Anda di halaman 1dari 11

Mata pelajaran Kelas Masa Tema / Tajuk Standard Pembelajaran

: Bahasa Melayu : 2 Mawar : 8.00 9.00 pagi : Kesihatan dan Kebersihan/Kebersihan Diri :

4.4.1 Melafaz pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur Objektif pembelajaran :

Pada akhir P& P , murid dapat


i. Membaca pantun dua kerat menggunakan bahasa yang indah dengan

intonasi yang betul. ii. Memahami maksud pantun secara didik hibur EMK : Ilmu: Pendidikan Moral / Pendidikan Kesihatan Nilai: Menjaga kebersihan diri TMK Media Sistem Bahasa Penilaian P&P : belajar melalui TMK : Gambar, Slaid Power Point dan lembaran kerja : kemahiran bertutur dan mendengar. : Murid melafazkan pantun dua kerat menggunakan bahasa yang indah dengan intonasi yang betul.

PROSEDUR PENGAJARAN

ISI PENGAJARAN

AKTIVITI P&P

CATATAN

Set Induksi ( 5 minit ) Lirik lagu kebersihan diri Tajuk P&P pada hari ini adalah kebersihan diri.

Murid diberi keratan lagu Guru memainkan lagu Murid menyanyikan lagu Murid diberi penjelasan

tema kebersihan diri tema kebersihan diri tema bersama-sama guru. tentang tajuk pembelajaran pada hari ini.

BBM: - LCD - Komputer riba. KP: - muzik

LANGKAH satu (15 minit) Aktiviti 1: i. Guru bertanya kepada murid-murid kebersihan
ii.

BBM: Gambar

tentang

Guru menayangkan dua gambar menunjukkan kebersihan diri yang tentang

iii.

Murid diarah membuat pilihan yang mana satu mereka suka

Aktiviti

2:

menilai

dan KB :

mengkritik.
i.

Setiap

murid

akan gambar

Menyelesaikan masalah Menjana idea Bertutur

menyatakan

yang ada di dalam kad yang diberikan tadi


ii.

Guru meminta mereka kaitankan tersebut kebersihan diri. gambar dengan bertanya apa BCB : Visual-ruang

iii.

Guru

KP : Kinestetik Emosi

kesan jika tidak menjaga kesihatan diri

NILAI: Kerjasama Keyakinan

LANGKAH DUA (20 minit) Aktiviti 1: powerpoint yang BBM: i.

mengandungi pantun dua kerat Power point pantun dua tentang kebersihan diri kerat Murid diminta membaca pantun dua kerat secara senyap
ii.

Slid power point Komputer riba

Contoh Ikan keli di atas rakit, Gosok gigi supaya tak sakit. Beli sotong masak kari, Kuku dipotong kuman lari

Guru pantun

membacakan dua kerat

KB: Menyelesaikan masalah Bertutur

dengan didik hibur. Aktiviti 2:

BCB:
i.

Murid

dibahagikan

Membaca dengan pantas

kepada empat kumpulan dan diberi tugasan untuk membacakan ii. Guru murid-murid membaca dengan betul iii. Guru maksud tersebut menerangkan pantun-pantun intonasi pantun secara berkumpulan membimbing untuk pantun yang

LANGKAH 3 (15 minit) KB: Aktiviti 1: Perbincangan


i.

tahap murid dua

Menjana idea

Guru tentang

menguji pantun

NILAI: Keberanian Kerjasama

kefahaman kerat tersebut


ii.

Murid membaca pantun dengan sesuai intonasi yang betul dan gaya yang

iii.

Guru membetulkan intonasi murid.

Aktiviti 2 : Latihan i. Murid meguji ii. Murid dan diberi kertas tahap guru

lembaran kerja untuk kefahaman mereka membincangkan jawapan yang betul


iii.

Guru

dapat

menilai

objektif pengajaran dan pembelajaran hari ini

PENUTUP (5 minit) Murid diminta membuat kesimpulan berdasarkan pembelajaran hari ini.

KB: Menjana idea

Guru murid

menggalakkan untuk menjaga membuat secara diminta KMD: Memilih menjaga kebersihan diri NILAI: Kebersihan penting mengucapkan kesihatan kepada untuk

kebersihan diri. Guru kesimpulan keseluruhan. Murid-murid sekali lagi. Guru terima kasih. menyanyikan lagu tema

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia, strategi merangkumi pendekatan, kaedah dan teknik. Pendekatan pengajaran merupakan haluan atau aspek yang digunakan untuk mendekati atau memulakan proses pengajaran sesuatu kemahiran. Pendekatan-pendekatan pengajaran boleh digolongkan berasaskan pendekatan mengikut pengelolaan pasangan, cara pengelolaan adalah murid , cara-cara fakta disampaikan dan keaktifan pengajaran. Pendekatan pengajaran yang murid seperti pendekatan pendekatan individu, kelas, pendekatan kumpulan,

pendekatan kelas bercantum dan sebagainya. Pendekatan berdasarkan cara bagaimana isi pelajaran disampaikan seperti pendekatan induktif, pendekatan deduktif dan pendekatan eklektik. Pendekatn yang memberi tumpuan kepada keaktifan murid seperti pendekatan berpusatkan guru manakala pengajaran yang mementingkan murid disebut sebagai

pendekatan berpusatkan murid. Kaedah pengajaran adalah terdiri daripada beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu. Teknik-teknik pengajaran adalah merupakan suatu cara yang digunakan untuk menyampaikan pengajaran yang ditetapkan. Antara teknik yang biasa digunakan ialah teknik bercerita, perbincangan, bermain, latih tubi, main peranan, menyelesaikan masalah, sumbang saran, perbahasan, kuiz, lakonan dan projek. PENILAIAN Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan

pembelajaran. Penilaian merupakan sesuatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran. Oleh itu, penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hanya melalui proses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil atas seseorang murid, sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan, dan setelah itu barulah dapat dipastikan jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang sesuai bagi murid. Penilaian Formatif Penilaian yang dijalankan bagi tujuan memperoleh maklumat bagi memperbaiki kurikulum dikenali penilaian formatif. Penilaian ini dijalankan sepanjang masa dan maklumat yang diperolehi daripada penilaian ini digunakan secara terus menerus. Penilaian lazimnya mendatangkan kesan negatif sama ada kepada murid, guru atau ibu bapa sendiri. Pendidik yang beramanah seharusnya memberikan penerangan dan bimbingan kepada murid dan kepada ibu bapa murid akan kegunaan serta tujuan penilaian formatif. Ujian yang dibentuk dalam penilaian ini seharusnya bercorak ujian diagnostik yakni yang dapat memberikan input akan masalah yang dihadapi murid dalam mengikuti pembelajaran. Ujian dijalankan sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Manakala maklumat yang diperolehi hendaklah digunakan serta merta dalam memperbaiki pengajaran dan pembelajaran agar pelajar dan guru sama-sama memperolehi manfaat daripadanya. Misalnya, guru dapat mengenal pasti kelemahan penyampaian pengajarannya, manakala murid dapat mengetahui kelemahan aspek tertentu dalam pembelajaran. Dengan itu

penilaian ini bukan sekali-kali bertujuan membandingkan pelajar sebaliknya ingin membantu murid. Dengan itu, tidak ada gred diberikan kepada penilaian atau ujian yang dijalankan. Contoh penilaian formatif seperti ujian ringkas, kuiz, sesi soal jawab, latihan yang diberikan guru dan ujian di bilik darjah yang tidak ditentukan gred.
http://rujuknota.blogspot.com/2011/08/kepentingan-rancangan-pengajaranharian.html

RUJUKAN

INTERNET

1 .TARIKH AKSES : 6 OGOS 2012 http://www.scribd.com/doc/77547368/RPH-Bahasa-Malaysia-Tahun-2-KSSR

2. TARIKH AKSES : 10 OGOS 2012 http://syazalina83.blogspot.com/2011/01/contoh-rancangan-pengajaran-hariankssr.html

3. TARIKH AKSES : 10 OGOS 2012 http://klikduniaku.wordpress.com/2010/01/21/rancangan-mengajar-harian-rph-bm/

4.TARIKH AKSES : 10 OGOS 2012 http://www.slideshare.net/sharilzal/rph-bm

BUKU

Siti Hajar binti Abdul Aziz, Marina binti Mat Isa, Bahasa Malaysia Tahun 2 Sekolah Kebangsaan (2011), Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur

Panduan Guru Bahasa Malaysia, Tahun 2, Sekolah Kebangsaan (2011), Bahagian Pembangunan Kurikulum

LEMBARAN KERJA