Anda di halaman 1dari 10

August 10, 2012

[RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH )]

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SLOT PENGAJARAN MEMAHAMI ELEMEN MULTIMEDIA Kelas Tarikh Masa Bilangan Pelajar Tajuk/Bidang Pelajaran Topik Sub Topik Objektif Pembelajaran : 4 Jaya ( Makmal Komputer 2 ) : 8 Oktober 2012 : 9.00 pagi - 10.20 pagi ( 1 jam 20 minit ) : 30 (10 lelaki, 20 perempuan) : Memahami Elemen Multimedia : Elemen Multimedia : Teks : Pada akhir pelajaran, pelajar dapat : ( i ) Mendefinisikan maksud teks secara lisan ( ii ) Menjelaskan maklumat mengenai penggunaan teks di dalam suatu persembahan multimedia ( iii ) Menyenaraikan jenis-jenis teks secara bertulis ( iv ) Menjustifikasikan hasil tugasan secara lisan Hasil Pembelajaran : ( i ) Mengulas aspek-aspek teks yang terdapat dalam suatu persembahan multimedia ( ii ) Memupuk nilai-nilai murni seperti bekerjasama dan tolong-menolong daripada aktiviti yang dilakukan dalam kumpulan Pengetahuan sedia ada : ( i ) Pelajar mempunyai kemahiran copy dan paste ( ii ) Pelajar mengetahui cara memuat turun gambar dari internet ( iii ) Pelajar mengetahui cara melayari internet

August 10, 2012

[RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH )]

( iv ) Pelajar mempunyai kemahiran menyimpan gambar yang telah dimuat turun di di dalam fail Kemahiran Berfikir Kemahiran Belajar Penerapan nilai Bahan Bantuan Mengajar : Menjana idea, mencirikan, mengenal pasti, mengkategori, membuat inferens dan menerangkan sebab : Mengumpul, mencatat : Bekerjasama, tolong menolong, tidak mudah berputus asa, berani mencuba : ( i ) Komputer ( ii ) Slaid pembentangan ( iii ) Bahan bacaan Majalah, surat khabar ( iv ) Board ( v ) Kotak ( peti surat )

( vi ) Media tayang kaku - Layar putih, LCD Projector, Overhead Projector ( OHP )

August 10, 2012

[RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH )]

Masa / Langkah

Isi Pelajaran

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Catatan ( BBM, Kaedah, Kesepaduan, Kemahiran Berfikir, Nilai ) Kaedah : Demonstrasi BBM : 1. Bahan bacaan ( majalah, surat khabar ) 2. Board 3. Gambar 4. Slide pembentangan 5. Layar putih 6. LCD Projector 7. Overhead Projector Kemahiran Berfikir : 1. Menjana idea 2. Mendefinisikan Kemahiran Belajar : 1. Mencatat Nilai : 1. Bekerjasama 2. Menghargai

Permulaan - set induksi ( 5 minit )

Pengenalan kepada elemen multimedia ( teks ) Definisi : Teks merupakan huruf-huruf tersusun bagi membentuk satu makna yang boleh difahami atau membawa pengertian tertentu Melihat pelbagai jenis teks Tayangan pelbagai contoh teks

Aktiviti guru Guru memberi penerangan maksud teks secara terperinci kepada pelajar Guru menunjukkan teks yang telah siap dihasilkan Guru menayangkan contoh teks yang dihasilkan dalam persembahan multimedia

Aktiviti pelajar Pelajar mengambil catatan isi penting penerangan guru secara bertulis

August 10, 2012 Perkembangan P & P Langkah 1 ( 10 minit )

[RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH )]


Guru bertanyakan soalan kepada pelajar : 1. Siapa yang pernah lihat apa yang cikgu tunjuk ni? 2. Apakah ciri-ciri teks ini? 3. Di manakah kita boleh mendapatkan sumbersumber untuk menghasilkannya? Guru menerangkan tentang ciri-ciri yang diperlukan bagi menghasilkan teks yang bersesuaian berdasarkan keadaan yang sesuai Guru menerangkan di mana perlu mendapatkan sumber-sumber bagi menghasilkan teks yang berkualiti dalam pembelajaran Pelajar mencatat tentang ciri-ciri bagi menghasilkan teks dari internet menggunakan web browser seperti Internet Explorer dan Mozilla Firefox Pelajar cuba menjawab soalan guru secara lisan Pelajar menyenaraikan ciri-ciri seperti grafik, reka letak dan warna secara bertulis Kaedah : Soal jawab BBM : 1. Bahan bacaan ( majalah, surat khabar ) 2. Board 3. Gambar Kemahiran Berfikir : 1. Menjana idea 2. Mendefinisikan 3. Mencirikan Kemahiran Belajar : 1. Mencatat 2. Mencari maklumat 3. Mengumpul maklumat 4. Memproses maklumat Nilai : 1. Bekerjasama 2. Menghargai 3. Mengikut giliran 4. Berani mencuba

Ciri-ciri teks dalam multimedia : ( i ) grafik ( ii ) reka letak ( iii ) warna Perbandingan antara jenis teks berdasarkan font yang berbeza Membanding beza antara 3 jenis teks Mesej yang ingin disampaikan dari ketiga-tiga teks yang dipaparkan

August 10, 2012 Langkah 2 ( 20 minit )

[RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH )]


Guru memberikan satu tema iaitu Teks Itu Indah Guru menyatakan imej teks yang ingin dihasilkan mestilah mengikut kreativiti setiap kumpulan Guru menyuruh pelajar membentuk beberapa kumpulan yang terdiri daripada 5 orang pelajar setiap kumpulan Pelajar mencatat tema dan kriteria teks yang perlu dihasilkan secara bertulis Pelajar bergerak ke kumpulan masing-masing Salah seorang wakil dari kumpulan pergi mengambil bahan yang telah disediakan oleh guru BBM : 1. Komputer 2. Bahan bacaan ( majalah, surat khabar ) 3. Board 4. Gambar Kemahiran Berfikir : 1. Menjana idea 2. Mengkategori Kemahiran Belajar : 1. Mencatat 2. Mencari maklumat 3. Mengumpul maklumat 4. Memproses maklumat Nilai : 1. Bekerjasama 2. Menghargai 3. Mengikut giliran 4. Tolong menolong

Tema Teks Itu Indah diberi sebagai garis panduan bagi pelajar menghasilkan teks Membentuk beberapa kumpulan kecil Setiap kumpulan terdiri daripada 5 orang pelajar Setiap kumpulan diberikan sekeping board , surat khabar, koleksi majalah dan gambar

Pelajar mencari gambar menggunakan media Guru memberikan elektronik ( internet ) sekeping board , surat menggunakan Web khabar, koleksi majalah Browser seperti dan gambar kepada Internet Explorer dan setiap kumpulan Mozilla Firefox berdasarkan tema yang Guru memberitahu pelajar telah ditetapkan juga boleh mencari gambar berdasarkan tema dari sumber lain ( internet ) menggunakan Web Browser seperti Internet Explorer dan Mozilla Firefox

August 10, 2012 Langkah 3 ( 15 minit )

[RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH )]


Guru membimbing pelajar mencari gambar-gambar yang sesuai mengikut tema teks yang ingin dihasilkan Guru menyuruh pelajar menyimpan gambar di dalam satu fail Guru menyuruh pelajar menyunting gambar mengikut kreativiti menggunakan perisian Adobe Photoshop Guru menyuruh pelajar mencetak gambar yang telah disunting Pelajar memilih gambargambar yang sesuai dari internet mengikut tema Pelajar menyimpan gambar yang disunting di dalam satu fail Pelajar menyunting gambar yang dipilih menggunakan perisian Adobe Photoshop mengikut kreativiti masing-masing Pelajar mencetak gambar yang telah disunting BBM : 1. Komputer 2. Bahan bacaan ( majalah, surat khabar ) 3. Board 4. Gambar Kemahiran Berfikir : 1. Menjana idea 2. Mengkategori Kemahiran Belajar : 1. Mencatat 2. Mencari maklumat 3. Mengumpul maklumat 4. Memproses maklumat Nilai : 1. Bekerjasama 2. Menghargai 3. Mengikut giliran 4. Tolong menolong

Mencari dan memilih gambar Menyimpan gambar dalam fail Menyunting dan mencetak

August 10, 2012 Langkah 4 ( 15 minit )

[RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH )]


Guru memberi arahan supaya pelajar menggunting, menyusun atur dan menampal gambar mengikut kreativiti kumpulan masing-masing Guru membuat pemantauan dari semasa ke semasa Pelajar menggunting gambar Pelajar menyusun atur gambar Pelajar menampal gambar di atas board Pelajar berusaha menyiapkan teks dengan kreativiti yang tersendiri Pelajar memilih kedudukan gambargambar yang sesuai bagi diletakkan di atas board BBM : 1. Komputer 2. Bahan bacaan ( majalah, surat khabar ) 3. Board 4. Gambar Kemahiran Berfikir : 1. Menjana idea 2. Mengkategori Kemahiran Belajar : 1. Mencatat 2. Mencari maklumat 3. Mengumpul maklumat 4. Memproses maklumat Nilai : 1. Bekerjasama 2. Menghargai 3. Mengikut giliran 4. Tolong menolong

Menggunting, menyusun atur dan menampal gambar

August 10, 2012 Langkah 5 ( 10 minit )

[RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH )]


Guru menyuruh pelajar menyusun teks pada ruang pameran di dalam kelas Guru menyuruh pelajar mempamerkan hasil teks dari setiap kumpulan Guru menyuruh pelajar membuat penilaian hasil teks kumpulan lain dengan menggunakan teknik peti surat Guru turut mengaplikasikan teknik peti surat dengan mengundi hasil teks yang terbaik. ( Undian guru adalah rahsia ) Pelajar menyusun teks yang telah siap di ruang pameran di dalam kelas Pelajar mempersembahkan hasil teks yang telah siap mengikut kreativiti yang tersendiri di ruang pameran kelas Pelajar membuat undian untuk menilai hasil teks yang dihasilkan dengan menggunakan teknik peti surat ( Undian pelajar adalah rahsia ) Teknik : Peti surat BBM : 1. Kotak ( peti surat ) Kemahiran Berfikir : 1. Menjana idea 2. Mengkategori 3. Membuat inferens 4. Meramal Kemahiran Belajar : 1. Membentang Nilai : 1. Bekerjasama 2. Menghargai 3. Mengikut giliran 4. Tolong menolong

Mempersembahkan hasil teks di ruang pameran di dalam kelas Teknik peti surat : Memerlukan pelajar menyatakan idea atau pendapat mereka dengan mencatatkannya di atas kertas dan kemudian memasukkan ke dalam sebuah atau kotak Cara ini berupaya mengurangkan tekanan ke atas pelajar dalam memberikan idea atau pendapat mereka

August 10, 2012 Langkah 6 ( 5 minit )

[RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH )]


Guru memberikan imbuhan seperti sijil dan hadiah kepada pemenang bagi meningkatkan lagi motivasi dalam diri pelajar untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik Guru memberi pujian kepada semua pelajar kerana berjaya menghasilkan teks yang menarik Pelajar memberikan tepukan atas kerjasama yang ditunjukkan dalam kumpulan Nilai : 1. Bekerjasama 2. Menghargai 3. Mengikut giliran 4. Tolong menolong

Imbuhan dari kreativiti dan kriteria imej teks yang terbaik Kriteria : ( i ) Kekemasan ( ii ) Kreatif Pemenang tempat pertama, kedua dan ketiga ( sijil dan hadiah ) Tempat keempat dan kelima ( sijil )

Penutup ( 5 minit )

Memberi tugasan dalam tempoh yang ditetapkan Persembahan teks dalam suatu persembahan multimedia

Guru memberikan tugasan mencari penggunaan teks dalam multimedia

Pelajar mencatat tugasan yang diberikan sebagai kerja rumah secara bertulis

Kemahiran Belajar : 1. Mencatat Nilai : 1. Mengintegrasi

August 10, 2012

[RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH )]