Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KAJIAN TEMPATAN

Tarikh Masa Kelas Bilangan murid Mata Pelajaran Tema Tajuk Isi Pelajaran

: 3 Ogos 2012 : 8.15 pagi 8.45 pagi : 5 Omega : 20 orang : Kajian Tempatan : Sejarah Negara Kita : Kegemilangan Melaka : Zaman Kesultanan Melayu Melaka

Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mengetahui Melaka merupakan sebuah negeri yang bersejarah.

Hasil pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menyatakan gelaran jawatan Pembesar Empat Lipatan zaman kesultanan Melayu Melaka. 2. Menyatakan peranan Sultan dan Pembesar Empat Lipatan menggunakan peta Minda. 3. Menyenaraikan tokoh-tokoh dan sumbangan pada zaman kesultanan Melayu Melaka Penyerapan nilai murni : Kerjasama Tolong-menolong Hormat-menghormati Amanah Bertanggungjawab

Unsur Patriotisme 1. Perasaan cintakan tanah air 2. Berbangga dengan Zaman Kesultanan Melayu Melaka yang gemilang. 3. Menanam semangat patriotik dalam diri dan budaya mencintai ilmu. 4. Bersyukur dan berbangga menjadi rakyat Malaysia.

Sumber pengajaran dan pembelajaran. ABM : LCD, layar skrin, pembesar suara, komputer riba. BBM : Tayangan video, Kertas Mahjong, Manila Kad, Marker Pen, Sampul Surat.

Pengisian Kurikulum : Kecerdasan pelbagai Verbal linguistik Kinestetik Visual ruang Kemahiran Belajar Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif (KBKK) Inkuiri (penemuan) Kajian masa depan. Perbincangan Pembelajaran koperatif Perancangan aktiviti mengikut pengalaman. Pembelajaran masteri

LANGKAH

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN

Set induksi Tayangan Video Kesultanan Melayu (5 minit) Melaka Tujuan: Menarik minta murid bagi tujuan tajuk pembelajaran.

Murid menonton tayangan video yang BBM ditunjukkan. Murid diminta memberikan pendapat mengenai video yang ditayangkan. Murid berbincang dengan guru mengenai video. Guru membuat perkaitan dengan isi pelajaran Nilai : Memberi perhatian Bekerjasama memberi pendapat. Penghayatan Tayangan video

Unsur Patriotisme: Berbangga dengan zaman kegemilangan Melaka. KBKK Mengaitkan Menjana idea

Langkah 1 (7 minit)

Tayangan Slaid (Zaman Kesultanan Melayu Melaka). Slaid : Sistem pemerintahan zaman KMM. Sistem Pembesar Empat Lipatan. Peranan sultan dan pembesar. Susur galur warisan kesultanan Melayu Melaka Melaka sebagai pelabuhan entreport. Tujuan: Memberikan konsep zaman kegemilangan zaman KMM.

Guru menayangkan slaid Sistem Pemerintahan Zaman KMM Guru menerangkan Slaid yang ditayangkan. Murid memberi perhatian dengan persembahan slaid yang diberi. Murid membincangkan mengenai tayangan slaid bersama guru. Murid membuat rumusan.

BBM Tayangan Slaid

Nilai : Memberi perhatian Bekerjasama memberi pendapat. Penghayatan

Unsur Patriotisme: Berbangga dengan zaman kegemilangan Melaka. KBKK Mengaitkan Menjana idea Memahami konsep Membuat rumusan

Langkah 2 ( 5 minit)

Permainan menyusun susur galur Kesultanan Melayu Melaka. Parameswara (Raja Iskandar Syah) Sultan Megat Iskandar Syah Sultan Muhammad Syah Sultan Abu Syahid Sultan Muzaffar Syah Sultan Mansur Syah Sultan Alauddin Riayat Syah Sultan Mahmud Syah

Murid dibahagikan kepada empat kumpulan. Murid diminta duduk di dalam kumpulan. Guru memberikan kad nama sultan Zaman kesultanan Melayu Melaka. Murid perlu menyusun nama sultan KMM mengikut masa dan heriarki. Setiap kumpulan menghantar wakil untuk mempersembahkan hasil kumpulan.

BBM Manila kad. Kad skor markah

Nilai : Memberi perhatian Bekerjasama memberi pendapat.

Unsur Patriotisme: Memahami turutan Sultan KMM KBKK Menyusun fakta Menjana idea Memahami konsep

Tujuan : Memahami susur galur KMM menikut urutan yang betul.

Guru mengambil markah setiap kumpulan mengikut susunan yang betul. Markah dicatat di atas kad skor markah.

Langkah 3 (10 minit)

Peta Minda mengenai KMM. Tugas pembesar empat lipatan (Bendahara, Penghulu Bendahari, Temenggung dan Laksamana). Kepentingan Melaka sebagai pelabuhan enterport. Kepentingan atau tugas sultan zaman KMM dan zaman sekarang. Kaedah mengembalikan kegemilangan KMM semula.

Wakil setiap kumpulan memilih sampul tugasan yang diberikan. Guru memberikan kertas mahjong dan marker kepada setiap kumpulan. Murid diminta menghasilkan peta minda mengenai tajuk yang diberi di dalam sampul.

BBM Nilai : Bekerjasama memberi pendapat. Keyakinan untuk ke hadapan. Unsur Patriotisme: Menyemai sikap cintakan negara. Memahami tugas sultan dan sebagai rakyat. KBKK Menyusun fakta Menjana idea Kertas mahjong. Peta Minda. Marker pen Kad skor markah

Murid berbincang mengenai tajuk dan menghasilkan peta minda. Wakil kumpulan diberi satu minit kehadapan bagi membentangkan peta minda kepada kelas.

Guru menilai hasil kerja murid dan memberikan markah mengikut kumpulan.

Markah dicatat di atas kad skor markah.

Penutup (3 minit)

Tayangan Video Kebangkitan Islam zaman KMM. Guru membuat Rumusan.

Murid menghayati video yang ditayang. Guru dan murid berbincang mengenai video. Guru membuat rumusan mengenai zaman KMM.

BBM Tayangan video

Nilai : Memberi perhatian Bekerjasama memberi pendapat. Penghayatan

Unsur Patriotisme: Berbangga dengan zaman kegemilangan Melaka. KBKK Membuat rumusan

Ulasan Pelajar (Refleksi): ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________

Ulasan Pensyarah: ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________