Anda di halaman 1dari 7

PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2009-2013) BIDANG KURIKULUM Isu Tahap kecemerlangan MATEMATIK TAMBAHAN masih rendah Masalah Hanya

36 % sahaja lulus dalam SPM untuk subek MATEMATIK TAMBAHAN Bilangan pelajar yang dapat A dalam m/p Matematik Tambahan SPM adalah 4 orang Matlamat Meningkatkan 48 % pelajar lulus dalam SPM untuk subek MATEMATIK TAMBAHAN Bilangan pelajar yang dapat A dalam m/p Matematik Tambahan SPM adalah 9orang Strategi Pengurusan pelajar. Meningkatkan keputusan Matematik Tambahan SPM dari segi kuantiti Indikator Pencapaian Peratusan MATEMATIK TAMBAHAN dalam Peperiksaan Dalaman dan SPM Peratusan A MATEMATIK TAMBAHAN dalam Peperiksaan Percubaan dan SPM

35 % lulus Matematik Tambahan dlm peperiksaan tingkatan 4 48 % lulus Matematik Tambahan dlm peperiksaan tingkatan 4

Meningkatkan pencapaian A dalam m/p Matematik Tambahan SPM Meningkatkan pencapaian Matematik Tambahan dlm peperiksaan dalaman ting 4

Bilangan pelajar yang dapat A dlm m/p Matematik Tambahan Ting 4 adalah 12 orang sahaja

Bilangan pelajar yang dapat A dlm m/p Matematik Tambahan Ting 4 adalah 17 orang sahaja

Meningkatkan pencapaian A dlm m/p Matematik Tambahan Ting. 4

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KURIKULUM SUB BIDANG: MATEMATIK TAMBAHAN Bil 1 Program Ceramah Teknik Menjawab Soalan Objektif Meningkatkan pencapaian MATEMATIK TAMBAHAN dlm SPM sebanyak 45% Tanggungjawab Ketua Panitia Matematik Tambahan Tempoh Julai Kos/Sumber RM150.00 (PCG Panitia) TOV 36 % pelajar yang lulus ETR 45 % pelajar yang lulus Indikator Pencapaian Peratusan pelajar yang lulus dalam SPM bagi mata pelajaran MATEMATIK TAMBAHAN Peratusan pelajar yang lulus dalam SPM bagi mata pelajaran MATEMATIK TAMBAHAN Bilangan pelajar mendapat keputusan A dalam SPM bagi mata pelajaran MATEMATIK TAMBAHAN Peratusan pelajar yang lulus dalam SPM bagi mata pelajaran MATEMATIK TAMBAHAN

Program Minda Cemerlang

Membantu pelajar menjawab soalan SPM Matematik Tambahan Meningkatkan pencapaian A dlm m/p MATEMATIK TAMBAHAN SPM sebanyak 8 orang

Guru Subjek

Jan- Feb

Tiada

36 % pelajar yang lulus

45 % pelajar yang lulus

3 Kelas ELIT

Guru Subjek

Jan- Nov

Tiada

4 orang

9 orang

Galus/ Pemulihan/ Sentuhan Kasih

Meningkatkan pencapaian MATEMATIK TAMBAHAN dlm SPM sebanyak 45%

Guru Subjek

Jan- Okt

Tiada

36 % pelajar yang lulus

45 % pelajar yang lulus

PELAN OPERASI 1 BIDANG KURIKULUM SUB BIDANG: MATEMATIK TAMBAHAN Nama Projek Objektif Ceramah Teknik Menjawab Soalan Meningkatkan pencapaian MATEMATIK TAMBAHAN dlm SPM sebanyak37.2% % Julai Pelajar ting 4 dan 5 Guru Kanan Teknik & Vok KP MATEMATIK TAMBAHAN Guru-guru MATEMATIK TAMBAHAN 1.1. Mesyuarat 1.2. membentang kertas konsep 1.3. Pembentukan jawatankuasa 1.4. Agihan tugas 1.5. merancang jadual 1.6. Hal hal lain Menyediakan jadual Pemilihan penceramah Surat jemputan kepada penceramah Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Laporan Bayaran saguhati kepada guru Status motivasi pelajar yang rendah Tahap kehadiran pelajar ke sekolah Pemantauan akan dilakukan oleh PK Kurikulum dan Penyelaras Program dengan menggunakan instrument yang dibina khas Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut Berdasarkan penilaian, penambahanbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

Proses Kerja

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

PELAN OPERASI 2 BIDANG KURIKULUM SUB BIDANG: MATEMATIK TAMBAHAN Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Program Minda Cemerlang Membantu pelajar menjawab soalan SPM Matematik Tambahan Jan- Feb Pelajar yang mengambil subjek Matematik Tambahan Guru Kanan Teknik & Vok KP MATEMATIK TAMBAHAN Guru-guru MATEMATIK TAMBAHAN 1.1. Mesyuarat 1.2. membentang kertas konsep 1.3. Pembentukan jawatankuasa 1.4. Agihan tugas 1.5. merancang jadual 1.6. Penyediaan bahan 1.7. Hal hal lain Mengenalpasti pencapaian pelajar melalui headcount Menyediakan : Jadual minda cemerlang :Agihan tugas guru :Kumpulan pelajar Program dijalankan - Minda cemerlang Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Laporan Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Status motivasi pelajar yang rendah Tahap kehadiran pelajar ke sekolah Pemantauan akan dilakukan oleh PK Kurikulum dan Penyelaras Program dengan menggunakan instrument yang dibina khas Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut Berdasarkan penilaian, penambahanbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Proses Kerja

PELAN OPERASI 3 BIDANG KURIKULUM SUB BIDANG: MATEMATIK TAMBAHAN Nama Projek Objektif Kelas ELIT Meningkatkan pencapaian A dlm m/p MATEMATIK TAMBAHAN SPM sebanyak 14 orang Jan-Sept Calon SPM Guru Kanan Teknik & Vok KP MATEMATIK TAMBAHAN Guru-guru MATEMATIK TAMBAHAN 1. Mesyuarat 1.1. Membentang kertas konsep 1.2. Pembentukan jawatankuasa 1.3. Agihan tugas 1.4. merancang jadual 1.5. Penyediaan bahan 1.6. Hal hal lain Mengenalpasti pencapaian pelajar melalui headcount Menyediakan : Jadual minda cemerlang :Agihan tugas guru :Kumpulan pelajar Program dijalankan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Laporan Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Status motivasi pelajar yang rendah Tahap kehadiran pelajar ke sekolah Pemantauan akan dilakukan oleh PK Kurikulum dan Penyelaras Program dengan menggunakan instrument yang dibina khas Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut Berdasarkan penilaian, penambahanbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

Proses Kerja

PELAN OPERASI 4 BIDANG KURIKULUM SUB BIDANG: MATEMATIK TAMBAHAN Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Galus/ Pemulihan/ Sentuhan Kasih Meningkatkan pencapaian MATEMATIK TAMBAHAN dlm SPM sebanyak 45% Jan- Okt Calon SPM KP MATEMATIK TAMBAHAN Guru-guru MATEMATIK TAMBAHAN Mengenalpasti pencapaian pelajar melalui headcount Berjumpa dengan pelajar - mengenal pasti kemudahan yang sedia ada di rumah. - Memberi nasihat atau khidmat bimbingan bagi meningkatkan pencapaian pelajar berkenaan - Menyediakan latihan yang dapat memberi semangat kepada pelajar berkenaan. - Menyediakan soalan yang boleh dijawab oleh pelajar berkenaan mengikut tahap Mendapatkan pasangan - Memilih pelajar yang berkebolehan memimpin pelajar yang lemah Status motivasi pelajar yang rendah Tahap kehadiran pelajar ke sekolah Pemantauan akan dilakukan oleh PK Kurikulum dan Penyelaras Program dengan menggunakan instrument yang dibina khas. Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut Berdasarkan penilaian, penambahanbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan