Anda di halaman 1dari 9

1. Banding beza penyiasatan, eksperimen, dan demonstrasi 1.1 Persamaan di antara penyiasatan, eksperimen dan demonstrasi. i. ii.

Tujuan utamanya untuk menentusahkan sesuatu konsep. Semua kaedah ini digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran terutamanya mata pelajaran Sains. iii. iv. v. Semua kaedah ini menggunakan bahan maujud. Semua kaedah ini menggunakan kemahiran proses sains. Juga bertujuan untuk mencapai objektif pengajaran yang tertentu secara eksplisit. vi. Kaedah-kaedah ini dapat meningkat minat murid-murid terhadap Sains.

1.2 Perbezaan di antara penyiasatan, eksperimen dan demonstrasi. Penyiasatan Definisi Eksperimen Demonstrasi Demonstrasi juga sebagai dikenali tunjuk

Satu kaedah saintifik eksperimen ialah satu untuk pengetahuan melibatkan mengenalpasti menerbitkan mencari kaedah pengujian yang dengan matlamat menjelaskan sifat dan realiti. Ujikaji berbezaformula beza daripada yang

cara, ia adalah suatu jenis teknik pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan guru mendemonstrasi cara

sesuatu masalah dan bersifat peribadi dan pengumpulan data tidak formal (contohnya merasai pelbagai coklat untuk mencari yang digemari), kepada yang dikawal rapi (misalnya

atau langkah melakukan sesuatu dihadapan aktiviti murid.

Demontrasi ini adalah untuk teknik ramal,

ujian yang memerlukan radas kompleks dan diawasi ramai ahli sains yang mengharap menemui maklumat mengenai zarah subatomik). Lebih formal, uji kaji ialah satu prosedur teratur yang dilakukan dengan matlamat menentusahkan, menentupalsukan, atau memastikan ketepatan suatu hipotesis. Uji kaji banyak berbeza dari segi matlamat dan skala, namun hampir sentiasa bergantung kepada prosedur boleh ulang dan analisis logik keputusannya. Seorang kanakkanak mungkin menjalankan uji kaji mudah untuk memahami sifat graviti, manakala sekumpulan ahli sains mungkin mengambil masa bertahun-tahun penyiasatan

perhati

dan

terang.

Melalui teknik ini pelajar boleh banyak menjana idea lebih dan

berkongsi idea mereka dengan yang lain. rakan pelajar

bersistematik untuk meningkatkan pemahaman fenomena Tujuan untuk membantu pelajar Untuk lebih memahami dunia di perhatian sekeliling mereka melalui pelajar penglibatan aktif dalam pengalaman sebenar. kehidupan dan menarik Memudahkan minat pemahaman murid serta menimbulkan murid untuk minat belajar. suatu

Murid mendapat latihan amali untuk membina tepat

kemahiran dan kukuh. Kaedah pelaksanaan Berpusatkan murid Pendekatan berasaskan Berpusatkan murid

yang

Berpusatkan guru

siasatan Kaedah kepada adalah

eksperimen Pelaksanaan satu kaedah demonstrasi melibatkan komponen utama sebelum semasa dan

pendidikan sains fokus yang lazim dijalankan tiga pada pelajar yang dibina dalam pelajaran sains. iaitu pembelajaran bertentangan

sebagai Murid menguji hipotesis demonstrasi, dengan secara penyiasatan demonstrasi

maklumat yang dihantar untuk menemui konsep selepas demonstrasi guru. Siasatan atau idea sains yang Kaedah Sebelum demonstrasi digunakan eksperimen. Guru menentukan hendaklah topik,

pembelajaran berasaskan tertentu. atau siasatan berasaskan saintifik sains pelbagai menerangkan semasa

pendekatan Menjalankan

falsafah, kurikulum dan eksperimen pedagogi pengajaran. terasnya keperluan hendaklah dengan menggunakan Premis kemahiran

objektif dan kandungan tunjuk berfikir, dahulu. cara Alatan disediakan terlebih atau dan

termasuk kemahiran proses dan radas pembelajaran kemahiran manipulatif. berasaskan Secara disusun

mengikut

kebiasaan, langkah-langkah

sekitar

soalan

pelajar. langkah

yang

diikuti demonstrasi

yang Tempat hendaklah untuk semua dapat dengan Pastikan sebelum alat,

Pedagogi dan kurikulum semasa

menjalankan diperlukan. demonstrasi disediakan pasti memastikan murid menyaksikan

memerlukan pelajar untuk eksperimen adalah bekerja untuk bersama-sama seperti berikut: menyelesaikan 1. Mengenal

masalah dan bukannya masalah menerima arahan 2. Membuat hipothesis

langsung apa yang perlu 3. dilakukan dari guru. Tugas eksperimen:

Merancang jelas keselamatan

guru dalam persekitaran - mengawal pemboleh menggunakan pembelajaran tidak untuk siasatan, ubah.

radas atau bahan yang boleh

memberi - menentukan peralatan mungkin tetapi dan bahan yang mengakibatkan kemalangan. langkah memulakan demonstrasi,

pengetahuan, sebaliknya

untuk diperlukan

Sebelum

membantu pelajar-pelajar -menentukan di sepanjang proses menjalankan

guru

penemuan pengetahuan eksperimen diri mereka. Dalam bentuk -kaedah ini pengajaran, adalah mengumpulkan

hendaklah memberitahu murid tujuan

data demonstrasi dan aktiviti yang hendak supaya dapat nanti

dicadangkan guru-guru sebagai harus

bahawa dan menganalisis data dilihat 4.

Melakukan diperhatikan mereka mencontohinya tanpa

pemudahcara eksperimen dan 5. Mengumpul data kapal 6. Menganalisis data 7. Mentafsirkan data 8. Membuat kesimpulan 9. Membuat laporan Dalam

pembelajaran bukannya pengetahuan.

melakukan

sebarang kesilapan.

Semasa demonstrasi

konsep Guru harus memandang ke arah murid semasa penerangan aktiviti

pelancongan pelajar, adalah

dicadangkan memberi tentang

selain daripada

eksperimen

yang demonstrasi dijalankan. Sekiranya pelajar

dibimbing oleh guru murid diberi

peluang menunjukkan keraguan, guru iaitu menerangkan itu sekali hendaklah langkah Guru

mereka bentuk eksperimen,

mereka sendiri yang merangka eksperimen yang berkenaan

lagi.

cara boleh teknik

menggunakan menyoal untuk

boleh menarik perhatian murid. Pastikan semua murid melihat serta

dijalankan, data yang boleh diukur

dan dapat demonstrasi

bagaimana

menganalisis data serta mendengar penerangan bagaimana membentangkan hasil guru dengan jelas. Jika masa mengizinkan, guru boleh meminta

eksperimen mereka.

seorang murid membuat demonstrasi sekali lagi untuk memperkukuhkan pemahaman cara-cara melaksanakannya. tentang

Selepas demonstrasi Bincangkan dengan

murid tentang bahagianbahagian demonstrasi

yang penting. Ini akan memastikan murid-murid bahawa telah

memerhatikan langkah-

langkah

demonstrasi

yang telah ditunjukkan dengan Bincangkan murid demonstrasi betul. dengan tujuan supaya

mereka boleh membuat rumusan dengan tepat. Aktiviti pengukuhan harus diadakan selepas demonstrasi. Ini boleh dilakukan melalui aktiviti demonstrasi murid dengan mencontohi guru atau mencatat langkahlangkah demonstrasi dalam buku nota.

Tempat menjalankan aktiviti

Biasanya dilakukan di Biasanya dilakukan di Boleh dilakukan sama makmal makmal ada di dalam kelas atau di tempat yang terbuka seperti di padang atau tapak perhimpunan

3. Adaptasi (pengubahsuaian) yang perlu dan sesuai kepada satu (1) aktiviti pengajaran menggunakan strategi eksperimen bagi memenuhi keperluan kanak-kanak istimewa.

Assalamualaikum ( W.B.T ), Syukur kehadrat Ilahi kerana dengan izinNya dapatlah kami menyempurnakan tugasan untuk Sains 3104 bagi semester 2 ini. Salah satu tugasan yang telah diberikan kepada kami ialah adaptasi (pengubahsuaian) yang perlu dan sesuai kepada satu (1) aktiviti pengajaran menggunakan strategi eksperimen bagi memenuhi keperluan kanak-kanak istimewa. Setiap kanak-kanak berbeza dari segi kebijaksanaan, sosio ekonomi, budaya, jantina, persekitaran, emosi, sosial,fisiologi dan psikologi.Setiap satu faktor tersebut dapat mempengaruhi keupayaan pembelajaran mereka. Sesetengah gabungan faktor tadi meletakan mereka pada keadaan berisiko kerana tidak berupaya mengambil sepenuhnya faedah terhadap pengalaman

pembelajaran yang baik dan cemerlang. Melalui rangsangan persekitaran, emosi, fisiologi, sosiologi dan psikologi terdapat hubung kait terhadap gaya pembelajaran murid. Ini menjadikan mereka mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza-beza. Mereka merupakan kanak-kanak yang luar biasa tahap pembelajaran mereka; boleh jadi kurang upaya dari segi pembelajaran(at-risk), kurang upaya dari segi fizikal atau terlalu bijak (pintar cerdas dan berbakat). Kami memilih untuk membuat kit kotak kasut bagi tajuk terapung dan tenggelam berdasarkan sukatan pelajaran Sains KSSR 1. Kami telah menggunakan kotak yang terpakai, bagi menjadikan kit kotak kasut itu lebih menarik dan cantik, kami telah membalut kotak tersebut dengan kertas warna dan menggangtungkan tali supaya mudah untuk dibawa. Di dalam kit kotak kasut itu mengandungi bahan-bahan untuk eksperimen seperti mini akuarium, bola ping pong, batu, klip kertas, plastisin, guli dan botol mineral kosong. Semasa proses pengajaran dimulakan dengan guru bertanya kepada murid, siapakah yang pandai berenang. Guru menyoal lagi sekiranya mereka tidak pandai berenang, apakah alat yang sesuai digunakan untuk membantunya terapung dipermukaan air. Setiap jawapan yang diberikan oleh murid guru memberi tindakbalas atau respons yang baik. Guru juga mengaitkan dengan pelajaran iaitu ke konsep tenggelam dan terapung. iaitu Guru

membahagikan

pembelajaran

dalam

langkah-langkah

kecil

dengan

menggunakan gambar rajah, grafik dan gambar-gambar sebagai penerangan tambahan selain penerangan secara lisan. Guru memberi arahan dengan berhati-hati untuk memastikan kejelasan. Selepas itu murid membuat aktiviti mengkelaskan objek tenggelam dan objek terapung. Guru juga menyediakan latihan bebas dengan banyak, latihan yang dirancang dan latihan intensif. Kemudian guru memasukkan dua objek ke dalam mini akuarium yang berisi air. Guru menyoal apakah yang anda lihat dan dimanakah kedudukan dua objek itu? Guru juga sentiasa menanya soalan dengan jelas, kemudian minta murid istimewa tersebut menerangkan semula kefahaman mereka terhadap soalan yang telah disoal. Murid dibahagikan kepada enam orang dalam satu kumpulan. Setiap kumpulan dibekalkan dengan bahan dan jadual pengkelasan. Murid meramalkan objek yang tenggelam dan terapung. Guru menyediakan nota dengan jelas dan ditulis di papan putih, dan nota tersebut kerap diulangi secara lisan. Guru memberi penerangan tentang aktiviti yang hendak dijalankan. Murid menjalankan aktiviti dalam tempoh masa yang ditetapkan. Selepas itu guru bersoal jawab dengan murid. Murid mengkelaskan bahan tersebut di dalam jadual yang dibekalkan. Guru menyoal murid hasil dapatan melalui aktiviti yang dijalankan. Selepas itu guru memberi pendedahan kepada idea yang bercanggah dengan penyoalan iaitu sampan kertas terapung atau tenggelam. Murid memberikan respon, kemudian guru membuat sampan kertas dan meletakkannya di dalam akuarium berisi air tadi. Murid menentukan sama ada sampan kertas itu tenggelam atau terapung. Murid memerhatikan apa yang akan berlaku kepada sampan kertas itu slepas beberapa ketika. Murid mempelajari bahawa suatu objek yang terapung boleh tenggelam. (peristiwa bercanggah). Murid ditanya sama ada plastisin tenggelam atau terapung. Guru memasukkan plastisin dan tenggelam, manakala sebuah sampan yang dibuat dari plastisisin terapung pula. Bagi aktiviti pengukuhan guru mengedarkan helaian aktiviti dan murid diminta untuk menandakan gambar yang betul berdasarkan kepada soalansoalan yang diberikan. Murid boleh mewarnakan gambar-gambar tersebut mengikut pengkelasan iaitu hijau bagi objek tenggelam dan merah bagi objek terapung. Rumusannya guru mengukuhkan lagi konsep tenggelam dan terapung dengan meminta murid menyenaraikan objek lain yang tenggelam dan terapung di dalam buku latihan. Guru menyediakan latihan tambahan bagi murid dan yang di ajar, untuk murid-murid

yang masih bermasalah. Guru membantu murid-murid bermasalah pembelajaran mencari kata kunci atau arahan bagi latihan yang diberi. Guru juga menyediakan latihan yang lebih komplek sebagai kerja rumah, dan beri masa selama dua atau tiga hari kepada murid-murid bermasalah pembejaran menyelesaikannya. Guru juga

menggunakan banyak contoh. Tulis dengan tulisan yang besar dan jangan tulis perkara-perkara tidak berkaitan, guru juga menggunakan alat bantu mengajar supaya pengajaran menjadi lebih jelas dan berkesan.