap soalan diperuntukkan 15


markah

B
3. Tuliskan jawapan anda di ruangan
yang disediakan pada kertas soalan.
4. Kerja mengira mesti ditunjukkan
dengan jelas. Anda mungkin
kehilangan markah jika langkahlangkah penting tidak ditunjukkan
dengan teratur. Penggunaan
kalkulator saintifik yang tidak boleh
diprogramkan adalah dibenarkan.

Markah Markah
Penuh Diperoleh
15

15

15

15

15

15

Jumlah

60

_________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak.

Bahagian A
[ 30 markah ]
Jawab semua soalan
Rajah 1 menunjukkan tiga jenis makanan yang dimasak dengan kaedah memasak
tertentu.
Makanan : Ikan

Makanan : Beras

Makanan : Kacang panjang

Z
Rajah 1

a. Nyatakan kaedah memasak X, Y dan Z di Rajah 1.


[ 3 markah ]
b. Terangkan kesan haba terhadap ketiga-tiga makanan itu dari segi rupa,
warna dan tekstur.
[ 9 markah ]
c. Berdasarkan Rajah 1, nyatakan 3 aspek yang perlu dipertimbangkan semasa
memilih alat penjimat masa pada Y
[ 3 markah ]

Jawapan :
a. Kaedah memasak : X .
Y .
Z .
b.
Makanan

c.

Rupa

Kesan haba ke atas makanan


Warna
Tekstur

Aspek yang dipertimbangkan semasa memilih


i.

ii.

..

iii.

..

2. Rajah 2 menunjukkan struktur keluarga Puan Hashimah dan maklumat ahli


keluarganya.

Pn Hashimah
- seorang ibu tunggal
- bekerja tetap dengan pendapatan sebanyak RM800.00
- bekerja sambilan pada waktu malam dengan pendapatan
sebanyak RM300.00
- selalu keletihan, anak - anak dan rumahtangga tidak terurus

Anita

Adam

Amin

Suria

(18 Tahun)

(16 tahun)

( 12 Tahun)

(7 tahun)

- Pekerja Kilang

- Tercicir
persekolahan

- masih
bersekolah

- masih
bersekolah

- seorang perokok

- bersikap nakal
dan selalu
bergaduh

- berpenyakit
lelah/asma

- kaki lepak
- Vandalisme

dengan
adik

Rajah 2

a) Nyatakan tiga masalah yang dihadapi oleh keluarga Puan Hashimah.


(3 markah)

b) Terangkan faktor yang mempengaruhi peranan ahli keluarga yang perlu


dipertimbangkan oleh ahli keluarga Puan Hashimah bagi mengatasi masalah itu.
(8 markah)

c) Nyatakan 4 jenis kemudahan awam dalam komuniti yang boleh membantu


keluarga Puan Hashimah.
(4 markah)

Jawapan
2 a)

i)

................................................................................................................

ii)

................................................................................................................

iii)

................................................................................................................

b)
Faktor yang mempengaruhi
peranan ahli keluarga

Cara Penyelesaian

i.

ii.

iii.

iv.

c) Kemudahan awam
i.

..................................................................................................................

ii. ..................................................................................................................
iii. ...................................................................................................................
iv. .................................................................................................................

Bahagian B
[ 15 markah ]
Jawab SATU soalan
3.

Rajah 3 menunjukkan makanan yang dicadangkan untuk sipulih berserta


kuantiti dan komposisi nutrien yang boleh dimakan bagi setiap 100g makanan
berdasarkan Peruntukan Diet Harian Yang Disarankan (RDA)

Bubur Ayam

Buah Kiwi

Porsi

210 g

Porsi

120 g

% E.P

100 %

% E.P

88 %

Protein

11.3 g

Protein

1.2 g

Lemak

1.3 g

Lemak

0.6 g

Karbohidrat

26.4 g

Karbohidrat

14.2 g

(Dipetik daripada laman web http:// nutritiondata.self.com)


Rajah 3

a) Hitung jumlah nilai tenaga dalam kilojoule untuk makanan itu.


(13 markah)

b) Nyatakan dua jenis vitamin yang diperlukan oleh sipulih .


(2 markah )

7
a) Jumlah nilai tenaga makanan.

b) Dua jenis vitamin yang diperlukan oleh sipulih

3758/2

i.

..

ii.

...

Lihat halaman sebelah


SULIT

8
4. Rajah 4 menunjukkan pakaian lengkap pasukan koir perempuan dan lelaki yang
terdiri daripada 15 orang lelaki dan 15 orang perempuan.
Jadual 1 menunjukkan senarai bahan, kuantiti dan kos seunit bagi sehelai skirt koir
perempuan.

Rajah 4
Bil
1
2
3
4

Bahan

Kuantiti
2 meter
0.5 buku
1 pasang
1 keping

Fabrik Satin
Benang Jahit
Cangkuk dan Palang
Zip

Kos Seunit (RM)


12.00
1.00
0.30
0.50

Jadual 1

3758/2

Lihat halaman sebelah


SULIT

9
Berdasarkan Jadual 1 dan Rajah 4, hitungkan
a) Jumlah kos bahan sehelai skirt peserta koir perempuan.
(3 markah)
b) jumlah kos sepasang pakaian koir perempuan untuk 15 orang sekiranya kos
bahan kemeja ialah RM25.00, kos upah sepasang pakaian koir ialah RM20.00
dan kos sampingan RM3.00.
(6 markah)
c) kos bahan 15 helai seluar panjang peserta koir lelaki, jika jumlah kos bahan 30
pasang pakaian koir ialah RM1700.00
(6 markah)

Jawapan
a) Kos bahan sehelai skirt peserta koir perempuan

3758/2

Lihat halaman sebelah


SULIT

10

b) Jumlah kos pakaian koir perempuan untuk 15 orang

c) Jumlah kos bahan 15 helai seluar panjang peserta koir lelaki

3758/2

Lihat halaman sebelah


SULIT

11

Bahagian C
[ 15 markah ]
Jawab SATU soalan
Rajah 5 menunjukkan sehelai blaus.

Rajah 5
a.

Nyatakan jenis belah pada garis leher blaus itu.


(1 markah)

b.

Rajah 6 menunjukkan langkah pertama mengemaskan garis leher blaus itu.

Rajah 6
Dengan bantuan gambarajah berlabel, huraikan langkah seterusnya
mengemaskan garis leher pada blaus itu.
(14 Markah )
3758/2

Lihat halaman sebelah


SULIT

12

Jawapan
a. Nama belah pada garis leher : ..............................................................................
b. Langkah seterusnya mengemaskan garis leher pada blaus.

3758/2

Lihat halaman sebelah


SULIT

13

( sambungan)

3758/2

Lihat halaman sebelah


SULIT

14

6. Jadual 2 menunjukkan nama, kuantiti dan komposisi nutrien yang boleh dimakan bagi
setiap 100g buah limau bali yang dimakan

Nama
makanan
Buah Limau

Komposisi mutrien yang boleh dimakan bagi setiap 100g


Kuantiti

180g

Protein

Lemak

Karbohidrat

Asid

Tenaga

(g)

(g)

Askorbik

(Kkal)

0g

10 g

61 mg

38

1g

Bali
(Dipetik daripada laman web http:// nutritiondata.self.com)
Jadual 2

Rajah 7 menunjukkan sistem pencernaan

Rajah 7

a) Huraikan proses pencernaan yang berlaku di P, Q dan R bagi nutrien yang

terkandung dalam makanan itu.


[ 12 markah ]
b) Nyatakan 3 fungsi asid askorbik terhadap tubuh.

3758/2

[ 3 markah ]
Lihat halaman sebelah
SULIT

15
Jawapan

a) Tindakbalas enzim di P

Tindak balas enzim di Q

3758/2

Lihat halaman sebelah


SULIT

16
Tindak balas enzim di R

b) Fungsi asid askorbik

i.

ii.

iii.

3758/2

Lihat halaman sebelah


SULIT

Anda mungkin juga menyukai