Anda di halaman 1dari 3

DST (T1)

B1D1E1

NAMA : ___________________________________________________ TARIKH : ______________


KELAS : 1 ____________________

NAMA : .. KELAS : ..

Benda hidup dan benda bukan hidup? Padankan.


Contoh

Benda hidup

Benda
bukan hidup

DST (T1)
B1D1E1

NAMA : ___________________________________________________ TARIKH : ______________


KELAS : 1 ____________________

Tandakan (/) pada benda hidup dan (X) pada benda bukan
hidup
1.

2.

X
4.

3.

/X
5.

Tema

Band

7.
Sains
Hayat

Standard Prestasi
Mengetahui perkara-perkara
8.
asas dalam sains dan
teknologi.

6.

Standard
Pembelajaran
2.1.1

Deskriptor

9.

Evidens

2.1

NAMA : .. KELAS : ..

10.

11.

12.

DST (T1)
B1D1E1

NAMA : ___________________________________________________ TARIKH : ______________


KELAS : 1 ____________________

Tandakan ( ) pada jawapan yang betul.