Anda di halaman 1dari 3

SENARAI SEMAK EVIDEN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3

NAMA: KELAS:

MODUL

STANDARD KANDUNGAN

EVID EN

CATATAN SEMAK AN TARIK H

KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

MODUL 1 PEMAKANAN KESIHATAN FIZIKAL

PENYALAHGUNAAN BAHAN PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI MODUL 2 KEKELUARGAAN KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL PERHUBUNGAN

MODUL 3

PENYAKIT

B1D1 E1 B2D1 E1 B3D1 E1 B1D2 E1 B2D2 E1 B3D2 E1 B4D1 E1 B1D3 E1 B2D3 E1 B4D2 E1 B2D4 E1 B6D1 E1 B5D1 E1 B3D3 E1 B4D3 E1 B5D2 E1 B6D2 E1 B2D5 E1 B2D5

KESIHATAN PERSEKITARAN KESELAMATAN

PERTOLONGAN CEMAS

E2 B5D3 E1 B3D4 E1 B4D4 E1 B5D4 E1 B2D6 E1 B4D5 E1

Disediakan Oleh :

Disemak Oleh :

.. ( )

.. ( )

KEMASUKAN PRESTASI : Bulan:__________________ Tahun: ______________________ Nama Murid: ________________________________ Kelas : ______________________________________
KOD BAND KOD DESKRIPTOR
DS1

KOD EVIDEN
E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E2 E1 E1 E1

PRESTASI KESELURUHAN

B1

DS2 DS3 DS2 DS3

B2

DS4 DS5 DS5 D26

B3

DS1 DS2

DS3 DS4 DS2 DS1

E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1

B4

DS2 DS3 DS4 DS5 DS1

B5

DS2 DS3 DS4

B6
Disediakan oleh:

DS1 DS2

Disemak Oleh: