DOKUMEN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TINGKATAN 1

NAMA : ________________________________ CADANGAN KAEDAH PENTAKSIRAN BERTULIS TINGKATAN: ________ TARIKH 1 TARIKH 2 TARIKH 3

TAJUK PEPEJAL GEOMETRI

SP KBSM 12.1

DSP B1D6E1

Nyatakan setiap objek berikut sama ada kubus atau kuboid

a)

b)

c)

d)

DOKUMEN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TINGKATAN 1
NAMA : ________________________________ CADANGAN KAEDAH PENTAKSIRAN BERTULIS TINGKATAN: ________ TARIKH 1 TARIKH 2 TARIKH 3

TAJUK PEPEJAL GEOMETRI

SP KBSM

DSP

12.1

B2D12E 1

Lengkapkan jadual di bawah

Bilangan Pepejal Kuboid muka tepi bucu

Kubus

STANDARD PRESTASI MATEMATIK TINGKATAN 1

NAMA

: ________________________________ CADANGAN KAEDAH PENTAKSIRAN BERTULIS

TINGKATAN: ________

TAJUK PEPEJAL GEOMETRI

SP KBSM

DSP B3D9E1

TARIKH 1

TARIKH 2

TARIKH 3

1.

Lukiskan bentangan untuk bongkah yang berikut :

a)

b)

DOKUMEN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TINGKATAN 1
NAMA : ________________________________ TINGKATAN: ________

TAJUK PEPEJAL GEOMETRI

SP KBSM

DSP

CADANGAN KAEDAH PENTAKSIRAN BERTULIS

TARIKH 1

TARIKH 2

TARIKH 3

12.1

B4D9E1

Tujuan : Membuat model kubus dan kuboid. Aktiviti A 1) Pelajar mengguntingkan lukisan yang dibekalkan oleh guru.

2) Pelajar lipatkan bentangan itu untuk membina kuboid dan kubus. Aktiviti B 1) Pelajar lukis muka-muka bagi sebuah kuboid dan kubus ikut ukuran yang diberikan. a) 4 cm 4 cm 2 cm 10 cm 2 cm 10 cm 10 cm 2) Pelajar mengguntingkan dan mencantumkan muka-muka tersebut dengan menggunakan pita pelekat. 10 cm 2 cm 4 cm 4 cm 4 cm

2 cm 4 cm

b)

DOKUMEN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TINGKATAN 1
NAMA : ________________________________ TINGKATAN: ________

TAJUK PEPEJAL GEOMETRI

SP KBSM

DSP

CADANGAN KAEDAH PENTAKSIRAN BERTULIS

TARIKH 1

TARIKH 2

TARIKH 3

12.2.1

B4D10E 1

Hitung isipadu bagi setiap kuboid di bawah : -

a) 6cm

b) 10mm

2cm 3cm 30mm

c) 5 cm

10 cm

2 cm

DOKUMEN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TINGKATAN 1
NAMA : ________________________________ TINGKATAN: ________ Disahkan oleh :-

TAJUK PEPEJAL GEOMETRI

SP KBSM

DSP

CADANGAN KAEDAH PENTAKSIRAN BERTULIS

TARIKH 1

TARIKH 2

TARIKH 3

12.2.3

B5D5E1

1. Sebuah tangki berukuran 60 cm X 40 cm X 20 cm adalah separuh penuh dengan petrol. Cari isipadu dalam cm³, petrol itu.

2. Panjang dan lebar sebuah kuboid masing-masing ialah 15 cm dan 12 cm. Jika isipadu kuboid itu ialah 1 200 cm³, cari tinggi , dalam cm, kuboid itu.

3. Sebotol air yang mengandungi 325ml dituang ke dalam bekas berbentuk kuboid yang berukuran 8 cm panjang, 5 cm lebar dan 2 cm tinggi. Berapa ml airkah yang tinggal dalam botol itu?

DISAHKAN OLEH :

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful