Anda di halaman 1dari 23

PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA INGGERIS 2012-2014

~S.K. LABANG BESTARI GEMILANG MENJELANG 2013~

Perancangan Strategik Panitia Bahasa Inggeris

SK. Labang

MAKLUMAT ASAS PANITIA


Kod Sekolah Nama dan Alamat Sekolah : : YBB 9101 SK LABANG, SEBAUH D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH SEBAUH 97100 SEBAUH, SARAWAK. Guru Besar Laman WEB sekolah Jumlah Murid Jumlah Guru Bahasa Inggeris Nama Guru : : : : : En. Abdul Rahim b. Hj. Harmi www.sklabang.blogspot.com 142 orang 6 orang guru terlatih 1) En. Edward ak Bakak (Guru BI Tahun 1) 2) En. Mohd. Abidi bin Mohamed Nor (Guru BI Tahun 2) 3) En. Chua Wei Ping (Guru BI Tahun 3) 4) En. Zairuddin bin Mohammad Nafi (Guru BITahun 4) 5) En. Abdul Azim bin Hussain (Guru BI Tahun 5) 6) En. Tawai ak Ankan (Guru BI Tahun 6)

Pelan Strategik 2012 - 2014

m:s 2

Perancangan Strategik Panitia Bahasa Inggeris

SK. Labang

MISI
MISI 1: MEMASTIKAN KECEMERLANGAN PENCAPAIAN BAHASA INGGERIS DALAM UPSR MISI 2: MEMASTIKAN MURID MENGUASAI 3 M DENGAN BAIK DAN LANCAR MISI 3: MENINGKATKAN KUALITI P & P GURU BAHASA BAHASA INGGERIS

VISI
SEK. KEB. LABANG MAMPU MELAHIRKAN 100 PERATUS MURID YANG BERKEUPAYAAN MENDAPAT KEPUTUSAN LULUS DALAM MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS

MATLAMAT STRATEGIK
MENINGKATKAN PRESTASI BAHASA INGGERIS DARI SEGI KUALITI DAN KUANTITI DALAM UPSR DAN SEMUA MURID MENGUASAI KEMAHIRAN MEMBACA, MENULIS DAN BERKOMUNIKASI.

Pelan Strategik 2012 - 2014

m:s 3

Perancangan Strategik Panitia Bahasa Inggeris

SK. Labang

LATAR BELAKANG PERANCANGAN


KEKUATAN Mempunyai bilangan guru yang mencukupi Guru yang mengajar mengikut opsyen Mempunyai kemudahan Pusat Sumber dan Perpustakaan Kediaman murid secara berpusat dan tidak jauh dari sekolah KEKURANGAN Masih terdapat murid yang belum menguasai kemahiran 3M serta masih berada di Kelas Pemulihan Sikap murid yang tidak bermotivasi untuk belajar Bahasa Inggeris Dipengaruhi oleh bahasa ibunda dan dialek-dialek lain.

PELUANG Komitmen daripada guru-guru Kelas bimbingan dan kelas tambahan Aktiviti bulan bahasa

ANCAMAN Segelintir murid kurang kesedaran tentang ilmu pengetahuan Masa murid yang terbatas dengan aktiviti berpanjangan. Pengurusan bahan yang kurang berkesan Sikap murid terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris. m:s 4

Pelan Strategik 2012 - 2014

Perancangan Strategik Panitia Bahasa Inggeris

SK. Labang

ANALISIS PERSEKITARAN SWOT MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS

KEKUATAN (STRENGTH-S) S1 Semua guru Bahasa Inggeris berpengalaman luas.

KELEMAHAN (WEAKNESSES-W) W1. Kebanyakan murid bertahap lemah dalam penguasaan kefahaman dan penulisan Bahasa Inggeris. W2. Pencapaian lulus UPSR mata pelajaran Bahasa Inggeris belum mencapai 50%. W3. Guru tidak dapat menumpukan sepenuhnya P&P kerana terlalu banyak aktiviti. W4. Kemudahan Makmal Komputer yang rosak membantutkan P & P yang berkesan. W5. Kekurangan guru major dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris.

S2. Semua guru berbudaya kerja positif. S3. Pentadbir memberi kerjasama dari segi pengurusan bagi mengendalikan program peningkatan prestasi akademik. S4. Setiap program bidang bahasa dirancang dan dilaksanakan dengan teliti.

PELUANG (OPPORTUNITIES-O) O1. Tempoh waktu pengajaran di sekolah mencukupi. T1.

CABARAN (THREATS-T) Murid tidak minat membaca disebabkan tiada dorongan daripada ibu bapa semasa berada di rumah. Murid lebih cenderung menggunakan bahasa ibunda di rumah dan tidak berminat menggunakan Bahasa Inggeris. Ibu bapa tidak memberi perhatian kepada anak-anak mereka yang lemah dalam menguasai kemahiran membaca dan menulis (2M) m:s 5

O2. Terdapat banyak bahan dan sumber rujukan pelbagai media lain O3. Persekitaran dan kemudahan sekolah seperti bilik darjah dan bilik-bilik khas yang kondusif.

T2.

T3

Pelan Strategik 2012 - 2014

Perancangan Strategik Panitia Bahasa Inggeris

SK. Labang

Pelan Strategik 2012 - 2014

m:s 6

Perancangan Strategik Panitia Bahasa Inggeris

SK. Labang

PENJANAAN ISU-ISU STRATEGIK MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran SWOT (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenal pasti ialah :

1.

Pencapaian murid dalam Bahasa Inggeris khususnya UPSR masih lemah dan belum mencapai tahap sederhana. Walaupun banyak rujukan bahan, tetapi murid masih kurang mempunyai pengetahuan yang sewajarnya dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris. Sikap murid yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris.

2.

3.

Pelan Strategik 2012 - 2014

m:s 7

Perancangan Strategik Panitia Bahasa Inggeris

SK. Labang

PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA INGGERIS 2012 [ LABANG BESTARI GEMILANG (LBG) ]
Isu Masalah
1. Peratus murid mendapat A Bahasa Inggeris masih tiada. 2. Peratus murid lulus kertas bahasa Inggeris terlalu rendah iaitu 15%.

Matlamat

Strategi
Merangka dan menjalankan Program Peningkatan Akademik Bahasa Inggeris: 1.Program Gemilang Bahasa -Kelas Tambahan -Kelas Bimbingan 2.Latih Tubi Modul Kertas 2 3.Program Khas Grammar dan Vocabulary 4.Program Menyalin Semula Karangan Mengikut Format Sebenar UPSR 5.Ceramah dan Bengkel Teknik Menjawab Soalan UPSR Bahasa Inggeris.

Indikator Pencapaian
60% murid lulus dalam Bahasa Inggeris.

Catatan

Mencapai sasaran 60% lulus dalam mata pelajaran bahasa Inggeris 2012 (15 daripada 25 calon)

Sasaran ETR Pencapaian murid dalam bahasa Inggeris khususnya UPSR masih lemah dan belum mencapai tahap sederhana Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Keseluruhan 2012 60 60 2013 2014

Pelan Strategik 2012 - 2014

m:s 8

Perancangan Strategik Panitia Bahasa Inggeris


\

SK. Labang

Sikap dan kurang pengetahuan murid memberi kesan besar terhadap prestasi Bahasa Inggeris.

1. Peratus murid menguasai kemahiran membaca, menulis dan berkomunikasi bagi Prasekolah masih rendah.

Meningkatkan peratus murid Prasekolah menguasai kemahiran membaca, menulis dan berkomunikasi sehingga 80% menjelang 2014. Sasaran ETR Bahagian Prasekolah Sasaran 2013 70

Meningkatkan peratus murid prasekolah dalam kemahiran membaca, menulis dan berkomunikasi secara menyeluruh.

2012 60

2014 80

Mencapai 80% bagi murid prasekolah menguasai kemahiran membaca, menulis dan berkomunikasi.

Sasaran ETR 2. Keupayaan murid tahap 1 dan tahap 2 membaca, berkomunikasi dan menulis rendah.. Bahagian Tahap 1 Tahap 2 2012 50 50 Sasaran 2013 60 60 2014 80 80 Meningkatkan keupayaan membaca, berkomunikasi dan menulis bagi murid tahap 1 dan tahap 2 dalam bahasa Inggeris. 80% murid setiap tahap boleh membaca, berkomunikasi dan menulis. .

Pelan Strategik 2012 - 2014

m:s 9

Perancangan Strategik Panitia Bahasa Inggeris

SK. Labang

PERANCANGAN TAKTIKAL PANITIA BAHASA INGGERIS 2012 [ LABANG BESTARI GEMILANG (LBG) ]
Bil Projek Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian
Peratus pencapaian murid menguasai grammar dan latihan dalam setiap latihan meningkat.

PROGRAM GEMILANG BAHASA (Kelas Tambahan dan Kelas Bimbingan)

1. Mahir dalam menjawab soalan-soalan pemahaman dan penulisan. 2. 60% calon UPSR lulus penuh. 3. GPMP menuju ke arah 4.38 atau lebih baik.

En. Mingkul (PK 1) dan semua guru mata pelajaran BI.

20 Feb hingga 20 Sept

PPD PCG PIBG

12.50%

Lulus Penuh 60.00%

Latih Tubi Modul Essay Writing

1. Kebolehan dan peratus murid menjawab soalan mengikut aras meningkat. 2. Mencapai 60.00% (15 orang) murid dapat menjawab soalan Essay BI dengan tahap sederhana..

E. Edward [Guru BI T.1] En. Chua [Guru BI T.3]

20 Feb hingga 20 Sept Panitia 12.5% 60.00%

Murid mahir menulis jawapan dalam latihan penulisan dan target tercapai.

Program Khas Grammar dan Vocabulary

1. Memberi pendedahan kepada murid dalam aspek sistem bahasa secara menyeluruh. 2. Melatih murid mengetahui dan memperluas vocabulary dengan latih tubi. 3. Mencapai 50% murid dapat menjawab soalan grammar bagi tahap 1 dan tahap 2.

20 Feb Semua Guru Mata Pelajaran BI hingga 11 Nov PPD PCG Panitia 12.5% 50.00%

50 % murid setiap tahap menguasai vocabulary.

Pelan Strategik 2012 - 2014

m:s 10

Perancangan Strategik Panitia Bahasa Inggeris

SK. Labang

PERANCANGAN TAKTIKAL PANITIA BAHASA INGGERIS 2012 [ LABANG BESTARI GEMILANG (LBG) ]
Bil Projek Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian

Program Menyalin Semula Karangan Mengikut Format Sebenar UPSR

1. Dapat menguasai kemahiran menulis karangan dengan baik. 2. Murid dapat pendedahan dan teknik yang baik daripada guru. 3. Mencapai 50% tahun 3, 4, 5 dan 6 dapat menulis karangan.

20 Feb Semua Guru Mata Pelajaran BI hingga 11 Nov Panitia Sekolah 12.50% 50.00%

Menunjukkan prestasi yang baik bagi penulisan karangan dan mencapai 50 % bagi setiap kelas.

Ceramah dan Bengkel Teknik Menjawab Soalan Bahasa Inggeris (UPSR)

1. Mengetahui teknik menjawab kertas peperiksaan dengan baik. 2. Mengaplikasikan setiap teknik secara maksimum. 3. Mencapai 50% lulus untuk calon UPSR.

Edward Guru Mata Pelajaran BI T.1] dan Chua Wei Ping [Guru Mata Pelajaran BI T.3] 13 Ogos PIBG Sekolah Panitia 12.50% 50.00%

Kemahiran menjawab soalan bertambah baik dan ada peningkatan sehingga lulus penuh 50%.

1. Meluaskan pengetahuan murid terhadap vocabulary dan essay writing. 6 Program NILAM 2. Seorang bagi setiap kelas dapat membaca cerita dengan baik.

Cik Nurainn (Penyelaras) dan Semua Guru Mata Pelajaran BI

20 Feb hingga 11 Sep Sekolah Panitia 12.50% 50.00%

Seorang murid bagi setiap kelas dapat bercerita dan membaca buku dengan baik.

Pelan Strategik 2012 - 2014

m:s 11

Perancangan Strategik Panitia Bahasa Inggeris

SK. Labang

PERANCANGAN TAKTIKAL PANITIA BAHASA MELAYU 2012 [ LABANG BESTARI GEMILANG (LBG) ]
Bil Projek Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian

Bulan Bahasa Inggeris

1. Dapat melahirkan murid yang berbakat dalam pelbagai bidang bahasa. 2. Mencungkil bakat murid yang berketerampilan dari segi bahasa. 3. Melibatkan semua murid terutama murid pemulihan dan prasekolah secara khusus.

Ketua Panitia Semua Guru Mata Pelajaran BI Ogos Sekolah Panitia 12.50% 50.00%

GPMP bagi Bahasa Inggeris menuju ke arah 3.00 atau lebih baik.

Pelan Strategik 2012 - 2014

m:s 12

Perancangan Strategik Panitia Bahasa Inggeris

SK. Labang

BIL 1 2 3

NAMA PROJEK Gemilang Bahasa Inggeris Latih Tubi Berasaskan Modul Program Khas Grammar

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPT

OKT

NOV

Sekolah Kebangsaan Labang


CARTA GANTT PELAKSANAAN PROGRAM PANITIA BAHASA INGGERIS 2012

Pelan Strategik 2012 - 2014

m:s 13

Perancangan Strategik Panitia Bahasa Inggeris

SK. Labang

4 5 6

Program Menyalin Karangan Bulan Bahasa Inggeris Ceramah dan Bengkel Teknik Menjawab Soalan BI UPSR

Pelan Strategik 2012 - 2014

m:s 14

Perancangan Strategik Panitia Bahasa Inggeris

SK. Labang

BORANG PENILAIAN DAN MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI

BIDANG KURIKULUM

MATLAMAT STRATEGIK

KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) OBJEKTIF LAG LEAD

SASARAN PRESTASI

PRESTASI SEBENAR INISIATIF / TINDAKAN 2012 2013 2014

2012

2013

2014

% murid lulus dlm pep UPSR Meningkatkan tahap pencapaian cemerlang dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris Meningkat pencapaian dari segi kualiti dan kuantiti dalam UPSR,

% murid lulus dlm pep dalaman

40%

50%

60%

___%

___%

___%

UPSR BAHASA INGGERIS

% murid skor A dlm pep UPSR

% murid skor A dlm pep dalaman

5%

10%

15%

___%

___%

___%

Pelan Strategik 2012 - 2014

m:s 15

Perancangan Strategik Panitia Bahasa Inggeris

SK. Labang

Tahap 1

Tahap 2

Meningkatkan tahap pencapaian cemerlang dalam mata pelajaran bahasa Inggeris

Meningkat pencapaian dari segi kualiti dan kuantiti dalam UPSR,

GPMP GPMP dalam Pep. dalam Pep. Akhir Dalaman Tahun

40%

50%

60%

GPMP GPMP dalam Pep. dalam Pep. Akhir Dalaman Tahun

40%

50%

60%

Pelan Strategik 2012 - 2014

m:s 16

Perancangan Strategik Panitia Bahasa Inggeris

PELAN OPERASI 1
BIL 1 PERKARA Nama Projek PERINCIAN 1) Gemilang Bahasa Inggeris 1. Murid mahir menjawab soalan-soalan berorientasikan UPSR 2. 50% calon UPSR lulus penuh. 3. GPMP menuju ke arah 2.50 atau lebih baik. 20 Februari hingga 20 September 2012 Murid Tahap 1 dan Tahap 2 Semua guru mata pelajaran Bahasa Inggeris Semua guru mata pelajaran Bahasa Inggeris 1. Taklimat dan perbincangan Ketua Panitia dan Guru Mata Pelajaran BI: 1.1 Penerangan tentang pelaksanaan program 1.2 Pembahagian tugas. 2. Kenal pasti kumpulan sasaran: 2.1 Semua murid tahap 1 dan 2 serta Calon UPSR 2012. 2.2 Jawatankuasa melibatkan semua guru mata pelajaran BI 2.3 Guru Mata Pelajaran BI peranan paling signifikan 3. Program ini dilaksanakan sebagai Program Akademik yang bertujuan untuk membantu murid secara khusus melalui bimbingan dan kelas tambahan. 6 Proses Kerja 4. Program ini dijalankan sepanjang tahun dengan melihat kepada KPInya nanti. 5. Pelaksanaan aktiviti: 1.1 Ketua Panitia berbincang dengan guru mata pelajaran BI. 1.2 Mesyuarat jawatankuasa dan agihan tugas 1.3 Pelancaran Program dan permulaan program yang dirancang. 1.4 Mesyuarat Penambahbaikan selepas sesuatu slot program 1.5 Setiap guru mata pelajaran BI mengisi borang laporan untuk tindakan selanjutnya. (Diisi selepas seminggu tamat program ini) Motivasi murid masih lemah dan kurangnya komitmen beberapa orang guru terhadap agihan tugas di samping kekangan kewangan. Penolong Kanan Pentadbiran dan Ketua Panitia Penilaian dijalankan selepas program dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program tersebut. Keberkesanan program dapat diketahui melalui ujian semester kelak. Penilaian program akan dilakukan semasa mesyuarat perancangan program dari semasa ke semasa. Penambahbaikkan keseluruhan program Gemilang Bahasa Inggeris dapat dikenal pasti selepas borang laporan dibuat oleh semua guru mata pelajaran BI.

Objektif

3 4 5

Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat/Pelaksana

7 8

Kekangan Pemantauan

Penilaian

10

Penambahbaikan

Pelan Strategik 2012 - 2014

Perancangan Strategik Panitia Bahasa Inggeris

PELAN OPERASI 2
BIL 1 PERKARA Nama Projek PERINCIAN 2) Latih Tubi Modul Karangan Mengikut Format Sebenar UPSR

Objektif

1. Mahir dan mengetahui cara menjawab soalan bahagian Paper 2.

3 4 5

Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat/Pelaksana

20 Februari hingga 20 September 2012 Murid Tahun 6 (25 orang) Guru M/P BI En. Chua Wei Ping - En. Edward Ak. Bakak 1. Taklimat Program: 1.3 Penerangan tentang pelaksanaan program. 1.4 Pelantikan Guru Pembimbing. 2. Kenal pasti kumpulan sasaran: 2.1 Analisis hasil latihan/ujian. 2.2 Pembahagian murid mengikut aras penguasaan (Kritikal/Pengukuhan/Pengayaan). 3. Program ini dilaksanakan sebagai sebahagian daripada kelas bimbingan . Guru akan memberikan teknik bahagian soalan 1, 2a, 2b dan 3 serta pendedahan yang bersesuaian.

Proses Kerja

4. Program ini dijalankan dalam pengajaran dan pembelajaran sewaktu kelas bimbingan. 5. Pelaksanaan aktiviti: 5.1 Guru memberi penerangan dan membimbing murid mencari idea dalam penulisan karangan. 5.2 Analisis item dibuat setiap kali selepas latihan atau ujian yang diberikan. 5.4 Pembetulan dan bimbingan hendaklah diberikan mengikut 3 peringkat penguasaan. 5.5 Latihan lanjutan diberikan untuk pemahaman yang lebih. Motivasi murid masih lemah dan kurang usaha ulang kaji sendiri serta waktu yang tidak mencukupi. Guru Penolong Kanan Pentadbiran (Guna borang pemantauan). Penilaian dijalankan selepas program dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program tersebut. Keberkesanan program dapat diketahui melalui skor/markah dalam setiap latihan atau ujian. Berdasarkan penilaian, penambahbaikan dilakukan dengan mengulangi langkah pelaksanaan dan memberi penerangan latihan yang lebih intensif. Panduan jawapan diberikan kepada murid yang mengalami masalah yang agak kritikal.

7 8

Kekangan Pemantauan

Penilaian

10

Penambahbaikan

Pelan Strategik 2012 - 2014

Perancangan Strategik Panitia Bahasa Inggeris

PELAN OPERASI 3
BIL 1 PERKARA Nama Projek PERINCIAN 3) Program Khas Grammar dan Vocabulary 1. Memberi pendedahan kepada murid dalam aspek sistem bahasa secara menyeluruh 2. Melatih murid mengetahui dan memperluas vocabulary dengan latih tubi. 3. Mencapai 50% murid dapat menjawab soalan grammar bagi tahap 1 dan tahap 2. 20 Februari hingga 11 November 2012 Murid Tahap 1 dan Tahap 2 Semua guru mata pelajaran Bahasa Inggeris. 1. Taklimat Program Khas Grammar dan Vocabulary: 1.1 Penerangan dan perbincangan tentang pelaksanaan program. 1.2 Tindakan susulan semua guru mata pelajaran BI. 2. Kenal pasti kumpulan sasaran: 2.1 Analisis hasil latihan/ujian. 2.2 Pembahagian murid mengikut aras penguasaan (Kritikal/Pengukuhan/Pengayaan). 3. Program ini dilaksanakan sebagai sebahagian daripada P & P dan dijalankan sewaktu kelas bimbingan. Guru akan memberikan nota, latihan dan pendekatan latih tubi. 6 Proses Kerja 4. Program ini dijalankan 3 kali seminggu dalam pengajaran dan pembelajaran (secara gabung jalinan) dan 2 kali sewaktu kelas bimbingan. 5. Pelaksanaan aktiviti: 5.1 Guru memberi penerangan tentang konsep, huraian dan pendekatan seperti peta minda dan sebagainya. 5.2 Membimbing murid membuat latihan mengikut aras soalan. 5.3 Analisis item dibuat setiap kali selepas latihan atau ujian yang diberikan. 5.4 Pembetulan dan bimbingan hendaklah diberikan mengikut 3 peringkat penguasaan. 1. Motivasi murid masih lemah dan kurang usaha ulangkaji sendiri. 2. Ponteng kelas bimbingan. 3. Kos membeli buku tatabahasa. Penolong Kanan Pentadbiran dan Ketua Panitia (Guna borang pemantauan). Penilaian dijalankan selepas program dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program tersebut. Keberkesanan program dapat diketahui melalui skor/markah dalam setiap latihan atau ujian. Berdasarkan penilaian, penambahbaikan dilakukan dengan teknik latih tubi kerana grammar memerlukan proses pengulangan. Hal ini dikatakan demikian kerana murid terpengaruh dengan bahasa ibunda dan dialek luar seperti bahasa Iban dan Melanau.

Objektif

3 4 5

Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat/Pelaksana

7 8 9

Kekangan Pemantauan Penilaian

10

Penambahbaikan

Pelan Strategik 2012 - 2014

Perancangan Strategik Panitia Bahasa Inggeris

PELAN OPERASI 4
BIL 1 PERKARA Nama Projek PERINCIAN 4) Program Menyalin Essay Terbimbing

Objektif

1. Memberi pendedahan kepada murid menulis essay serta menguasai kemahiran ini. 2. Murid dapat pendedahan dan teknik yang baik daripada guru 3. Mencapai 40% murid tahun 3, 4,5 dan 6 dapat menulis karangan.

3 4 5

Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat/Pelaksana

20 Februari hingga 11 November 2012 Murid Tahun 3, 4, 5 dan 6 Guru mata pelajaran BI tahun 3, 4,5 dan 6 1. Taklimat Program Menyalin Essay Terbimbing: -Ucapan Ketua Panitia -Penerangan tentang pelaksanaan . -Pelantikan Penyelaras Program. (Ketua Panitia) -Pengagihan tugas. 2. Kenal pasti kumpulan sasaran: Analisis hasil latihan/ujian. Pembahagian murid mengikut kumpulan sasaran. 3. Perbincangan antara guru mata pelajaran dengan guru penyelas untuk melaksanakan program ini dalam pengajaran & pembelajaran (latihan yang diberikan). Program ini dilaksanakan sebagai sebahagian daripada sesuatu pelajaran. 4. Program ini dijalankan 2 kali seminggu dalam pengajaran dan pembelajaran dan 2 kali sewaktu kelas bimbingan.

Proses Kerja

5. Pelaksanaan aktiviti: 5.1 Murid dapat menyalin karangan dengan menggunakan teknik Read, Memorise and Understand. 5.2 Dijalankan waktu P & P dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris dan waktu kelas bimbingan Bahasa Inggeris. 5.3 Membuat pembetulan serta-merta dan membimbing murid menghasilkan karangan yang bermutu.

7 8 9

Kekangan Pemantauan Penilaian

1. Motivasi murid masih lemah dan kurang usaha ulang kaji sendiri. 2. Murid malas menyalin, membaca dan menulis. Penolong Kanan (Guna borang pemantauan). Penilaian dijalankan selepas program dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program tersebut. Keberkesanan program dapat diketahui melalui skor/markah dalam setiap latihan atau ujian. Berdasarkan penilaian, penambahbaikan dilakukan dengan mengulangi langkah pelaksanaan dan memberi penerangan latihan yang lebih intensif. Bimbingan penuh diberikan kepada murid yang mengalami masalah yang agak kritikal.

10

Penambahbaikan

Pelan Strategik 2012 - 2014

Perancangan Strategik Panitia Bahasa Inggeris

PELAN OPERASI 5
BIL 1 PERKARA Nama Projek PERINCIAN 5) Ceramah dan Bengkel Teknik Menjawab Soalan UPSR

Objektif

1. Mengetahui dan memahami teknik menjawab kertas Bahasa Inggeris. 2. Mengaplikasikan setiap teknik secara maksimum. 3. Mencapai 60.00% lulus kedua-dua kertas untuk calon UPSR.

3 4

Tempoh Kumpulan Sasaran

Ogos 2012 Murid Tahun 6 (25 orang) 1. 2. 3. 4. Guru M/P BI En. Chua Wei Ping Ketua Panitia BI En. Tawai Ak Ankan Penceramah Utama - En. Chua Wei Ping Penceramah Jemputan (Jika ada)

Guru Terlibat/Pelaksana

1. Taklimat Tentang Ceramah: 1.1 Ucapan Ketua Panitia. 1.2 Penerangan tentang pelaksanaan. 1.3 Pelantikan Guru Penyelaras. 2. Kenal pasti kumpulan sasaran: 2.1 Analisis hasil latihan/ujian. 2.2 Pembahagian murid mengikut aras penguasaan (Kritikal/Pengukuhan/Pengayaan). 3. Program ini akan dilaksanakan pada bulan Ogos sebelum calon UPSR menduduki ujian. 6 Proses Kerja 4. Program ini dijalankan selama sehari, jika ada peruntukan, penceramah jemputan akan memberi ceramah.

5. Pelaksanaan aktiviti: 5.1 Guru atau penceramah akan memberikan penerangan tentang teknik dan cara menjawab kertas 1 dan 2. 5.2 Latihan intensif 5.3 Pemberian sijil dan cenderamata kepada penceramah jemputan.

7 8 9

Kekangan Pemantauan Penilaian

1. Motivasi dan penguasaan murid terhadap Bahasa Inggeris lemah. 2. Kewangan panitia tidak mencukupi. Ketua Panitia (Guna borang pemantauan). Penilaian dijalankan selepas program dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program tersebut. Keberkesanan program dapat diketahui melalui skor/markah dalam setiap latihan atau ujian. Berdasarkan penilaian, penambahbaikan dilakukan dengan maklum balas penceramah terhadap keupayaan murid dalam ceramah tersebut.

10

Penambahbaikan

Pelan Strategik 2012 - 2014

Perancangan Strategik Panitia Bahasa Inggeris

PELAN OPERASI 6
BIL 1 PERKARA Nama Projek PERINCIAN 7) Bulan Bahasa Inggeris dan Hari Bahasa Inggeris 1. Melahirkan murid yang berbakat dalam pelbagai bidang bahasa. 2. Mencungkil bakat murid seperti poetry, speech, spelling dan sebagainya. 3. Melibatkan semua murid terutama murid prasekolah secara langsung. Bulan April/ Hari Rabu minggu pertama setiap bulan. Semua tahap murid Ketua Panitia Semua Guru Mata Pelajaran BI Semua Guru Taklimat Bulan Bahasa Malaysia: 1.1 Ucapan Ketua Panitia 1.2 Penerangan tentang pelaksanaan Bulan Bahasa Inggeris 1.3 Penetapan tarikh dan pembahagian tugas serta penubuhan jawatankuasa. 2. Taklimat Hari Bahasa Inggeris: 2.1 Taklimat Ketua Panitia 2.2 Penerangan tentang pelaksanaan Hari Bahasa Inggeris 2.3 Penerangan tentang Aktiviti-aktiviti Hari Bahasa Inggeris. 2. Kenal pasti kumpulan sasaran: 2.1 semua murid 1. Ketua panitia menyediakan kertas kerja untuk pengesahan oleh Guru Besar dan seterusnya melaksanakan program ini. 2. Bulan bahasa dijalankan secara kolaborasi bersama dengan Panitia Bahasa Melayu, Panitia Bahasa Arab dan Panitia Bahasa Iban. 3. Hari Bahasa Inggeris akan melibatkan semua guru sebagai salah satu inisiatif untuk menggalakkan penggunaan Bahasa Inggeris. 4. Pelaksanaan aktiviti: 4.1 Dijalankan selama sebulan, satu aktiviti satu minggu. 4.2 Aktiviti seperti: -Pertandingan English Corner(semua Tahap) -Pertandingan Story Telling (Tahap 2) -Essay Writing (Tahap 2) -Spelling Bee (Prasekolah dan Tahap 1) (Aktiviti daripada panitia lain) 5. pelaksanaan aktiviti: 5.1 Dijalankan pada hari Rabu minggu Pertama, Setiap bulan. 5.2 Aktiviti: - penggunaan Bahasa Inggeris semasa perhimpunan. - persembahan Bahasa Inggeris semasa perhimpunan. (Text Reading, Story Telling, Choral speaking, Singing) . 1. Masalah kewangan (tiada peruntukan) 1. 2. 3. 1.

Objektif

3 4 5

Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat/Pelaksana

Proses Kerja

Kekangan

Pelan Strategik 2012 - 2014

Perancangan Strategik Panitia Bahasa Inggeris

Pemantauan

Guru Besar & Penolong Kanan (Guna borang pemantauan). Penilaian dijalankan selepas program dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program tersebut. Keberkesanan program dapat diketahui melalui maklum balas para guru. Berdasarkan penilaian, penambahbaikan dilakukan dengan menambahkan aktiviti yang berlainan atau yang lebih baik yang dapat menyeronokkan minda murid.

Penilaian

10

Penambahbaikan

Pelan Strategik 2012 - 2014

Anda mungkin juga menyukai