Anda di halaman 1dari 5

UJIAN PENGESANAN

PENDIDIKAN MUZIK
________________________________________________________________________
NAMA
: ____________________________________________________
TINGKATAN
: 3
: 1 JAM
MASA
ARAHAN
: Jawab semua soalan.
________________________________________________________________________
1

Lukiskan tangganada :
a) D Major menurun dengan tanda nada

(4 markah)
b) G major menaik tanpa tanda nada

(4 markah)
c) Tangganada di bawah ialah tangganada ___________________ menurun.

(2markah)
2.

a). Isikan meter yang sesuai bagi corak irama berikut:


i)

(2markah)
ii)

(2markah)
b) Letakkan garis bar pada tempat yang betul.
t3

i)

(3 markah)
ii)

(3 markah)
iii)

(3 markah)
3.

a) Masukkan tanda rehat di tempat yang bertanda *


i)
*
*
*
*

(4markah)
ii)

(4markah)
b) Isikan not yang sesuai pada tempat yang bertanda * :

(6 markah)
4.

a) Namakan jeda-jeda berikut :

i) ____________

iii) _______________
(6 markah)
b) Masukkan not yang sesuai bagi jeda yang ditunjukkan:

t3

ii) _____________

minor ke-2

oktaf

( 4 markah)
c) Isikan not yang picnya 1 ton lebih tinggi daripada not yang diberi di tempat
yang bertanda * :
*

(4 markah)
5.

a) Tuliskan sebutan solfa pada notasi yang bertanda * :


* *

_________________________________
(4 markah)
b) Namakan triad tonik yang di beri :

i) ________________

ii) ________________
(4 markah)

c) Lukiskan triad (kord) di dalam baluk di bawah:

G major

A minor

D minor
( 6 markah)

c) Nyatakan maksud istilah berikut :


i)

staccato

: _____________________

ii)

crescendo : _____________________
(4 markah)

6.

a) Soalan-soalan berikut berdasarkan gambarajah papan kibod


di bawah. Beri jawapan anda dengan memilih nombor yang tertera:
1

t3

2
a)

Dalam permainan skel A minor , not keduanya ialah pada


papan nada bernombor _____________

(1 markah)
b) Papan nada nombor 7 terdapat dalam skel ________________.
(2 markah)
c) Pilih dua papan nada hitam (black keys) yang tidak terdapat dalam
permainan skel D major: __________ dan __________
(2 markah)
7.

6.

Soalan-soalan berikut berpandukan petikan lagu LENGGANG MAK LIMAH.


a) Not yang paling rendah picnya ialah ______________
b) Namakan not yang menghasilkan pic yang paling tinggi. ___________
c) Rangkai lagu dalam lagu ini bermula dari bar_______ hingga bar ______.
d) Lagu ini adalah dalam nada _________________
e) X ialah tanda ___________________________
(16 markah)

t3

8.

a) Gamelan berasal dari ___________________


(2 markah)
b) Senaraikan tiga alat gamelan.
i)

____________________________

ii)

____________________________

iii)

____________________________
(3 markah)

c) Soalan berikut berpandukan notasi di bawah:

2 . . 2 l 3 5 6 5 l 1 21 3 5 l 6 1 3 5 l l

i) Simbol

ii) Lambang

sama maksud dengan _________________________ .

mewakili alat ________________ .( 2 markah)

d) Nyatakan dua majlis atau upacara yang melibatkan ensembel Gamelan


i) ________________________________________________________
ii) ________________________________________________________
(2 markah)

t3