Anda di halaman 1dari 6

Azimat Matematik. Matematik Kertas 2 Untuk Murid Sekolah Rendah dan Calon UPSR 2012. Kembali lagi.

Dalam bentuk flash power point. Guru! Cuma Beli, Buka ,Klik Dan Tayangkan Kepada Murid. Cikgu Tidak Perlu Memeningkan Kepala Untuk Mencari Bahan. Mencari Jawapan. Menulis Di Papan Tulis. Memberi Penerangan Panjang Lebar. Bahan Boleh Dicetak dan Diulang-ulang. Mendidik Sambil Relaks, Tiada Beban Untuk Mengajar. Menjimatkan Masa. Murid Mudah Memahaminya. Boleh Score, Ramai Dapat A dan Lulus. Semuanya Tersedia Untuk Dipersembahkan. Modul Mesra Ilmu KHAS Untuk Guru dan Murid Sekolah Rendah. Tempahan boleh dibuat melalui SMS kepada: 1

019 9527048 : Hisyam 013 9951999 dan 019 9427724 : Nabeel 01119813576 : Wazy
Atau Emailkan Kepada : skm2mate@gmail.com Edisi 1 : Harga RM69.90 Edisi 2 : Harga RM69.90

CUMA BELI, BUKA DAN KONGSI


2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

SULIT

(40 markah) Jawab semua soalan

1. State the place value of numeral 9 in

the number 187.569. (1 Mark)


Nyatakan nilai tempat bagi angka 9 dalam nombor 187.569.
1 1

= Per seribu

= 1 8 7 . 5 6 9 = 0.009

9 1000

2. Express 4.008 in its simplest form. Tulis 4.008 dalam bentuk pecahan termudah. (1 Markah : 1 Minit) 8 4 = 41 0 0 0 X = 4 5 0 0 X 2 2 1 = 4 250 X = 4 125 1

Untuk Kegunaan Pemeriksa

SULIT

(40 markah) Jawab semua soalan

3. Write 4.806 in words. (1 Mark) Tuliskan 4.806 dalam perkataan.


3 1

= Four point eight zero six = Empat perpuluhan lapan sifar enam
4. Write 5 250 000 in fraction of a million.

Tuliskan 5 250 000 sebagai pecahan per sejuta.


=
4 1

5 2 5 0 0 0 0 = 1 0 0 0 0 0 0 5 1 juta X 4

25 1 100 4

Untuk Kegunaan Pemeriksa

SULIT

(40 markah) Jawab semua soalan

5. Diagram 1 shows a pyramid. State the numbers of edge. Rajah 1 menunjukkan satu piramid. Nyatakan bilangan sisi. 1 = = 3 = 6

= 4 2 = = 5 7 =8 =
5 1

Bilangan sisi =

8
5

Untuk Kegunaan Pemeriksa

SULIT

(40 markah) Jawab semua soalan

6.

+ 1 5 6 = 1 5 + 3

3 4

6 2

6 4 24 = 1 20 + 18 = 38 1+ 14 24 24 x 24 14 7 7 = 2 24 12 = 2 12 7. 55 % of 0.4 kg = 55 % daripada 0.4 kg = =

7 2

5 5 x 4 0 0 g = 1 0 0 x

5 5 4 g 2 2 0 g

+2