Anda di halaman 1dari 2

BORANG PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH KSSR TAHUN 3

DUNIA SENI VISUAL


Nama Pelajar :
Band

Persepsi Estetik
B1D1E1
B1D1E2
B1D1E3
B1D1E4

Aplikasi seni

Kelas :
Ekspresi kreatif

Apresiasi seni

B1D2E1
B1D2E2
B1D2E3
B1D2E4
B1D3E1

B2D1E1
B2D1E2
B2D1E3
B2D1E4

B2D2E1
B2D2E2
B2D2E3
B2D2E4
B2D2E5
B2D3E1

B3D1E1
B3D1E2
B3D1E3
B3D1E4

B3D2E1
B3D2E2
B3D2E3
B3D2E4

B3D4E1
B3D4E2
B3D4E3
B3D4E4

B3D3E1

B4D1E1
B4D1E2
B4D1E3
B4D1E4

B4D2E1
B4D2E2

B4D3E1
B4D3E2
B4D3E3
B4D3E4

B4D5E1
B4D5E2

B4D4E1

B5D1E1
B5D1E2
B5D1E3
B5D1E4

B5D2E1
B5D2E2
B5D2E3
B5D2E4

B5D3E1
B5D3E2
B5D3E3
B5D3E4

B5D6E1
B5D6E2

B5D4E1
B5D5E1

B6D1E1
B6D1E2
B6D1E3
B6D1E4

B6D2E1
B6D2E2
B6D2E3
B6D2E4
B6D3E1

B6D4E1
B6D5E1
B6D6E1
B6D6E2
B6D6E3

B6D7E1
B6D8E1