Anda di halaman 1dari 15

Perancangan strategik Pendidikan Islam SK.

Membedai WP Labuan

2011-2015

PERANCANGAN STRATEGIK PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH KEBANGSAAN MEMBEDAI WP Labuan (2011-2015) Pengenalan Panitia Pendidikan Islam bertanggungjawab secara langsung dalam berusaha untuk merancang pelbagai program akademik dan ko-akademik yang berkaitan dengan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab. Pendidikan Islam terdiri daripada Al-Quran, Ulum Syariah, Akhlak dan Jawi. Manakala Bahasa Arab telah dijadikan mata pelajaran wajib bagi murid Islam sejak program j-QAF mula dilaksanakan pada tahun 2005. Pelan Strategik Panitia Pendidikan Islam bagi tahun 2009 ini merupakan suatu usaha untuk menetapkan hala tuju panitia ini agar dapat menyumbang ke arah kecemerlangan akademik seperti yang diharapkan. Sehubungan dengan itu, adalah diharapkan Pelan Strategik yang telah dirancang ini dapat membantu dalam merealisasikan budaya kerja yang lebih sistematik dan terancang ke arah mencapai kecemerlangan akademik sama ada dalam PKBS, PKSR,PLBS, j-QAF dan PAFA.

Matlamat Pendidikan Islam Matlamat Pendidikan Islam untuk menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman, berketerampilan, beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan Al-Quran dan AsSunah supaya menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertakwa dan menyumbang ke arah mempertingkat tamadun bangsa dan negara(Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam KBSR, Kementerian Pelajaran Malaysia)

Perancangan strategik Pendidikan Islam SK.Membedai WP Labuan

2011-2015

VISI Berusaha menjadikan Panitia Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Membedai sebagai perantaraan untuk melahirkan pelajar yang intelek, berketerampilan, berpekerti mulia, bersikap positif berteraskan Al-Quran dan As-sunah serta Falsafah Pendidikan Kebangsaan. MISI 1) 2) 3) 4) 5) 6) Mendidik melalui proses pembelajaran dan pengajaran terkini. Menyelaraskan program peningkatan ilmu dari masa ke semasa Berusaha menjadikan suasana pengajaran dan pembelajaran yang selesa dan kondusif Sentiasa bekerjasama dengan ibu bapa untuk meningkatkan prestasi murid. Pengurusan panitia yang cekap dan efisien. Sentiasa berhubung dengan panitia sekolah lain untuk bertukar-tukar pendapat ke arah kecemerlangan.

PENGURUSAN PANITIA PENDIDIKAN ISLAM DEFINISI Pengurusan Panitia Pendidikan Islam di sekolah bermaksud kemampuan dan kecekapan Panitia Pendidikan Islam merancang, mengurus dan melaksanakan matlamat, objektif strategik dan program panitia secara berterusan dan berkesan. OBJEKTIF 1. Mempertingkatkan pemahaman mengenai struktur organisasi, fungsi dan tugas panitia Pendidikan Islam di sekolah. 2. Mempertingkatkan kerjasama dan muafakat GPI untuk merancang, melaksanakan, menyelia dan memantau keberkesanan semua program dan aktiviti yang berkaitan.

Perancangan strategik Pendidikan Islam SK.Membedai WP Labuan

2011-2015

3. Menggembleng tenaga GPI dalam melaksanakan aktiviti panitia. 4. Berusaha secara muafakat untuk mencari penyelesaian masalah, kekangan dan hambatan dalam pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan motivasi, sikap dan tabiat belajar pelajar. 5. Berusaha untuk mempertingkatkan pendokumentasian data / maklumat berkaitan dengan Pendidikan Islam di sekolah. 6. Menjadi penggerak kepada program dakwah dan biah Islamiah di sekolah ISU YANG PERLU DIFAHAMI 1. 2. 3. 4. 5. Pemahaman tentang struktur organisasi, fungsi dan tugas panitia P.Islam Pemahaman dan kemahiran tentang pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam Kerjasama sesama guru-guru Pendidikan Islam dan pihak lain yang berkaitan Fungsi Mesyuarat dan Perjumpaan Panitia Pendidikan Islam Pendokumentasian data / maklumat Pendidikan Islam / sistem fail

SENARAI TUGAS Ketua Panitia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Bertanggungjawab ke atas perancangan, perjalanan dan kemajuan Pendidikan Islam. Memastikan semua guru Pendidikan Islam menggunakan Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam yang kemas kini. Mengadakan dan menyimpan fail-fail Pendidikan Islam. Memastikan semua guru Pendidikan Islam membina soalan-soalan peperiksaan dalaman mengikut format yang ditentukan. Memastikan semua GPI menyediakan rancangan tahunan dan harian. Mempengerusikan Mesyuarat Panitia Pendidikan Islam. Menjalankan arahan yang diberikan dari semasa ke semasa.

Setiausaha 3

Perancangan strategik Pendidikan Islam SK.Membedai WP Labuan

2011-2015

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Menyediakan surat-surat Pekeliling / Mesyuarat Panitia Pendidikan Islam Menyediakan agenda untuk semua Mesyuarat Panitia Pendidikan Islam. Mencatat minit dalam semua Mesyuarat Panitia Pendidikan Islam. Membentang minit dalam semua Mesyuarat Panitia Pendidikan Islam. Menguruskan semua surat keluar masuk Panitia Pendidikan Islam. Menyediakan laporan bagi setiap kali program Panitia Pendidikan Islam. Menjalankan arahan yang diberikan dari semasa ke semasa
CARTA ORGANISASI PANITIA PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH KEBANGSAAN MEMBEDAI PENGERUSI PN.HJH. RAHIMAH BT. HJ. KARIM GURU BESAR SK MEMBEDAI W.P LABUAN TIMBALAN PENGERUSI 1 EN. MAIDAN DALI B. YUSOFF PEN. KANAN PENTADBIRAN 1 TIMBALAN PENGERUSI 2 EN. MOHD YUNUS B. MOHD JAAFAR PEN. KANAN HEM TIMBALAN PENGERUSI 3 EN. MOHD JALDIN B. SADI PEN. KANAN KO KURIKULUM KETUA PANITIA PN. DALILAH BT. DESA SETIAUSAHA CIK AZRIZAH BT. ANAK BENDAHARI PN. RAZIMAH BT. GHADIN PENYELARAS DAKWAH DAN KEPIMPINAN SEKOLAH PENYELARAS

Perancangan strategik Pendidikan Islam SK.Membedai WP Labuan

2011-2015

PN. HARIATI BT. AWANG BESAR PN. NORAIHAN BT. KAMURUIN CIK SARMA BT, HARUN EN. MOHD JOHAN B. ABD. MALEK EN. AKMAL AMIR B. ABD. WAHAB ZANI

AL-QURAN DAKWAH KECERIAAN AKTIVITI MURID FARDU AIN

PUAN DALILAH BINTI DESA CIK AZRIZAH BT. ANAK PN. RAZIMAH BT. GHADIN

JAWI PAFA DATA

Kekuatan 1. 100% Guru Pendidikan Islam (GPI) adalah terlatih dan berpengalaman. 2.Terdapat 4 orang GPI dan 2 orang GPI j-QAF yang merupakan guru opsyen Major Pendidikan Islam serta 2 orang GPI j-QAF yang merupakan guru opsyen Major Bahasa Arab. 3.Sekolah mempunyai Surau dan Bilik j-Qaf yang boleh digunakan untuk melaksanakan pelbagai program dan P&P seperti Tilawah Al-Quran, Fardu Ain dan Pemulihan Jawi. Ia juga merupakan pusat pengumpulan bahan P&P Pendidikan Islam, Bahasa Arab dan j-QAF. 3.Sekolah mempunyai kemudahan Pusat Akses dan rangkaian internet tanpa wayar yang boleh digunakan oleh para GPI untuk mendapatkan maklumat dan bahan terkini berkaitan P&P daripada pihak BPI/JPN, sekolah atau para GPI lain dari seluruh negara melalui perkongsian pintar. 4.Merupakan antara sekolah yang terpilih pada tahun 2005 untuk melaksanakan program j-QAF bagi memperkasakan Pendidikan Islam di sekolah rendah. 5.Sebahagian murid sekolah ini belajar di sekolah kebangsaan agama di sebelah petang. Kelemahan 1) Terdapat segelintir murid yang mempunyai Nisbah Kecerdasan (Intelligent Quotient-IQ) yang rendah dan sangat lemah dalam menguasai kemahiran membaca Iqra/Al-Quran dan Jawi. 2) Sebahagian murid menganggap Pendidikan Islam dan Bahasa Arab bukan mata pelajaran yang penting kerana tidak termasuk dalam peperiksaan UPSR. 5

Perancangan strategik Pendidikan Islam SK.Membedai WP Labuan

2011-2015

5)Kewangan Panitia tidak mencukupi untuk menjalankan program sokongan. Peluang 1) Hubungan baik antara sekolah dengan pihak JPN. 2) Hubungan dan kerjasama yang baik dengan PIBG. 3) Semua GPI mempunyai ilmu, kemahiran dan pengalaman bernilai masing-masing. 4) Sebahagian pelajar mempunyai latar belakang yang sangat baik, berkemampuan, berbakat dan berpotensi. 5) Sokongan dan kerjasama yang sangat baik daripada pihak pentadbir. 6) Semua besar guru dan murid sekolah ini adalah beragama Islam. 7) Peruntukan kewangan dan Bahan Bantu Mengajar(BBM) daripada pihak BPI,KPM 8) Pegawai angkat bagi sekolah ini adalah Ketua Unit Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran.

Ancaman 1) Sebahagian murid lebih gemar bermain daripada mengulang kaji pelajaran pada waktu lapang. 2) Sebahagian Ibu bapa tidak/kurang menanamkan budaya membaca Al-Quran dalam kehidupan harian. 3) Sebahagian Ibu bapa tidak/kurang memberi penekanan/perhatian terhadap Pendidikan Islam di rumah/luarsekolah. 4) Berlaku aliran keluar masuk murid yang terlalu kerap. Murid yang telah mahir meninggalkan sekolah manakala murid yang lemah pula mengambil tempat.

Matlamat Strategik 6

Perancangan strategik Pendidikan Islam SK.Membedai WP Labuan

2011-2015

1) Meningkatkan kelulusan dan prestasi pencapaian Pendidikan Islam dan Bahasa Arab. 2) Melahirkan generasi Al-Quran dan sifar Iqra . 3) Meningkatkan penguasaan dalam tulisan Jawi. 5) Memantapkan dan menghayati amalan Fardu Ain (solat 5 waktu) dan akhlak mulia dalam kehidupan seharian. 6) Melahirkan murid bersahsiah mulia

Objektif 1) Lebih 85% murid lulus Pendidikan Islam dalam PKSR/PKBS/PLBS dan peperiksaan pertengahan dan akhir tahun. 2) Lebih 90% murid dapat membaca Al-Quran sendiri dengan betul dan lancar. 3) Kelulusan 100% dalam Kem Bestari Solat dan PAFA. 4) Mengurangkan kadar pemulihan Jawi di kalangan murid-murid kepada 10 %

Kewangan 1) Peruntukan PCG Pendidikan Islam 2) Peruntukan Kem Bestari Solat(KBS) 3) Bayaran Tambahan untuk Kegiatan Pendidikan Islam 4) Sumbangan Individu 5) Sumbangan PIBG

Perancangan strategik Pendidikan Islam SK.Membedai WP Labuan

2011-2015

Prestasi Sekolah Analisa Pencapaian Peperiksaan Akhir Tahun 2011 Tahun Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Jumlah Bil.calon 33 26 27 24 30 22 162 Gred A 19 11 13 11 18 9 81 Gred B 11 5 5 7 6 7 41 Gred C 2 9 9 6 4 6 36 Lulus Bil dan (%) 32 96.97 25 96.15 27 100 24 100 28 93.33 22 100 158 97.53 Gred D 1 1 0 0 2 0 4 Gred E 0 0 0 0 0 0 0 Gagal Bil dan (%) 1 3.03 1 3.85 0 0 0 0 2 6.67 0 0 4 2.47

Perancangan strategik Pendidikan Islam SK.Membedai WP Labuan

2011-2015

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2011-2015) Isu Tahap kecemerlangan Pendidikan Islam perlu ditingkatkan kepada pencapaian lulus 100% Masalah Peratus lulus PKBS/ Peperiksaan pertengahan dan akhir tahun adalah 90% lebih dan perlu ditingkatkan kepada 100% Meningkatkan pencapaian e-Lapor kepada pencapaian 100% bagi setiap kriteria Peratus murid yang terlibat dengan pemulihan Jawi agak tinggi iaitu 30.24% Hanya 59.87 % murid baca Al-Quran bakinya masih membaca Iqra Hanya 55 % menguasai bacaan dalam solat Matlamat Meningkatkan keputusan Pendidikan Islam dalam PKBS/PLBS dan peperiksaan pertengahan/akhir tahun Strategi Meningkatkan peratusan keputusan PKBS/PLBS dan peperiksaan pertengahan dan akhir tahun Meningkatkan keputusan PAFA Meningkatkan keputusan e-Lapor Indikator Peratusan kelulusan pencapaian murid dalam Ujian PKBS/PLBS dan peperiksaan pertengahan/akhir tahun Peratusan pencapaian murid dalam e-Lapor

Mengurangkan murid yang terlibat di dalam pemulihan Jawi kepada 10% Meningkatkan penguasaan murid membaca Al-Quran kepada 90% Meningkatkan penguasaan bacaan dan perlakuan

Ibu bapa memberi maklum balas pada borang soal Menggalakkan penglibatan selidik dan senarai semak ibu bapa dalam urusan yang diberikan Fardu anak-anak mereka

Perancangan strategik Pendidikan Islam SK.Membedai WP Labuan

2011-2015

dalam solat Hanya 30% murid menunaikan solat 5 waktu secara istiqamah di rumah Meningkatkan kesedaran murid dan ibu bapa dalam urusan solat 5 waktu

PELAN TAKTIKAL Bil 1 Program Kempen solat 5 waktu Objektif Meningkatkan peratusan jumlah murid yang menunaikan solat 5 waktu di rumah kepada 95% Meningkatkan keprihatinan ibu bapa terhadap urusan solat 5 waktu anak-anak di rumah Meningkatkan penguasaan tahap bacaan murid kepada 90% Meningkatkan Tanggung jawab Penyelaras dakwah dan Kepimpinan Tempoh Sept-Nov Kos/sumber RM300 SUWA TOV 35 % Murid tunai solat 5 waktu ETR 95 % murid tunai solat 5 waktu Indikator pencapaian Peratusan pelaksanaan solat secara mingguan Jumlah tandatangan ibu bapa dalam buk KS5W

Kem Bestari Solat

Penyelaras j-Qaf

Kempen sifar Iqra

Penyelaras

Mac April September Okt Mac-Nov

RM300X 4 RM1200 Peruntukan KPM BPI RM150

46.29% murid menguasai bacaan dalam solat 59.87% murid

96% murid menguasai bacaan dalam solat 95% boleh

Peratusan pencapaian murid dalam Ujian amali solat Peratusan 10

Perancangan strategik Pendidikan Islam SK.Membedai WP Labuan

2011-2015

4 5

Kem Literasi Al-Quran Tasmik I Love Jawi

peratus murid yang membaca AlQuran kepada 90% Mengurangkan jumlah murid pemulihan Jawi kepada 10%

Al-Quran Okt Jun-Nov Penyelaras Jawi Mac -April

SUWA RM100 PCG

Membaca AlQuran

membaca Al-Quran

pencapaian murid dalam e-Lapor meningkat Peratusan pencapaian murid dalam e-Lapor meningkat

30.24% adalah murid pemulihan Jawi

10% murid pemulihan Jawi

PELAN OPERASI 1

Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja

Kempen solat 5 waktu Meningkatkan peratusan jumlah murid yang menunaikan solat 5 waktu di rumah kepada 90% Meningkatkan keprihatinan ibu bapa terhadap urusan solat 5 waktu anak-anak di rumah Sept-Nov Murid tahun 1-6 Semua GPI dan j-Qaf Mesyuarat 1. 2. 3. 4. Membentang kertas konsep Agihan tugas Merancang tarikh dan masa Mohon Peruntukan

-Majlis pelancaran -Kumpul data secara mingguan (hari Jumaat kumpul buku KS5W hari Isnin Sampaikan hadiah) -Mengambil tindakan terhadap murid yang tidak menunaikan solat berdasarkan buku KSS5W -Menghubungi ibu bapa bagi murid yang langsung tidak menunaikan solat 5 waktu

Kekangan

1. Kurang sokongan dan pemantauan ibu bapa di rumah. 11

Perancangan strategik Pendidikan Islam SK.Membedai WP Labuan

2011-2015

2. Ada kemungkinan ramai murid yang akan menghilangkan buku KS5W

Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

1.PK Kurikulum 2.Ketua Panitia 3.Penyelaras Program Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program tersebut. Berdasarkan penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.

PELAN OPERASI 2

Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja

Kem Bestari Solat Meningkatkan penguasaan tahap bacaan murid kepada 90% Sept-Nov Murid tahun 1-6 Semua GPI dan j-Qaf Mesyuarat 1. 2. 3. 4. Membentang kertas konsep Agihan tugas Merancang tarikh dan masa Memohon peruntukan

Kekangan Pemantauan

-Kenal pasti murid lemah, sederhana, baik, terbaik dalam bacaan dan perlakuan solat. -Pembahagian kumpulan mengikut tahap -Pengukuhan individu mengikut tahap dan keperluan murid 1. Kurang sokongan dan pemantauan ibu bapa di rumah menyebabkan murid lupa apa yang dipelajari kerana tidak diamalkan secara berterusan di rumah. 1.PK Kurikulum 12

Perancangan strategik Pendidikan Islam SK.Membedai WP Labuan

2011-2015

Penilaian Penambahbaikan

2.Ketua Panitia 3.Penyelaras Program Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program tersebut. Berdasarkan penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.

PELAN OPERASI 3

Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja

Kempen sifar Iqra/ Kem Literasi Al-Quran / Tasmik Meningkatkan peratus murid yang membaca Al-Quran kepada 90% Sept-Nov Murid tahun 1-6 Semua GPI dan j-Qaf Mesyuarat 1. 2. 3. 4. Membentang kertas konsep Agihan tugas Merancang tarikh dan masa Memohon peruntukan

Kekangan Pemantauan

-Kenal pasti murid lemah yang masih membaca Iqra -Pembahagian kumpulan mengikut tahap -Pengukuhan individu mengikut tahap dan keperluan murid Kurang sokongan dan pemantauan ibu bapa di rumah menyebabkan murid lupa apa yang dipelajari kerana tidak diamalkan secara berterusan di rumah. 1.PK Kurikulum 2.Ketua Panitia 13

Perancangan strategik Pendidikan Islam SK.Membedai WP Labuan

2011-2015

Penilaian Penambahbaikan

3.Penyelaras Program Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program tersebut. Berdasarkan penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.

PELAN OPERASI 4

Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja

Kempen I Love Jawi Mengurangkan jumlah murid pemulihan Jawi kepada 10% Mei-November Murid tahun 1-6 Semua GPI dan j-Qaf Mesyuarat 1. 2. 3. 4. Membentang kertas konsep Agihan tugas Merancang tarikh dan masa Memohon peruntukan

-Kenal pasti murid lemah dalam bacaan dan penulisan Jawi -Pembahagian kumpulan mengikut tahap -Pengukuhan individu mengikut tahap dan keperluan murid dengan menggunakan kad Dalil, Keluarga AVZ and Dalil Wajhu

Kekangan Pemantauan

Masa PdP Jawi yang sangat terhad menyebabkan pengajaran PdP menjadi tergesa-gesa dan objektif sukar dicapai 1.PK Kurikulum 14

Perancangan strategik Pendidikan Islam SK.Membedai WP Labuan

2011-2015

Penilaian Penambahbaikan

2.Ketua Panitia 3.Penyelaras Program Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program tersebut. Berdasarkan penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.

15

Beri Nilai