Anda di halaman 1dari 5

Pendidikan Muzik Tingkatan 2.

Jawab semua soalan

1.

a) Isikan meter yang betul pada rangkailagu berikut. i)

ii)

(4 markah) b) Isikan garis bar pada tempat yang sesuai. i)

ii)

(4 markah) c) Isikan tanda rehat pada tempat yang bertanda *

(2 markah)

a) Notasikan skel F Major menaik dengan tanda nada dan tandakan slur pada semiton.

(4 markah) b) Notasikan skel E minor harmonik menaik tanpa tanda nada dan tandakan slur pada semiton.

(4 markah) c) Berdasarkan petikan lagu dibawah namakan nada lagu ini.

_________________ 3. Namakan jeda-jeda berikut:

(2 markah)

i) _________ ii)_______ iii) _______ iv)_______ v)________ (10 markah) 4. a) Berdasarkan tandanada yang diberi namakan kord dibawah dengan huruf roman I , IV atau V

(6 markah)

b) Notasikan kord-kord primer berdasarkan nada yang diberi.

i) Kord ___________

ii) Kord ____________ (4markah)

5.

a) Kaden Imperfek adalah pertukaran kord __________ ke kord _________ (4markah) b) Kaden Perfek adalah pertukaran kord _________ ke kord ___________ (4 markah)

c.) Berdasarkan penjarian pada papan kibod di bawah namakan skel yang di tanda dengan bulatan.

Skel _____________________ (2 markah) 6. Tuliskan sebutan solfa pada melodi berikut: * (Gunakan Do bergerak)

__

__

__ __

__

__

__

__ __ __ __ __

___ (6markah)

7.

a) Berikan maksud istilah berikut : i) ii) iii) iv) Forte Pianosimmo Cresendo Decresendo - ________________ - ________________ - ________________ - ________________ (4 markah)

b) Notasikan arpeggio menaik berdasarkan nada yang diberi:

i) D minor harmonik dengan tanda nada.

(2 markah) ii) Bb Major tanpa tanda nada.

(2 markah) iii) D Major dengan tanda nada.

(2 markah) 8. Analisakan skor muzik lagu Ibu dan jawab semua soalan berikut. a) Apakah meter lagu ini ? _____________ (2 markah) b) Tuliskan tanda rehat yang senilai dengan not D pada bar terakhir.

(2 markah) c) Nada lagu ini ialah _____________ (2 markah) d) Tandakan satu contoh jeda-jeda berikut: i) ii) e) f) jeda perfek ke 4 dengan P4 jeda minor ke 3 dengan m3

(4 markah) Isikan 2 tanda frasa ditempat-tempat yang sesuai pada melodi lagu ini. (2 markah) Terangkan maksud dan tanda istilah berikut: ________________________ (2 markah)

9.

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Caklempong merupakan alat muzik tradisional dari keluarga idiofon.

Antara alat muzik Caklempong ialah gereteh yang terdiri daripada _______ biji bonang, sementara tingkah dan sauwa pula _______ biji bonang. Caklempong boleh dimainkan secara duduk dan berdiri. Permainan Caklempong secara berjalan pula dikenali sebagai ________. Melodi dalam permainan caklempong dimainkan oleh alat ____________ dan diiringi oleh ______________ biji gendang. (10 markah)

10.

a) Bonang diperbuat daripada __________________ b) Kayu pengetuk bonang diperbuat daripada ____________ dan dibalut dengan _____________ supaya bunyi yang dihasilkan tidak terlalu nyaring. c) Caklempong juga disebut sebagai _______________ dan terkenal di kalangan masyarakat __________________. (10 markah)

SELAMAT MENJAWAB