Anda di halaman 1dari 1

Guia dels poemes medievals per a les tertlies i per a escriure al quadern de lectura 1. P.

53: El viatge de les mans Ibn Khafaja d'Alzira (Poeta arabigovalenci) 1.1 Qu descriu el poema? 1.2 Quins termes o mots et sn difcils d'entendre? s important que resolgues els dubtes preguntant als companys o buscant al diccionari o enciclopdia. Anota'ls durant la lectura per a preguntar i defineix-los en trobar la soluci. 1.3 El poema s ple de metfores del segent tipus: A s B, on A s el terme real i B s l'imaginari; B (metfora pura); B de A. Busca al text 3 metfores i localitza'n el terme real. 1.4 Quin s el vers o els dos versos seguits que ms t'han agradat o que trobes bells. Copia'ls i explica les raons per les quals els destaques. Si contenen metfores, indica en l'explicaci els termes reals a qu fan referncia. 1.5 Caracteritza tot el poema amb dos adjectius deixant a banda els ms comuns (bonic, bell, impressionant...) 2. P. 57: Tinc un desfici, ai, inclement La Comtessa de Dia (Trobairitz) 2.1 Qu descriu el poema? 2.2 Quins termes et sn difcils d'entendre? s important que resolgues els dubtes preguntant als companys o buscant al diccionari o enciclopdia. Anota'ls per a preguntar i defineix-los en trobar la soluci. 2.3 A qui es dirigeix el jo lric del poema? Qu pretn? 2.4 Quins personatges apareixen en el poema i quina s la relaci entre ells? 2.5 L'amor de qu es parla en aquesta composici s real o simblic? En qu et bases? 2.6 Qu t'ha cridat ms l'atenci del poema? Comenta-ho breument. 2.7 Quins dos versos (aproximadament) destacaries del poema que d'alguna manera resumeixen la situaci relatada al llarg d'ell. 2.8 Qu creus que s'est proposant en la darrera estrofa del poema? 3. P. 133: Balada -Andreu Febrer (Entre els trobadors i el segle d'Or) 3.1 La llengua d'aquest poema mostra una transici entre dues varietats lingstiques. Quines sn? 3.2 De qu es lamenta el jo lric al poema? 3.3 Com encara el poeta l'actitud de l'amada? Explica-ho amb dos exemples diferents que hi a dins el poema. 3.4 Podries esmentar alguna can coneguda de tema semblant? Qu hi succeeix? 4. P. 158: Poema LXVIII Ausis March (Segle d'Or) 4.1 Les dues primeres estrofes del poema estableixen una comparaci amb les dues restants. Quina s la intenci del poeta a l'hora de comparar-se a un vailet (jove criat)? Qu pretn explicar? 4.2 Quina actitud amorosa vol mostrar el poeta a la seua amada en les dues darreres estrofes? 4.3 Amb quina expressi o senyal es dirigeix a l'amada? 5. P. 226-227: Fragment d'Espill o Llibre de les dones Jaume Roig (Segle d'Or) 5.1 El poema relata els primers dies de la vida marital desprs de les noces. Qui parla de qui? Resumeix breument quatre o cinc ancdotes comentades al poema. 5.2 Qu et sorprn d'aquest fragment? 5.3 Quins sentiments hi ha darrere d'aquesta dura descripci? Intenta imaginar-te'ls. 5.4 Rimar i compondre versos de quatre sillabes s difcil. Si els lliges en veu alta t'adonars del procediment o caracterstica del valenci que ho facilita una mica. Quin?

6. P. 248: La balada de la garsa i l'esmerla Joan Ros de Corella (Segle d'Or) 6.1 La segona estrofa del poema (Del mal... haja morir) s complexa sintcticament i per tant el sentit s ms difcil de captar. Desfs el galimaties i explica qu hi vol dir el poeta amb paraules senzilles. 6.2 Quina prova demana el poeta a l'estimada com a senyal de l'amor recproc? 6.3 Per qu la primera estrofa s diferent a les tres restants? 6.4 Trobes alguna relaci entre les dues aus (garsa i merla) i els personatges de les tres darreres estrofes del poema? Explica les possibles semblances.