Anda di halaman 1dari 12

KERJA KURSUS SENI DALAM PENDIDIKAN (WAJ 3107) BAHAGIAN A RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN TAHUN 4

Tarikh

30 Ogos 2012

Masa

30 Minit

Tema

Malaysia Negaraku

Tajuk

Berbangga Dengan Identiti Negara

Subtopik

Simbol Malaysia (Jalur Gemilang dan 5 Prinsip Rukun Negara)

Tahun

4 Morsi

Bilangan Murid

30 orang

Hasil Pelajaran

Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 1. Mewarna Jalur Gemilang. (L1) 2. Menyanyikan lagu 5 Prinsip Rukun Negara. (L2) 3. Mengenal simbol negara Malaysia. (L3)

Isi pelajaran

Simbol Malaysia : - Jalur Gemilang - 5 Prinsip Rukun Negara

Penerapan Nilai Murni

Membentuk jatidiri kenegaraan yang kukuh dalam jiwa murid.

IPG Kampus Dato Razali Ismail

HALAMAN

KERJA KURSUS SENI DALAM PENDIDIKAN (WAJ 3107)

Unsur-unsur Patriotisme

Memupuk semangat cinta dan bangga akan tanah air dan negara.

Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP) :

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komputer riba

SUMBER

KUANTITI 1 buah 1 klip 1 buah 11 buah 11 unit 30 helaian 1 unit 1 unit pelbagai Kuning (10 keping) Merah (10 keping) Hijau (10 keping)

Video lagu Jalur Gemilang Projektor LCD Lirik lagu Jalur Gemilang Jalur Gemilang Lembaran tugasan mewarna Jalur Gemilang Warkah Malaysia Speaker Muzik minus one Kepingan kertas

11 12 13 14 15

Video lagu 5 Prinsip Rukun Negara (yang diubahsuai) Lirik lagu 5 Prinsip Rukun Negara (yang diubahsuai) Video Kami Anak Malaysia Cuti-Cuti Malaysia Video Merdeka 2005 - Special Shoe Klip video doa belajar

1 klip 1 unit 1 klip 1 klip 1 klip

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melihat Jalur Gemilang, serta mendengar lagu Jalur Gemilang di media massa.

IPG Kampus Dato Razali Ismail

HALAMAN

KERJA KURSUS SENI DALAM PENDIDIKAN (WAJ 3107) Catatan (Penerapan Nilai Murni / Nilai Alam Sekitar / Unsur Patriotisme / Sumber Pengajaran Pembelajaran)

Prosedur Perlaksanaan

Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari / Kemahiran Generik / TKP SET INDUKSI / Masa 5 Minit

1. Murid akan bersama-sama membaca doa belajar melalui klip video doa. 2. Murid dengan arahan guru akan melihat persekitaran kelas sama ada terdapat

TKP : Verbal-Linguistik Kinestatik Muzik

Unsur Patriotisme : Bangga dengan jalur gemilang. Nilai Murni :

sampah ataupun tidak. 3. Murid akan diberikan lirik lagu Jalur Gemilang dan Jalur Gemilang setiap seorang. 4. Murid mendengar video lagu Jalur Gemilang kali pertama melalui video sambil memerhati lirik lagu. 5. Murid berdiri dan turut serta menyanyikan lagu Jalur Gemilang berpandukan lirik yang diberikan sambil mengibarkan jalur gemilang yang disediakan dengan sedikit gerakan badan yang ditunjuk ajar oleh guru. 6. Murid ditanya mengenai warna dan jumlah warna yang terdapat di dalam bendera Malaysia. Contoh : 4 warna Merah Kuning Biru Putih KB : Mendengar Membaca Memerhati

Menjaga kebersihan kelas BSPP : Lirik lagu Jalur Gemilang (30 helaian) Video lagu Jalur Gemilang. Klip video doa belajar Jalur Gemilang (30 unit) Komputer riba (1 unit) Projektor LCD (1 unit)

IPG Kampus Dato Razali Ismail

HALAMAN

KERJA KURSUS SENI DALAM PENDIDIKAN (WAJ 3107)

LANGKAH 1 / Masa 10 minit


1. Murid akan mencabut cabutan kepingan kertas berwarna kuning, merah dan hijau dari kotak ajaib. 2. Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan (10 orang sekumpulan) (kertas iaitu kuning), kumpulan kumpulan KBF : Menilai Banding beza mendapat kertas tertulis KB : Urus masa Mewarna Komunikasi BSPP : Lembaran tugasan mewarna (30 helaian) Kotak ajaib 30 kepingan kertas (10 kuning, 10 merah dan 10 hijau) Pensel warna Komputer riba Projektor LCD Muzik minus one Speaker Warkah Malaysia TKP : Intrapersonal Interpersonal Visual Ruang Nilai Murni : Bekerjasama Tolong-menolong Kerajinan

Spongebob

Patrick Star (kertas merah) dan Plankton (kertas hijau). 3. Individu yang

pangkat sarjan secara automatik dilantik sebagai ketua kumpulan. 4. Murid berada di dalam kumpulan masingmasing dan diberikan kertas tugasan

mewarnakan Jalur Gemilang. 5. Murid mewarnakan Jalur Gemilang tersebut berpandukan Jalur Gemilang sebenar yang diberikan oleh guru dengan diiringi muzik. 6. Hasil kerja murid dikumpul untuk diberikan penarafan bintang (1 sehingga 5 bintang) dan ditampal di papan kenyataan kelas. 7. Murid menerima penerangan dari guru mengenai pengertian warna dan ciri Jalur Gemilang melalui Warkah Malaysia.

LANGKAH 2 / Masa 10 minit


1. Murid kembali berada di dalam kumpulan masing-masing dan diberikan lirik lagu 5 Prinsip Rukun Negara yang telah diubahsuai mengikut rentak lagu Ikan Kekek setiap seorang. TKP : Interpersonal Muzik Kinestatik Verbal Linguistik BSPP : Nilai Patriotik : Bertanggungjawab merealisasi 5 Prinsip Rukun Negara

IPG Kampus Dato Razali Ismail

HALAMAN

KERJA KURSUS SENI DALAM PENDIDIKAN (WAJ 3107)


2. Murid akan dipertontonkan video nyanyian 5 Prinsip Rukun Negara yang telah diubahsuai dan guru akan mendemonstrasi cara untuk menyanyikan lagu tersebut mengikut lirik yang disediakan. 3. Murid akan berdiri dan sama-sama KB : Urus masa Komunikasi Memerhati Komputer riba Video lagu 5 Prinsip Rukun Negara (yang diubahsuai) Projektor LCD Speaker

menyanyikan lagu 5 Prinsip Rukun Negara dengan pergerakan bimbingan guru. 4. Murid ditanya apakah 5 Prinsip Rukun Negara. Contoh jawapan : - Kepercayaan Kepada Tuhan - Kesetiaan Kepada Raja dan Negara - Keluhuran Perlembagaan PENUTUP / Masa 5 minit TKP Muzik Intrapersonal merumus yang KB : Mendengar Memotivasi iklan nilai murni Memerhati Merumus Verbal Linguistik BSPP : Video Kami Anak Malaysia Cuti-Cuti Malaysia Video Merdeka 2005 Special Shoe Komputer riba Projector LCD Speaker - Tidak putus asa - Bantu-membantu 4. Guru mengaitkan video nilai murni dengan topik P&P di masa hadapan. Nilai Patriotik : Berbangga dengan negara Malaysia.

1. Murid melihat video iklan bangga akan negara (Kami Anak Malaysia Cuti-Cuti

Malaysia 2009) bersama-sama. 2. Murid-murid pelajaran dipancarkan. Contoh : Jalur Gemilang penting sebagai simbol Malaysia. 3. Murid melihat video dibimbing berdasarkan untuk video

(Merdeka 2005-Special Shoe) dan murid memberikan nilai murni yang terdapat dalam video. Contoh : - Berusaha

IPG Kampus Dato Razali Ismail

HALAMAN

KERJA KURSUS SENI DALAM PENDIDIKAN (WAJ 3107)

Catatan / Refleksi : ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

IPG Kampus Dato Razali Ismail

HALAMAN

KERJA KURSUS SENI DALAM PENDIDIKAN (WAJ 3107) BAHAGIAN B : Persembahan Powerpoint

SLIDE 1

SLIDE 2

SLIDE 3

IPG Kampus Dato Razali Ismail

HALAMAN

KERJA KURSUS SENI DALAM PENDIDIKAN (WAJ 3107)

SLIDE 4

SLIDE 5

SLIDE 6

IPG Kampus Dato Razali Ismail

HALAMAN

KERJA KURSUS SENI DALAM PENDIDIKAN (WAJ 3107)

SLIDE 7

SLIDE 8

SLIDE 9

IPG Kampus Dato Razali Ismail

HALAMAN

KERJA KURSUS SENI DALAM PENDIDIKAN (WAJ 3107) Kit Pembelajaran

Foto 1 : Komputer Riba.

Foto 2 : Projektor LCD.

Foto 3 : Lirik Lagu Jalur Gemilang.

Foto 4 : Jalur Gemilang

IPG Kampus Dato Razali Ismail

HALAMAN 10

KERJA KURSUS SENI DALAM PENDIDIKAN (WAJ 3107)

Foto 5 : Lembaran tugasan mewarna Jalur Gemilang.

Foto 6 : Warkah Malaysia.

Foto 7 : Speaker.

Foto 8 : Kepingan Kertas

IPG Kampus Dato Razali Ismail

HALAMAN 11

KERJA KURSUS SENI DALAM PENDIDIKAN (WAJ 3107) PENUTUP

Secara kesimpulannya, seni dalam pendidikan adalah sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini kerana, pengajaran seni dalam pendidikan dapat memupuk minat pelajar serta menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran menyeronokkan dan tidak lagi membosankan. Oleh itu, guru harus mengaplikasikan seni dalam pengajaran untuk memastikan penyampaian pengajaran guru tersebut dapat merangsang kearah pembelajaran yang berkesan. Di samping dapat

mengalakkan pelajar bergerak aktif ketika proses P&P ini berlangsung kerana tertarik dengan kaedah yang digunakan ini.

IPG Kampus Dato Razali Ismail

HALAMAN 12