Contoh RPH Kumpulan 1

Contoh RPH Kumpulan 1
Mata Pelajaran Kelas Tajuk Masa : Dunia Muzik : 3 Anggerik : Irama : 9.00 – 9.30 pagi (30 minit)

Standard Pembelajaran : 1.2.1 Memainkan perkusi mengikut corak irama melodi. - postur - cara memainkan

Objektif Pembelajaran

: Pada akhir pembelajaran, murid dapat memainkan perkusi mengikut corak irama melodi lagu Azam Baru dengan postur yang betul. : 1. Menepuk corak irama mengikut melodi lagu Azam Baru. 2. Menyanyi sambil menepuk corak irama mengikut melodi lagu Azam Baru. 3. Memainkan perkusi mengikut corak irama melodi lagu Azam Baru. 4. Memainkan corak irama yang dipilih daripada melodi lagu Azam Baru.

Aktiviti

Elemen Merentas Kurikulum Bahan Bantu Belajar

: Kreativiti

: 1. Lagu Azam Baru. CD 1 Track 01 dan 02 2. Flashcard/poster irama

Penilaian Pembelajaran : Pemerhatian - Memainkan corak irama melodi lagu Azam dan Pengajaran Baru dengan postur yang betul. Refleksi :

Kursus KSSR Dunia Muzik Setiu

1

Contoh RPH Kumpulan 1 Contoh RPH Ringkas Tajuk/Fokus : Irama S.P 1. 2.1 Objektif : Pada akhir pembelajaran. Menepuk corak irama mengikut melodi lagu Azam Baru. murid dapat memainkan perkusi mengikut corak irama melodi lagu Azam Baru dengan postur yang betul.30am 3 Anggerik DUNIA MUZIK Refleksi Kursus KSSR Dunia Muzik Setiu 2 . Memainkan corak irama yang dipilih daripada melodi lagu Azam Baru. Aktiviti : 1.2. 3. 4.00am – 9. Menyanyi sambil menepuk corak irama mengikut melodi lagu Azam Baru. : /30 pelajar mencapai objektif yang ditetapkan 9. Memainkan perkusi mengikut corak irama melodi lagu Azam Baru.

Contoh RPH Kumpulan 1 Contoh Flashcard/Poster Irama (saiz mengikut kesesuaian kelas). IRAMA 1 IRAMA 2 IRAMA 3 Kursus KSSR Dunia Muzik Setiu 3 .

IRAMA 1 IRAMA 2 IRAMA 2 Kursus KSSR Dunia Muzik Setiu 4 .Contoh RPH Kumpulan 1 Contoh Flashcard/Poster Irama (saiz mengikut kesesuaian kelas).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful