Ban Motor

Lebar sama, panjang beda :
Panjang 10cm, lebar 2cm

Panjang 8cm, lebar 2cm

Panjang 6cm, lebar 2cm

50g = 10,1cm

50g = 8,3cm

50g = 6,1cm

100g = 10,3cm

100g = 8,4cm

100g = 6,2cm

150g = 10,5cm

150g = 8,6cm

150g = 6,3cm

200g = 10,7cm

200g = 8,7cm

200g = 6,4cm

Panjang 10cm, lebar 2cm

50g = 10,1cm
100g = 10,3cm
150g = 10,5cm
200g = 10,7cm

Panjang 8cm, lebar 2cm

50g = 8,3cm
100g = 8,4cm
100g = 8,4cm
200g = 8,7cm

Panjang 6cm, lebar 2cm

50g = 6,1cm
100g = 6,2cm
150g = 6,3cm
200g = 6,4cm

Panjang sama, lebar beda :
Panjang 10cm, lebar 3cm Panjang 10cm, lebar 2cm Panjang 10cm, lebar 1cm
50g = 10,2cm

50g = 10,2cm

50g = 10, 2cm

100g = 10,4cm

100g = 10,4cm

100g = 10,4cm

150g = 10,6cm

150g = 10,6cm

150g = 10,6cm

200g = 10,8cm

200g = 10,8cm

200g = 10,8cm

Panjang 10cm, lebar 3cm

50g = 10,2cm
100g = 10,4cm
150g = 10,6cm
200g = 10,8cm

Panjang 10cm, lebar 2cm

50g = 10,2cm
100g = 10,4cm
150g = 10,6cm
200g = 10,8cm

Panjang 10cm, lebar 1cm

50g = 10, 2cm
100g = 10,4cm
150g = 10,6cm
200g = 10,8cm

Ban Mobil
Lebar sama, panjang beda :
Panjang 10cm, lebar 2cm

Panjang 8cm, lebar 2cm

Panjang 6cm, lebar 2cm

50g = 10,1cm

50g = 8,1cm

50g = 6,1cm

100g = 10,2cm

100g = 8,2cm

100g = 6,2cm

150g = 10,3cm

150g = 8,3cm

150g = 6,3cm

200g = 10,4cm

200g = 8,4cm

200g = 6,4cm

Panjang 10cm, lebar 2cm

50g = 10,1cm
100g = 10,2cm
150g = 10,3cm
200g = 10,4cm

Panjang 8cm, lebar 2cm

50g = 8,1cm
100g = 8,2cm
150g = 8,3cm
200g = 8,4cm

Panjang 6cm, lebar 2cm

50g = 6,1cm
100g = 6,2cm
150g = 6,3cm
200g = 6,4cm

Panjang sama, lebar beda :
Panjang 10cm, lebar 1cm Panjang 10cm, lebar 2cm Panjang 10cm, lebar 3cm
50g = 10,2cm

50g = 10,1cm

50g = 10cm

100g = 10,3cm

100g = 10,2cm

100g = 10,1cm

150g = 10,5cm

150g = 10,3cm

150g = 10,2cm

200g = 10,6cm

200g = 10,4cm

200g = 10,3cm

Panjang 10cm, lebar 1cm

50g = 10,2cm
100g = 10,3cm
150g = 10,5cm
200g = 10,6cm

Panjang 10cm, lebar 2cm

50g = 10,1cm
100g = 10,2cm
150g = 10,3cm
200g = 10,4cm

Panjang 10cm, lebar 3cm

50g = 10cm
100g = 10,1cm
150g = 10,2cm
200g = 10,3cm

Tali Bra
Lebar sama, panjang beda :
Panjang 10cm, lebar 0,5cm

Panjang 12cm, lebar 0,5cm

50g = 10,5cm

50g = 12,5cm

50g = 14,4cm

100g = 11cm

100g = 13cm

100g = 15cm

150g = 11,5cm

150g = 13,5cm

150g = 15,7cm

200g = 11,7cm

200g = 13,8cm

200g = 16cm

Panjang 10cm, lebar 0,5cm

50g = 10,5cm
100g = 11cm
150g = 11,5cm
200g = 11,7cm

Panjang 12cm, lebar 0,5cm

50g = 12,5cm
100g = 13cm
150g = 13,5cm
200g = 13,8cm

Panjang 14cm, lebar 0,5cm

Panjang 14cm, lebar 0,5cm

50g = 14,4cm
100g = 15cm
150g = 15,7cm
200g = 16cm

Karet Celana
Lebar sama, panjang beda :
Panjang 10cm, lebar 2cm

Panjang 9cm, lebar 2cm

Panjang 8cm, lebar 2cm

50g = 10,3cm

50g = 9,3cm

50g = 8,4cm

100g = 10,6cm

100g = 9,6cm

100g = 8,7cm

150g = 10,9cm

150g = 10cm

150g = 9cm

200g = 11,3cm

200g = 10,3cm

200g = 9,2cm

Panjang 10cm, lebar 2cm

50g = 10,3cm
100g = 10,6cm
150g = 10,9cm
200g = 11,3cm

Panjang 9cm, lebar 2cm

50g = 9,3cm
100g = 9,6cm
150g = 10cm
200g = 10,3cm

Panjang 8cm, lebar 2cm

50g = 8,4cm
100g = 8,7cm
150g = 9cm
200g = 9,2cm

Ban Sepeda
Lebar beda, panjang sama :
Panjang 10cm, lebar 3cm Panjang 10cm, lebar 2cm Panjang 10cm, lebar 1cm
50g = 10,2cm

50g = 10,3cm

50g = 10,6cm

100g = 10,3cm

100g = 10,4cm

100g = 10,8cm

150g = 10,4cm

150g = 10,5cm

150g = 11,1cm

200g = 10,5cm

200g = 10,6cm

200g = 11,5cm

Panjang 10cm, lebar 3cm

50g = 10,2cm
100g = 10,3cm
150g = 10,4cm
200g = 10,5cm

Panjang 10cm, lebar 2cm

50g = 10,3cm
100g = 10,4cm
150g = 10,5cm
200g = 10,6cm

Panjang 10cm, lebar 1cm

50g = 10,6cm
100g = 10,8cm
150g = 11,1cm
200g = 11,5cm

Lebar sama, panjang beda :
Panjang 10cm, lebar 2cm

Panjang 8cm, lebar 2cm

Panjang 6cm, lebar 2cm

50g = 10,3cm

50g = 8,6cm

50g = 6,2cm

100g = 10,4cm

100g = 8,8cm

100g = 6,4cm

150g = 10,5cm

150g = 9,0cm

150g = 6,6cm

200g = 10,6cm

200g = 9,2cm

200g = 6,8cm

Panjang 10cm, lebar 2cm

50g = 10,3cm
100g = 10,4cm
150g = 10,5cm
200g = 10,6cm

Panjang 8cm, lebar 2cm

50g = 8,6cm
100g = 8,8cm
150g = 9,0cm
200g = 9,2cm

Panjang 6cm, lebar 2cm

50g = 6,2cm
100g = 6,4cm
150g = 6,6cm
200g = 6,8cm

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful