Anda di halaman 1dari 94

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

PANDUAN UMUM GURU PENDAHULUAN


Di bawah ini diperturunkan beberapa Garis Panduan Tugas Guru Mengenai beberapa perkara tertentu dalam bidang pentadbiran dan pengajaran. Adalah diharapkan kerjasama, perhatian berat dan tindakan timbal guru bagi bersama-sama melaksanakan, menyelaras, menyempurnakan dan mengendalikan dengan tujuan supaya jentera pentadbiran dan pengelolaan sekolah ini akan berjalan dengan teratur, kemas dan licin. Dengan matlamat itu, maka BUKU PANDUAN TUGAS GURU ini digubal dan disarankan kepada guru sebagai panduan dan tindakan. BAHAGIAN A : PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH 1. Perintah Am Selaku kakitangan kerajaan, guru-guru adalah tertakluk dengan segala arahan yang terdapat di dalam Perintah Am Kerajaan. Oleh itu, semua guru dikehendaki membawa, memahami dan juga mematuhi Perintah Am tersebut. 2. Sikap Guru / Kakitangan Sekolah Sikap baik guru / kakitangan membantu dalam membina iklim sekolah yang baik. Antara lain, sikap baik ini dapat dilihat dalam perkara-perkara seperti berikut:2.1.

Menepati Masa sekurang-kurangnya telah menghadirkan diri 10 minit sebelum masa yang ditentukan untuk memulakan sebarang tugas di sekolah, memulakan tugas pengajaran sebaik-baik loceng berbunyi / apabila tiba masanya. Sesuatu tugas yang diberi diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan tanpa perlu diingat-ingatkan. Pakaian Pakaian guru / kakitangan sentiasa sesuai untuk alam sekolah. Guru lelaki tidak memakai kasut ala selipar, kemeja T, baju bercorak garang, khasnya semasa bertugas formal. Peraturan-peraturan pakaian rasmi seperti yang ditentukan oleh pihak Kerajaan Negeri / Kementerian Pendidikan hendaklah dipatuhi pada ketika-ketika berkenaan. Guru/Kakitangan wanita berpakaian sesuai dengan sentiasa menyedari hakikat yang sekolah ini merupakan sekolah menengah campuran. Guru-guru yang mengajar Pendidikan Jasmani/Sukan wajib memakai pakaian yang digariskan dalam pekeliling-pekeliling yang berkaitan dengan pengajaran Pendidikan Jasmani/Sukan.

2.2

2.3

Misai / Janggut / Rambut Guru-guru lelaki dan Kakitangan lelaki di sekolah hendaklah mematuhi garis panduan. Kementerian Pendidikan dalam hal ini dan sentiasa menjadi teladan yang baik kepada semua murid. Merokok Guru/Kakitangan tidak dibenarkan merokok di kawasan sekolah. dengan berbudi bahasa dan sopan di antara semua ahli dalam keluarga sekolah dan dengan pihak-pihak luar yang berkaitan dengan sekolah. 1

2.4.

2.5 Budi Bahasa Sentiasa bekerjasama untuk mewujudkan perhubungan yang baik

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

2.6

Berusaha dan berikhtiar untuk menjaga kebersihan, keselamatan semua bilik, alatan dan kawasan sekolah.

keceriaan

dan

2.7 Segera memahami tugas yang diberi dan melaksanakannya. Mengambil daya

usaha sendiri untuk mengatasi sebarang masalah yang dihadapinya. Berbincang dengan guru-guru kanan atau Pengetua apabila menghadapi sesuatu masalah yang tidak dapat diselesaikan. 2.8 Sifat profesionalisme ditunjukkan dalam setiap tugas yang dipegangnya. Sentiasa Ingin membaiki kemahiran yang ada pada dirinya untuk menjadi guru/kakitangan yang lebih berkesan. Memahami Etika Profesion Perguruan. Sanggup bertolak ansur dan berkorban masa dan tenaga demi kebajikan murid/sekolah.

2.9 2.10

Menerbitkan nilai-nilai sihat/positif di kalangan murid/rakan sejawat di sekolah ke arah perpaduan dan terhindar daripada sebarang bentuk prasangka, kumpulan dan sebagainya. Menunjukkan sifat prihatin terhadap semua murid di sekolah tanpa membezakan antara satu sama lain dari segi keturunan, agama, kedudukan sosioekonomi dan sebagainya serta mendidik mereka ke arah Falsafah Pendidikan Negara. 2.12 Mengemukakan cadangan/idea pendapat untuk kebaikan sekolah melalui saluran-saluran yang ada peti cadangan, perjumpaan sesama guru, mesyuarat dan sebagainya. Sanggup dan ingin menghadiri/menyertai KUDAP/Seminar/Kursus/Program Perkembangan Staff dan membawa pembaharuan kepada alam sekolah ini. Tidak bercuti dari tugas, kecuali atas sebab-sebab yang paling mustahak. Apabila terpaksa bercuti, rela menghabiskan tugas-tugasnya yang tergendala itu tanpa sebarang arahan dan memastikan tiada aktiviti di sekolah tergendala kerana ketidakhadiran dirinya. Menyelenggara Buku Persediaan Mengajar, Jadual-Jadual, Rekod Pungutan, Alatan-Alatan, Bilik-Bilik, Perabot, Buku Stok, Buku Laporan dan sebagainya mengikut keperluan yang ditetapkan. Memastikan segala tindakan adalah menurut peraturan yang ada. Jika tidak jelas dapatkan bantuan daripada Penolong Kanan atau Pengetua. Terbuka kepada idea/kaedah yang baru dalam pendidikan. Sanggup menerima cabaran semasa menjalankan tugas termasuk mendidik murid-murid yang lemah dan menghadapi tugas-tugas yang berbagai-bagai ragam demi kebajikan pelajar-pelajar sekolah ini. Memberi kerjasama/sumbangan kepada guru kanan/ketua kumpulan dalam mengendalikan sesuatu tugas, meskipun tidak bersetuju dengan sesuatu keputusan yang diambil oleh kumpulan itu. Tidak terlalu menghitung masa dan tugas dalam menjalankan tugas-tugas sekolah. Mengutamakan kepentingan sekolah/perkhidmatan apabila bercanggah dengan kepentingan diri sendiri. 2

2.11

2.13

2.14

2.15

2.16 2.17 2.18

2.19

2.20

2.21

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

3.

Kedatangan / Waktu Bertugas 3.1.1 Waktu bersekolah ialah seperti berikut:Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat 3.1.2 3.1.3 : 7.45 pagi : 7.45 pagi : 7.45 pagi 1:35 pm (Sidang Pagi) 2:05 pm (Sidang pagi) 12:35 pm (Sidang Pagi)

Perhimpunan : 7.45 pagi Isnin Bacaan Pagi : 7.45 pagi Isnin Jumaat Rabu

8:15 Pagi 8:15 Pagi 7.40 petang (Bacaan Pagi) - 7:30 (Bacaan Pagi)

: 7.15 pagi : 7.15 pagi

3.1.4

Kokurikulum Rabu Khamis Guru-guru adalah persekolahan.

: Mengikut jadual yang ditetapkan : 1.05 pagi 2.05 pm : 7.45 pagi 8.45 pagi diwajibkan hadir di sekolah pada tiap-tiap hari

3.2
3.3.

Guru-guru dikehendaki datang mengikut ketetapan masa yang dinyatakan di atas. Jika sekiranya guru-guru terpaksa datang lewat ataupun tidak hadir, mereka hendaklah memberi kenyataan dan sebab-sebab yang wajar (Guru hendaklah menghubungi pihak sekolah jika mereka terpaksa datang lewat ataupun tidak dapat hadir).

3.4

4. Kebenaran Keluar
4.1

Mana-mana yang guru terpaksa meninggalkan sekolah seketika, hendaklah mendapat kebenaran Guru Besar atau wakilnya ketika Guru Besar tiada. Selepas diberi kebenaran, buku rekod meninggalkan kawasan sekolah hendaklah diisi.

4.2

5.

Cuti / Keuzuran
5.1

Pihak sekolah diberitahu kecemasan/ cuti sakit.

segera/lebih

awal

jika

terdapat

keuzuran/

5.2

Sijil Cuti Sakit hendaklah diserahkan sendiri kepada Guru Besar dengan kadar segera. Cuti/tidak hadir ke sekolah yang berunsur lebih kepada kepentingan peribadi adalah tidak dibenarkan.

5.3

6.

Tidak Hadir Bertugas Tanpa Kenyataan 3

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

Guru/Kakitangan yang tidak hadir ke sekolah tanpa kenyataan yang munasabah akan dipotong gajinya mengikut peruntukan dalam Perintah Am.
6.1

Guru/Kakitangan yang pada zahirnya ke sekolah, tetapi tidak menjalankan tugasnya juga boleh dianggap tidak menjalankan tugas dan diambil tindakan memotong gaji pada hari berkenaan.
6.2.

7.

Sijil Pendaftaran Guru/ Permit Mengajar


7.1 7.2

Peraturan ini tertakluk kepada Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT) sahaja. Semua GSTT yang mengajar perlu mempunyai permit mengajar yang diperbaharui pada tiap-tiap tahun.

8.

Pakaian 8.1 Guru-guru perlu mematuhi kehendak surat pekeliling K.P (B5)859/Jld.11/(36) bertarikh 9 Mei 1985 mengenai pakaian guru-guru di sekolah. Pakaian guru perlu kemas dan sesuai dan melambangkan disiplin dan imej profesion perguruan. Guru lelaki dan perempuan yang mengajar Pendidikan Jasmani hendaklah memakai pakaian yang sesuai untuk menjalankan pengajaran mata pelajaran tersebut. Tanda nama hendaklah sentiasa dipakai semasa bertugas/menghadiri upacara rasmi. Memakai pakaian sukan adalah tidak dibenarkan semasa mengajar di bilik darjah/menghadiri upacara rasmi. Guru lelaki hendaklah memakai tali leher semasa bertugas. Semua guru dikehendaki berpakaian kemas/lengkap dalam sebarang tugas/upacara rasmi.

8.2

8.3

8.4

8.5

9.

Perhubungan Sesama Guru


9.1

Guru-guru diminta untuk memupuk hubungan peribadi dan profesional yang baik dan sihat sesama mereka dan sentiasa dapat mengawal tutur kata. Juga diharap akan wujud perasaan kekitaan di kalangan guru-guru. Guru-guru tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksakan pandangan dan fahaman atau pendapat atau kepercayaan pada guru ataupun murid atau kakitangan sekolah.

9.2

10.

Bilik Rehat
10.1

Sebuah jawatankuasa dilantik untuk menguruskan segala hal yang berkaitan dengan Bilik Guru. Semua guru secara automatik tertakluk kepada jawatankuasa ini. Kebersihan dan keselamatan Bilik Guru adalah menjadi tanggungjawab semua guru. Ini termasuklah keselamatan harta benda yang terdapat di dalam Bilik Guru. 4

10.2

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

10.3

Guru-guru hanya dibenarkan berada di Bilik Guru semasa mereka tidak mengajar di bilik darjah. Masa ini hendaklah dianggap sebagai non-teaching dan bukannya free period. Oleh itu guru-guru hendaklah menggunakan masa tersebut (di Bilik Guru) untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran sahaja. Guru tidak dibenarkan membenarkan murid-murid berada di Bilik guru. Guru-guru yang berada di Bilik Guru hendaklah sama-sama bertanggungjawab untuk memastikan suasana yang sesuai dan tidak mengganggu ketenteraman sekolah.

10.4 10.5

11.

Inisiatif Guru 11.1


11.2

Guru-guru adalah digalakkan untuk sentiasa mengambil inisiatif bagi melaksanakan tugas mereka dengan lebih baik dan berkesan. Walau bagaimanapun guru-guru adalah dikehendaki merundingkan/ membincangkan/ memaklumkan mengenainya terlebih dahulu kepada Pengetua.

12.

Masalah-Masalah Perjawatan Dan Pengajaran 12.1 Jika guru menghadapi sebarang masalah dalam bidang perjawatan, mereka boleh memberitahu mengenainya sama ada kepada Pembantu Tadbir yang berkenaan ataupun kepada Pengetua. Jika guru menghadapi masalah dalam bidang pengajaran, mereka boleh memberitahu mengenainya sama ada kepada Guru Kanan Mata Pelajaran, Penolong Kanan atau pun kepada Pengetua.

12.2

13.

Tugas Guru 13.1 Guru-guru akan diberikan tugas-tugas yang berbentuk kurikulum, kokurikulum dan juga pentadbiran. Mereka hendaklah melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan dedikasi, cekap, bertanggungjawab dan menunjukkan semangat serta minat yang mendalam terhadap tugas-tugas tersebut. Guru Kelas
13.2.1

13.2

Sebahagian besar dari guru dilantik untuk menjadi Guru Kelas. Mereka dikehendaki menjalankan tugas-tugas seperti yang telah ditetapkan dan menjalankannya dengan baik dan cekap. (Sila lihat senarai tugas tersebut yang dilampirkan bersama di dalam buku ini)

13.3

Guru Bertugas Mingguan/Harian 13.3.1 Semua guru akan diminta menyempurnakan tugas ini secara bergilir mengikut harian. Dalam tiap-tiap satu minggu persekolahan, dua atau tiga orang guru akan diminta bertugas.

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN 13.3.2

Laporan-laporan tertentu dicatatkan di dalam Buku Laporan Guru Bertugas untuk makluman dan perhatian Pengetua/Penolong Kanan dan guru-guru. Buku ini hendaklah diserahkan kepada Pengetua keesokan harinya. (Sila rujuk lampiran mengenai senarai tugas guruguru bertugas).

13.4

Kokurikulum 13.4.1 Semua guru di sekolah mempunyai peranan untuk mengerakkan kegiatan kokurikulum. Setiap tugas hendaklah difahami benar-benar dan guru-guru harus menentukan agar kegiatan kokurikulum di bawah pimpinannya benar-benar mendatangkan faedah kepada pelajarpelajar yang menjadi ahli-ahlinya.
13.4.2

Setiap guru harus memainkan peranan dalam bidang kokurikulum, tidak kira sama ada mereka terlatih atau tidak dalam bidang tersebut. Kemahiran boleh didapati melalui bacaan, menghadiri kursus, lawatan, perbincangan mahupun dengan cara on the job training. Jika ada sikap yang positif, setiap guru boleh menjadi serba boleh dalam bidang kokurikulum.

13.4.3 Sikap murid terhadap kokurikulum dan kecemerlangan/penyertaan yang bersungguh-sungguh, sebahagian besarnya bergantung kepada sikap guru itu sendiri. 13.4.4 Anggapan yang gerakan kokurikulum tidak penting harus dikikis di kalangan guru mahupun murid. 13.4.5 Penilaian terhadap kegiatan kokurikulum dan rekod-rekod penting mengenainya hendaklah disimpan dalam Buku Rekod berkenaan. Kad Kegiatan kokurikulum pelajar juga harus diselenggarakan oleh guru-guru yang menjadi penasihat setiap kegiatan itu. 13.5 Pentadbiran Ikhtisas
13.5.1

Setiap guru perlu terlibat dalam serba sedikit pentadbiran ikhtisas seperti Guru Kelas, Guru Perpustakaan, Guru Pusat Sumber, Guru Disiplin, AJK PIBG, Bilik Guru, AJK Kebersihan/Keceriaan, AJK Kantin Sekolah, Inventori, AJK SPBT dan sebagainya.

13.5.2 Bidang kuasa masing-masing mudah difahami dengan sedikit daya usaha sendiri.
13.5.3

Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum mahupun kokurikulum sebahagian besarnya bergantung kepada keberkesanan pentadbiran ikhtisas di sekolah kita. Oleh itu, bidang ini perlu diberi perhatian yang wajar.

14.

Buku Rekod Mengajar


14.1

Semua guru akan diberi sebuah Buku Rekod Mengajar dan mereka bertanggungjawab terhadap keselamatan buku tersebut (Pekeliling 6

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

Kementerian Pelajaran Bil. 256). Semua kehendak buku itu perlulah disempurnakan dengan lengkap, teliti kemas dan menurut masa. Buku ini diserahkan kepada Guru Besar pada tiap-tiap hari Isnin untuk diperiksa dan ditandatangani. Jika Guru besar tiada, maka buku itu akan diperiksa oleh Guru Penolong Kanan.
14.2

Jika seseorang guru bercuti, buku itu mestilah diserahkan kepada Guru Besar terlebih dahulu.

15.

Jadual Waktu
15.1

Tiap-tiap guru dikehendaki menyerahkan satu salinan jadual waktu kelas dan juga persendirian yang kemas kini (mana-mana yang berkaitan) yang telah disediakan dengan lengkap dan kemas ke pejabat. Guru-guru kelas juga dikehendaki menyediakan satu salinan jadual waktu untuk dipamerkan di kelas masing-masing. Guru-guru tidak dibenarkan mengubah jadual waktu yang telah ditetapkan. Jadual Guru Ganti juga adalah tugas rasmi. Guru-guru bertanggungjawab ke atas kelas/tugas yang ditetapkan.

15.2

15.3

15.4

16.

Buku Rekod Kedatangan Murid


16.1

Tiap-tiap Guru kelsasakan diberikan sebuah Buku Rekod Kedatangan untuk kegunaan tingkatannya. Guru bertanggungjawab untuk memenuhi maklumatmaklumat yang diperlukan dan hendaklah memahami dan mematuhi kehendak-kehendak peraturan mengenainya yang ada dicetak di bahagian dalam kulit hadapan buku tersebut. Kedatangan harian murid hendaklah diambil oleh Guru Kelas sendiri pada hari mengajar pada waktu pertama(first period). Buku ini diambil dari meja Guru HEM dan hendaklah disimpan semula di tempat asalnya tidak lewat dari tamatnya waktu yang kedua untuk membolehkan pihak sekolah mengetahui bilangan murid yang hadir/tidak hadir pada hari yang berkenaan sebelum waktu rehat. Keselamatan buku ini semasa di dalam pegangan guru adalah tanggungjawab guru berkenaan. Dari masa ke masa, buku ini akan disemak oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/GPK HEM/guru yang telah ditugaskan oleh Guru Besar khas untuknya. Menghukum Murid

16.2

16.3

16.4

17. 17.1

Seseorang guru tidak dibenarkan menghukum dan mendera murid-murid. Guru-guru juga dikehendaki menjaga tutur kata mereka terhadap murid-murid. Murid-murid yang difikirkan perlu dihukum hendaklah dibawa kepada pengetahuan Guru Besar/GPK HEM atau Guru Disiplin/JK Disiplin.

17.2

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

18.

Kad Kesihatan dan Buku Kemajuan Pelajar


18.1

Semua Guru Kelas dikehendaki mengemas kini kad-kad ini pada tiap-tiap awal tahun. Kad ini hendaklah diserahkan kepada GPK HEM apabila diminta.

18.2

19.

Buku Teks (SPBT)


19.1

Guru-guru kelas dan guru-guru SPBT hendaklah menguruskan Skim Bantuan Pinjaman Buku Teks selaras dengan arahan dan kehendak biasa Kementerian atau Jabatan Pendidikan Surat KP. 8772/1979/SP/(29) bertarikh 12 Oktober 1978 dirujuk. Semua jenis borang dan keperluan biasa itu hendaklah disempurnakan dengan lengkap dan teliti mengikut masa yang telah ditetapkan.

19.2

20.

Keselamatan Harta Benda Sekolah


20.1

Guru hendaklah memberikan kerjasama sepenuhnya dalam menjaga keselamatan harta benda sekolah. Murid-murid yang merosakkan harta benda sekolah sama ada dengan sengaja ataupun tidak, hendaklah dibawa kepada pengetahuan pihak sekolah untuk tindakan selanjutnya (misalnya memecahkan cermin tingkap). Guru yang bertanggungjawab yang berkenaan hendaklah memastikan ada peraturan-peraturan mengenai penggunaan bilik-bilik tertentu, misalnya, Bilik PSS dan sebagainya.

20.2

21.

Kebersihan
21.1

Tiap-tiap guru mestilah menitikberatkan perkara ini dan adalah menjadi kewajipan bersama bagi mengawas dan mengawal kebersihan sekolah ini. Jadual giliran bertugas murid-murid di kelas hendaklah disediakan oleh Guru Kelas. Alatan kebersihan darjah perlulah digunakan dengan rapi dan disimpan dengan selamat. Guru-guru yang mempunyai bilik khas/tempat khas seperti stor sukan, bilik kerjaya dan sebagainya adalah bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan dan keceriaan bilik-bilik tersebut. Guru yang masuk ke kelas hendaklah memastikan kebersihan kelas tersebut sebelum memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran.

21.2

21.3

22.

Kutipan Sumbangan Pakej Bayaran Tambahan


22.1

Sumbangan Pakej Bayaran Tambahan yang dikutip untuk sekolah adalah seperti yang ditetapkan. 8

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN 22.2

Guru-guru kelas akan diberi surat kuasa untuk mengutip yuran tersebut. Guru-guru kelas hendaklah memastikan bahawa resit-resit dikeluarkan kepada murid-murid yang membayar yuran. Segala wang kutipan, hendaklah diserahkan kepada pihak sekolah pada hari yang berkenaan juga. Adalah menjadi satu kesalahan mengikut Arahan Perbendaharaan jika ini tidak dilaksanakan. Guru-guru hendaklah memastikan mereka diberi resit oleh pihak sekolah dan menyimpan resit-resit tersebut. Guru-guru adalah DILARANG sama sekali mengutip sebarang bentuk yuran/bayaran dari murid-murid tanpa pengetahuan atau kebenaran daripada Guru Besar.

22.3

22.4

23.

Surat Menyurat
23.1

Semua surat menyurat guru-guru yang dianggap rasmi mestilah disalurkan melalui Guru Besar untuk disampaikan kepada pihak yang berkenaan.

24.

Surat-Surat Yang Diterima 24.1 Ada surat-surat yang diterima oleh sekolah yang terpaksa diedarkan pada guru-guru yang berkenaan untuk diambil tindakan. Guru-guru ini hendaklah mengambil tindakan yang segera terhadap surat-surat tersebut. Jika surat itu ditujukan kepada guru yang berkenaan dengan dinyatakan melalui dan salinan kepada Pengetua surat itu boleh disimpan oleh guru di dalam fail yang ada padanya, setelah mengambil tindakan mengenainya. Jika surat itu ditujukan kepada Guru Besar dan Guru Besar mengedarkan surat tersebut untuk tindakan guru yang berkenaan maka, guru itu hendaklah :24..3.1 Mengambil fail yang berkenaan di pejabat, jika fail itu tiada di dalam simpanannya (jika perlu dan berkaitan) 24..3.2 Mengambil tindakan yang diperlukan. 24..3.3 Memulangkan semua fail tersebut ke pejabat.
24.4

24.2

24.3

Segala surat dari sekolah yang dihantar keluar hendaklah hanya ditandatangani oleh Guru Besar, kecuali jika beliau sedang bercuti dan sebagainya. Maka surat itu akan ditandatangani oleh Guru Penolong Kanan bagi pihak Guru Besar.

25.

Pergi Ke Jabatan Pendidikan Negeri Johor


25.1

Dari masa ke masa, mungkin ada guru-guru yang terpaksa ke JPNS untuk satu-satu hal yang tertentu yang berkaitan dengan masalah perkhidmatan dan sebagainya. 9

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

25.2

Untuk tujuan ini, guru-guru dikehendaki memenuhkan dan membawa borang yang khas mengenainya yang boleh didapati di pejabat sekolah.

26.

Pelawat
26.1

Semua pelawat DIMESTIKAN berjumpa dengan Guru Besar atau Guru Penolong Kanan terlebih dahulu. Guru-guru tidak dibenarkan berbincang dengan wakil-wakil firma atau penjual-penjual kecuali dengan kebenaran Pengetua.

26.2

27.

Membeli Barang
27.1

Guru-guru yang ingin membuat pesanan bagi membeli barang, hendaklah melengkapkan borang khas mengenainya yang boleh didapati di pejabat. Borang ini kemudiannya diserahkan kepada pejabat untuk tindakan selanjutnya. Jika barang yang berkenaan dikehendaki dengan kadar yang segera, boleh memberitahu mengenainya kepada Guru Besar dan kebenaran akan diberi supaya guru boleh membeli tersebut sama ada secara tunai ataupun dibilkan ke sekolah.

27.2

28.

Perpustakaan Sekolah 28.1 Disebabkan perpustakaan sekolah ini kecil, guru-guru hendaklah memastikan terlebih dahulu bahawa tempat duduk adalah mencukupi sebelum membenarkan murid-murid ke perpustakaan.

29.

Kegiatan Kokurikulum 32.1 Semua guru akan ditugaskan untuk menjadi Penasihat/Guru Penjaga dan sebagainya untuk kegiatan kokurikulum di sekolah ini. Tugas ini hendaklah dijalankan dengan cekap dan teratur.

30.

Mengajar Luar Waktu Sekolah 30.1 30.2 Kebenaran daripada Pengetua/Pengarah Pendidikan perlu diperoleh terlebih dahulu sebelum seseorang ingin mengajar di luar sekolah. Surat siaran JPJ.S.036/Pt.1(18) dan P.A.D 4(1)/(11),12(2)(iv) dan Rules 20 of The Assisted School ( Management) Rules 1962 perlu dirujuk.

31

Perhimpunan Sekolah 31.1 Pihak sekolah mengadakan perhimpunan harian (Rabu) dan perhimpunan rasmi (Isnin). 10

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

31.2

Semua guru dikehendaki menghadirinya. Guru akan menyanyikan bersamasama dengan murid lagu Negaraku, lagu Bangsa Negeri Sembilan dan lagu Sekolah.

32.

Mesyuarat Guru-Guru
32.1

Dari masa ke masa, Guru Besar akan memanggil mesyuarat guru-guru. Kedatangan bagi mesyuarat ini adalah diwajibkan bagi semua guru.

33.

Mesyuarat Jawatankuasa 33.1 Guru-guru akan dilantik untuk menduduki jawatankuasa yang terdapat di sekolah. Mereka hendaklah menghadiri sebarang mesyuarat yang dipanggil dan mengambil bahagian yang aktif di dalam mesyuarat tersebut. Guru yang dilantik menjadi setiausaha kepada sebarang jawatankuasa, hendaklah menyediakan minitnya dan satu salinan hendaklah disampaikan kepada Pengetua dengan kadar segera.

33.2

34.

Latihan Kebakaran 34.1 Arahan khas Pengetua mengenai perkara ini mestilah dipatuhi dengan teliti. Latihan-latihan mengejut akan diadakan pada bila-bila masa hari persekolahan. Guru-guru mestilah sentiasa bersedia dan mematuhi kesemua arahan yang terkandung di dalam surat arahan tersebut.

34.2

35.

Keahlian Majlis Perhubungan Guru dan Kakitangan serta PIBG 35.1 35.2 Semua guru dan kakitangan sekolah secara automatik menjadi ahli kepada Majlis Perhubungan Guru dan Kakitangan. Semua guru adalah menjadi ahli PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar.

36.

Lawatan Sambil Belajar


36.1

Guru-guru digalakkan menganjurkan lawatan sambil belajar bagi faedah murid-murid. Walau bagaimanapun, ia harus dibincangkan terlebih dahulu dengan Pengetua dan persetujuan darinya hendaklah diperoleh. Setelah itu, segala prosedur mengenainya, seperti mendapatkan surat kebenaran dari ibu bapa/penjaga hendaklah diuruskan terlebih dahulu. Segala surat mengenainya hendaklah ditandatangani oleh Pengetua. Guru-guru adalah dilarang sama sekali menganjurkan lawatan yang melibatkan murid-murid sekolah, ataupun menggunakan nama sekolah tanpa mendapat kebenaran terlebih dahulu atau tanpa pengetahuan Pengetua dan juga tanpa mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Juga dilarang guru-guru menganjurkan lawatan yang berbentuk berkelah. 11

36.2

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

36.3 36.4 36.5

Semasa lawatan dijalankan guru-guru yang mengiringi hendaklah mengawasi dan mengawal murid-murid dengan baik. Selepas lawatan, guru yang mengetuai rombongan menyampaikan laporan bertulis mengenainya kepada Pengetua. hendaklah

Guru-guru Unit Beruniform yang ingin membawa murid-murid untuk berkhemah, hendaklah terlebih dahulu berbincang dengan Pengetua.

37.

Mengiringi Pasukan Sekolah 37.1 Guru-guru yang mengiringi pasukan sekolah untuk satu-satu aktiviti tertentu, di luar kawasan sekolah, hendaklah menguruskan segala urusan mengenainya.

37.2Jika terdapat murid-murid lain (penyokong) menyertai rombongan tersebut, prosedur yang sama seperti di atas hendaklah dipatuhi. Guru hendaklah mengawasi dan mengawal murid untuk menjaga keselamatan mereka 38. Kepimpinan Melalui Teladan dan Bersih, Cekap dan Amanah
38.1

Kedua-dua cogan kata tersebut adalah hasrat dan harapan kerajaan terhadap sikap kakitangannya. Guru-guru dikehendaki memahami, menghayati serta mengamalkan dan menjadikannya sebagai panduan.

38.2

39.

Falsafah, Matlamat dan Objektif Sekolah 39.1 39.2 Semua guru dikehendaki mengamati, memahami serta menghayati falsafah, matlamat dan objektif sekolah. Oleh itu, mereka hendaklah sama-sama berusaha dengan gigih demi membolehkan matlamat dan objektif tersebut dicapai serta falsafah tersebut berfungsi dan bermakna.

40.

Buku Stok 40.1 Mana-mana mata pelajaran dan sebahagian yang perlu mengadakan buku stok seperti Sains, Kemahiran Hidup, Perpustakaan, Pendidikan Jasmani, Sukan dan sebagainya. Guru Kanan Mata Pelajaran hendaklah memastikan bahawa maklumatmaklumat di dalam buku tersebut adalah tepat, lengkap dan sentiasa kemas kini. Buku ini akan disemak dari masa ke masa oleh Pengetua/Guru Penolong Kanan.

40.2

41.

Buku Rekod Pengambil Barang Dari Pejabat


41.1

Untuk melicinkan lagi pengurusan stok alatan, guru-guru dikehendaki mencatatkan di dalam Buku Rekod Pengambilan Barang apabila mereka memerlukan alatan seperti kertas stensil, kertas dan sebagainya. 12

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

41.2

Apabila mengambil barang dari pejabat, guru-guru diharap akan mengambil dengan mengikut kadar yang diperlukan sahaja demi untuk mengelakkan pembaziran. Segala barang/alatan dipinjam dari pejabat, mengembalikannya semula selepas digunakan. guru hendaklah

41.3

42.

Tanda Nama
42.1

Semua guru dan kakitangan dikehendaki sentiasa memakai tanda nama mereka pada hari persekolahan, pada hari-hari keramaian di sekolah dan juga semasa menghadiri sebarang majlis di luar sekolah.

43.

Kebersihan/Keselamatan dan Perhiasan Bilik Darjah

43.1

Guru-guru tingkatan hendaklah memastikan bahawa murid-murid di dalam tingkatan di bawah jagaannya menghias dan menjaga kebersihan dan keselamatan bilik darjah masing-masing. Walau bagaimanapun, guru hendaklah memastikan bahawa bahan yang digunakan untuk menghias kelas adalah sesuai dan berfaedah untuk muridmurid. Guru tingkatan adalah bertanggungjawab bagi memastikan kelas mereka mempunyai perkara-perkara berikut ; 43.3.1 Misi dan Visi Sekolah 43.3.2 Jadual Waktu 43.3.3 Jadual Bertugas 43.3.4 Carta Organisasi Kelas 43.3.5 Pelan Pergerakan Semasa Kecemasan 43.3.6 Pelan Kedudukan Murid 43.3.7 Penyapu 43.3.8 Penyodok Sampah 43.3.9 Baldi Kecil 43.3.10 Kain Lap

43.2

43.3

13

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

BAHAGIAN B : PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. Masuk Kelas Menepati Waktu Guru-guru dikehendaki memasuki kelas untuk mengajar dengan menepati masa. 2. Kawalan Murid Kawalan dan disiplin sekolah sangat penting. Semua guru diminta menganggap bahawa ia adalah tugas kita bersama dan oleh itu perlu memberikan kerjasama yang sepenuhnya dalam perkara ini dengan pihak sekolah. 3. Perlakuan Waktu Mengajar Guru-guru hendaklah berada di dalam keadaan yang cergas supaya membolehkan mereka mengawal murid dengan baik dan menyampaikan pengajaran dengan teratur, apabila mereka mengajar sambil duduk/bertenggek adalah tidak sesuai kecuali dengan sebab-sebab kesihatan. 4. Alat Mengajar/ Bahan Sumber 4.1. Guru-guru adalah bertanggungjawab untuk menyediakan alatan mengajar dan bahan sumber yang sesuai untuk tujuan melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran. Alatan mengajar/bahan sumber yang terdapat di bilik sumber dan sebagainya hendaklah digunakan di dalam pengajaran. Guru dikehendaki sama-sama bertanggungjawab terhadap keselamatan alatalat tersebut. Bahan-bahan yang tersimpan di bilik sumber hanya boleh diambil dan disimpan oleh guru-guru sahaja.

4.2.

4.3.

5.

Alat Sukan 5.1. Semua jenis alatan yang disediakan oleh pihak sekolah perlu diawasi dengan teliti. Hanya guru dan Ketua Murid/Ketua Pasukan dibenarkan mengambil alatan itu. Stor alatan perlu dijaga dengan sempurna.

6.

Buku Rampaian/Buku Nota Murid 6.1 Guru-guru hendaklah memberitahu murid-murid supaya hanya menggunakan buku rampaian yang ada dijual di kedai buku sekolah untuk kegunaan mereka. 14

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

6.2
6.3

Guru hendaklah mengawasi segala kerja murid supaya dilakukan dengan bersih, kemas dan teratur. Guru-guru akan dikehendaki menghantar buku-buku rampaian dan bukubuku nota murid ini kepada Guru Kanan Mata Pelajaran/Penolong Kanan Petang/Guru Penolong Kanan apabila diminta.

7.

Latihan Bertulis Dan Pemeriksaannya 7.1 Guru hendaklah memberi latihan bertulis kepada murid-murid seberapa kerap yang mungkin. Mana-mana pelajaran yang sesuai diberi latihan di rumah, guru hendaklah memberikannya. Guru juga diminta untuk memberi kerja rumah berbentuk ujian seberapa kerap yang boleh. Latihan yang diberi hendaklah yang boleh mencabar kebolehan dan keupayaan murid. Pemeriksaan latihan bertulis hendaklah dilakukan oleh guru sendiri dan dijalankan secepat yang mungkin dan hendaklah sentiasa kemas kini. Guruguru tidak dibenarkan menyimpan satu-satu buku latihan murid-murid lebih dari satu minggu di Bilik Guru. Guru juga dikehendaki memeriksa buku nota murid-murid dari masa ke masa untuk memastikan nota mereka lengkap, kemas dan teratur.

7.2

7.3
7.4

7.5

8.

Ujian Bulanan
8.1

Dari masa ke masa guru-guru akan menjalankan ujian bulanan dan juga ujian penggal. Sila rujuk kalender sekolah mengenai ujian bulanan dan penggal. Bagi ujian bulanan, guru-guru diminta menjalankan pada bulan yang telah ditetapkan dan markah-markah hendaklah dimasukkan di dalam ruang yang berkenaan di dalam Buku Rekod Mengajar Guru. Bagi Ujian Penggal pula, arahan mengenainya akan dibuat dari masa ke masa dan guru-guru dikehendaki mematuhi arahan. Pemantauan Pengetua Pemantauan ini akan dilakukan pada bila-bila masa dengan tujuan untuk melihat situasi pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

8.2

8.3

9. 9.1

10.

Pemantauan Oleh Nazir Sekolah /Pegawai JPN, PPD

10.1

Dari masa ke masa sekolah ini akan didatangi oleh Nazir Sekolah atau Pegawai-pegawai lain untuk memeriksa keadaan pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran yang tertentu. Guru-guru dikehendaki memberikan kerjasama yang sepenuhnya kepada mereka. Guru-guru boleh berbincang dengan pegawai-pegawai ini dan bukan hanya setakat mendengar dan menerima arahan sahaja. 15

10.2

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

11.

Guru Ganti 11.1 Guru-guru yang ditugaskan untuk menggantikan bagi guru-guru yang hadir ke sekolah, hendaklah masuk ke kelas yang berkenaan dan tersebut hendaklah mengawas dan mengawal murid-murid supaya mengganggu kelas-kelas yang lain (Sila rujuk bahagian panduan guru dalam Buku Panduan Guru) Tugas-Tugas Pengganti (Guru Ganti) 11.2.1 Penolong Kanan/Guru Jadual waktu akan menyediakan Jadual Waktu Penggantian bagi guru-guru yang tiada di sekolah pada hari tersebut. 11.2.2 Tugas penggantian ini adalah tugas rasmi dan wajib patuhi. tidak guru tidak ganti

11.2

12.

Perhubungan/Interaksi Guru Murid


12.1

Dalam usaha untuk membolehkan wujudnya situasi dan suasana yang sesuai untuk proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan baik, guru hendaklah berusaha untuk mewujudkan perhubungan/interaksi yang baik dengan murid. Hubungan baik ini antara guru dengan murid perlu diwujudkan sama ada di dalam ataupun di luar bilik darjah. Ini akan membolehkan murid-murid mempunyai sikap, pandangan dan anggapan yang positif terhadap guru.

12.2

13.

Mendenda Murid 13.1 Denda yang dikenakan hendaklah berbentuk positif. Denda yang boleh merugikan murid-murid di dalam pelajaran tidak dikehendaki dan dilarang.

16

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

BAHAGIAN C : SENARAI TUGAS PENTADBIR SEKOLAH 1. PENGETUA Senarai Tugas 1.0 1.1
1.1 1.2

Pengajaran Dan Pembelajaran Merancang pengajaran tahunan dan disiapkan dalam masa 2 minggu selepas Semester 1 bermula. Tugas mengajar 5 - 6 waktu seminggu. Rancangan Mingguan disiapkan sebelum hari Isnin tiap-tiap minggu.

1.4 1.5 1.6

Rancangan Harian mesti disiapkan sehari sebelum pengajaran bermula. Menilai secara formatif 1 tugasan setiap minggu. Menilai secara berkala 5 kali setahun (termasuk ujian bulanan dan peperiksaan semester). dalam masa 2 minggu selepas latihan diberi.

1.7 Menyemak dan menandai buku kerja/buku nota murid sekurang kurangnya

2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

Pengurusan Kurikulum Sekolah Merancang program tahunan sekolah dan siap sebelum 31 Disember. Menyemak setiap panitia mempunyai 2 program rutin dan 1 program pembangunan. Menyelia dan menilai pelaksanaan aktiviti-aktiviti program sebulan sekali. Menguruskan mesyuarat kurikulum 3 kali setahun Mencerap dan menyelia P & P 4 orang guru setiap bulan. Menyemak buku latihan pelajar 100 buah buku sebulan. Menyemak Buku Persediaan Mengajar semua guru pada hari Jumaat setiap minggu. Pengurusan Kurikulum Daerah Menjalankan mesyuarat panitia daerah 2 kali setahun. Merancang dan melaksanakan 2 aktiviti program Panitia Daerah Segamat.

3.0 3.1 3.2

17

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

3.3

Menyelaras penyediaan soalan-soalan Percubaan PMR, SPM dan akhir tahun, setahun sekali. Pengurusan Kokurikulum Sekolah Merancang program tahunan kokurikulum sekolah dan siap pada 31 Disember. Merancang minimum 12 aktiviti setahun. Menyelia dan menilai aktiviti-aktiviti kokurikulum 1 kali setiap satu semester. Menjalankan mesyuarat kokurikulum 2 kali setahun. Menyemak rekod aktiviti-aktiviti dan kehadiran kokurikulum 1 kali setiap 1 semester. Mengurus badan-badan beruniform sekolah sepanjang tahun. Mengurus kelab/persatuan sekolah sepanjang tahun. Mengurus aktiviti permainan/olahraga sekolah sepanjang tahun. Pengurusan Kokurikulum Daerah Menjalankan mesyuarat Panitia Kokurikulum Daerah 2 kali setahun. Merancang dan melaksanakan 2 aktiviti program kokurikulum daerah setahun. Pengurusan Persional Menguruskan pengesahan jawatan/kenaikan gaji/setiap guru/kakitangan tepat pada masanya. Mengurus segala cuti/kakitangan menepati Pekeliling Perkhidmatan. Mengurus program perkembangan staff 7 hari setahun dengan kehadiran sekurang-kurangnya 95 peratus. Mengurus pendaftaran pelajar, penempatan dan pertukaran sekolah dalam masa 1 hari dari tarikh permohonan. Merancang dan melaksanakan program perkembangan persional pelajar 2 kali setahun. Mengambil tindakan semua masalah/kebajikan pelajar seperti yuran peperiksaan, biasiswa, pengangkutan, cermin mata, kesihatan, SPBT dapat diselesaikan ke tahap 95 peratus. Mengambil tindakan tatatertib menepati Pekeliling Perkhidmatan. Menilai semula prestasi tahunan semua guru dan semua pekerja dan siap sebelum 15 Januari tahun berikutnya. 18

4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5.0 5.1 5.2

6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

6.7 6.8

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

6.9 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9

Menjelaskan bil-bil kewangan dalam tempoh sebulan dari tarikh pembelian. Pengurusan Fizikal Dan Keselamatan Sekolah/Asrama Menguruskan bangunan sekolah selamat digunakan dengan diperiksa oleh jurutera bertauliah setahun sekali. Menyediakan alat pemadam api yang berfungsi 2 unit pada setiap aras dan 1 unit di setiap bilik makmal/bengkel. Memeriksa pendawaian elektrik 1 kali setahun. Menjalankan kawad kebakaran 1 kali setiap 1 semester. Menyelia rekod Pengawal Keselamatan setiap hari. Menyelia supaya tiada kes pencerobohan. Mengemas kini stok dalam masa seminggu setelah menerima barang sepanjang tahun. Menyemak stok pada akhir tahun. Merancang pembangunan dan penyelenggaraan sekolah sekali setahun sebelum 31 Julai pada setiap tahun. Pengurusan Kebersihan Dan Keceriaan Sekolah /Asrama Mengurus kebersihan dan keceriaan sekolah setiap hari. Memeriksa kebersihan kantin dan penyediaan makanan supaya bersih dan selamat setiap hari. Mengusahakan supaya sekurang-kurangnya ada sebuah taman dan mural. Perhubungan Awam Mengadakan 3 majlis sekolah setahun. Menghadiri semua majlis rasmi luar sekolah sekurang-kurangnya pada tahap kehadiran 90 peratus. Menerima semua perlantikan dan melaksanakan tugas AJK bagi aktiviti di luar sekolah. Ada Piagam Pelanggan dan memberi layanan pada tahap maksimum. Menghadiri mesyuarat Jawatankuasa PIBG sekurang-kurangnya pada tahap kehadiran 90 peratus.

8.0 8.1 8.2 8.3 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5

19

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

2.

PENOLONG KANAN Penolong Kanan bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan. Dengan itu, Penolong Kanan bertanggungjawab bagi melicinkan pentadbiran, mempertingkatkan prestasi pengajaran guru dan pembelajaran murid serta menyediakan khidmat bantu secukupnya supaya matlamat Dasar Pendidikan tercapai. Senarai Tugas 1.0 Pengurusan Kurikulum Mengajar antara 8 hingga 12 waktu seminggu. Menentukan pelaksanaan kursus yang berkaitan dengan kurikulum. 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Menentukan Rancangan Pelajaran Harian, Mingguan, Penggal dan lain-lain. Sebagai Naib Pengerusi Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Memastikan perjalanan panitia-panitia mata pelajaran. Membantu di dalam pengurusan penyediaan peralatan teknologi pendidikan, pusat sumber, makmal dan bengkel. Menentukan pendidikan. penggunaan dan penyenggaraan bahan-bahan sumber

1.1 1.2

Membantu dan membimbing dalam latihan mengajar bagi guru-guru pelatih, guru-guru yang baru mengajar di dalam menjalankan tugas-tugas harian mereka. Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan kurikulum dan mencadangkan tindakan susulan. Membantu dan merancang serta menyelaras hal-hal yang berkaitan dengan ujian, peperiksaan dan penilaian serta mencadangkan tindakan susulan. Menyelaras pengurusan dan perjalanan kegiatan-kegiatan bimbingan dan pemulihan. Menyelaras segala jenis program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan. Membantu di dalam penentuan buku-buku teks, bahan Pusat Sumber dan buku-buku bacaan lain serta kesesuaiannya Menyusun Jadual Waktu Kelas dan Guru serta menyediakan Jadual Waktu Gantian. Merancang dan mentadbir perjalanan peperiksaan awam, PMR, SPM, STPM dan ujian bulanan, ujian penggal dan lain-lain. 20

1.9 1.10 1.11 1.12

1.13 1.14 1.15

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

1.16
1.17

Mengkaji dan menganalisis keputusan peperiksaan awam dan ujian bulanan. Membantu Pengetua menyelia dan menilai pengajaran dan pembelajaran di sekolah. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 Pengurusan dan Pentadbiran Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal kurikulum, pentadbiran, hubungan masyarakat dan keselamatan. Membantu menentukan beban tugas guru-guru dan kakitangan bukan guru sekolah. Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan, kursus dan latihan untuk guru serta kakitangan bukan guru. Menyemak laporan guru bertugas harian dan mingguan. Menyelenggarakan semua Buku Stok Sekolah. Merancang dan menyelenggarakan bangunan dan keselamatan harta benda sekolah. Membantu menyenggara dan menyelaras kutipan data/maklumat serta perangkaan. Membantu merancang Takwim Sekolah. Membantu menyelia kerja-kerja kakitangan guru dan bukan guru. Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah. Menyelaras penyediaan Penyata Kewangan untuk urusan audit tahunan. Menjadi Ahli Lembaga Tatatertib Sekolah. Menjadi penandatangan kedua cek-cek sekolah. Menyelaras semua aktiviti sekolah seperti Hari Ucapan, Mesyuarat Agung PIBG dan lain-lain. Kebersihan, Keceriaan dan Keselamatan Membantu di dalam merancang dan menyelia program bagi keindahan dan kebersihan sekolah. Merancang langkah-langkah keselamatan bersama dengan Pengetua.

3.0 3.1 3.2

21

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

3.3

Bersama-sama dengan Pengetua, merancang dan melaksanakan Latihan Mencegah Kebakaran/Latihan Kebakaran serta kegiatan-kegiatan seumpamanya. Perpustakaan Pusat Sumber Merancang, melaksana dan menyelia perjalanan dan kegiatan perpustakaan sumber sekolah. Memilih dan mengklasifikasikan bahan-bahan, buku;buku dan lain-lain bagi kegunaan Pusat Sumber Sekolah. Mewujudkan satu suasana budaya membaca. Menguruskan buku-buku Stok alat-alat Pusat Sumber. Menyelaraskan keperluan alat bantuan mengajar termasuk alat/bahan elektronik semua mata pelajaran. Menilai kesesuaian bahan pengajaran. Menyelia penggunaan dan penyimpanan alat/bahan pengajaran dan mengesan rekod penggunaannya. Menyelia Pusat Sumber Sekolah seperti penyediaan Jadual penggunaan. Merancang dan mencadangkan pembelian bahan-bahan Pusat Sumber. Menyediakan anggaran belanjawan perpustakaan sumber. Mengatasi maslah semasa dan lain-lain tugas yang diarahkan dari masa ke masa. Perkembangan Staff Merancang, melaksana program perkembangan staff. Merancang mengadakan In house training untuk kakitangan. Tugas-Tugas Lain Menganggotai Ahli Jawatankuasa yang diluluskan oleh Pengetua dari masa ke masa. Melaksanakan arahan-arahan lain dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Pengetua dari masa ke masa

4.0
4.1

4.2 4.3 4.4


4.5

4.6

4.7
4.8

4.9
4.10

5.0
3.1 3.2

6.0 6.1 6.2

3.

PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM) Penolong Kanan Hal Ehwal Murid bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid bertanggungjawab mempertingkatkan kebajikan murid, aktiviti kokurikulum dan penerapan nilai-nilai murni.

22

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

Senarai Tugas 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Pengurusan Kurikulum Mengajar antara 10 hingga 16 waktu seminggu. Menentukan Rancangan Pelajaran Harian, Mingguan, Penggal dan lain-lain. Sebagai Naib Pengerusi Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Membuat perancangan dan menguruskan hal ehwal berkaitan buku-buku. Membantu Pengetua menyelia dan menilai pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Pembangunan Diri Pelajar Disiplin 1 2.1.1. Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai murn.i 2.1.2. Memastikan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan. 2.1.3. Menjadi guru Penasihat Lembaga Pengawas Sekolah. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes pelajar yang melanggar peraturan tatatertib dan salah laku.
2.1.4.

2.0 2.1.

2.1.5. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin pelajar dan laporan pelajar. Mewujudkan hubungan dua hala antara sekolah dan ibu bapa/penjaga.
2.1.6.

2.2.

Bimbingan Dan Kaunseling 2.2.1. Merancang dan menyelaras pelaksanaan program Bimbingan dan Kaunseling bersama-sama dengan guru Bimbingan dan Kaunseling 2.2.2. Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan kaunseling pelajar serta menyediakan laporan yang diperlukan
2.2.3.

dan

Mengadakan kursus motivasi dan kemahiran belajar dalam kalangan murid. 2.2.4. Merancang dan melaksanakan program dan prestasi bagi pelajar-pelajar baru. 2.3. Program Pelindungan Pelajar 2.3.1. Merancang dan menyelaras program mencegah penyalahgunaan dadah dan program lain di peringkat sekolah. 23

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

2.3.2. Memastikan langkah-langkah keselamatan pelajar semasa berada di sekolah dilaksanakan.

2.4.

Kesihatan 2.4.1 Menguruskan kemudahan rawatan pelajar.

2.4.2. Memastikan program-program kesihatan pelajar dijalankan dengan sempurna. 2.4.3. Mengurus kad 001, Kad Tenaga Asas dan lain-lain. 2.4.4. Menyelaras penyeliaan kantin sekolah. 2.4.5. Menyelaras aktiviti kesihatan pelajar. 2.5. Skim Pinjaman Buku Teks

2.5.1. Menyelaras pengeluaran, pengambilan, pengagihan dan


hapus kira buku teks. 2.5.2. Menguruskan kutipan data, mengawal buku stok dan bilik buku SPBT. 2.5.3. Menyediakan anggaran belanjawan bagi pengurusan skim pinjaman buku teks. 2.6 Biasiswa dan Bantuan
2.6.1. 2.6.2.

Menyelenggarakan perakuan-perakuan biasiswa dan bantuan. Mengemaskinikan rekod biasiswa dan bantuan.

2.6.3. Menguruskan tuntutan dan bayaran biasiswa pelajar. 3.0 Pengurusan dan Pentadbiran
3.1.

Menguruskan dan mengemas kini buku rekod pendaftaran pelajar. Menguruskan kemasukan dan pemantauan pelajar. Menguruskan pertukaran pelajar. Menyemak buku kedatangan harian pelajar sidang pagi. sijil-sijil pelajar, pengesahan dan

3.2. 3.3.
3.4.

3.5. Menguruskan surat akuan, pengedaran sijil berhenti sekolah. 3.6. 3.7.

Menyemak buku/kad kemajuan pelajar/kad 001. Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah. 24

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

3.8.

Membantu merancang takwim sekolah.

4.0
4.1.

Kokurikulum Sukan dan Permainan 4.2 4.2 Membantu merancang, melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan di semua peringkat. Membantu merancang takwim sukan dan permainan sekolah.

4.2.

Kelab dan Persatuan 4.2.1 Menyelaras dan menyelia aktiviti-aktiviti persatuan dan kelab yang bercorak akademik.

4.3.

Unit Beruniform 4.3.1 4.3.2 Merancang beruniform. strategi penglibatan pelajar dalam kegiatan unit

Menyelaras pelaksanaan kegiatan unit beruniform sekolah.

4.4.

Koperasi Sekolah 4.4.1 Memastikan koperasi sekolah dapat diuruskan mengikut garis panduan koperasi sekolah.

5.0.

Pembangunan Organisasi dan Pembangunan Kendiri (Personal Development)


5.1.1.

Mewujudkan hubungan dua hala antara sekolah dengan ibu bapa/penjaga. Mengadakan kursus/latihan untuk personal

5.1.2.

5.1.3. Mempertingkatkan Budaya Membaca dan Budaya Ilmu.


5.1.4. 5.1.5.

Menghadiri kursus, seminar dan bengkel. Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah (R & D).

5.1.6. Menghasilkan artikel-artikel bidang ikhtisas dan pengurusan. 5.1.7. Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada yang memerlukannya.

25

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

5.1.8. Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion keguruan. 6.0. Pengawasan Asrama (Jika Ada) 6.1.1. Menentukan sistem kemasukan dan penempatan pelajar ke asrama.
6.1.2.

Membantu di dalam pemilihan dan penyeliaan warden.

6.1.3. Menyelaras hal-hal pembelajaran dan menentukan langkahlangkah keselamatan asrama. Menyelaras penyeliaan kebersihan dan mewujudkan keceriaan asrama.
6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7.

Menyelaras penyeliaan hal makanan dan dapur. Menyelaras pengurusan hal-hal kesihatan penghuni asrama.

Membantu dalam urusan sebut harga/tender makanan asrama sekolah. Memastikan bahawa kemudahan dan penyertaan penghuni asrama dalam aktiviti riadah dan kokurikulum.
6.1.8.

6.1.9. Menyelaras segala jenis pungutan wang dan pembayaran yang berkaitan dengan asrama. 6.1.10. Penasihat Lembaga Pengawas Asrama. 7.0. Tugas-tugas lain Membantu mengenal pasti guru-guru yang berpotensi dalam kegiatan kokurikulum dan mengadakan latihan untuk mereka.
7.1.

7.2. Merancang kegiatan-kegiatan kokurikulum untuk murid-murid semasa cuti sekolah.


7.3

Melaksanakan arahan-arahan lain dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Pengetua dari masa ke masa.

4.

PENOLONG KANAN PETANG Penolong Kanan Petang bertanggungjawab kepada Pengetua mentadbirkan sidang petang sekolah. Senarai Tugas 1.0. Kurikulum 1.1.
1.2.

Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua.

Membantu di dalam hal pengajaran dan pembelajaran bagi sidang petang. 26

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

Menyusun Jadual Waktu Kelas dan guru serta menyediakan Jadual Waktu Gantian.
1.3.

1.4. Menyelaras penggunaan Televisyen dan sebagainya.

Pusat

Sumber,

Program

Radio

dan

1.5. Menyelaras pengurusan dan perjalanan kegiatan-kegiatan bimbingan dan pemulihan.


1.6.

Menyelaras di dalam pengurusan ujian dan peperiksaan sekolah. Membantu merancang program tahunan kurikulum sekolah.

1.7.

1.8. Merancang aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran seperti Hari Ucapan dan Penyampaian Hadiah Pelajaran, Sukan Tahunan Sekolah dan sebagainya. 1.9.
1.10.

Menyemak buku-buku persediaan mengajar guru.

Menentukan guru-guru mempunyai sukatan pelajaran, buku panduan mata pelajaran, bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran, buku-buku teks dan buku-buku panduan yang lain. 1.11. Mengadakan bahan-bahan pembelajaran asas pelajar bagi pelajar yang tidak mempunyainya seperti buku latihan, pensel, getah pemadam dan sebagainya. Menentukan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dengan memastikan penggunaan kaedah pengajaran yang betul, penggunaan bahan-bahan bantu mengajar, pengguna benda-benda maujud dan lain-lain.
1.12.

1.13.
1.14.

Menyemak buku latihan/lembaran kerja pelajar.

Membantu penyediaan kemudahan-kemudahan perlu dan asas yang boleh menggalakkan perwujudan daya membaca di kalangan pelajar. 1.15. Membantu menyelaras aktiviti-aktiviti, ucapan atau majlis yang diadakan di sekolah seperti Hari Ucapan dan Penyampaian Hadiah Pelajaran, Sukan Tahunan Sekolah dan sebagainya.
1.16. 1.17.

Menyelia pentadbiran Skim Pinjaman Buku Teks. Pengetua menyelia dan menilai pengajaran dan

Membantu pembelajaran. 2.0 Kokurikulum

2.1. Menyelaras kegiatan kokurikulum, persatuan dan kelab sukan dan permainan.

pakaian

seragam,

2.2. Membuat jadual kegiatan kokurikulum seperti sukan dan permainan, pasukan unit beruniform dan persatuan /kelab. 2.3. Menentukan pelaksanaan kegiatan kokurikulum. 27

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

2.4. Membantu menyediakan segala kemudahan yang diperlukan bagi menjayakan pelaksanaan segala kegiatan kokurikulum. 3.0 Hal Ehwal Murid 3.1. 3.2. Menyelaras semua jenis tindakan disiplin. Menyelaraskan aktiviti bimbingan dan kaunseling.

3.3. Melaksanakan Peraturan-Peraturan dan Undang-Undang Sekolah serta mengawas Keselamatan murid sidang petang. 3.4. Menyelaraskan program mencegah penyalahgunaan najis dadah dan program-program lain di peringkat sekolah. Memastikan langkah-langkah keselamatan murid semasa berada di sekolah dilaksanakan.
3.5.

3.6. Melaksanakan pemilihan dan perlantikan jawatan-jawatan bertanggungjawab bagi pelajar-pelajar.


3.7. 3.8.

Mengesan dan menguruskan masalah pembelajaran pelajar.

Mengenal pasti dan mengadakan rancangan untuk menentukan dan menyelesaikan masalah-masalah kesihatan seperti rabun, pekak, rabun warna, speech defect, malnutrition, physical coordination dan sebagainya. 3.9. Menyelaras supaya pelajar-pelajar dapat menggunakan kemudahan persekolahan di dalam dan di luar bilik darjah seperti perpustakaan, bilik khas, tv, radio, bilik sembahyang dan lain-lain. 3.10. Menjauhkan pelajar-pelajar dari pengaruh tidak sihat seperti penyalahgunaan dadah, tidak sembahyang lima waktu (bagi pelajar-pelajar Islam), keruntuhan akhlak dan lain-lain. Menyediakan kemudahan-kemudahan dan latihan untuk menghadapi masa kecemasan seperti kebakaran, banjir, kecemasan seperti sakit atau pitam, warden lalu lintas, hari hujan (pelajar basah dan lain-lain).
3.11.

3.12. Mengadakan kemudahan bilik sakit, ubat rawatan, giliran membawa pelajar ke hospital dan lain-lain. 3.13. Menyelidik tentang ketidakhadiran dan kelewatan pelajar serta mencari jalan untuk memperbaiki keadaan ini. 3.14. Menolong pelajar yang ingin bertukar sekolah dan mengambil langkah-langkah yang perlu bagi melicinkan proses pertukaran pelajar. Mengadakan sistem hubungan yang efektif dengan pelajar, sesama pelajar dan di antara semua pihak (luar dan dalam).
3.15.

Menjaga disiplin pelajar seperti merotan pelajar, memberi pelajar nasihat dan panduan dan panduan mendampingi pelajar dan lain-lain.
3.16.

28

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

3.17. Menyelenggarakan pelajar-pelajar yang menerima bantuan SPBT, Biasiswa, Tabung Amanah dan lain-lain. 3.18.
3.19.

Meneliti dan menilai kerja pelajar.

Menggalakkan daya cipta di kalangan pelajar serta perkembangan naluri ingin tahu mereka seperti melukis dan mewarnai seperti mural sekolah, membina pintu gerbang, menternak, berkebun, membela ikan dan lain-lain. 3.20. Melibatkan pelajar secara aktif dalam kegiatan-kegiatan dan perayaan seperti penerbitan majalah sekolah, Hari Guru, perayaan Maulidur Rasul, Tadarus al-Quran dan sebagainya. 3.21. sepenuhnya Menggalakkan pelajar menggunakan perpustakaan

3.22. Mengadakan orientasi dan memberi penerangan kepada pelajar-pelajar mengenai cara menggunakan tandas dengan baik, pakaian sekolah, perpustakaan dan lain-lain. 3.23. Menyelaraskan pertandingan kelas bagi siding petang seperti kebersihan kelas, disiplin kelas, kekemasan pakaian, kerosakan alatan dan lain-lain. 3.24. 4.0 Menyelia pengurusan kantin sebelah petang.

Pengurusan dan Pentadbiran Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua, Penolong Kanan dan Penolong Kanan (Hal Ehwal Murid).
4.1.

4.2. Bertanggungjawab kepada Pengetua di dalam mentadbir semua aspek pengurusan sekolah bagi sidang petang. 4.3. Membantu pengurusan sekolah. Pengetua dalam aspek perancangan dan

4.4. Merekodkan segala jenis cuti yang diambil oleh guru-guru sidang petang. 4.5. lain. Menyelaras pungutan yuran, derma dan jenis pungutan yang

4.6. Menyelaras kerja-kerja kakitangan pejabat, makmal/bengkel dan pekerja am sekolah bagi sidang petang. 4.7. Membantu merancang Takwim Sekolah.

4.8. Membantu merancang menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah 4.9. 4.10. petang. Menyemak buku kedatangan murid sidang petang. Menguruskan hal-hal kemasukan dan pertukaran murid sidang 29

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

4.11. Menguruskan hal-hal pinjaman buku teks yang berkaitan dengan pengagihan dan pemulangan. 4.12. Menguruskan hal-hal mengedar borang permohonan.
4.13.

biasiswa

yang

berkaitan

dengan

Membantu di dalam hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan, keselamatan, kebersihan dan keceriaan sekolah bagi sidang petang. 4.14.
4.15.

Menyediakan Penyata Bulanan.

Menyelia penyimpanan alat-alat stationary seperti kertas, kapur, majalah, stensil dan sebagainya.

5.0.

Pentadbiran Kewangan Sekolah


5.1.

Membantu penyediaan Belanjawan Sekolah. Menyelaras pengutipan wang yuran sekolah. Menerima borang-borang pesanan. Membantu penyelenggaraan buku-buku stok sekolah.

5.2.
5.3.

5.4.
5.5.

Membantu pengurusan proses hapus kira barang-barang yang rosak, hilang atau luput. 6.0 Keadaan Fizikal Sekolah
6.1.

Mengawas bangunan dan kawasan sekolah supaya ianya Mengambil langkah untuk menjaga keselamatan harta benda

bersih. 6.2. sekolah.

6.3. Menolong mengindahkan bangunan dan kawasan sekolah menerusi usaha kreatif guru-guru, pekerja-pekerja dan pelajar-pelajar seperti melukis mural, menanam pokok bunga dan sebagainya. Menyelenggarakan pengawasan alatan-alatan dan perabot di bilik darjah, Bilik Rawatan, Bilik Rawatan, Bilik Guru, Bilik Sumber, Makmal Sains, Bilik Ekonomi Rumah tangga, Bengkel Seni Perusahaan, Stor Pertanian, Stor Sukan dan sebagainya.
6.4.

Menyelenggarakan pengawasan alatan-alatan dan perabot di kantin, dewan, bilik pengawas dan sebagainya.
6.5.

Memeriksa dari masa ke masa alat keselamatan, alat pemadam api seperti baldi air/pasir, peti kecemasan dan lain-lain.
6.6.

30

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

Memeriksa keadaan bangunan, wayar elektrik, paip gas, mesin-mesin dan lain-lain dari masa ke masa supaya ianya dalam keadaan yang memuaskan.
6.7.

Menyelaras latihan kawat kecemasan dan memastikan segala peraturan kecemasan dipatuhi.
6.8.

7.0

Perhubungan Luar 7.1. Menerangkan dasar, aturan dan peraturan sekolah kepada ibu bapa dan anggota komuniti.
7.2. 7.3.

Memberitahu ibu bapa mengenai program dan aktiviti sekolah.

Dari masa ke masa memberitahu ibu bapa mengenai kemajuan anaknya. 7.4. Bekerjasama dengan guru-guru untuk mencari penyelesaian kepada masalah perhubungan sekolah dan masyarakat. 7.5. Bekerjasama dengan ibu bapa dan guru-guru untuk memberi kesedaran di kalangan ibu bapa akan peranan mereka mengawasi pembelajaran anak mereka. 7.6. Berusaha untuk mendapatkan bantuan bagi keluarga yang memerlukan bantuan. Menggalakkan anggota staff dan pelajar-pelajar untuk memahami dan menghormati kebudayaan suku-suku etnik dalam komuniti negara.
7.7.

Menggalakkan anggota staff mengambil bahagian dalam projek komuniti.


7.8. 7.9.

dan

pelajar-pelajar

untuk

Menjemput ibu bapa dan orang ramai datang ke sekolah sewaktu mengadakan perayaan. 7.10. Bekerjasama dengan PIBG untuk merangka dan melaksanakan program yang bertujuan untuk mencapai matlamat dan objektif sekolah. 7.11. Menggalakkan ibu bapa dan guru-guru untuk mengambil bahagian dalam projek dan aktiviti PIBG. Mewujudkan kerjasama dan perhubungan yang baik antara sekolah-sekolah.
7.12.

7.13. Melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti masyarakat setempat sesuai dengan etnik perkhidmatan dan tatasusila perguruan seperti bekerjasama dalam projek-projek masyarakat. 8.0 Tugas-tugas lain Menganggotai diarah oleh Pengetua.
8.1.

Jawatankuasa-jawatankuasa

tertentu

yang 31

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Pengetua dari masa ke masa.
8.2.

5.

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM Senarai Tugas 1.0 1.1


1.2

Pengurusan Kurikulum Merancang pengajaran dan pembelajaran bagi matapelajaran yang diajar. Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan sebagai contoh dengan kemahiran yang ada padanya. Menggunakan ABM dengan cara yang betul dan bersistematik. Menentukan pelaksanaan pengajaran pendidikan jasmani dan kesihatan dengan lancar. Merancang program unjuran keluar bilik darjah.

1.3 1.4 1.5

2.0

Kokurikulum (Sukan, Permainan, Pasukan Beruniform, Persatuan dan Kelab) Merancang takwim kegiatan sekolah. Mengurus pemilihan peserta kumpulan elit sekolah. Menyelaras dan menyelia pelaksanaan program dan aktiviti. Mengawal dan menilai setiap kegiatan mencapai matlamatnya. Menyesuaikan program yang dirancang mengikut kesesuaian pelajar. Pengurusan Mengurus dan menyelaras kegiatan setiap bidang kokurikulum. Menyediakan anggaran belanjawan pengurusan kokurikulum. Menentukan langkah keselamatan dalam setiap aktiviti kokurikulum telah diambil penjelasan. Membantu dan mengurus segala penerbitan sekolah. Menyelaras hari perayaan dan upacara sekolah. Menyelaras pembahagian murid dalam kumpulan/ rumah dan meningkatkan pencapaian prestasi aktiviti setiap rumah. Mengurus dan menyelia peralatan dan kemudahan kokurikulum. 32

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.0 3.1 3.2


3.3

3.4 3.5 3.6 3.7

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

3.8 3.9

Memastikan rekod-rekod dan data koko disenggarakan dengan baik. Mengenalpasti guru/murid yang berpotensi untuk maju dengan mengadakan program khas untuk mereka. Pembangunan Diri Stafff Bertindak sebagai pegawai perkembangan sekolah. Menganggotai JK Kurikulum/kokurikulum yang dibentuk oleh pihak sekolah bagi kemudahan pelajar. Bertindak sebagai setiausaha perayaan di peringkat sekolah. Menyelaras kurikulum/ kokurikulum bersepadu. Pembangunan Diri Pelajar Menyertai kursus ko-kurikulum. Menyertai kempen/ perkhemahan tahunan yang diadakan oleh badan luar. Menjadi jurulatih dalam bidang-bidang tertentu. Sukan dan Permainan Membantu, merancang, melaksana dan menyelia kegiatan sukan/ permainan di semua peringkat. Merancang takwim sukan dan permainan sekolah. Kelab/ Persatuan Menyelaras dan menyelia aktiviti-aktiviti persatuan dan kelab yang bercorak akademik. Pasukan Pakaian Seragam Merancang strategi penglibatan murid dalam kegiatan pasukan pakaian seragam. Menyelaras pelaksanaan kegiatan pasukan pakaian seragam sekolah. Setiausaha Sukan Sekolah Merancang kegiatan sukan untuk dua tahun ke hadapan.

4.0

4.1 4.2 4.3 4.4 5.0 5.1 5.2 5.3 6.0 6.1 6.2 7.0 7.1

8.0 8.1 8.2 9.0 9.1

33

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

9.2

Menjaga dan membina kemudahan/ kelengkapan peralatan sukan, mengadakan stor, buku stok, menyimpan rekod kejohanan dan piala pusingan. Mengadakan tabung sukan, kutipan yuran sukan sekolah, MSSM serta menentukan anggaran perbelanjaan bagi tiap-tiap sesi persekolahan. Kegiatan tabung anugerah MSSM dari Tahun 1 serta kutipan yang diarahkan oleh Jabatan atau Kementerian. Menyertai pertandingan MSS daerah atau negeri. Mengadakan jadual latihan sukan/ olahraga/ permainan untuk murid sekolah. Menjalankan tugas lain yang berkaitan dengan sukan sekolah/ MSSD/ MSST/ MSSM. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari masa ke masa.

9.3

9.4 9.5 9.6 9.7 9.8

6.

GURU KANAN MATA PELAJARAN Panduan ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai tugas dan tanggungjawab serta peranan untuk semua Guru Kanan Mata Pelajaran yang dilantik menjawat jawatan tersebut di Sekolah Menengah. Panduan ini hendaklah dibaca dengan teliti dan diikuti. Jika perlu, Pengetua hendaklah membuat penyesuaian mengikut keadaan di sekolahnya. Guru Kanan Mata Pelajaran hendaklah bertanggungjawab kepada Pengetua dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, dan memainkan peranan positif berkaitan dengan jenis mata pelajaran di bawah kawalannya. Untuk mencapai matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan, bersesuaian dengan aspirasi Falsafah Pendidikan Negara, Guru Kanan Mata Pelajaran wajib memainkan peranan utama bagi menentukan matlamat dan objektifnya tercapai melalui KBSM. Guru Kanan Mata Pelajaran bertanggungjawab mempertingkatkan prestasi pengajaran guru dan pembelajaran pelajar di sekolah serta menyediakan khidmat bantu yang secukupnya di samping menjadikan iklim dan budaya pengajaran dan pembelajaran di dalam sistem pendidikan sekolah berjalan lancar. Mata Pelajaran di bawah bidang kelolaan Guru Kanan Mata Pelajaran adalah seperti yang berikut: Mata-Mata Pelajaran Dalam Bidang Bahasa Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab dan bahasa-bahasa lain yang diajar Kesusasteraan Melayu Kesusasteraan Dalam Bahasa Inggeris Pengajian Am 34

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

Mata-Mata Pelajaran Dalam Bidang Kemanusiaan Geografi Sejarah Pendidikan Islam/Pendidikan Moral Pendidikan Seni Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Mata-Mata Pelajaran Dalam Bidang Sains dan Matematik Sains Sains Tambahan Fizik Kimia Biologi Matematik Matematik Tambahan

Mata-Mata Pelajaran Dalam Bidang Vokasional dan Teknologi Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Hidup Menengah Atas Ekonomi Rumah Tangga Sains Pertanian Perdagangan Prinsip Akaun Ekonomi Asas Ekonomi Lukisan Kejuruteraan Teknologi Kejuruteraan Dan mata-mata pelajaran lain yang diperkenalkan

Senarai Tugas 1.0 Kurikulum 1.1. Mengajar sekurang-kurangnya 18 waktu seminggu.

1.2. Memimpin guru-guru menentukan dan merancang Rancangan Pelajaran Penggal, Mingguan, Harian dan lain-lain yang berkaitan dengan bidangnya. 1.3. Mempengerusikan mesyuarat atau memimpin perjalanan panitiapanitia mata pelajaran di bawah kawalannya. Menjalankan pembelajaran.
1.4.

Penyeliaan

ke

atas

aktiviti pendidikan

pengajaran digunakan

dan dan

1.5. Menentukan bahan dan diselenggarakan dengan berkesan.

sumber

1.6. Membantu dan membimbing guru-guru pelatih dalam latihan mengajar, guru-guru yang baru dan guru-guru sandaran dalam menjalankan tugas-tugas mereka. 35

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

1.7. Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan bidangnya dan mengambil tindakan sewajarnya. 1.8. Menyelaras pengurusan dan perjalanan aktiviti-aktiviti bimbingan, pemulihan dan pengayaan. 1.9. Membantu dalam perancangan program dan penyelarasan kegiatan kurikulum yang dijalankan oleh sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah/Bahagian,Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan Malaysia. 1.10. Membantu dalam pemilihan buku teks, bahan pusat sumber, alat pandang dengar dan lain-lain bahan sumber pendidikan. 1.11. Menganggotai Jawatankuasa Kurikulum jawatankuasa yang diarahkan oleh Pengetua.
1.12.

Sekolah

dan

lain-lain dan

Membantu menjalankan kursus, taklimat, penerangan, perjumpaan di sekolah dalam konteks perkembangan staff.
1.13.

Mendapat dan menyebarkan maklumat-maklumat terbaru mengenai kaedah dan pendekatan-pendekatan pengajaran yang berkesan kepada guru-guru. Menjalankan usaha mempertingkatkan dan memperluaskan amalan menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu yang merentas kurikulum.
1.14.

1.15. Mengenal masalah-masalah kelemahan pelajar dan masalah disiplin serta mencari langkah-langkah mengatasinya.

2.0

Kokurikulum 2.1. Merancang, menyelaras dan melaksana segala kegiatan kokurikulum yang bersifat akademik yang membantu meningkatkan kecemerlangan akademik berkaitan dengan bidangnya. 2.2. Merancang, mengawal dan menyelaras segala aktiviti persatuan yang berkaitan dengan bidangnya.

3.0

Pengurusan dan Pentadbiran 3.1. Membantu menentukan dan mengagihkan tugas-tugas guru mata pelajaran di bawah bidang serta kawalannya. 3.2. Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan, kursus dan latihan untuk guru-guru. Membantu menyelenggarakan dan menyelaras kutipan data atau maklumat dan segala jenis perangkaan yang berkaitan dengan bidangnya.
3.3.

36

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

3.4. 3.5.

Membantu merancang Takwim Sekolah. Menyelia kerja-kerja guru di bawah bidang dan kawalannya.

3.6. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah dan mengawal perbelanjaan. 3.7. Membantu menyelaras penyediaan Penyata Kewangan untuk urusan audit tahunan. 3.8. Menjaga dan menyemak stok serta inventori segala peralatan, barang atau bahan yang berkaitan dengan bidangnya. 3.9. Menentukan aspek-aspek penyemaian amalannya berlaku di bilik darjah dan di sekolah. nilai-nilai murni dan

3.10. Menentukan pelajar-pelajar dilatih melaksanakan pengurusan bilik darjah dan menjaga keselamatannya. 4.0 Tugas-tugas lain

tugas-tugas

4.1. Berhubung dengan Pusat Kegiatan Guru, Pejabat Pendidikan Daerah / Bahagian dan pusat sumber Pendidikan Negeri mengenai apa juga maklumat dan bantuan yang boleh didapati untuk membantu sekolah dan guru-guru. 4.2. Berhubung dengan Guru Kanan mata pelajaran sekolah lain yang berhampiran bagi tujuan berkongsi maklumat dan sumber pendidikan bagi memantapkan keupayaan dan pengetahuan. Melengkapkan Bilik Gerakan Sekolah dengan data atau maklumat mengenai semua mata pelajaran dan menggunakannya dengan berkesan dan berhasil.
4.3.

Membantu pengetua menyelia dalam hal-hal peperiksaan, kegiatan sukan, penyediaan jadual waktu sekolah, dan urusan Pusat Sumber.
4.4.

Melaksanakan segala arahan dan tugasan yang diberikan oleh Pengetua dari masa ke masa.
4.5.

7.

GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA Senarai Tugas 1. 2. 3. 4. Menyelaraskan semua program yang dirancang. Membentuk Lembaga Pusat Sumber dan perpustakaan serta mengadakan mesyuarat. Menyediakan jadual kerja bagi Ahli Jawatankuasa Pusat Sumber dan Perpustakaan. Menyediakan undang-undang Perpustakaan. dan peraturan Pusat Sumber dan

37

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

5. 6.
7.

Menceriakan PSS. Memberikan khidmat memerlukannya. nasihat dan kepakaran kepada pihak yang

Membantu melaksanakan program Perkembangan Staff. Bertindak sebagai penghubung antara pihak sekolah dengan agensi kerajaan dan swasta dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan aktiviti PSS. Menyediakan perancangan jangka panjang dan jangka pendek. Memperbanyakkan koleksi PSS dan Mempertingkatkan kelengkapan PSS. Memastikan kelengkapan PSS mencukupi untuk keperluan pelajar dan guru. Memastikan keselesaan pengguna PSS. Memastikan pengurusan PSS berjalan lancar. Pengagihan beban tugas. Merancang kursus dan bengkel dalam dan luar untuk guru dan pelajar. Penyebaran maklumat kepada guru dan pelajar mengenai PSS dan penggunaannya. Memastikan buku stok kemas kini. Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan PSS. Memastikan peraturan PSS dilaksanakan dan dipatuhi. Merancang aktiviti dan melaksanakannya. Menilai perjalanan PSS dan membuat tindakan susulan.

8. 9.
10.

11. 12. 13. 14. 15. 16.


17.

18.
19.

20. 21. 8.

GURU DATA Senarai Tugas


1.

Menyediakan data kemasukan pelajar mengikut tingkatan, kelas, kaum dan jantina. Menyediakan data/maklumat guru mengikut jantina, gred, kategori , opsyen dan lain-lain. Menyediakan penyata bulanan pelajar dan penyata butiran guru. Menyediakan data tentang latar belakang pelajar mengenai ekonomi, tempat tinggal penjaga dan pendidikan penjaga. jenis pengangkutan ke sekolah, agama yang dianuti dan lain-lain. Menyediakan carta atau graf pencapaian akademik pelajar. Menyediakan data pelajar yang menerima biasiswa. 38

2.

3.
4.

5. 6.

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

7. 8. 9.
10.

Menyemak jadual kedatangan kelas pada setiap hujung minggu. Memastikan buku pendaftaran pelajar dijaga dengan rapi. Memastikan setiap pelajar baru diberi nombor pendaftaran sekolah. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke masa.

9.

GURU PENYELARAS BESTARI Senarai Tugas 1.


2.

Merancang dan mengajar Matapelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu. Sebagai penghubung tunggal (single point of contact) bagi pihak sekolah. 1.1 Guru Penyelaras Bestari menjadi sumber penting penyalur semua maklumat dan maklum balas kepada semua perlakuan perisian yang dibekalkan.

3.

Mengurus dan menyenggara kemudahan ICT dan perisian-perisian aplikasi yang dibekalkan serta menyelesaikan masalah teknikall yang mungkin timbul. 3.1 Memastikan kemudahan infrastruktur teknologi yang diterima daripada pembekal atau kontraktor memenuhi spesifikasi seperti ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. Mengurus dan memastikan rangkaian LAN dan WAN berjalan baik setiap hari termasuk peralatan rangkaian seperti pelayan, modem, router, hub dan sebagainya. Memastikan kesemua infrastruktur teknologi berada dalam keadaan baik. Memastikan kebersihan dan persekitaran yang selesa bagi bilik-bilik kemudahan infrastruktur teknologi ditempatkan.

3.2

3.3 .4 4.

Menyediakan keperluan peralatan ICT untuk guru dan membantu serta membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Memastikan semua aplikasi perisian yang dipasang berfungsi seperti yang diperlukan oleh pihak pengguna.
1.1

4.2

Mengurus keperluan infrastruktur teknologi untuk kegunaan warga sekolah dan membantu serta membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam aktiviti-aktiviti sekolah. Mengurus kemudahan bahan-bahan multimedia untuk kegunaan guru seperti sidang video, penggunaan LCD projektor, TV connector dan sebagainya.

4.3

39

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

5.

Melatih guru menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 5.1 Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru, pelajar-pelajar dan kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi seperti Bahan Pengajaran dan Pembelajaran. Memastikan audit penggunaan kemudahan ICT dijalankan untuk menentukan keberkesanan penggunaan tersebut.

5.2 6.

Melatih staff menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengurusan dan pentadbiran. 6.1 Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan kemahiran mengurus sistem komputer (hardware & software) dan aplikasi perisian. meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru dan kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi Sistem Pengurusan Sekolah Bestari. memastikan penggunaan Sistem Pengurusan Sekolah Bestari (Smart School Management System atau SSMS) dalam pengurusan sekolah beroperasi dengan baik.

6.2

6.3

7.

Menyelaras penilaian perisian pendidikan berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. 7.1 menilai perisian Bahan Pengajaran-Pembelajaran dan lain-lain perisian yang dibekalkan.

8.

Sebagai pengurus e-mel. 8.1 Mengurus akaun dan e-mel warga sekolah.

9.

Memastikan integriti dan keselamatan data.


9.1

Memastikan supaya ciri-ciri polisi keselamatan (security policies) dipatuhi seperti yang ditetapkan oleh pihak pengurusan. Memastikan keselamatan kemudahan infrastuktur teknologi dengan langkah-langkah seperti berikut:
9.2

9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.2.4

Memastikan pemasangan jeriji ditempatkan banyak komputer.

besi

di

bilik-bilik

yang

Memastikan bilik server hanya boleh dimasuki oleh pihak yang diberi kuasa sahaja. Memastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik. Memastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempat-tempat yang telah dikenal pasti. 40

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

Memastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut: 9.3.1 9.3.2 9.3.3


10.

Memastikan konfigurasi sistem beroperasi dengan baik dan lancar. Memastikan komputer bebas dari virus. Membuat backup dan replikasi maklumat mengikut jadual yang disyorkan.

Sebagai pakar rujuk dan pengawal sumber (resource person) ICT sekolah dan sentiasa mengikut perkembangan ICT semasa. Memainkan peranan sebagai pakar rujuk kepada pengguna yang menghadapi masalah dengan sistem pengoperasian, perkakasan dan perisian seperti Windows, SSMS, MS Office, E-mail, Internet, Printer, dan lain-lain lagi.
1.1 10.2

Mengenalpasti masalah yang timbul sama ada masalah yang berkaitan perkakasan, sistem pengoperasian, sistem rangkaian atau perisian-perisian seperti Sistem Pengurusan Sekolah Bestari dan Bahan Pengajaran-Pembelajaran dan menyelesaikan masalahmasalah yang dihadapi. 10.3 Menentukan kelancaran perjalanan sistem rangkaian secara keseluruhan dan sentiasa memastikan bahawa pengguna (enduser) dapat menggunakan sistem dan aplikasi secara optimum.

11.

Menyediakan laporan dan maklumat perkembangan aktiviti sekolah bestari kepada pihak yang berkenaan. 11.1 11.2 Menjalankan Configuration Management Audit mengikut jadual yang ditetapkan. Menjalankan pemantauan dan menyediakan laporan terhadap kecekapan rangkain tahap penggunaan komponen Penyelesaian Bersepadu Sekolah Bestari supaya membantu perancangan menaik taraf kemudahan ICT sekolah. Membantu menyediakan belanjawan keperluan ICT untuk sekolah.

11.3 12.

Meningkatkan budaya ICT di sekolah. 12.1 12.2 Menyediakan garis panduan/ peraturan/ kemudahan infrastruktur teknologi. tatacara penggunaan

Merancang, mengurus dan menyelaras laman web sekolah.

13.

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari masa ke masa. 41

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

13.1

Memberi penerangan kepada para pelawat sama ada dalam negeri dan luar negara mengenai Penyelesaian Bersepadu Sekolah Bestari.

BAHAGIAN D : SENARAI TUGAS GURU BIASA/GURU PENOLONG 1. GURU BIASA Tugas utama bagi seseorang guru adalah untuk mengajar dan mendidik. Walau bagaimanapun, berikut disenaraikan tugas-tugas lain sebagai panduan guru. Senarai Tugas
1.0 Tugas Mengajar

1.1 Mengajar mata-mata pelajaran yang layak sejumlah waktu yang ditetapkan. 1.2. Memiliki, memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian mata pelajaran yang berkenaan. 42

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

Memahami dan mematuhi Pekeliling-pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai, iaitu dari segi pengetahuan, kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai pada akhir tiap penggal bagi tiap tingkatan.
1.3.

Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemas kini dan menyerahkan kepada Pengetua pada masa yang ditetapkan.
1.4.

1.5. Menyediakan Rancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap untuk tempoh setahun/sepenggal/seminggu/harian dan melaksanakan pengajarannya mengikut Rancangan Pelajaran yang disediakan. 1.6. Menyediakan dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup, memeriksa buku latihan pelajar dan memulangkan semula secepat mungkin. Menyerahkan/ menunjukkan buku latihan murid kepada Pengetua/wakilnya pada masa yang dikehendaki. 1.7. Menjalankan Ujian Bulanan dan penilaian kepada pelajar. Merekodkan soalan-soalan dan keputusan ujian dalam Buku Rekod Mengajar. 1.8. Mengesan kelemahan pemulihan/bimbingan. pelajar dan menjalankan kelas

1.9. Menjadi ahli dalam Panitia Mata Pelajaran, menghadiri dan mematuhi serta melaksanakan keputusan mesyuarat Panitia. 1.10. Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan/Jabatan Pendidikan/PPD. 1.11. Memastikan keselamatan pelajar di makmal/bengkel KH/Bilik ERT/ Sains Pertanian dan mengawasi penggunaan peralatan. 1.12. Menghadiri mesyuarat/taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama ada yang dikelolakan oleh Kementerian Pendidikan/Jabatan Pendidikan Negeri/PPD. Menyampaikan semula maklumat kepada guru lain yang mengajar mata pelajaran yang sama. 1.13. Sentiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar bagi mata pelajaran berkenaan bagi meninggikan lagi prestasi dalam pengajaran dan pembelajaran. 1.14. Melaporkan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran tentang masalah pengajaran dan pembelajaran untuk tindakan selanjutnya. 1.15. Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantuan mengajar yang digunakan dan memastikan bahawa alat-alat bantuan mengajar digunakan secara meluas. Bertanggungjawab dalam menambahkan alat bantuan mengajar bagi memperkayakan Pusat Sumber Sekolah. 1.16. Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelaskelas yang diajar. 1.17. Membantu menguruskan Bank Soalan. 43

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

2.0

Pentadbiran bilik darjah: 2.1 2.2 2.3 Menyimpan daftar kelas. Mengawal dan menyelia keadaan di bilik darjah. Hubungan surat-menyurat dengan ibu bapa/penjaga.

2.4 Kutipan segala yuran (Yuran Penggal Sekolah, Peperiksaan Dalaman, Peperiksaan Luaran, MSSJ, Majalah Sekolah, projek sekolah, derma PIBG dan lain-lain pungutan). 2.5 2.6 2.7 2.8 3.0
3.1

Kad 001/Fail peribadi pelajar. Buku Penyata Kemajuan Pelajar/Kad Ujian Bulanan. Buku Pelaporan Kokurikulum. Penyediaan surat-surat akuan sijil.

Peperiksaan Dalaman: Penyediaan soalan-soalan ujian/peperiksaan (Bulanan/penggal/tahunan).

3.2 Pengawasan peperiksaan. 3.3 Memeriksa, memberi markah dan memproses skrip. 3.4 Penggredan markah
3.5 Penganalisisan keputusan.

4.0

Peperiksaan Luaran: 4.1 4.2 4.3 Borang-borang kemasukan peperiksaan pelajar. Kutipan-kutipan yuran. Pengawasan peperiksaan.

5.0

Penjagaan Disiplin: 5.1 5.2 5.3 Membantu pengawasan disiplin pelajar-pelajar pada amnya. Perhubungan dengan ibu bapa/penjaga. Memeriksa kebersihan peribadi dan pakaian pelajar-pelajar. 44

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

5.4 5.5 6.0

Menasihati dan menunjuk ajar. Kebersihan bilik-bilik darjah dan kawasan sekolah.

Pentadbiran Sekolah:
6.1 6.2 6.3

Koordinasi skim-skim kerja dalam pelbagai kelas atau mata pelajaran. Jadual Waktu.

Membantu mentadbir bilik-bilik khas (makmal, bengkel, bilik ERT, bilik Pendidikan Seni, bilik Sukan, bilik rawatan, Pusat Sumber dan lain-lain. 6.4 6.5 6.6 6.7 7.0 Buku-buku teks. Biasiswa dan kebajikan. Perpustakaan. Bimbingan dan kerjaya.

Aktiviti-aktiviti Ko-kurikulum: 7.1 Menjalankan aktiviti-aktiviti di dalam premis sekolah mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Merancang melaksanakan, menyelia, merekodkan dan melaporkan setiap aktiviti ko-kurikulum.
7.2

8.0 8.1
8.2

Tugas-tugas Separa Profesional:

Tugas-tugas ini adalah tugas-tugas yang mempunyai hubungan secara tidak langsung dengan pelajar-pelajar. Aktiviti-aktiviti di luar kawasan sekolah (lawatan ke satu-satu tempat, permainan-permainan/perlawanan sukan, pertandingan di antara sekolahsekolah dan sebagainya). MSSD, MSSJ, MSSM, PSKPPJ. Kegiatan-kegiatan pendidikan dan profesional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Johor dan Pejabat Pendidikan Daerah. Projek-projek pembangunan sekolah. 45

8.3
8.4

8.5

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

8.6 8.7
8.8

Perayaan-perayaan awam/upacara-upacara khas. PIBG. Menghadiri dan mengambil bahagian dalam hal-hal yang berhubung dengan profesion dari masa ke masa. 9.0 Tugas-tugas Bukan Profesion:

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6


9.7

Penjagaan bangunan sekolah. Pembersihan dan keceriaan sekolah. Penyeliaan kerja-kerja pekerja am yang berkenaan. Melawat rumah-rumah pelajar jika keadaan memerlukan. Penjualan buku-buku teks/buku-buku latihan kepada pelajar (sekiranya perlu). Pengurusan sekolah. Mengawal lalu lintas di luar kawasan sekolah. Mengawal keselamatan sekolah dan pelajar-pelajar.
10.0

9.8

Tugas-tugas lain:

Menjalankan tugas-tugas yang berkaitan yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke masa

2.

GURU TINGKATAN Senarai Tugas 1.0 Kebajikan Dan Disiplin Pelajar Menjaga kebajikan dan tingkah laku setiap pelajar dalam tingkatan jagaannya. Harus mengenali setiap pelajar dalam pengawasannya dan berusaha untuk membantu mereka dalam apa jua bentuk dan cara yang boleh memajukan kedudukan akademik, kokurikulum, perwatakan, kelakuan, personaliti dan sahsiah mereka.
1.1.

1.2. Menanamkan semangat kerjasama dan sepunya dalam diri pelajar, menghormati guru-guru, menyayangi rakan dan sekolah secara keseluruhannya. 46

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

1.3. 1.4. 2.0

Memastikan pelajarnya berdisiplin di dalam dan di luar kelas. Menjaga keselamatan pelajar di kelasnya.

Kebersihan Dan Keceriaan Kelas 2.1. Menjaga kebersihan dan keceriaan kelas masing-masing.

2.2. Menjaga dan memastikan semua peralatan yang berada di kelas berada dalam keadaan baik. Apa juga kerosakan hendaklah dilaporkan kepada pihak pentadbiran. 2.3. Sentiasa memastikan papan kenyataan kelas dilengkapkan dengan jadual waktu kelas, senarai buku teks, senarai jenis-jenis yuran, jadual tugasan, kata hikmat, pekeliling sekolah, peraturan kecemasan, maklumatmaklumat terkini dan guntingan dari akhbar dan majalah dapat membantu ke arah matlamat tersebut. Galakan pelajar mewujudkan sudut mata pelajaran di papan kenyataan kelas tersebut. 2.4.
2.5.

Galakan pelajar mewujudkan sudut bacaan kelas.

Pastikan kelas dalam jagaannya sentiasa ceria dan selesa untuk proses pengajaran dan pembelajaran. 3.0 Jadual Kedatangan Kelas ( Dokumen Rasmi Kementerian Pendidikan) 3.1. Buku tersebut adalah hak milik Kementerian Pendidikan dan sentiasa di audit oleh Juruaudit Kementerian. Oleh itu, segala butir kewangan, kedatangan dan peribadi pelajar hendaklah sempurna, kemas dan lengkap. 3.2. Nama pelajar hendaklah mengikut ejaan di dalam Kad Pengenalan atau Surat Beranak . 3.3. Pastikan alamat pelajar lengkap.

3.4. Pada setiap bulan Guru Tingkatan hendaklah menutup Buku Kedatangan Pelajar. Sempurnakan bahagian-bahagian penting berkaitan dengan jumlah kehadiran, jumlah hari bersekolah dan kedatangan kelas. 3.5. Rekod kedatangan hendaklah diisi sebelum waktu rehat (masa ke dua) dan hendaklah sentiasa berada di pejabat selepas waktu rehat.
3.6.

Pelajar tidak dibenarkan mengisi Buku Rekod Kedatangan.

3.7. Sekiranya guru bercuti atau tidak hadir ke sekolah mintalah pertolongan rakan sejawat atau GPK HEM mengisi buku tersebut. 3.8. Pelajar ponteng sekolah:Pelajar yang tidak hadir 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa sebarang kenyataan dikira ponteng.
3.8.1.

3.8.2. Pelajar yang tidak hadir ke sekolah secara berselang seli tanpa sebarang kenyataan selama SATU PERTIGA dari jumlah hari persekolahan bulan berkenaan, dikira ponteng sekolah. 47

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

4.0
4.1.

Pengawasan Bilik Darjah

Pelantikan Ketua tingkatan dan Penolongnya serta Penubuhan Jawatankuasa Kelas. 4.2. Menentukan bilangan kerusi/ meja pelajar mencukupi untuk kelasnya.

4.3. Menentukan alat-alat pemadam, kayu pembaris, bakul sampah dan lain-lain dijaga dengan baik. Menentukan kerusi meja dan perkakas lain dalam kelas dijaga sempurna oleh pelajar-pelajar.
4.4.

4.5. Menentukan jadual waktu tingkatan, jadual giliran bertugas dan kenyataan lain digantung.
4.6.

Seelok-eloknya dapatkan sebuah kalendar untuk digantung di dalam

kelas. 4.7. Menentukan pelajar-pelajar mengetahui dan memahami peraturan sekolah. 4.8. Setiap papan kenyataan hendaklah digunakan dengan sempurna dan sepenuhnya. Memeriksa dan menentukan keseragaman dan kesihatan pelajarpelajar seperti:
4.9.

4.9.1. 4.9.2. 4.9.3. 4.9.4. 4.9.5. 4.9.6.

Rambut Kuku Pakaian Gigi Kasut Lencana nama

5.0

AM

5.1. Memaklumkan dan menjelaskan kepada pelajar-pelajar tentang pemilihan nama pelajar ( Peperiksaan PMR dan SPM ), kegiatan Kokurikulum dan sebarang arahan sekolah. Mewujudkan suasana harmoni supaya tersemai rasa hormat antara pelajar dengan guru dan pelajar dengan pelajar.
5.2.

Menentukan pelajar-pelajar mempunyai adab sopan dan tingkah laku yang baik.
5.3.

5.4. Mengetahui serba sedikit latar belakang pelajar-pelajar dan kegiatan luar mereka. 48

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

5.5.
5.6.

Mengambil berat tentang kemajuan pelajar-pelajar.

Merujuk pelajar-pelajar yang bermasalah kepada Guru Penolong Kanan ( HEM )/ Guru Bimbingan dan Kerjaya. 5.7. Mengesan dan mengambil tindakan sewajarnya terhadap pelajarpelajar yang lembam, miskin, menghadapi masalah keluarga dan sebagainya. Menjalankan tugas-tugas yang berkaitan yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke masa.
5.8.

3.

GURU BERTUGAS HARIAN/MINGGUAN Senarai Tugas 1. Guru bertugas harian hendaklah datang sekurang-kurangnya 15 minit sebelum persekolahan bermula dan pulang sekurang-kurangnya 15 minit setelah sekolah berakhir. Memastikan bilik-bilik darjah telah disapu, sampah-sarap telah dibuang dan lampu serta kipas / tingkap telah ditutup setelah tamat persekolahan. Mengawasi disiplin pelajar di luar waktu belajar seperti waktu rehat dan waktu sebelum loceng pertama dibunyikan, sekitar kawasan sekolah dan mengambil tindakan yang segera dan munasabah jika perlu. Mengawasi kebersihan bilik-bilik darjah, tandas, kantin, bilik-bilik khas dan kawasan sekolah. Memeriksa kebersihan makanan yang dijual di kantin sekolah. Menguruskan rawatan pelajar yang sakit dan menghantar mereka ke hospital/ke rumah. Mengeluarkan surat kebenaran ke hospital dan merekodkan nama pelajar yang memohon. Mengawasi pelajar menepati waktu datang dan pulang ke sekolah, masa rehat dan masa pertukaran guru. Mengurus hal-hal bersabit dengan kehilangan barang-barang. Menentukan keselamatan pelajar di sekitar kawasan sekolah dan mengawasi harta benda sekolah. Mencatat kegiatan-kegiatan sekolah seperti sukan, persatuan- persatuan unit beruniform dan aktiviti-aktiviti lain yang dijalankan. Membuat catatan mengenai perkara-perkara penting yang berlaku sepanjang hari/minggu/persekolahan dalam Buku laporan Bertugas, antara perkara yang dicatat ialah :12.1.

2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

kedatangan pelajar , guru dan staff sokongan 49

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

12.2. 12.3.
12.4.

12.5. 13.

pelajar ponteng, tidak hadir atau sakit. lawatan-lawatan/pelawat ucapan/pengumuman dalam perhimpunan. laporan hari Isnin ditulis di dalam buku khas mengenai perhimpunan.

Membuat laporan di dalam Buku Laporan Bertugas yang disediakan dan kalau perlu laporkan terus kepada Pengetua supaya tindakan segera dapat diambil. Perhimpunan 14.1. 14.2. 14.3. Memastikan semua guru dan pelajar menghadiri perhimpunan Memastikan bendera-bendera, pembesar suara dan tempat duduk guru telah disediakan Memastikan pelajar telah beratur dengan kemas.

14.

4.

GURU PENYELARAS TINGKATAN Senarai Tugas


1.

Bertanggungjawab membuat pembahagian pelajar tingkatan di bawah jagaannya. Persetujuan Guru Penolong Kanan/Penolong Kanan Petang perlu diminta terlebih dahulu. Kuota pelajar mengikut kaum mestilah diikuti. Guru Kanan/Penolong Kanan Petang/ Pengetua mesti dimaklumkan. Penolong

2.

3.

Menerima kemasukan pelajar baru dan membuat penempatan mengikut kelulusan dan minat/aliran bagi pelajar tingkatan 4 dan 5. Membantu guru tingkatan membuat pengagihan buku bantuan kerajaan (SPBT). Membantu Penolong Kanan HEM dan Guru Biasiswa memilih pelajar yang layak untuk diberi bantuan/biasiswa. Memaklumkan kepada Pengetua/Penolong Kanan/Penolong Kanan Petang tentang jumlah pelajar dalam setiap kelas dari masa semasa. Penyelaras Tingkatan 3 dan 5 sekali gus bertindak sebagai penyelaras peperiksaan PMR/SPM. Memastikan surat-surat kelulusan kemasukan pelajar baru disimpan di dalam daftar masuk (ikut tingkatan ) dengan kemas dan teratur. Bekerjasama dengan Guru Bimbingan dan Kaunseling bagi mendapatkan kad-kad berikut untuk dihantar ke sekolah baru jika berlaku pertukaran pelajar:9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. Buku Kad Kemajuan Pelajar Kad Gerko/Buku Gerko. Kad 001 dan 002 Borang Kelulusan Pinjaman SPBT Keterangan-keterangan kerja kursus Kemahiran Hidup, Pendidikan Islam, Sejarah, Geografi dan Pendidikan Seni bagi pelajar tingkatan 3. 50

4. 5.
6.

7. 8. 9.

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN 10.

Sentiasa mengemas kini fail-fail pertukaran pelajar. Fail tersebut mesti disimpan di pejabat. Kerjasama Pembantu Am Rendah (Pejabat) perlu diminta. Bekerjasama dengan guru tingkatan bagi menyiapkan sijil-sijil di peringkat sekolah iaitu:11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. Sijil Ujian Lisan Bahasa Melayu. Sijil Ujian Lisan Bahasa Inggeris. Sijil Pendidikan Seni. Sijil Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Sijil Berhenti dan lain-lain.

11.

12. 13.

Bekerjasama menyempurnakan analisis peperiksaan PMR/SPM. Bekerjasama dengan penyelaras peperiksaan bagi menyediakan bilik-bilik peperiksaan.

BAHAGIAN E : SENARAI TUGAS MENGIKUT JAWATANKUASA 1. JAWATANKUASA PIBG Senarai Tugas 1.


2.

Membantu pihak sekolah dalam hal-hal kewangan. Membantu pihak sekolah dalam peningkatan prestasi akademik dan kokurikulum. 51

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

3.
4.

Membantu pihak sekolah meningkatkan mutu disiplin dan sahsiah pelajar sekolah. Membantu pihak sekolah mempertingkatkan keceriaan/kebersihan sekolah. Membantu memperlengkapkan kemudahan-kemudahan fizikal kelengkapan bagi mempertimbangkan pengajaran dan pembelajaran. Mempererat hubungan antara pihak sekolah dengan pihak ibu bapa. Menghadiri upacara rasmi sekolah. Mengadakan mesyuarat ahli jawatankuasa dan mesyuarat agung tahunan. dan

5. 6. 7.
8.

2.

JAWATANKUASA MAJLIS BILIK GURU Senarai Tugas 1.


2. 3. 4. 5.

Mengadakan mesyuarat bagi membincangkan program-program tahunan dan menetapkan yuran/sumbangan guru. Menjadi orang perantaraan antara staff dengan Pengetua. Merancang program untuk meningkatkan kebajikan staff. Bertanggungjawab menjaga kebersihan dan keceriaan bilik-bilik staff. Bertanggungjawab mengadakan majlis perpisahan untuk staff yang akan bertukar/pencen dan menyambut staff baru. Bertanggungjawab mengeluarkan sagu hati kerana kemalangan atau melangsungkan perkahwinan dan waris staff yang meninggal dunia. Bertanggungjawab mengelolakan Hari Guru dengan kerjasama GuruGuru Kanan dan Lembaga Pengawas. Bertanggungjawab mengelolakan pertandingan/kegiatan sukan atau riadah untuk ahli. Memastikan semua guru dan staff sokongan menjadi ahli PSKPP. Membantu pihak sekolah menguruskan lawatan terancang/lawatan sambil belajar untuk meningkatkan profesional keguruan dan kesejawatan. Bertanggungjawab mengelolakan jamuan akhir tahun untuk semua staff.

6.

7. 8.

9.

10.
11.

3.

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ( TAK ALIH KERAJAAN) Senarai Tugas

1.

Membaca, memahami dan melaksanakan semua arahan yang dihantar oleh Kementerian, Jabatan Pendidikan dan PPD. 52

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

2.

Semua penerimaan dan pembelian hendaklah direkodkan dalam Kad Harta Modal, Kad Inventori dan Buku Bekalan Pejabat. Mengurus semua harta benda sekolah yang hendak dihapus kira mengikut peraturan. Mengenal pasti keperluan perabot. Memastikan sistem inventori dilaksanakan. Memastikan semakan inventori dibuat pada pertengahan dan akhir tahun. Mengurus semua harta modal termasuk membaiki dan menyelenggarakan apabila perlu. Memastikan semua harta benda sekolah disimpan dengan selamat. Menetapkan dan melaksanakan peraturan-peraturan menjaga keselamatan perabot dan harta benda sekolah serta jenis denda yang akan dikenakan kepada pelajar.

3. 4.
5. 6.

7.
8. 9.

4.

JAWATANKUASA PENGURUSAN STOK Senarai Tugas 1. Selain dari kakitangan pejabat yang bertanggungjawab menyimpan Buku Stok: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 2.
3.

berkenaan

guru-guru

berikut

Ketua Panitia Sains Ketua Panitia Kemahiran Hidup Ketua Panitia Sains Pertanian Ketua Panitia Kemahiran Manipulatif Tambahan (KMT) Ketua Panitia Ekonomi Rumah Tangga Ketua Panitia Perdagangan/Ekonomi Asas/Prinsip Akaun Ketua Panitia Teknologi Kejuruteraan Ketua Panitia Pendidikan Seni Ketua Panitia Geografi Ketua Panitia Sejarah Ketua Panitia Bahasa Melayu Ketua Panitia Bahasa Inggeris Guru Perpustakaan Guru Pusat Sumber Guru Sukan dan Permainan Guru SPBT (Sidang Pagi dan Petang) Penyelaras Naskhah Guru Penyelaras Bilik Gerakan (KBSM) Guru Pembangunan dan Perabot Guru Koperasi/Kedai Buku

Penjaga stok adalah bertanggungjawab tentang Buku Stok masing-masing. Semua barang / peralatan di bawah jagaan / kelolaan masing-masing hendaklah direkodkan dan dicatatkan ke dalam bil-bil pembelian segala rujukan yang diperlukan. 53

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

4. 5. 6. 7.

Setiap barang / peralatan yang baru dibeli / diterima hendaklah direkodkan terlebih dahulu sebelum boleh digunakan. Sebarang barang /peralatan yang dikeluarkan hendaklah ditandatangani oleh penerima / pengguna. Penerima / pengguna adalah bertanggungjawab di atas barang / peralatan yang dikeluarkan. Barang / peralatan yang berupa pinjaman barang-barang yang mesti dikembalikan semula hendaklah dikembalikan semula sebaik-baik sahaja selesai penggunaannya. Penjaga stok hendaklah memastikan barang-barang / peralatan kegunaan harian seperti peta-peta dan alat bantuan mengajar sentiasa dikembalikan ke tempat simpanannya setelah selesai penggunaannya. Penjaga stok hendaklah mengawasi semua barang-barang / peralatan kegunaan harian seperti peta-peta dan alat bantam mengajar sentiasa dikembalikan ke tempat simpanannya setelah selesai penggunaannya. Penjaga stok hendaklah menguruskan satu sistem tentang urusan pinjammeminjam yang kemas lagi teratur. Barang-barang / peralatan yang betul-betul rosak dan tidak boleh digunakan lagi jika perlu dihapus kira, kebenaran Pengetua hendaklah diperoleh terlebih dahulu dan sediakan satu laporan ringkas mengenainya. Penjaga-penjaga stok hendaklah menyemak stok masing-masing pada tiaptiap akhir penggal persekolahan dan menyerahkan Buku Stok kepada pejabat untuk pemeriksaan oleh Pengetua. Menjalankan tugas-tugas lain yang berkaitan yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke masa.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

5.

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN, BEKALAN DAN PERABOT Senarai Tugas 1.0 1.1. 1.2. 1.3. Pembangunan Fizikal Sekolah Membantu Pengetua merancang program pembangunan fizikal sekolah. Menghadiri mesyuarat yang berkaitan dengan pembangunan sekolah. Melaporkan kepada Pengetua sebarang pembangunan dan keadaan fizikal sekolah. masalah berkaitan dengan

54

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

1.4.

Melaporkan kepada Pengetua sebarang kerosakan fizikal sekolah seperti keadaan tandas, perabot, bangunan, padang sekolah dan kemudahankemudahan sukan yang lain dan sebagainya. Mencadangkan langkah-langkah atau tindakan yang sewajarnya untuk mengatasi masalah fizikal sekolah. Menguruskan maklumat, perangkaan dan butir-butir berkaitan dengan pembangunan atau penyenggaraan fizikal sekolah. Menghubungi pihak-pihak luar yang berkaitan pembangunan atau penyelenggaraan sekolah. dari masa ke masa. untuk menguruskan

1.5. 1.6. 1.7.

1.8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan yang diarahkan oleh Pengetua

2.0
2.1.

Pengurusan Perabot Menyimpan maklumat mengenai alat-alat perabot yang ada di dalam bilikbilik darjah, bilik-bilik kelas, pejabat dan sebagainya. Memastikan tiap-tiap tingkatan mempunyai bilangan kerusi, meja dan papan hijau yang mencukupi seperti mana yang diperlukan. Menombori dan memastikan kerusi dan meja berada dalam bilik-bilik yang telah ditetapkan. Menyimpankan perabot yang rosak di tempat / bilik yang dikhaskan. Mengenal pasti perabot yang rosak dan menyelaraskan kerja-kerja membaik pulih perabot oleh pekerja-pekerja. Menerima dan menentukan alat-alat perabot yang dibekalkan adalah dalam keadaan yang baik dan betul bilangan dan seterusnya merekodkan butir-butir yang berkenaan ke dalam Buku Stok. Mengemas kini tugas-tugas lain yang berkaitan yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke masa.

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

6. JAWATANKUASA PENCATAT MINIT MESYUARAT /DIARI SEKOLAH Senarai Tugas

.1
.2 .3 .4

Mencatat Minit Mesyuarat guru-guru setiap kali diadakan mesyuarat dalam buku khas yang disediakan. Menyediakan draf Minit Mesyuarat guru-guru untuk ditaip pada stensil. Membantu Pengetua mengedarkan minit mesyuarat kepada guru-guru. Menyimpan fail khas untuk semua minit Mesyuarat guru-guru.

55

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

.5

Merekodkan setiap peristiwa / kejadian /kunjungan dan sebagainya setiap dalam Buku diari Sekolah. Menyimpan Buku Diari Sekolah dalam keadaan selamat dan sentiasa kemas kini. Menyelaras dengan Guru Majalah Sekolah untuk mencatatkan peristiwaperistiwa yang perlu dilaporkan dalam Majalah Tahunan Sekolah. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke masa.

.6
.7

.8

7. JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH Senarai Tugas 1.0


1.1.

Guru Pusat Sumber Mengurus pelantikan pengawas PSS. Menyediakan peraturan penggunaan perpustakaan. Memastikan peraturan ini difahami dan dipatuhi oleh semua pelajar. Melatih pengawas PSS yang baru dilantik supaya mahir dengan peraturan dan keadaan di perpustakaan. Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan. Menyediakan senarai buku yang patut dibeli mengikut keutamaan. Menguruskan pembelian buku. Merekodkan buku perolehan dalam buku stok. Mengelaskan buku mengikut sistem yang digunakan di sekolah. Melaksanakan aktiviti yang telah dirancang Merawat buku. Menguruskan hapus kira buku. Membuat laporan tahunan untuk rekod. Guru Bahan Bantu Mengajar ABBM/APD Memastikan alat-alat BBM/APD yang berkuasa elektrik dan bahan software sentiasa dalam keadaan baik. Melaporkan kepada penyelaras PSS jika berlaku sebarang kerosakan atau kehilangan. Mengemas, menyimpan dan menentukan bahawa alat-alat tersebut sentiasa selamat dan tidak rosak selepas digunakan. 56

1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.


1.9.

1.10.
1.11. 1.12.

1.13. 2.0.
2.1.

2.2. 2.3.

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

2.4.
2.5.

Mengadakan peraturan dan cara-cara penggunaan BBM/APD. Menguruskan Penggunaan BBM/APD. Menyelaras rancangan TV Pendidikan mengikut jadual waktu sekolah. Memastikan keselamatan BBM/APD. Membantu Pengetua dalam urusan pemilihan, sebut harga alat-alat BBM/APD. Menggalakkan penggunaan alat BBM/APD dalam pengajaran dan direkodkan dengan kemas. Memastikan bilik BBM/APD sentiasa kemas dan ceria. Menyediakan Laporan Tahunan BBM/APD.

2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11.

8. JAWATANKUASA PERKEMBANGAN STAFF Senarai Tugas

1.
2. 3.
4.

Merangka program tahunan bagi meningkatkan tahap profesionalisme staff sekolah. Merancang belanjawan aktiviti. Mengadakan mesyuarat atau perbincangan sebelum memulakan sesuatu program Membuat laporan atau post mortem selepas sesuatu program dijalankan. Menguruskan hal-hal seperti pengangkutan, tempat penginapan dan sebagainya jika melakukan program di luar sekolah. Menguruskan hal surat-menyurat. Berbincang dengan Pengetua dari masa ke masa berkaitan dengan program yang dijalankan.

5.
6. 7.

9. JAWATANKUASA AKADEMIK/KURIKULUM Senarai Tugas 1. 2. 3. 4. 5. Memastikan objektif dan matlamat akademik sekolah tercapai. Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. Mencadangkan, membina dan mengurus alat bantuan mengajar. Membuat penilaian tentang prestasi pembelajaran. Merancang strategi pengajaran/pembelajaran. 57

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

6. 7. 8. 9.
10.

Menetapkan garis panduan penyediaan Rancangan Kerja. Menentukan pembahagian masa bagi penyediaan Jadual Waktu. Mengadakan mesyuarat. Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran bagi meninggikan lagi prestasi pelajar. Menjalankan tugas-tugas yang berkaitan yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke masa

10. JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN Senarai Tugas 1. 2. 3. Guru-guru mata pelajaran berkenaan menjadi anggota panitia. Bertanggungjawab meningkatkan mutu dan prestasi pencapaian akademik dalam peperiksaan PMR dan SPM. Membincangkan hal-hal yang berikut:3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 4. 5. Rancangan Pelajaran. Buku Teks Sukatan Pelajaran dan huraian Peningkatan pengajaran dan pembelajaran Peperiksaan dan penilaian. Bahan Alat Bantu Mengajar Pemulihan Kerja Latihan Implementasi Rancangan Akademik Sekolah Jangka Panjang dan Jangka Pendek. Meningkatkan prestasi pelajar dalam mata pelajaran.

Menjaga keselamatan dan kebersihan bilik-bilik khas (jika ada) dan alat-alat bagi mata pelajaran yang ada dan menyediakan peraturan penggunanya. Melaksana rancangan lima tahun akademik sekolah.

11. JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN Senarai Tugas 1.0 Setiausaha Peperiksaan Luar (PMR dan SPM) 1.1. Mengurus segala arahan dan kehendak yang berkaitan dengan peperiksaan PMR/SPM dari Lembaga Peperiksaan dari awal hingga akhir tahun. Menyediakan kalendar peperiksaan PMR/SPM sekolah untuk guruguru dan pelajar-pelajar.
1.2.

58

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

1.3.

Menguruskan taklimat peperiksaan bagi pelajar-pelajar dengan tujuan: 1.3.1


1.3.2

1.3.3

Pengisian boring-borang kemasukan Pemilihan mata pelajaran Persiapan menghadapi peperiksaan

1.4. Menyediakan boring-borang bagi pelajar-pelajar untuk memilih matamata pelajaran peperiksaan PMR/SPM dan memberi boring-borang tersebut kepada guru-guru tingkatan. 1.5. Memungut semula boring-borang yang telah dilengkapkan dan menentukan semua pelajar telah menjelaskan semua bayaran peperiksaan mereka. 1.6. Menyusun serta mendaftarkan boring kemasukan peperiksaan PMR/SPM dan menyerahkan kepada jurutaip. 1.7. Menyerahkan semula boring-borang kemasukan peperiksaan PMR/SPM yang telah ditaip kepada guru-guru tingkatan untuk disemak dan ditandatangani. Menyerah borang-borang tersebut kepada Pengetua untuk disemak dan ditandatangani dan dipos kepada pihak berkenaan.
1.8.

Penyemakan akhir boring-borang komputer yang telah berisi namanama dan perkara-perkara serta lain-lain keterangan diserahkan kepada guru tingkatan untuk disemak semula oleh pelajar dan ditandatangani dan kemudian dipos kepada pihak yang berkenaan.
1.9.

1.10. Menentukan kerusi meja disusun di bilik-bilik peperiksaan, serta menampalkan slip-slip meja untuk nama dan angka giliran calon-calon dengan kerjasama dari guru tingkatan. 1.11. Menyediakan pelan-pelan bilik peperiksaan dan papan tanda di tempat-tempat yang tertentu serta menentukan adanya alat-alat yang diperlukan di dalam peperiksaan. 1.12. Menyelaras penyediaan bilik-bilik ujian lisan dan papan-papan tanda.

1.13. Menyusun dan mengatur pelajar-pelajar mengikut angka giliran bagi memudahkan mereka mengambil ujian lisan. 1.14. Berurusan dengan ketua pengawas pusat-pusat PMR/SPM bagi melicinkan perjalanan peperiksaan berkenaan.
1.15.

peperiksaan

Menyediakan borang-borang untuk butir-butir keputusan peperiksaan PMR/SPM dan memberikan kepada pelajar-pelajar berkenaan setelah disahkan dengan dibantu oleh guru-guru tingkatan dan kakitangan pejabat sekolah. 1.16. Membuat analisa keseluruhan keputusan peperiksaan PMR/SPM.

1.17. Membantu menyediakan senarai pelajar-pelajar yang layak belajar semula dalam tingkatan 3 dan 5 dan menguruskan mereka ke tingkatan tertentu. 59

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

1.18. Menyimpan baki kertas-kertas soalan PMR/SPM dan menyimpan kertas-kertas untuk rujukan. Menyimpan dan menentukan Buku-buku Sifir Empat Angka/Sifir Tiga Angka cukup untuk digunakan dalam peperiksaan umum.
1.19.

Melengkapkan data-data yang berhubung dengan peperiksaan dari masa ke masa apabila diperlukan oleh Pengetua.
1.20.

1.21. Membantu menyediakan Jadual Guru Pengawas termasuk penjaga masa Peperiksaan Lisan PMR/SPM.
1.22.

Peperiksaan

Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke masa. 2.0 Setiausaha Peperiksaan Dalaman 2.1. Menyediakan jadual waktu peperiksaan peringkat sekolah.

2.2. Menguruskan segala arahan dan kehendak yang berkaitan dengan Ujian/Peperiksaan termasuk Peperiksaan Percubaan PMR dan SPM. Membantu menyelaras urusan-urusan ujian bulanan sekolah bagi bulan-bulan yang diperlukan.
2.3.

2.4.

Menyediakan jadual pembina soalan.

2.5. Menguruskan percetakan pembahagian dan tempat menyimpan kertas soalan. 2.6. Memastikan keselamatan kertas-kertas soalan.

2.7. Memastikan kertas-kertas soalan diedarkan kepada pengawas peperiksaan sebelum peperiksaan dijalankan.
2.8.

Memastikan skema jawapan disediakan oleh ahli panel penggubalan

soalan. 2.9. Memastikan jadual waktu pemeriksaan kertas jawapan mengikut jangka masa yang ditetapkan. 2.10. Memastikan kertas soalan disimpan untuk rujukan.

2.11. Menetapkan tarikh perjumpaan ibu bapa dengan guru untuk membincangkan kemajuan pelajar. Mengedar, mengumpul dan menyelaras boring-borang analisa, rekod prestasi dan Laporan Peperiksaan Dalaman daripada semua guru mata pelajaran.
2.12.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan diarahkan oleh Pengetua dari masa ke masa.
2.13.

12. JAWATANKUASA JADUAL WAKTU 60

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

Senarai Tugas 1. 2. 3. 4. 5.
6.

Menentukan bilangan kelas dan kelayakan guru. Menyediakan peruntukan waktu mengajar mengikut mata pelajaran. Pengagihan mata pelajaran dan bilangan waktu yang sesuai. Menentukan kesesuaian masa untuk mata pelajaran tertentu. Menentukan penggunaan bengkel dan makmal. Menentukan corak jadual waktu yang digunakan seperti jadual waktu anjal dan jadual waktu blok. Menentukan guru tingkatan berdasarkan kelas yang diajar. Memastikan jadual waktu induk dan persendirian disediakan pada waktu ditentukan Membuat pindaan jika perlu. Memastikan salinan jadual waktu dihantar kepada Pengetua dan dipaparkan untuk makluman semua

7.

8. 9. 10.

13. JAWATANKUASA HAL EHWAL PELAJAR Senarai Tugas


1.

Melibatkan guru-guru dalam meningkatkan kebajikan sekolah dengan memberi fikiran dan pandangan melalui perbincangan dalam menggubal peraturan-peraturan sekolah dan jika perlu dan mengkaji semula dari masa ke masa. Kes-kes disiplin yang berat perlu dirujuk kepada Pengetua sebelum tindakan diambil ke atas pelajar berkenaan. Membincangkan masalah kebajikan murid dengan tujuan untuk membimbing dan membantu dalam menangani masalah tersebut. Menimbangkan dan menerima pandangan dan cadangan pada pelajar , guru serta ibu bapa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan disiplin sekolah. Memberi bimbingan dan panduan dalam hal pelantikan pengawas-pengawas sekolah.

2. 3. 4. 5.

6.

Mesyuarat:6.1.

Ada dua jenis mesyuarat jawatankuasa ini iaitu mesyuarat sidang penuh dan mesyuarat sidang kes. Kekerapan kedua-dua mesyuarat ini diadakan adalah terpulang kepada keperluan dan budi bicara Pengetua.

61

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

6.2.

Mesyuarat sidang penuh ialah mesyuarat yang diadakan bagi membentangkan dan membincangkan cadangan tambahan dan pindaan kepada peraturan yang ada dan membincangkan perkaraperkara yang berkaitan dengan kebajikan pelajar-pelajar. Semua Ahli Jawatankuasa dikehendaki hadir. Mesyuarat sidang kes ialah mesyuarat yang diadakan dari masa ke masa mengikut keperluan tertentu apabila Pengetua/Pengerusi berpendapat bahawa sidang demikian perlu diadakan. Dalam semua mesyuarat sidang kes ahli Jawatankuasa dikehendaki hadir.

6.3.

6.4.

14. LEMBAGA DISIPLIN PELAJAR Senarai Tugas 1.0 Penyelaras Guru Disiplin
1.1.

Merangka dan menentukan dasar-dasar disiplin dan peraturan sekolah berpandukan Pekeliling Kementerian dan Jabatan Pendidikan. Memastikan semua guru adalah guru disiplin dalam usaha menguatkuasakan peraturan sekolah. Membantu menyelesaikan masalah-masalah disiplin yang tidak dapat diselesaikan oleh pengawas. Membantu Lembaga Disiplin Sekolah untuk mengesan dan mengesahkan kesalahan-kesalahan serius yang boleh membawa hukuman penggantungan sementara atau hukuman buang sekolah berpandukan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/1975. Setiausaha Lembaga Disiplin atas nasihat Pengetua boleh memanggil mesyuarat tergempar untuk membincangkan kes-kes berat mengenai disiplin. Bekerjasama dengan pengawas sekolah untuk menguruskan kawalan disiplin dalam semua majlis sekolah. Mewujudkan sistem rekod disiplin kelas dan sistem pemantauan yang berkesan. Berusaha menanam semangat cintakan sekolah dan mengamalkan PrinsipPrinsip Rukun negara. Menerima laporan pengawas/guru pengawas dan seterusnya mengambil tindakan yang sewajarnya. Menanam semangat kekitaan melalui slogan SEKOLAHKU RUMAHKU supaya peraturan sekolah menjadi satu budaya. Menjalankan hukuman disiplin sekiranya diwakilkan oleh Pengetua. Menjalankan rondaan (dengan bantuan Guru Bertugas harian) untuk mengesan pelajar yang ponteng dan melanggar disiplin sekolah.

1.2. 1.3. 1.4.

1.5. 1.6.
1.7.

1.8. 1.9. 1.10. 1.11.

62

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN 1.12.

Menyediakan dan membekalkan data Kementerian/Jabatan Pendidikan/PPD.

maklumat

disiplin

kepada

1.13.

Merancang dan melaksanakan program dalam meningkatkan kesedaran dan penghayatan disiplin pelajar. Menjadi Pengawal Perhubungan antara ibu bapa/penjaga dalam menangani masalah disiplin. Setiausaha Lembaga Disiplin 2.1. Memanggil mesyuarat dan mencatat minit mesyuarat Lembaga Disiplin. 2.2. Menyampaikan minit mesyuarat dan keputusan Lembaga Disiplin kepada semua guru. Menyampaikan maklumat dan perkembangan disiplin dari masa ke masa di perhimpunan sekolah.
2.3.

1.14.

2.0

2.4.

Bertanggungjawab:2.4.1. Menyenaraikan dan mengemukakan calon pengawas kepada Penolong Kanan HEM. 2.4.2. Menyediakan dan menerangkan bidang tugas dan jadual. 2.4.3. Membimbing dan membantu menguatkuasakan peraturan pengawas. 2.4.4. Mengadakan pengawas. kursus kepimpinan pengawas dan kesedaran dalam untuk

2.4.5. Menyediakan Sijil Penghargaan kepada pengawas. 3.0. Guru Disiplin 3.1.
3.2.

Membantu Pengetua merangka peraturan sekolah.

Memastikan penerapan dan penghayatan nilai-nilai murni dipraktikkan di sekolah. 3.3. Memastikan peraturan sekolah dikuatkuasakan dan dipatuhi.

3.4. Memimpin Lembaga Pengawas dan Disiplin Sekolah atas nasihat dan arahan Pengetua. 3.5. Menentukan pelajar-pelajar sentiasa mematuhi dan mengamalkan peraturan sekolah dan lain-lain peraturan, misalnya persatuan, kelab dan permainan, bilik makmal, perpustakaan dan sebagainya. Memastikan peraturan sekolah dan gambar rajah tentang pakaian dan potongan rambut pelajar dipaparkan di setiap kelas di tempat-tempat tertentu.
3.6.

63

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

Menentukan senarai tugas pengawas disediakan mengikut jadual dan sentiasa dipatuhi.
3.7.

3.8. Menentukan adanya kerjasama daripada guru-guru lain dalam usaha melaksanakan segala peraturan/ undang-undang sekolah yang dikuatkuasakan. Menguruskan pelantikan pengawas-pengawas sekolah melalui temu duga daripada calon-calon yang layak yang dikemukakan oleh guru-guru.
3.9.

Menyelaras penyediaan laporan dan pengumpulan data-data berkaitan dengan pelanggaran disiplin untuk sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan.
3.10.

Sebagai penasihat, sentiasa memikirkan dan mengawasi kewibawaan pengawas, kemajuan akademik dan kebajikan mereka.
3.11. 3.12.

Mengambil tindakan terhadap kes-kes salah laku pelajar.

3.13. Mengadakan dan menyemak rekod-rekod disiplin pelajar dan seterusnya mengambil tindakan yang sewajarnya. 3.14. Menerima laporan pengawas/ guru pengawas dan seterusnya mengambil tindakan yang sewajarnya. Merancang dan mengendalikan kursus kepimpinan pengawas atau peningkatan disiplin dari masa ke masa.
3.15.

3.16.
3.17.

Melaksanakan hukuman disiplin sekiranya diwakilkan oleh pengetua.

Menjadi pegawai perhubungan antara pihak sekolah dengan ibu bapa/penjaga dalam menangani masalah disiplin. 3.18. Bertanggungjawab menimbulkan semangat kekitaan dan semangat cintakan sekolah di kalangan pelajar dan guru. Mencatatkan semua kes disiplin yang telah diambil tindakan dalam borang disiplin/Buku Laporan Disiplin.
3.19.

3.20. Melaporkan kes disiplin yang diambil tindakan dalaman kepada Penolong Kanan HEM seminggu sekali. 3.21.
3.22.

Menghubungi pihak polis jika perlu.

Bekerjasama dengan semua guru bertugas untuk meronda kawasan sekolah (Spot check).

Memberi maklumat kepada Penolong Kanan HEM berhubung kes-kes yang serius seperti :3.23.

3.23.1. Penyalahgunaan dadah. 3.23.2. Gambar lucah. 3.23.3. Video lucah. 3.23.4. Majalah lucah. 3.23.5. Peras ugut 64

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

3.23.6. Kumpulan haram. 3.23.7. Bohsia. 3.23.8. Bohjan dan lain-lain. 3.24. Bersedia bertugas pada bila-bila masa terutama pada hari-hari yang difikirkan perlu seperti:3.24.1. Hari terakhir peperiksaan awam. 3.24.2. Hari Sukan. 3.24.3. Hari Keluarga. 3.24.4. Majlis-majlis rasmi sekolah.
15.

JAWATANKUASA KESELAMATAN, KECERIAAN DAN KEBERSIHAN

Senarai Tugas 1.0


1.1.

Keselamatan Membantu Pengetua memastikan keselamatan bangunan , harta benda dan kelengkapan peralatan sekolah daripada:1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. Kebakaran Kecurian Kerosakan Kehilangan Anasir-anasir jahat/subversif

1.2.

Mengadakan dan menyelia latihan kebakaran (fire drill). Membantu Pengetua menyediakan peraturan-peraturan berhubung dengan keselamatan latihan kebakaran atau kecemasan-kecemasan lain berlaku dan seterusnya mengambil langkah-langkah positif untuk memperbaiki keadaan jika perlu. Membantu Pengetua menentukan tempat-tempat untuk berlindung dan jalanjalan yang akan dilalui apabila latihan kebakaran diadakan. Satu peta bagi maksud ini hendaklah disediakan dan dipamerkan. Memastikan alat-alat pemadam api lengkap dan boleh digunakan. Memastikan keadaan pagar dan tindakan lain bagi keselamatan sekolah dalam keadaan yang sentiasa baik. Melaporkan kepada Pengetua dan pihak-pihak tertentu dengan serta-merta sekiranya berlaku/terdapat kebakaran, kecurian atau tanda-tanda unsur subversif di kawasan sekolah. Bertindak terhadap orang-orang luar yang masuk ke kawasan sekolah yang keadaannya meragukan. Mengambil tindakan yang difikirkan perlu atau yang diarahkan oleh Pengetua. Keselamatan Jalan Raya Membuat dan melaksanakan peraturan-peraturan keselamatan penggunaan jalan raya untuk pelajar-pelajar. 65

1.3.

1.4.

1.5. 1.6.
1.7.

1.8. 1.9. 2.0 2.1

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

2.2 2.3

Mengambil tindakan-tindakan tertentu bagi menjamin keselamatan pelajarpelajar waktu pergi dan balik dari sekolah. Bekerjasama dengan Guru Pengawas dan Disiplin untuk menentukan bahawa pelajar-pelajar mematuhi peraturan dijalankan dan di kawasan sekolah. Menentukan bahawa pelajar-pelajar yang menaiki motosikal ke sekolah mempunyai lesen memandu, cukai jalan dan insurans serta telah mendapat kelulusan dari Pengetua.

2.4

2.5 Menentukan bahawa pelajar-pelajar menggunakan basikal yang lengkap dengan brek, lampu hadapan dan lampu belakang. 2.6 Meminta kerjasama daripada pemandu bas sekolah supaya menghantar pelajarpelajar sekolah pada waktu yang ditetapkan supaya pelajar-pelajar tidak datang lewat. 2.7 Meminta kerjasama daripada pemandu-pemandu bas sekolah supaya mengawal disiplin pelajar-pelajar serta melaporkan sekiranya ada pelajar yang tidak melanggar peraturan kepada pihak sekolah. 2.8 Mendapatkan penceramah-penceramah jemputan dari Majlis Keselamatan Jalan Raya untuk memberi ceramah keselamatan jalan raya kepada pelajar-pelajar.

2.9 Mendapatkan komen keselamatan jalan raya dan menunjukkan peraturanperaturan yang mesti dipatuhi oleh pelajar-pelajar. 2.10 Membuat peraturan meletak kereta, motosikal, dan basikal di kawasan pada hari biasa persekolahan dan upacara perayaan sekolah.

2.11 Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan yang berkaitan yang diarahkan
oleh Pengetua dari masa ke masa. 3.0
3.1.

Keceriaan Dan Kebersihan Membantu pihak sekolah mengawasi dan mempertingkatkan kebersihan dan keceriaan sekolah dari masa ke masa. Menyediakan pelan induk landskap sekolah. Merancang dan menaja berbagai-bagai projek kebersihan dan keceriaan sekolah seperti:2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 2.3.6. 2.3.7. Kempen Kebersihan Pertandingan Kebersihan Kelas Pertandingan Mengarang Esei Kebersihan Ceramah-Ceramah Kebersihan Pertandingan Poster Kebersihan Menanam pokok/bunga di kawasan sekolah. Lawatan ke sekolah-sekolah lain.

3.2.

3.3.

3.4.

Mengadakan projek-projek bersama antara pihak sekolah dengan pihak luar (PIBG , Persatuan Bekas Pelajar dan sebagainya) bagi mempertingkatkan mutu kebersihan sekolah. 66

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

3.5.

Menguatkuasakan segala arahan dan peraturan sekolah mengenai kebersihan dan keceriaan dan menyelia kerja-kerja yang dijalankan oleh AJK ini. Menyusun jadual kerja yang dijalankan oleh jawatankuasa ini dari masa ke masa dan membuat laporan kemajuan kerja.

3.6.

16.

JAWATANKUASA DAKWAH DAN KEROHANIAN Senarai Tugas


1. 2.

Merancang program pembangunan Insan Kamil. Melaksanakan program-program Nadwah Islamiah. Mengadakan sambutan Hari Kebesaran Islam. Mengadakan Program Penghayatan Islam sepanjang bulan Ramadhan. Merancang dan menyelenggarakan surau sekolah. Menyediakan Jadual Waktu Beribadah secara berjemaah di surau. Menyelaras program-program Nadwah Islamiah yang dianjurkan oleh agensiagensi luar.

3.
4. 5.

6.
7.

17. JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING Senarai Tugas 1. Khidmat Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) meliputi semua aspek bimbingan dan kaunseling iaitu:1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
2. 3.

Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan Bimbingan

Pelajar Kerjaya Sosial Sahsiah Psikologi Pencegahan Dadah/AIDS.

Menyediakan perancangan tahunan yang berfaedah dan berkesan. Mengelolakan program orientasi:3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Penerapan budaya sekolah bagi tingkatan peralihan dan satu. Penerangan mengenai sukatan dan pemilihan mata pelajaran di peringkat sekolah (KBSM). Pemilihan mata pelajaran elektif di peringkat menengah atas. Bimbingan peluang-peluang melanjutkan pelajaran dan kerjaya.

4. 5.

Mengelolakan dan mengurus Bilik Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) secara berkesan. Membentuk pasukan Pembimbing Rakan Sebaya (PRS). 67

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

6.
16.

Menubuhkan dan mengelolakan Kelab Kerjaya. Menyediakan dan memaklumkan jadual tugas, temu janji dan aktiviti Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK). Menyelaraskan hubungan dengan Jabatan/agensi luar untuk mendapat khidmat nasihat. Menjalankan soal-selidik untuk mendapat maklum balas mengenai budaya sekolah (Sampling). Menjalankan ujian khas untuk mengesan potensi, minat dan sahsiah pelajar. Mengadakan program khas bagi kumpulan pelajar yang bermasalah (risiko tinggi). Mengadakan program khas pencegahan dadah/AIDS. Membimbing pelajar-pelajar mengenai berdasarkan keadaan mereka. cara belajar yang sistematik

17.
18.

19. 20. 21. 22.


23.

Mengadakan penyiasatan latar belakang pelajar dengan menemui penjaga sekiranya mendapat pelajar yang menimbulkan masalah berat pada sekolah. Hasil penyiasatannya hendaklah direkodkan dan dirahsiakan. Tindakan sewajarnya diambil selepas penyiasatan rapi itu dijalankan. Menghadapi pelajar-pelajar memilih mata pelajaran dalam peperiksaan sekiranya ada yang menghadapi masalah. Menyampaikan maklumat-maklumat bimbingan dan kerjaya kepada pelajar melalui papan kenyataan. Mengurus dan melengkapkan Bilik Bimbingan dan Kaunseling sebagai bilik rundingan dan tempat menyimpan/ mempamerkan bahan- bahan dan maklumat- maklumat yang berkaitan dengan Bimbingan dan Kerjaya, Kad 001, Penyata Kemajuan, Fail Peribadi Pelajar, dan sebagainya.

24.

25.

26.

18.

JAWATANKUASA BIASISWA DAN KEBAJIKAN Senarai Tugas 1.0 Biasiswa 1.1. 1.2. Meneliti pekeliling dari Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan dan pihak penaja untuk memastikan syarat dipatuhi. Menyimpan rekod pemegang biasiswa mengikut jenis dan tingkatan. 68

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

1.3. Mengedarkan borang biasiswa kepada pelajar tingkatan satu dan empat mengikut masa tawaran. 1.4. Menyemak permohonan biasiswa, menentukan tarikh penghantaran, membuat penilaian dan perakuan. Memastikan bantuan biasiswa dimasukkan ke dalam bank dan diagihkan dengan segara.
1.5.

1.6. Menyemak daftar pemegang biasiswa mengikut tingkatan setiap semester.


1.7.

Memberitahu ibu bapa/penjaga pelajar yang mendapat biasiswa. Menyemak prestasi pemegang biasiswa dan menyampaikan laporan kepada Penolong Kanan HEM.

1.8.

1.9. Menghantar surat amaran kepada ibu bapa/penjaga bagi pemegang biasiswa yang prestasinya merosot. 10.
11.

Menentukan semua pemegang biasiswa mempunyai Akaun Simpanan Giro (tanpa kad) di Bank Simpanan Nasional. Menentukan daftar buku/rekod penerimaan cek/baucar di pejabat. Mewujudkan borang kawalan pengeluaran dan penggunaan wang biasiswa. Memastikan semua buku akaun pemegang biasiswa disimpan di pejabat. Menentukan semua dokumen disimpan dengan selamat. Biasiswa 2.1. Mengurus hal ehwal kebajikan pelajar yang memerlukan bantuan khusus seperti:2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. Pelajar miskin Kemalangan Rawatan berterusan (penyakit kronik) Kematian Kecemasan/bencana.

12. 13. 14. 2.0

2.2. Bertanggungjawab mewujudkan satu tabung untuk menjaga kebajikan pelajar-pelajar. 2.3. Mendapatkan senarai nama pelajar yang layak mendapat bantuan berdasarkan keutamaan dan keperluan. 2.4. Merancang program untuk mengutip sumbangan meningkatkan keprihatinan terhadap kebajikan pelajar.
2.5.

di

samping

Mendapatkan wang daripada sumber yang sesuai untuk mengisi tabung kebajikan pelajar. Antaranya ialah: 2.5.1. Persatuan Ibu Bapa dan Guru 69

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

2.5.2. 2.5.3. 2.5.4. 2.5.5. 2.5.6.


2.6.

Bilik Guru Derma daripada pelajar-pelajar Derma daripada guru-guru Projek-projek tertentu Lain-lain

Mengadakan daftar sumbangan dan daftar penerima yang kemas kini dan disahkan oleh Pengetua. Melancarkan pungutan derma kilat di kalangan guru-guru dan pelajarpelajar sekiranya ibu bapa atau penjaga pelajar atau pelajar yang meninggal dunia dan menyerahkan derma itu kepada pihak pelajar atau penjaga.
2.7.

2.8.
2.9.

Menubuhkan Unit Hilang/Jumpa.

Menjalankan tugas-tugas lain yang berkaitan yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke masa 19. JAWATANKUASA MAJALAH SEKOLAH Senarai Tugas 1. 2. 3.
4.

Membentuk biro-biro untuk tugas khas penerbitan Majalah Sekolah.. Menentukan dasar mengenai percetakan kandungan dan aspek-aspek lain Majalah Sekolah. Menentukan mutu dan bentuk majalah. Merancang jadual kerja dari awal tahun sehingga Majalah Sekolah diterbitkan dan diedarkan. Menyediakan anggaran belanjawan. Mengurus segala surat-menyurat yang diperlukan serta kata alu-aluan kepada individu tertentu. Mengumpul, menilai dan memilih segala jenis sumbangan kreatif guru dan pelajar. Mengumpul atau menyunting segala rekod, laporan aktiviti dan kegiatan sekolah untuk dimuatkan dalam majalah sekolah. Mendapatkan seberapa banyak iklan sebagai satu sumber kewangan. Mengumpul dan memilih gambar-gambar yang sesuai untuk dimuatkan dalam majalah. Mengurus penghantaran bahan cetakan kepada pihak pencetak dan bertanggungjawab menyemak kandungannya dari segi format, bahasa dan isi sehingga sempurna.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

20.

JAWATANKUASA KESIHATAN DAN RAWATAN Senarai Tugas 70

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

1.
2.

Mengurus dan memastikan bilik rawatan dan peti disediakan serta dilengkapi. Menyediakan peraturan penggunaan bilik rawatan (sick bay). Mengumpulkan dan menguruskan kad kesihatan dengan kerjasama guru tingkatan. Bertanggungjawab menguruskan pemeriksaan kesihatan/gigi oleh Jabatan Kesihatan. Menyediakan Jadual Tugas bilik rawatan. Merancang dan melaksanakan program kesihatan seperti ceramah, pameran, tayangan dan lain-lain. Menguruskan pelajar yang memerlukan rawatan.

3. 4. 5. 6. 7. 21.

JAWATANKUASA BUKU TEKS (SPBT) Senarai Tugas 1.0 Mengedarkan Borang-Borang pelajar melalui guru tingkatan. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Menyemak tiap-tiap helai borang bagi memastikan yang ia diisi dengan betul oleh pelajar. Mengasingkan borang SPBT (1) murid-murid yang layak dengan yang tidak layak. Membuat penyiasatan jika terdapat keraguan maklumat yang diberi dalam borang. Menyerahkan borang SPBT (1) kepada jawatankuasa Buku Teks untuk pengesahan. Memesan Buku Teks hadapan bagi tiap-tiap tingkatan dengan menggunakan borang SPBT 3 (5R). 2.2. 2.3. Menyediakan borang SPBT 4R dalam 3 salinan dan memindahkan maklumat-maklumat ke dalam borang SPBT 3 (5R). Menghantar salinan asal borang SPBT 2 (4R) dan borang SPBT 3 (5R) kepada Biro Buku Teks, salinan ke dua SPBT 2 (4R) kepada Jabatan Pendidikan Negeri dan salinan ke tiga disimpan di sekolah. Jika berlaku pertambahan pelajar secara mendadak pesanan buku teks hendaklah dibuat segera.

1.1. Mengedarkan dan memungut balik borang SPBT (1) dan SPBT (1A) daripada

2.0

2.1. Menyediakan draf-draf nama buku teks yang akan digunakan pada tahun

2.4.

71

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

3.0

Penerimaan Buku Daripada Pembekal 3.1. Memastikan jenis dan bilangan buku teks yang diterima mencukupi sebagaimana tercatat dalam borang penyerahan. Menyemak keadaan fizikal dan kualiti buku-buku itu seperti mutu kertas yang digunakan, kesilapan ejaan, silap cetak, membukukan dan lainlain.
3.2.

3.3.

Memasukkan ke dalam buku stok.

3.4. Menyerahkan invois kepada pengetua untuk ditandatangani, kemudian di- hantar satu salinan kepada Jabatan Pendidikan Negeri. 3.5. Jika sekolah ada menerima buku teks dari sekolah lain langkah a,b,c,d,e, hendaklah dilakukan. 4.0 4.1 4.2 5.0 Memproses Buku Teks Mengecop semua buku. Menulis nombor kod dan bilangan siri bagi tiap-tiap buah buku. Membahagi Buku-Buku Kepada Pelajar Melalui Guru Tingkatan 5.1. Memproses kembali borang SPBT (1) dan (1A) mengetahui bilangan murid yang layak menerima buku teks. 5.2.
5.3.

Menentukan bilangan siri bagi satu-satu jenis buku untuk satu kelas. Membahagi buku-buku kepada pelajar yang layak melalui guru kelas. menyemak serta menyebarkan peraturan

5.4. Menyediakan dan penggunaan buku teks.

5.5. Mengedarkan borang kepada guru kelas untuk dipenuhkan dalam dua salinan. 5.6. Memungut satu salinan borang G, menyemak supaya tidak berlaku kesilapan dan seterusnya menyimpan dalam fail khas.

6.0

Urusan Pemulangan Buku Teks 6.1. Menentukan tarikh bagi tiap-tiap tingkatan memulangkan buku-buku pinjaman. 6.2. Menyerahkan balik borang G kepada guru kelas supaya ditandakan pelajar yang memulangkan buku teks mereka. 6.3. Membilang dan menyemak bilangan buku yang telah dipulangkan sama ada sama atau tidak dengan buku yang telah dipinjamkan. 72

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

6.4. Menyimpan tiap-tiap judul di tempat yang dikhaskan mengikut turutan nombor siri. 6.5. Memastikan pelajar menggantikan buku yang dirosakkannya dengan sengaja atau hilang. 6.6. Menyediakan senarai pelajar yang tidak menyerahkan balik buku. pinjaman dan tidak menggantikan atau membayar harga buku berdasarkan borang G. 6.7. Memberitahu ibu bapa atau penjaga yang tidak memulangkan buku pinjaman. 6.8. 7.0 7.1.
2.1.

Menyatakan senarai pelajar seperti (G) kepada pengetua.

Menyediakan Senarai Buku Teks Untuk Kegunaan Sekolah Menyediakan senarai buku teks bagi semua tingkatan yang akan digunakan oleh sekolah dan mengedarkan kepada guru dan murid. Menghantar satu salinan buku bagi tiap-tiap tingkatan ke BBT atau JPN. Menjaga Buku Stok, Borang-Borang Dan Fail 4.5. Mengawal dan menjaga keselamatan buku

8.0

4.6. Buku stok berada dalam keadaan kemas kini. 4.7.

Segala barang dan fail mesti dijaga dengan selamat sepanjang masa dan sentiasa dikemas kini. 4.8. 9.0 Membaiki buku yang rosak dari segi kulit, muka surat dan sebagainya

Pengagihan Buku Teks 9.1. Membilang buku-buku yang lebih dan mengikut jumlah yang diarahkan. 9.2. Menghantar buku itu ke sekolah yang telah ditetapkan.

9.3. Menyediakan borang-borang untuk ditandatangani oleh sekolah penerima. 10.0 Menilai Buku Teks 10.1. Memilih jenis-jenis buku yang dipasarkan oleh BBT.

10.2. Mengesyorkan kepada pengetua supaya membeli satu atau dua naskhah bagi tiap-tiap judul buku. 10.3. Mengemukakan kepada panitia mata pelajaran berkenaan untuk memilih sebuah buku yang sesuai untuk sekolah. 73

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

10.4. Mengemukakan kepada Jawatankuasa Pemilih Buku Teks, syor daripada panitia mata pelajaran bagi mendapatkan keputusan muktamad. 11.0 Menghapuskan Buku Teks Membilang jumlah bagi tiap-tiap buku yang hendak dihapuskan dan menunjukkan kepada jawatankuasa untuk disemak .
11.1.

11.2. 12.0 12.1 12.2

Mengisi Borang B dan Borang C untuk tindakan selanjutnya.

Tugas-tugas lain Menerima pekeliling dan soal selidik dari BBT atau JPN untuk diteliti dan diambil tindakan. Tugas-tugas berhubung dengan buku teks akan diberitahu dari masa ke masa.

22.

JAWATANKUASA KEHADIRAN MURID DAN E KEHADIRAN Senarai Tugas .1 .2 .3 Menyemak dan memastikan guru-guru tingkatan mengisi dan melengkapkan butir-butir diri pelajar ke dalam Buku Pendaftaran dan Daftar Kedatangan. Menyemak dan memastikan guru-guru tingkatan melengkapkan dan menutup Daftar Kedatangan pada akhir bulan dan juga akhir tahun. Memaklumkan kepada guru-guru tingkatan sebarang kekurangan dan kesilapan yang terdapat dalam Buku Pendaftaran atau Daftar Kedatangan supaya dapat dibetulkan segera, Mengumpulkan perangkaan kedudukan pelajar (enrolment) setiap kelas dari guru-guru tingkatan pada setiap akhir bulan dan menyerahkannya ke pejabat untuk tindakan selanjutnya. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan diarahkan oleh Pengetua dari masa ke masa. JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH

.4

.5

23.

Senarai Tugas 1. 2. 3. Memastikan pengusaha kantin mematuhi Kementerian Pendidikan/Kesihatan peraturan dan Pekeliling

Memastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian. Memastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutan mengikut syaratsyarat perjanjian dan senarai harga hendaklah dipamerkan. 74

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN 4.

Memastikan tidak ada makanan yang bahannya tidak halal seperti minyak babi (lard), makanan yang menggunakan lemak binatang campuran dalam mee dan sebagainya. Memastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan bersih dan selamat serta menggunakan penyepit untuk mengambil makanan. Memastikan keadaan dalam dan luar kantin sentiasa bersih, kemas dan ceria. Memastikan semua pekerja kantin telah menjalani pemeriksaan kesihatan dan memiliki kad kesihatan yang sah. Memastikan pihak penguasa kantin berada di premis supaya mudah dihubungi. Memastikan semua penjual dan kakitangan di kantin sentiasa memakai apron, tutup kepala yang bersih dan kemas mengikut Pekeliling Kementerian Kesihatan. Memastikan semua makanan ditutup maslin/disimpan dalam bekas yang bertutup. dengan tudung saji/kain

5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12.

Memaklumkan kepada pihak kantin hari-hari persekolahan dan hari cuti Memaklumkan dan menentukan pihak kantin menjual makanan pada hari-hari Peperiksaan PMR, SPM dan pada hari-hari tertentu yang lain yang diperlukan. Mendapatkan kerjasama dari pengawas-pengawas sekolah, guru pengawas dan guru bertugas untuk menjaga disiplin pelajar-pelajar dan menjamin kebersihan kantin. Menjalankan tugas-tugas lain yang berkaitan yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke masa JAWATANKUASA KOKURIKULUM

13.

14.

24.

Senarai Tugas 1. Keanggotaan Jawatankuasa Ko- Kurikulum adalah seperti berikut: 1.1. Pengerusi : Pengetua 1.2. Tim. Pengerusi : Guru Penolong Kanan 1 1.3. Naib Pengerusi 1 : Guru Penolong Kanan HEM 1.4. Naib Pengerusi 2 : Penolong Kanan Petang 1.5. Setiausaha : Penyelaras Ko-Kurikulum 1.6. Ahli-ahli 1.6.1. Semua Guru Kanan Mata Pelajaran 1.6.2. Setiausaha Sukan 1.6.3. Guru-guru Persatuan/ Kelab 1.6.4. Guru-guru Persatuan Pakaian Seragam 1.6.5. Guru-guru Penasihat Sukan dan Permainan 2. Merancang aktiviti Panjang/Pendek). kokurikulum sekolah (Rancangan Jangka 75

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah. Menentukan takwim dan jadual aktiviti. Memastikan penglibatan pelajar menyeluruh. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkat daerah/negeri/kebangsaan. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual kokurikulum. Menentukan tarikh Temasya Kokurikulum dan kegiatan lain. Sukan Sekolah, Merentas Desa, Hari

Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan. Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan untuk elit dilaksanakan di sekolah. Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukan kewangan yang akan digunakan. Memberikan pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan pelajar yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing-masing. MAJLIS SUKAN SEKOLAH

25.

Senarai Tugas 1. 2. Menentukan objektif sukan sekolah tercapai. Merancang aktiviti sekolah (Jangka Panjang/Pendek). Mengenal pasti T.O.V. (Take of Value) dan merancang aktiviti sukan. Merancang strategi peningkatan dan penglibatan dalam sukan. Menggunakan sepenuhnya kepakaran dalam bidang sukan yang ada di sekolah. Meningkatkan kemahiran guru melalui klinik sukan. Menambah kepakaran untuk peningkatan sukan sekolah melalui kursus dalaman/luaran. Memastikan adanya peraturan berkaitan dengan aktiviti sekolah bagi menjamin keselamatan, kelancaran dan kelicinan pelaksanaannya. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SETIAUSAHA SUKAN Mengatur rancangan atau jadual sukan sekolah sesuai dengan rancangan MSSD, MSSJ dan MSSM sepanjang tahun. 76

3.
4. 5. 6. 7. 8.

26. 1.

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

2. 3. 4. 5.

Membahagikan murid-murid mengikut pasukan. Membantu Pengetua menetapkan guru kanan rumah dan guru-guru rumah lain. Membantu Pengetua membahagikan tugas sukan kepada guru-guru. Menyelaras kegiatan, latihan dan pertandingan antara rumah-rumah dan sekolah-sekolah supaya sesuai dengan hari, masa, tempat, gelanggang dan padang. Menyatukan dan mengatur rancangan lengkap untuk kejohanan olahraga tahunan. Membantu Pengetua menyediakan anggaran perbelanjaan sukan untuk tahun berkenaan. Menyelaras penyertaan sekolah dalam kegiatan sukan yang dianjurkan oleh badan-badan sukan yang lain. Mengawal dan menjaga alat sukan supaya berada dalam keadaan baik. Mengemas kini buku stok sukan. Mengatur pengangkutan dan kenaikan untuk pasukan sukan sekolah sekiranya perlu. Mencadangkan peralatan dan kemudahan yang patut dibeli atau dibaiki mengikut keutamaan. Menyediakan laporan sukan tahunan. Menjadi AJK Pengawas. Mencadangkan penerima anugerah sukan olahragawan dan olahragawati sekolah. Mencadangkan langkah-langkah untuk meninggikan prestasi sekolah. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke masa. KETUA RUMAH SUKAN

6. 7. 8. 9.

10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

27.

Senarai Tugas 1. 2. 3. 4. Memastikan adanya senarai ahli Rumah Sukan yang lengkap (guru dan pelajar). Membuat pengagihan tugas kepada ahli rumah sukan. Membentuk jawatankuasa rumah di kalangan pelajar yang meliputi olahraga dan permainan. Menjalankan mesyuarat tahunan rumah sukan dan permainan. 77

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

5. 6. 7. 8. 28.

Menentukan guru rumah untuk menjadi pengadil dalam pertandingan peringkat sekolah. Sentiasa berbincang dengan Setiausaha Sukan/Penolong Kanan HEM/Kanan Kokurikulum sekiranya menghadapi masalah. Memastikan laporan aktiviti Rumah Sukan disediakan untuk edaran dan rekod. Merekodkan dan melaporkan pencapaian cemerlang Setiausaha Sukan untuk dicalonkan sebagai wakil GURU RUMAH SUKAN pelajar kepada

Senarai Tugas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Memastikan adanya senarai ahli Rumah Sukan yang lengkap (guru dan pelajar). Membuat pengagihan tugas kepada semua ahli rumah sukan. Membentuk jawatankuasa rumah di kalangan pelajar yang meliputi olahraga dan permainan. Menjalankan mesyuarat agung rumah sukan dan permainan. Menentukan guru rumah untuk menjadi pengadil dalam pertandingan peringkat sekolah. Sentiasa berbincang dengan Setiausaha Sukan/Penolong Kanan HEM/Kanan Kokurikulum sekiranya menghadapi masalah. Memastikan laporan aktiviti Rumah Sukan disediakan untuk edaran dan rekod. Merekodkan dan melaporkan pencapaian cemerlang Setiausaha Sukan untuk dicalonkan sebagai wakil sekolah. GURU PERMAINAN pelajar kepada

29.

Senarai Tugas 1. 2. 3. 4. 5. 6. Membentuk jawatankuasa. Merancang meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan minat pelajar dalam permainan. Berusaha mendapatkan khidmat nasihat dari mereka yang pakar. Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan dipatuhi. Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim kokurikulum sekolah. Menganjurkan perlawanan antara Rumah Sukan/kelas/tingkatan/sekolah. 78

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

7. 8.

Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar. Menguruskan surat kebenaran ibu bapa/penjaga untuk pertandingan luar sekolah. Melaporkan dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai. Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan. Menyemai semangat kesukanan di kalangan pelajar. Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam keadaan baik, selamat dan mencukupi untuk digunakan. Merancang aktiviti tahunan dengan guru Rumah Sukan. Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk mempertingkatkannya. Merekodkan nama pemain-pemain dan pasukan yang cemerlang (johan daerah/negeri/, wakil daerah/negeri dan negara). Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke masa. GURU PENGURUS PASUKAN

9.
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 30.

Senarai Tugas 1. 2. Menyediakan dan memilih pemain untuk menyertai pertandingan di semua peringkat. Menentu dan menguruskan masa dan hari latihan pasukan. Mengurus dan merekodkan kedatangan pemain dalam sesuatu latihan. Menubuhkan peralatan pasukan dan memastikan peraturan tersebut dipatuhi (utamakan ciri-ciri keselamatan). Mengurus peralatan sukan ketika dan selepas pertandingan. Menyediakan pengangkutan, ubat, makan minum, peralatan bermalam (jika perlu) dan keperluan-keperluan untuk pemain serta pasukan. Memberi perhatian pertandingan. kepada kebajikan pemain ketika latihan dan

3.
4. 5. 6. 7. 8.

Mengurus perbelanjaan pertandingan. Mengedar dan mengumpulkan borang kebenaran ibu bapa. Mengemaskinikan fail pengurus serta menulis laporan pertandingan. Fail dan laporan hendaklah diserahkan kepada pihak kokurikulum selewat-lewatnya 2 minggu selepas pertandingan. pentadbiran 79

9.
10.

11.

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

31.

JURULATIH PASUKAN Senarai Tugas 1. 2. 3. 4. 5. 6. Membantu pengurus pasukan memilih pemain untuk menyertai pertandingan di semua peringkat. Membantu pengurus menentukan masa dan hari latihan. Membantu pengurus menubuhkan peraturan pasukan dan memastikan peraturan tersebut dipatuhi. Mengambil tindakan yang perlu bagi menyemaikan semangat kesukanan, cinta dan bangga terhadap sekolah serta negara. Memastikan keselamatan pemain ketika latihan dan permainan. Memastikan pakaian pemain sesuai ketika latihan dan mengikut peraturan sekolah. Latihan mestilah mengikut masa dan hari yang ditetapkan. Setiap latihan yang diadakan mestilah mempunyai tujuannya dan pastikan ia tercapai. Menjaga keselamatan alatan sukan yang digunakan. Segala kerosakan hendaklah dilaporkan kepada setiausaha sukan. Pastikan juga alatan sukan telah dibersihkan sebelum dipulangkan. Menyediakan rancangan latihan terperinci pada tiap hari latihan. Melengkapkan laporan jurulatih dan dimasukkan ke dalam fail pengurus untuk diajukan kepada pentadbiran sekolah. Adalah digalakkan menyediakan pasukan pelapis bagi pasukan masingmasing.

7.
8.

9.
10. 11. 12. NOTA :

32.

PENYELARAS PERSATUAN/KELAB/UNIT BERUNIFORM Senarai Tugas 1. 2. 3. 4. Mengatur dan menyelia perjalanan persatuan/kelab/unit beruniform. Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat. Menyelaras semua aktiviti. Menentukan aktiviti, surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik. Memastikan peraturan perlembagaan dan Minit Mesyuarat Agung direkodkan dan difailkan. 80

5.

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

6. 7.

Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan. Menguruskan Buku/Kad Kokurikulum:7.1. 7.2. Mengagihkan Kad Kokurikulum kepada guru untuk diedarkan kepada semua pelajar. Mengutip kembali dari guru pada akhir tahun untuk simpanan dan rekod di Bilik Bimbingan dan Kaunseling.

8.

Menyediakan borang/buku yang diperlukan untuk aktiviti:8.1. 8.2. 8.3. 8.4. Borang memasuki persatuan Borang senarai AJK dan ahli Buku Laporan Kegiatan Fail-fail yang diperlukan.

9. 10. 11.

Mengumpulkan rancangan tahunan pada awal tahun untuk edaran, rujukan dan rekod. Mengumpulkan laporan tahunan dan buku kegiatan untuk edaran, rujukan dan rekod. Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum sekolah.

33.

GURU PENASIHAT PERSATUAN /KELAB Senarai Tugas

1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Membentuk jawatankuasa persatuan/kelab. Memastikan aktiviti persatuan selaras dengan objektif sekolah. Memastikan adanya peraturan/perlembagaan. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti yang dicatatkan dalam perlembagaan. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar dan menyerahkannya kepada Penyelaras untuk simpanan dan rekod. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Merancang strategi untuk peningkatan persatuan/kelab cara yang sesuai. Membuat anggaran pendapatan dan perbelanjaan. Mengurus kewangan, harta benda dan peralatan persatuan/kelab. Memastikan minit mesyuarat dan laporan kegiatan disediakan dan difailkan. Melaporkan kepada Penolong Kanan HEM/Penolong Kanan Kokurikulum tentang perkembangan persatuan/kelab.

81

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

12. 13. 14. 15. 16.

Bekerjasama dengan pihak sekolah untuk menjayakan aktiviti-aktiviti seperti Hari Kokurikulum, Hari Sukan, Hari Ucapan, Hari Guru dan lain-lain. Menguruskan surat-menyurat dan segala keperluan untuk kegiatan luar sekolah Menentukan papan kenyataan digunakan sepenuhnya. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar/disebarkan di kalangan ahli. Mencadangkan nama ahli-ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum.

34.

KOPERASI SEKOLAH 1.0 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Senarai Tugas Umum Mengatur rancangan jangka panjang dan jangka pendek serta menentukan pelaksanaannya. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa sebulan sekali. Mengawasi perjalanan Koperasi seperti yang ditetapkan oleh UndangUndang Kecil Koperasi. Memastikan pengurusan jual beli dijalankan dengan baik dan betul. Memastikan buku stok sentiasa kemas kini. Memastikan kewangan diuruskan dengan baik. Memastikan Laporan Kewangan dan kegiatan koperasi sentiasa kemas kini dan disediakan untuk dihantar ke pihak Pembangunan Koperasi sebelum Mesyuarat Agung. Mewujudkan hubungan dengan Jabatan Pembangunan Koperasi Kawasan. Setiausaha Koperasi Sekolah Memanggil dan menghadiri semua jenis mesyuarat. Menyediakan dan menyampaikan pertimbangan mesyuarat. laporan serta dokumen untuk

1.5.
1.6.

1.7.

1.8. 2.0 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Menyimpan Data Nama Ahli serta Buku Laporan Kegiatan dan surat menyurat yang berkaitan. Menentukan tarikh, masa dan tempat mesyuarat dengan persetujuan Pengerusi. Menyediakan dan mengedarkan agenda mesyuarat sebelum mesyuarat diadakan kepada ahli dan menyediakan bahan keperluan untuk mesyuarat. Membantu pengerusi memberikan maklumat dan penerangan. 82

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

2.7.

Memastikan daftar kehadiran ahli ketika mesyuarat dan menulis minit mesyuarat untuk edaran seterusnya. Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang ditentukan oleh Ahli Lembaga Pengarah atau Pengerusi dari masa ke masa. Bendahari Koperasi Menerima dan menjaga kewangan koperasi serta membuat pembayaran mengikut arahan Lembaga. Memastikan wang yang diterima dimasukkan ke bank dalam masa 24 jam selepas penerimaan. Memastikan wang tunai dalam tangan pada satu-satu masa tidak melebihi RM200.00 (atau yang ditetapkan oleh Lembaga). Menyediakan resit, baucar dan dokumen sokongan untuk bayaran serta menyimpannya dengan baik. Mengemas kini semua buku akaun koperasi supaya dapat diperiksa pada bila-bila masa dan menyimpannya dengan baik. Menyediakan akaun tahunan dan laporan koperasi untuk dihantar kepada pihak Pembangunan Koperasi dan dibentangkan dalam mesyuarat agung. Memastikan pembayaran dividen kepada ahli dikemas kini dan direkodkan.

2.8.

2.0 2.1. 2.2. 2.3.

2.4. 2.5.
2.6.

2.7.

BAHAGIAN E : SENARAI TUGAS STAFF SOKONGAN 1. PEMBANTU TADBIR ( PERKHIDMATAN ) 83

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

Senarai Tugas 1. Menyimpan Daftar Murid. Menyimpan / menyelenggarakan Daftar Sekolah (School Admission Book). Menyimpan / menjaga /menyelenggarakan fail-fail sekolah dan menyimpan surat-surat ke dalam fail-fail berkenaan. Menyelenggarakan dan mengemas kini fail sekolah, persendirian guru dan kakitangan. Menyediakan penyata-penyata Bulanan, Suku Tahunan, Setengah Tahun, Penyata Tindakan Tatatertib dan lain-lain penyata diperlukan. Menyelenggarakan Buku Stok Setem dan mencatatkan surat-surat keluar ke dalam Buku Rekod Setem atau Buku Surat Keluar dan merekodkan suratsurat yang diterima ke dalam Buku Penerimaan Surat. Membantu Pengetua menyedia dan menjawab surat-surat berkaitan dengan pentadbiran serta kerja-kerja menaip mengenai tugas-tugas yang berkaitan. Menyedia /mengisi/mencatat maklumat-maklumat berikut: 8.1 Kew.8 berkaitan dengan : 8.1.1 Pelantikan baru. 8.1.2 Pengesahan pelantikan 8.1.3 Pengesahan dalam jawatan. 8.1.4 Pertukaran guru / kakitangan 8.1.5 Penempatan guru / kakitangan. 8.1.6 Kemasukan ke Dalam Perjawatan Berpencen Am 227 berkaitan dengan kenaikan gaji guru / kakitangan. Fin 101 berkaitan dengan Sijil Bayaran Gaji Akhir. Am 274B-Pin 3/77 berkaitan dengan Kenyataan Perkhidmatan. Kenyataan cuti guru / kakitangan. Permohonan permit mengajar / buku pendaftaran guru. Perakuan menduduki Peperiksaan Am Kerajaan. Pendaftaran guru / kakitangan.

2. 3. 4.
5.

6.

7.
8.

8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 9. 10.

Menerima barang-barang yang dibeli oleh sekolah dan memasukkan ke dalam buku-buku stok yang berkenaan. Menjaga serta menjamin buku-buku stok serta alatan sekolah dari sebarang kerosakan dan kehilangan. Memegang kunci peti kabinet dan meja. Menerima dan merekodkan sijil-sijil seperti PMR/SPM dan lain-lain lagi. 84

11. 12.

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

13. 14. 15. 16. 17.

Menyediakan /menyelenggarakan borang pertukaran murid. Menguruskan permohonan mengulang Tingkatan 3 dan 5. Menguruskan pemilihan /penempatan/rayuan murid-murid ke Tingkatan 6. Menyelenggarakan permohonan menukar jurusan Sains ke Sastera dan Sastera ke Sains. Mengambil tindakan terhadap segala perkara yang perlu diambil tindakan berkaitan dengan tugas-tugas. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke masa.

18.

2.

PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) Senarai Tugas 1. Menyediakan borang gaji dan borang-borang berkaitan. Menyediakan tunggakan Gaji, Tuntutan Elaun Bahasa Sambilan (POL), Tuntutan Perbantuan LPBT / LPK dan lain-lain tuntutan. Menyedia dan menyelenggarakan Buku-buku Akaun Wang Kerajaan dan Wang SUWA. Menerima dan mengumpulkan segala bil pembelian Wang Kerajaan dan Wang SUWA atau membuat baucar kerana bayaran bil-bil serta menyimpan resit-resit rasminya. Menulis cek-cek bayaran. Mengutip dan menerima yuran sekolah, yuran peperiksaan dan lain-lain bayaran. Menguruskan penerimaan dan pembayaran Biasiswa. Mengeluarkan resit bagi segala penerimaan wang. Menyediakan pendapatan tahunan perseorangan bagi semua kakitangan sekolah untuk cukai pendapatan. Menyediakan Penyata Pendapatan dan perbelanjaan tahunan untuk di audit (Laporan Kewangan belum di audit). Membantu pengetua menyediakan Anggaran perbelanjaan Tahunan Sekolah. Menyelenggarakan stok buku resit kutipan yuran dan yuran pelbagai serta buku-buku cek. Menyedia dan menaip semua surat-menyurat mengenai kewangan sekolah dan surat-surat yang bersangkutan dengan kerja-kerjanya. Menyediakan tuntutan sewa kantin tiap-tiap bulan. 85

2.
3.

4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14.

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

15. 16.

Menyediakan borang pesanan bagi pembelian alatan tulis dan sebagainya untuk kegunaan pejabat, murid dan sebagainya. Menyediakan segala dokumen serah-menyerah tugas semasa berlaku pertukaran Pengetua. Menguruskan segala fail dan pekeliling berkaitan kewangan. Menyediakan Tuntutan Elaun Lebih Masa Jaga. Menyediakan Borang Bulanan KWSP. Menyediakan permohonan kebenaran untuk membuka Kelas Bahasa Sambilan (POL). Mengawal pembelian minyak dan alatan serta keperluan untuk kegunaan pekerja-pekerja. Menyelia stok alat tulis dan pejabat. Menjaga stok segala kunci bilik-bilik di sekolah. Mengawas serta menyelia pekerja-pekerja lain di bawah jagaannya. Pergi bank atas urusan penyimpanan wang sekolah bersama-sama dengan Penolong Kanan. Melaksanakan tugasnya lain yang berkaitan yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke masa.

17.
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

26.

3.

PEMBANTU MAKMAL, PEMBANTU MAKMAL RENDAH DAN PEMBANTU AM RENDAH (MAKMAL) Senarai Tugas 1.0 Tugas-tugas Am 1.1 Atendan Makmal, Pembantu Makmal dan Pembantu Makmal Muda mesti berada di dalam atau berhampiran dengan makmal sains yang mereka itu bertanggungjawab. Jika perlu mereka itu pergi ke makmal-makmal lain, bilik-bilik stor, pejabat sekolah dan Atendan, Pembantu dan Pembantu Makmal Muda mesti berada di makmal tatkala kelas latihan amali sedang berjalan kecuali dengan kebenaran guru yang menjalankan kelas latihan amali itu. 1.2 Atendan, Pembantu dan Pembantu Makmal Muda mesti bertanggungjawab bagi kebersihan am dan pengawasan makmal-makmal, bilik-bilik stor, bilik persediaan dan kawasan berhampiran dengan makmal. 1.3 Atendan, Pembantu dan Pembantu Makmal Muda juga bertanggungjawab pada pengawasan dan penyimpanan bagi alatan-alatan, kimia-kimia dan lain-lain bahan sains. Kekurangan bahan-bahan kimia atau pembaikan-pembaikan yang dikehendaki segera diadukan kepada Guru Pengelola. 86

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

2.0

Tugas-tugas Harian

2.1.

Sebelum sekolah dimulai, Atendan , Pembantu dan Pembantu Makmal Muda mesti buka segala tingkap, sapu makmal, kebaskan debudebu pada alatan-alatan yang terdedah terletak di tingkat atau pada bangkubangku tepian tembok dan periksa air, gas dan bekalan tenaga elektrik di makmal bagi menentukan yang segala-galanya berkenaan yang memuaskan. 2.2. Segala besin mesti dibasuh bersih.

2.3. Papan-papan hitam mesti dikesat bersih, kapur mesti diberikan kiranya perlu.

2.4.

Periksa segala alatan biasa seperti bikar-bikar balang-balang penyukat, tabung-tabung uji, pendiri-pendiri kaki tiga dan lain-lain lagi, tersedia pada bangku-bangku kerja penuntut atau pada tetingkat di sisinya agar berada kesemuanya di situ dengan keadaan yang memuaskan. 2.5. Periksa balang-balang gas bagi melihat yang pembekalan gas mencukupi. Maklumkan kepada guru yang berkenaan jika bekalan ini hampir habis. 2.6. Periksa kotak-kotak neraca dan timbangan. Apa-apa bateri yang dikehendaki dicas mesti disempurnakan jua.

2.7. 2.8.

Selepas sekolah, periksa akan keadaan makmal. Hendaklah berkeadaan sempurna dengan segala alatan mesti diletakkan di tempat asalnya. Tutupkan segala lampu, kipas angin dan lain-lain lagi. Periksa kesemua gas dan pili air agar tertutup keadaannya, tutup segala tingkap dan pintu betul-betul; pergi mengelilingi bangunan makmal sekali lagi bagi menentukan tiada pintu atau tingkap yang terbuka dan kemudiannya pulang. 3.0 Tugas-tugas Waktu Kelepasan (Cuti Penggal);

3.1.

Keluarkan kesemua alatan dari sebuah almari ke sebuah almari, bersihkan, kemudian letakkan balik dengan sempurna dan aturkannya. Tentukan pelekat-pelekat yang betul telah tertampal pada almari bagi menunjukkan kandungannya. 3.2. Bahan-bahan kimia mesti diperbaharui mana-mana yang perlu, selepas dibuang yang lama dan tidak berguna lagi.

3.3.

Apa-apa alatan yang diperlukan Pembersihan Keseluruhan atau Pembetulanmesti dilakukan di bawah pengelolaan Guru Pengelola. 3.4. Sempurnakan tugas-tugas lain yang Guru Pengelola telah masukkan ke dalam buku yang tersedia untuk kegunaan ini (atau di papan hitam). 3.5. Periksa bekalan alatan-alatan dan bahan-bahan kimia dan adukan kepada Guru Pengelola bagi pembelian tambahan untuknya itu yang patut dibuat, mana-mana yang perlu.

87

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

3.6. Periksa alat-alat pemadam api dan perkakas-perkakas tentang api, almari-almari pertolongan cemas dan lain-lain lagi dan adukan kiranya ada kerosakan atau kecacatan. 4.0 Tugas-tugas lain: 4.1 Melaksanakan tugas-tugas lain seperti mana yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke masa.

4.

JURUTEKNIK KOMPUTER Senarai Tugas 1. Membantu merancang, mengurus, menyelia dan melaksanakan penggunaan kemudahan infrastruktur teknologi untuk menjalankan aktiviti-aktiviti Sekolah Bestari seperti:

Penggunaan Sistem Pengurusan Sekolah Bestari (Smart School Management System atau SSMS) untuk pengurusan sekolah. Penggunaan Bahan-bahan Pengajaran dan Pembelajaran (Teaching Learning Materials atau TLM atau Courseware) dalam pengajaran dan pembelajaran. Akses Internet

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

Melapor dan bertanggungjawab kepada Guru Penyelaras Bestari. Membantu memastikan rangkaian LAN dan WAN berjalan dengan baik setiap hari termasuk peralatan rangkaian router, modem dan sebagainya. Menyedia inventori bagi kemudahan infrastruktur teknologi yang dibekalkan. Membantu menyenggara kemudahan infrastruktur teknologi yang dibekalkan. Menjalankan penyenggaraan preventive bagi peralatan IT dan bukan IT. Membantu mengurus akaun pengguna dan e-mel. Memastikan kesemua kemudahan Infrastruktur Teknologi berada keadaan baik dan bersedia untuk digunakan. Memastikan kebersihan dan keselesaan persekitaran bilik di mana kemudahan infrastruktur teknologi ditempatkan. Memastikan garis panduan/peratuan/tatacara penggunaan kemudahan infrastruktur teknologi dipatuhi. Membantu menyediakan keperluan infrastrutur teknologi untuk kegunaan guru dan membantu serta membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam aktiviti Sekolah Bestari. 1.11 Mengenal pasti masalah yang timbul sama ada masalah berkaitan dengan perkakasan, Sistem Pengoperasian Rangkaian atau Perisian 88

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

seperti Sistem Pengurusan Sekolah Bestari dan Bahan PengajaranPembelajaran serta menyelesaikan masalah tersebut. 1.12 1.13 2. Membantu merancang dan menguruskan pembelian bahan habis guna (consumables). Menjalankan kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan computer yang rosak.

Memastikan keselamatan Kemudahan Infrastruktur Teknologi dan Data 2.1 Memastikan keselamatan kemudahan infrastruktur teknologi melalui langkah-langkah berikut: 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 Memastikan bilik pelayan hanya dimasuki oleh pihak diberi kuasa sahaja. Memastikan alat hawadingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik. Memastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempat yang telah dikenalpasti

Memastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut: 2.2.1 Memastikan komputer bebas dari virus.

2.2.2 Membantu membuat backup dan replikasi maklumat apabila diarahkan oleh Guru Penyelaras Bestari. 3. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari masa ke masa.

Masa Bertugas Tempoh masa bertugas adalah berdasarkan waktu pejabat. (Rujukan: Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2000). Kumpulan A: Sekolah-sekolah di Negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu Minggu Pertama dan Ketiga Hari Ahad Rabu Khamis Minggu-minggu lain Hari Sabtu Rabu Khamis Waktu Bekerja (Pagi) 8.00 1.00 8.00 1.00 Waktu Rehat 1.00 2.00 Waktu Bekerja (Petang) 2.00 4.15 Waktu Bekerja (Pagi) 8.00 1.00 8.00 1.00 Waktu Rehat 1.00 2.00 1.00 2.00 Waktu Bekerja (Petang) 2.00 4.15 2.00 4.15

Hari Rehat Sabtu pada minggu pertama dan ketiga setiap bulan (Masa bertugas mungkin perlu dilanjutkan bergantung kepada keperluan). 89

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

Kumpulan B : Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Wilayah Persekutuan Labuan, Sabah dan Sarawak. Minggu Pertama dan Ketiga Hari Isnin Khamis Jumaat Sabtu Waktu Bekerja (Pagi) 8.00 1.00 8.00 1.00 8.00 12.15 Waktu Rehat 1.00 2.00 1.00 2.00 Waktu Bekerja (Petang) 2.00 4.30 2.45 4.30

Hari Rehat Sabtu pada minggu pertama dan ketiga setiap bulan (Masa bertugas mungkin perlu dilanjutkan bergantung kepada keperluan) PEMBANTU AM PEJABAT Senarai Tugas 1. Menjalankan tugas selama 8 jam sehari. Waktu bertugas ialah: 1.1 7.00 pagi 3.00 petang / 11.00 pagi 7.00 petang (Isnin hingga Jumaat) 1.2 7.00 pagi 11.45 pagi / 11.00 pagi 3.45 petang (Sabtu) (Ketepatan waktu datang dan balik hendaklah dicatat di dalam buku kedatangan).

5.

2. Membuka dan menutup Pejabat Am dan Pejabat Pengetua setiap hari serta
menyapu lantai dan mengemas bilik-bilik tersebut pada pukul 7.00 pagi dan 6.30 petang. 3. Menghantar surat-surat melalui pos atau dengan tangan dan membantu kerani merekodkan surat-surat tersebut ke dalam Buku Surat Keluar / Despatch Book.

4. Menentukan sema jenis Buku Rekod, Register, Fail, borang, kotak-kotak kapur
dan lain-lain di dalam kedua-dua Pejabat Am dan Pengetua sentiasa kemas sepanjang masa. 5. Mencatat kedatangan harian semua tingkatan di Buku Rekod Kedatangan dan diserahkan kepada guru bertugas untuk kiraan peratus. 6. Mendapatkan butir-butir murid daripada guru-guru tingkatan untuk Penyata Bulanan dan sebagainya yang diperlukan. 7. Memanggil pelajar, guru atau pekerja apabila diminta berbuat demikian oleh Pengetua.

8. Mencari fail-fail dan lain-lain maklumat yang diarahkan oleh Pengetua.


9. Membantu kerani menyimpan surat-surat dan pekeliling ke dalam fail-fail berkenaan. 10. Menyerahkan Buku-buku Kedatangan Guru, Pekerja dan Jaga Bertugas ke Pejabat Pengetua. 90

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

11. Menghantar Jadual Ganti Guru kepada guru-guru berkenaan. 12. Menghantar surat-surat pekeliling atau arahan-arahan kepada guru-guru atau kakitangan bukan guru. 13. Membantu menyediakan semua borang yang digunakan di pejabat sekolah.

14. Mensiklostil kertas-kertas soalan peperiksaan, nota-nota dan borang-borang


yang diperlukan. 15. Mengumpulkan semua Buku Rekod Kemajuan murid untuk ditandatangani oleh Pengetua.

16. Mengumpulkan semua buku persediaan mengajar guru-guru, membubuh cop


Pengetua untuk diperiksa dan ditandatangani oleh Pengetua / Guru Penolong Kanan. 17. Membantu kerja-kerja kerani. 18. Sentiasa mematuhi arahan-arahan Pengetua, Guru Penolong Kanan, Kerani dan pegawai-pegawai yang diwakilkan oleh Pengetua.

19. Melaksanakan tugas-tugas lain seperti mana yang diarahkan oleh Pengetua dari
masa ke masa.

91

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

BAHAGIAN F PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993


1)

Seseorang pegawai hendaklah pada setiap masa dan pada setiap ketika memberi taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Yang Dipertuan Agong Negara dan Kerajaan Seseorang pegawai tidak boleh :a) b) c) Membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan persendiriannya. Berkelakuan dengan sedemikian yang mungkin menyebabkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas awamnya. Berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah bahawa:(i) Dia telah membiarkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas awamnya hingga menjejaskan kegunaannya sebagai pegawai awam atau (ii) dia telah menggunakan kedudukan awamnya bagi faedah sendiri Berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam Kurang cekap atau kurang berusaha Tidak jujur atau tidak amanah Tidak bertanggungjawab Membawa atau cuba membawa apa-apa bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau memajukan tuntutan berhubungan dengan perkhidmatan awam sama ada tuntutan itu adalah tuntutan berhubungan dengan perkhidmatan awam, sama ada tuntutan itu adalah tuntutannya sendiri atau tuntutan anggota-anggota perkhidmatan awam yang lain. Cuai dalam melaksanakan tugasnya. Seseorang pegawai semasa bertugas hendaklah sentiasa berpakaian dengan sepatutnya mengikut apa-apa cara yang ditentukan oleh kerajaan melalui arahan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dari masa ke masa.

2)

d)

e) f) g) h)

i) 3) a)

b) Seseorang pegawai yang dikehendaki menghadiri sesuatu upacara rasmi hendaklah berpakaian sebagaimana yang ditentukan bagi upacara tersebut dan jika pakaian untuk upacara itu tidak ditentukan, dia hendaklah berpakaian sepatutnya bagi upacara tersebut.
4)

Ketua Jabatan boleh membenarkan pungutan sumbangan secara spontan oleh pegawai-pegawai di bawahnya bagi maksud membuat sesuatu penyampaian kepada seseorang pegawai dalam jabatannya sempena persaraan, pertukaran atau perkahwinan sempena perkahwinan anak pegawai tersebut atau sempena apa-apa upacara lain yang sesuai. 92

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

5)

Seseorang pegawai hendaklah, semasa pelantikannya di dalam perkhidmatan awam atau bila-bila selepas itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Kerajaan , mengisytiharkan secara bertulis kepada pihak berkuasa Tatatertib yang berkenaan melalui Ketua Jabatan segala harta yang dipunyai olehnya atau isteri atau suaminya atau anaknya atau yang dipegang oleh mana-mana orang bagi pihaknya atau bagi pihak isterinya atau suaminya atau anaknya. Seseorang pegawai yang tidak mempunyai apa-apa harta hendaklah dengan demikian mengisytiharkan secara bertulis keadaan sedemikian. 6.1) Seseorang pegawai tidak boleh, sama ada secara lisan atau bertulis atau dengan apa-apa cara lain:a) Membuat apa-apa pertanyaan awam berhubung dengan apaapa dasar, program atau keputusan di atas apa-apa isu. b) Memberikan apa-apa maklumat, fakta berhubungan jabatannya atau c) Memberikan apa-apa penjelasan berkenaan apa-apa insiden atau laporan berhubungan dengan jabatannya 6.2) Bagi maksud peraturan ini pertanyaan awam termasuklah apa-apa penyataan atau ulasan yang dibuat kepada akhbar atau kepada orang ramai atau semasa memberi syarahan awam atau ucapan awam atau dalam manamana penyiaran melalui bunyi atau penglihatan atau kedua-duanya.

6)

7)

7.1)

Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam Sub-peraturan (3) seseorang pegawai adalah dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional adalah dilarang mengambil bahagian aktif dalam aktiviti politik atau memakai mana-mana lambang sesuatu parti politik. Ketidakhadiran daripada bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah boleh menyebabkan seseorang pegawai dikenakan tindakan tatatertib Jika seseorang pegawai tidak hadir daripada bertugas , Ketua Jabatan hendaklah dengan seberapa segera melaporkan fakta itu kepada pihak berkuasa Tatatertib yang berkenaan berserta dengan tarikh dan hal keadaan ketidakhadiran itu apa-apa maklumat selanjutnya yang mungkin dikehendaki berkenaan dengan pegawai itu. Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan boleh, setelah menimbangkan laporan dalam sub-peraturan (2) mengambil tindakan tatatertib terhadap pegawai itu mengikut peraturan 27 atau 28

8)

8.1)

8.2)

8.3)

9)

Bagi maksud ini, ketidakhadiran termasuklah kegagalan untuk hadir bagi apa-apa jua tempoh masa pun pada satu-satu masa dan tempat di mana pegawai itu dikehendaki hadir bagi melaksanakan tugas-tugasnya; 9.1) Adalah menjadi tugas tiap-tiap pegawai untuk menjalankan kawalan pengawasan tatatertib ke atas pegawai bawahannya yang melanggar manamana peruntukkan peraturan-peraturan ini. Seseorang pegawai yang tidak menjalankan kawalan dan pengawasan tatatertib ke atas pegawai bawahannya atau tidak mengambil tindakan tatatertib terhadap pegawai bawahannya yang melakukan pelanggaran 93

9.2)

BUKU PANDUAN TUGAS GURU DAN KAKITANGAN

tatatertib hendaklah disifatkan cuai dalam melaksanakan tugasnya dan tidak bertanggungjawab dan dia boleh dikenakan tindakan tatatertib. 10) 10.1) Jika seseorang pegawai didapati bersalah kerana tidak hadir bertugas tanpa cuti atau kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah, segala emolumen bagi apa-apa tempoh yang tidak hadir hendaklah dilucutkan walaupun pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan tidak mengarahkan perlucutan itu. 10.2) 10.3) 11) Seseorang pegawai yang emolumen dilucutkan di bawah ini hendaklah diberi notis bertulis mengenai perlucutan tersebut. Bagi maksud peraturan ini, perlucutan bukanlah suatu hukuman tatatertib dalam pengertian peraturan 38.

Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan boleh jika ia mendapat seseorang pegawai bersalah kerana melanggar mana-mana peraturan-peraturan ini dan setelah mengambil kira seriusnya kesalahan itu mengenakan ke atas pegawai itu manamana satu daripada hukuman yang berikut atau apa-apa gabungan atau lebih. a) b) c) d) e) f) Amaran Denda Lucut Hak Emolumen Turun Gaji Turun Pangkat Buang Kerja

12)

Tiap-tiap tindakan tatatertib yang diambil terhadap seseorang pegawai yang berkeputusan dengan suatu hukuman ke atas pegawai itu di bawah peraturanPeraturan ini hendaklah direkodkan dalam Buku Perkhidmatan Kerajaan itu dengan menyatakan butir-butir kesalahan yang dilakukan dalam hukuman yang dikenakan. Tiap-tiap pegawai hendaklah memberitahu kepada Ketua Jabatan alamat kediamannya atau apa-apa perubahan alamat itu yang akan menjadi alamatnya bagi maksud menyampaikan kepadanya apa-apa notis atau dokumen yang dikehendaki disampaikan di bawah peraturan-peraturan ini atau bagi maksud memberitahunya mengenai apa-apa perkara yang berhubung dengan peraturan-peraturan ini.

13)

94

Anda mungkin juga menyukai