Anda di halaman 1dari 8

BAHAGIAN A

Jawab semua soalan.


1. Namakan not-not yang bernombor dalam petikan-petikan melodi di bawah:
a.

1. ______ 2. _______ 3. ________ 4. ___________

5. _______

b.

6. _______7. ___________ 8. ________ 9. ________ 10. ________


(10 markah)

2. a. Bina skel major berdasarkan tandanada yang diberikan.


Kaitkan (slur) not-not semiton:
i) menaik sahaja

(3 markah)

ii) menurun sahaja

(3 markah)

b. Bina skel E major menaik dan menurun tanpa tanda nada:

(3 markah)

c. Melodi berikut ditulis tanpa tandanada. Namakan nadanya:

Jawapan:.
(1 markah)

3. a. Isikan meter yang sesuai bagi petikan corak irama berikut:


i)
ii)

iii)

iv)

v)

(5 markah)

b. Letakkan garis bar pada tempat yang betul berdasarkan meter yang diberi:
i)

ii)

(5 markah)

4. a. Masukkan nilai not yang sesuai pada tempat yang bertanda *

ii

iii

iv

vi
(6 markah)

b. Masukkan tanda rehat yang sesuai pada tempat yang bertanda * :

ii

iii

iv
(4 markah)

5. a.Namakan jeda-jeda berikut:

(4 markah)

b. Masukkan not yang betul bagi jeda yang ditunjukkan:

(3 markah)

c. Namakan triad yang ditunjukkan:

i) ii). iii)
(3 markah)

6. Baca pernyatan berikut dan jawab soalan-soalan berikutnya:


Teknik tarian ini melibatkan dua pergerakan asas yang berselang-seli.
Semua penari menghalakan berat badan ke kiri dan ke kanan dengan cara
berginjat-ginjat sambil menghayunkan tangan ke sisi serta mendepakan kedua-dua
belah tangan.
a. Pernyataan di atas berkaitan dengan tarian .. .
b. Ia adalah tarian tradisional bagi suku kaum .di negeri
.
c. Penari wanita memakai perhiasan seperti himpogot yang diperbuat daripada
........................ringgit China manakala penari lelaki pula memakai destar yang
dipanggil ..................... .
d. Namakan satu jenis alat muzik iringan: ................................................................ .
(6 markah)

e. Beri dua fungsi tarian berkenaan:


i. ............................................................................................................................
ii. ............................................................................................................................
(4 markah)

7. Lagu-lagu nasyid pada awalnya adalah berbentuk dendangan syair berirama


padang pasir yang berunsurkan Islam dengan tujuan menyampaikan
dakwah. Kini temanya lebih umum dan banyak berbentuk kontemporari.

a. Maksud nasyid ialah berpuisi ................................................................................


.....................................................................................................................................
yang dialunkan dengan suara yang merdu dan rentak irama yang harmoni.
b. Nasyid terulung yang pernah direkodkan dalam sejarah Islam ialah semasa
.......................................................................................................................................
(4 markah)

c. Jawab empat daripada perkara-perkara berikut. (Setiap satu beri satu jawapan
sahaja)
i.

perkataan lain bagi nasyid : ...................................

ii. tempat asal: ..............................................


iii. tema lagu nasyid:............................................................................
iv. rentak yang utama: ........................................
v. bentuk atau jenis nasyid di Malaysia:..........................................
vi. jenis lagu nasyid tradisional: ............................ ..................................
vii. jenis atau kumpulan muzik iringan: .............................................................
viii. nama kumpulan nasyid yang popular di Malaysia: .........................................
(4 markah)

d. Beri dua fungsi nasyid di Malaysia:


i. ....................................................................................................................................

ii. .................................................................................................................................
(2 markah)

BAHAGIAN B
Bahagian ini mengandungi tiga soalan. Jawab semua soalan sahaja

8. a.Lengkapkan petikan melodi di bawah dengan senikata yang


berunsur salah satu daripada tema berikut:
i. kasih sayang terhadap keluarga
ii. menghargai alam sekitar
ii. patriotisme.

(6 markah)

b. Soalan-soalan berikut berdasarkan gambarajah papan kibod di bawah.


Beri jawapan anda berpandukan nombor yang tertera:

2
i)

Dalam permainan skel G minor harmonik, not ketujuhnya ialah


pada papan nada bernombor

ii)

Papan nada nombor 1 terdapat dalam skel

iii) Papan nada nombor 7 dan 9 membentuk jeda .


iv) Papan nada nombor 2, 5 dan membentuk triad D major.
(4 markah)

9. Soalan-soalan berikut berdasarkan petikan lagu Tudung Periuk di bawah:

a. Namakan not yang menghasilkan pic paling tinggi. ..


b. Not yang paling rendah picnya ialah:
c. Berapakah jumlah krocet bagi not-not r dan s (bar 4 dan 5) ? ..
d. Tanda rehat yang sesuai pada x (bar ke-6) ialah:

e. Beri maksud simbol ini:

......................................................

f. Jika nada lagu tersebut adalah A minor, apakah major relatifnya?


g. Simbol mf bermaksud ..............
h. Jeda bagi not-not yang bertanda y1 dan y2 ialah:

( 8 markah)

j. Bina triad tonik minor bagi not m (bar 14) :

(2 markah)

10. Soalan berikut berdasarkan petikan-petikan melodi di bawah.


Jawab semua soalan:
a.

Beri maksud istilah dan simbol berikut:

i) allegro

: ..

ii) pp

: ..

iii)

titik di atas not bermaksud: .................................

iv)

: ...............................................................

v)

:....................................................

(5 markah)

b. Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan petikan melodi berikut:

i)

Ragam melodi z ialah :

ii)

Nama not s ialah: ............................

iii)

Jeda bagi r ialah: ..

iv)

x dan y jika digabungkan, bersamaan dengan nilai not:

v)

Jika not pada q menjadi not tonik(not pertama) pada suatu triad,
namakan triad tersebut:
(5 markah)

*******

SOALAN TAMAT
==================================================================