Anda di halaman 1dari 16

2

Bahagian A
[30 markah]
Jawab semua soalan

1 Rajah 1 menunjukkan sebahagian daripada alatan jahitan yang diguna oleh Aminah
semasa kelas amali jahitan.

Rajah 1

a) Terangkan cara pemilihan dan penjagaaan alatan tersebut supaya tahan lama.
[12 markah ]
b) Nyatakan tiga alatan menanda untuk proses jahitan.
[ 3 markah ]

a)
Alatan jahitan

Cara pemilihan

Cara penjagaan

Alatan jahitan

b)

Cara pemilihan

Cara penjagaan

Alatan menanda untuk proses jahitan:


i) .....................................................................................................................................
ii) .....................................................................................................................................
iii).....................................................................................................................................

Rajah 2 menunjukkan iklan sejenis produk penjagaan muka.

TAWARAN
HEBAT!!!!

BERKESAN DALAM
TEMPOH 2 MINGGU!!

Rajah 2
Puan Rozana telah membeli dan menggunakan produk tersebut selama dua bulan dan
wajahnya menjadi bengkak dan bermasalah.

a) i)

Huraikan hak Puan Rozana sebagai pengguna dan nyatakan akta yang
berkaitan dengan hak tersebut.
[ 9 markah ]

ii)

Nyatakan tiga kebaikan pengiklanan kepada Puan Rozana


[ 3 markah ]

b)

Nyatakan masalah yang sering dihadapi oleh pengguna.


[ 3 markah ]

a) (i)
Hak Pengguna

(ii)

Keterangan

Akta

Kebaikan pengiklanan kepada pengguna :


..............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

b)

Masalah yang sering dihadapi oleh pengguna :


(i)

................................................................................................................

(ii)

................................................................................................................

(iii)

................................................................................................................

Bahagian B
[15 markah]
Jawab satu soalan sahaja

3 a)

Jadual 1 menunjukkan makanan, porsi dan komposisi nutrien yang boleh dimakan
bagi setiap 100g.
Hitung jumlah nilai tenaga dalam kilojoule bagi kedua-dua makanan itu.
[13 markah]

Komposisi nutrien yang boleh dimakan bagi


setiap 100g
Protein (g)
Lemak(g)
Karbohidrat(g)

Makanan

Porsi

% E.P

Mi sup

350g

100

3.6

2.6

7.5

Pisang
embun

120g

66

1.4

0.4

18.7

(Dipetik daripada buku Komposisi Zat Dalam Makanan Malaysia, Edisi Keempat, 1997, IMR,
Kuala Lumpur)
Jadual 1

b)

Nyatakan dua kegunaan RDA .


[ 2 markah ]

a)

Pengiraan jumlah nilai tenaga :

b)

Kegunaan RDA:

(i)

............................................................................................................................
............................................................................................................................

(ii)

............................................................................................................................
............................................................................................................................

Rajah 3 menunjukkan Anita sedang menggayakan sepasang pakaian. Jadual 2


menunjukkan bahan, kuantiti dan kos seunit bagi menjahit pakaian itu.

Warna merah

Warna putih

Rajah 3
Bil

Bahan

Kuantiti

Kos Seunit (RM)

Fabrik bercorak warna merah

2 meter

17.00/ meter

Fabrik tanpa corak warna putih

2 meter

12.00/ meter

Benang merah

buku

0.80/ buku

Benang putih

buku

0.80/ buku

Butang

4 biji

0.30/ biji

Zip 30 cm (12 inci) berwarna putih

1 keping

1.00/ keping

Jadual 2

10

a) Hitung kos bahan untuk menyediakan sepasang pakaian itu.


[7 markah]
b) Hitung:
(i)

Kos bahan sehelai jaket jika hujung lengannya dikemaskan dengan kun
berharga RM 1.50.
[3 markah]

(ii)

Kos sepuluh helai jaket itu jika kos upah ialah RM 200.00 dan kos
sampingan ialah RM 15.00.
[3 markah]

c) Senaraikan dua corak fabrik yang sesuai untuk membuat blaus itu sekiranya
Anita mempunyai bentuk badan rendah dan gempal.
[2 markah]

11

a) Kos bahan sepasang pakaian:

12

b) i)

Kos bahan sehelai jaket:

ii)

Kos sepuluh helai jaket:

c) Dua corak fabrik:


i)

..............................................................................................................................

ii)

.............................................................................................................................

13

Bahagian C
[15 markah]
Jawab satu soalan sahaja

a)

Rajah 4 adalah makanan yang diambil oleh Mariam untuk minum pagi.
Huraikan proses penyerapan yang berlaku di usus kecil dalam makanan
itu.
[13 markah]

Susu segar
Mee goreng

Rajah 4

b)

Nyatakan dua fungsi protein yang terdapat dalam susu segar.


[ 2 markah ]

14

a)

Proses penyerapan yang berlaku di usus kecil :

b)

Dua fungsi protein :


i) ...................................................................................................................
ii) ...............................................................................................................

15

Pernyataan di bawah menerangkan tentang Taman Wawasan dan aktiviti ahli


jawatankuasa di taman itu.

Taman Wawasan terletak berhampiran sungai dan sering dilanda


banjir pada musim tengkujuh. Ahli Jawatankuasa

taman tersebut

bercadang membentuk pasukan sukarelawan bagi menghadapi


kemungkinan banjir yang akan berlaku.

a) (i) Terangkan langkah-langkah mengikut urutan yang betul bagi ahli


jawatankuasa taman itu untuk membentuk pasukan sukarelawan.
[10 markah ]

(ii) Nyatakan tiga sumbangan komuniti kepada keluarga di Taman Wawasan.


[ 3 markah ]
b) Nyatakan dua jenis kemudahan awam yang disediakan dalam sesebuah komuniti.
[ 2 markah ]

16

a) Langkah membentuk pasukan sukarelawan :


.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

17

(ii)

Sumbangan komuniti kepada ahli keluarga :


..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

b) Kemudahan awam yang disediakan :


(i)

........................................................................................................................

(ii)

........................................................................................................................

KERTAS SOALAN TAMAT

Anda mungkin juga menyukai