REKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI/GURU SM

TAHUN
BULAN : Juni 2010 Jumlah No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nama Pegawai ALI MUZAKI, S.Sos DRS. TOIDIN MAHFUDZ BUNYAMIN, S.Ag AI HASANAH, S.S DIAH FAUZIAH, A.Md SRI WAHYUNI, S.Pd DEDEN HENDRIA RAHMAT WIJAYA, S.Pd YANAH NURHASANAH, S.Pd Jabatan KOORD. BP/BK GURU GURU GURU/BENDAHARA GURU/WL. KELAS 8.1 GURU/WL.KELAS 9.1 GURU GURU GURU GURU GURU KURIKULUM GURU BP/BK GURU/WL. KELAS 9.2 GURU/Wl. KELAS 8,2 KESISWAAN GURU/WALI KELAS 7 GURU GURU PUSTAKAWAN GURU / TU BP / BK TATA USAHA 4 20 4 6 Jam Khd/bln 14 12 8 8 6 14 10 10 12 12 8 16 10 10 10 10 20 10 4 8 6 2 2 2 2 3 2 2 4 3 2 4 2 2 3 3 4 2 2 2 6 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kehadiran Pertanggal
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

10 HILMA LAILI R, S.Pd 11 SRI ASTUTI, S.Pd 12 SOFYAN, S.Ag 13 RAHMAN PASATRIO, S.PdI 14 M. FAIQ HELMY, S.Ag 15 WASI GUNAWAN, S.Pd 16 HANAH ROIHANAH, S.Ag 17 SUKRON, SE 18 ANWAR FIRDAUS, S.Pd 19 Rina .SE 20 DIAN TELADANINGSIH, SE 21 22 23 24 FARHAM SALMAN YUDISTIRA ABDUL AZIZ IMAS BALGIS Mengetahaui: Kepala SMP Islam Al-Amin

ALI MUZAKI, S.Sos

REKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI/GURU SM
TAHUN
BULAN : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 Jumlah Nama Pegawai ALI MUZAKI, S.Sos DRS. TOIDIN MAHFUDZ BUNYAMIN, S.Ag AI HASANAH, S.S ROBI SUGARA, S.Pd IIP SUPRIATNA, S.Pd RAHMAT WIJAYA, S.Pd NIA ENGGAL BOGAS, S.Pd HILMA LAILI R, S.Pd Jabatan KOORD. BP/BK GURU GURU GURU/BENDAHARA Guru Guru GURU GURU GURU GURU/WL. KELAS 9.1 GURU KURIKULUM GURU/WALI KELAS 7,2 Guru GURU/WL. KELAS 9.2 Guru KESISWAAN GURU/WALI KELAS 7 Guru TU BP / BK PUSTAKAWAN 28 6 Jam Khd/bln 14 4 12 8 10 8 6 4 12 12 8 15 10 8 10 4 20 10 10 4 2 2 6 5 1 3 2 2 1 2 4 3 2 2 3 2 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kehadiran Pertanggal
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

10 SRI ASTUTI, S.Pd 11 SITI RAHAYU, S.Pd 12 SOFYAN, S.Ag 13 RAHMAN PASATRIO, S.PdI 14 M. FAIQ HELMY, S.Ag 15 WASI GUNAWAN, S.Pd 16 FATMAWATI, S.Ag 17 SUKRON, SE 18 ANWAR FIRDAUS, S.Pd 19 DEDEH SUTIASIH, A.Md 20 21 22 SALMAN YUDISTIRA ABDUL AZIZ IMAS BALGIS Mengetahaui: Kepala SMP Islam Al-Amin

ALI MUZAKI, S.Sos

REKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI/GURU SM
TAHUN
BULAN : Nopember 2011 Jumlah No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nama Pegawai RELI ASPIATI,S.Pd ALI MUZAKI, S.Sos DRS. TOIDIN MAHFUDZ BUNYAMIN, S.Ag AI HASANAH, S.S ROBBY SUGARA, S.PdI IIP SUPRIATNA, S.Pd RAHMAT WIJAYA, S.Pd NIA INGGAL BOGA S, S.Pd Jabatan Kepala Sekolah Guru / Koordinator Agama Guru Guru W.k Bendahara W.k Kesiswaan Guru Guru Guru / Wali Kelas 7.2 Ass. Bendahara Wl.kls 8.1 Guru Guru W.k Kurikulum Guru Guru / Wali Kelas 8.2 Guru Guru Guru Guru Guru / Wali Kelas 7.1 Tata Usaha Guru Guru / TU Perpustakaan 28 Jam Khd/bln 14 4 12 8 10 8 6 4 12 12 8 15 10 8 10 4 20 10 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kehadiran Pertanggal
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

10 HILMA LAILI R, S.Pd 11 SRI ASTUTI, S.Pd 12 SITI RAHAYU, S.Pd 13 SOFYAN, S.Ag 14 RAHMAN PASATRIO, S.PdI 15 M. FAIQ HELMY, S.Ag 16 WASI GUNAWAN, S.Pd 17 FATMAWATI, S.Ag 18 SUKRON, SE 19 ANWAR FIRDAUS, S.Pd 20 DEDE SUTIASIH, A.Md 21 SALMAN YUDISTIRA 22 ABDUL AZIZ. S.Ag 23 IMAS BALGIS 24 SARI Mengetahaui: Kepala SMP Islam Al-Amin

RELI ASPIATI, S.Pd

REKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI/GURU SM
TAHUN
BULAN : Desember 2011 Jumlah No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nama Pegawai RELI ASPIATI,S.Pd ALI MUZAKI, S.Sos DRS. TOIDIN MAHFUDZ BUNYAMIN, S.Ag AI HASANAH, S.S ROBBY SUGARA, S.PdI IIP SUPRIATNA, S.Pd RAHMAT WIJAYA, S.Pd NIA INGGAL BOGA S, S.Pd Jabatan Kepala Sekolah Guru / Koordinator Agama Guru Guru W.k Bendahara W.k Kesiswaan Guru Guru Guru / Wali Kelas 7.2 Ass. Bendahara Wl.kls 8.1 Guru Guru W.k Kurikulum Guru Guru / Wali Kelas 8.2 Guru Guru Guru Guru Guru / Wali Kelas 7.1 Tata Usaha Guru Guru / TU Perpustakaan 28 Jam Khd/bln 14 4 12 8 10 8 6 4 12 12 8 15 10 8 10 4 20 10 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kehadiran Pertanggal
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

10 HILMA LAILI R, S.Pd 11 SRI ASTUTI, S.Pd 12 SITI RAHAYU, S.Pd 13 SOFYAN, S.Ag 14 RAHMAN PASATRIO, S.PdI 15 M. FAIQ HELMY, S.Ag 16 WASI GUNAWAN, S.Pd 17 FATMAWATI, S.Ag 18 SUKRON, SE 19 ANWAR FIRDAUS, S.Pd 20 DEDE SUTIASIH, A.Md 21 SALMAN YUDISTIRA 22 ABDUL AZIZ. S.Ag 23 IMAS BALGIS 24 SARI Mengetahaui: Kepala SMP Islam Al-Amin

RELI ASPIATI, S.Pd

REKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI/GURU SM
TAHUN
BULAN : Januari 2012 Jumlah No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nama Pegawai RELI ASPIATI,S.Pd ALI MUZAKI, S.Sos DRS. TOIDIN MAHFUDZ BUNYAMIN, S.Ag AI HASANAH, S.S ROBBY SUGARA, S.PdI IIP SUPRIATNA, S.Pd RAHMAT WIJAYA, S.Pd NIA INGGAL BOGA S, S.Pd Jabatan Kepala Sekolah Guru / Koordinator Agama Guru Guru W.k Bendahara W.k Kesiswaan Guru Guru Guru / Wali Kelas 7.2 Ass. Bendahara Wl.kls 8.1 Guru Guru W.k Kurikulum Guru Guru / Wali Kelas 8.2 Guru Guru Guru Guru Guru / Wali Kelas 7.1 Tata Usaha Guru Guru / TU Perpustakaan 28 Jam Khd/bln 14 4 12 8 10 8 6 4 12 12 8 15 10 8 10 4 20 10 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kehadiran Pertanggal
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

10 HILMA LAILI R, S.Pd 11 SRI ASTUTI, S.Pd 12 SITI RAHAYU, S.Pd 13 SOFYAN, S.Ag 14 RAHMAN PASATRIO, S.PdI 15 M. FAIQ HELMY, S.Ag 16 WASI GUNAWAN, S.Pd 17 FATMAWATI, S.Ag 18 SUKRON, SE 19 ANWAR FIRDAUS, S.Pd 20 DEDE SUTIASIH, A.Md 21 SALMAN YUDISTIRA 22 ABDUL AZIZ. S.Ag 23 IMAS BALGIS 24 SARI Mengetahaui: Kepala SMP Islam Al-Amin

RELI ASPIATI, S.Pd

REKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI/GURU SM
TAHUN
BULAN :Februari 2012 Jumlah No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nama Pegawai RELI ASPIATI,S.Pd ALI MUZAKI, S.Sos DRS. TOIDIN MAHFUDZ BUNYAMIN, S.Ag AI HASANAH, S.S ROBBY SUGARA, S.PdI IIP SUPRIATNA, S.Pd RAHMAT WIJAYA, S.Pd NIA INGGAL BOGA S, S.Pd Jabatan Kepala Sekolah Guru / Koordinator Agama Guru Guru W.k Bendahara W.k Kesiswaan Guru Guru Guru / Wali Kelas 7.2 Ass. Bendahara Wl.kls 8.1 Guru Guru W.k Kurikulum Guru Guru / Wali Kelas 8.2 Guru Guru Guru Guru Guru / Wali Kelas 7.1 Tata Usaha Guru Guru / TU Perpustakaan 28 Jam Khd/bln 14 4 12 8 10 8 6 4 12 12 8 15 10 8 10 4 20 10 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kehadiran Pertanggal
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

10 HILMA LAILI R, S.Pd 11 SRI ASTUTI, S.Pd 12 SITI RAHAYU, S.Pd 13 SOFYAN, S.Ag 14 RAHMAN PASATRIO, S.PdI 15 M. FAIQ HELMY, S.Ag 16 WASI GUNAWAN, S.Pd 17 FATMAWATI, S.Ag 18 SUKRON, SE 19 ANWAR FIRDAUS, S.Pd 20 DEDE SUTIASIH, A.Md 21 SALMAN YUDISTIRA 22 ABDUL AZIZ. S.Ag 23 IMAS BALGIS 24 SARI Mengetahaui: Kepala SMP Islam Al-Amin

RELI ASPIATI, S.Pd

REKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI/GURU SM
TAHUN
BULAN :Maret 2012 Jumlah No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nama Pegawai RELI ASPIATI,S.Pd ALI MUZAKI, S.Sos DRS. TOIDIN MAHFUDZ BUNYAMIN, S.Ag AI HASANAH, S.S ROBBY SUGARA, S.PdI IIP SUPRIATNA, S.Pd RAHMAT WIJAYA, S.Pd NIA INGGAL BOGA S, S.Pd Jabatan Kepala Sekolah Guru / Koordinator Agama Guru Guru W.k Bendahara W.k Kesiswaan Guru Guru Guru / Wali Kelas 7.2 Ass. Bendahara Wl.kls 8.1 Guru Guru W.k Kurikulum Guru Guru / Wali Kelas 8.2 Guru Guru Guru Guru Guru / Wali Kelas 7.1 Tata Usaha Guru Guru / TU Perpustakaan 28 Jam Khd/bln 14 4 12 8 10 8 6 4 12 12 8 15 10 8 10 4 20 10 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kehadiran Pertanggal
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

10 HILMA LAILI R, S.Pd 11 SRI ASTUTI, S.Pd 12 SITI RAHAYU, S.Pd 13 SOFYAN, S.Ag 14 RAHMAN PASATRIO, S.PdI 15 M. FAIQ HELMY, S.Ag 16 WASI GUNAWAN, S.Pd 17 FATMAWATI, S.Ag 18 SUKRON, SE 19 ANWAR FIRDAUS, S.Pd 20 DEDE SUTIASIH, A.Md 21 SALMAN YUDISTIRA 22 ABDUL AZIZ. S.Ag 23 IMAS BALGIS 24 SARI Mengetahaui: Kepala SMP Islam Al-Amin

RELI ASPIATI, S.Pd

REKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI/GURU SM
TAHUN
BULAN : April 2012 Jumlah No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nama Pegawai RELI ASPIATI,S.Pd ALI MUZAKI, S.Sos DRS. TOIDIN MAHFUDZ BUNYAMIN, S.Ag AI HASANAH, S.S ROBBY SUGARA, S.PdI IIP SUPRIATNA, S.Pd RAHMAT WIJAYA, S.Pd NIA INGGAL BOGA S, S.Pd Jabatan Kepala Sekolah Guru / Koordinator Agama Guru Guru W.k Bendahara W.k Kesiswaan Guru Guru Guru / Wali Kelas 7.2 Ass. Bendahara Wl.kls 8.1 Guru Guru W.k Kurikulum Guru Guru / Wali Kelas 8.2 Guru Guru Guru Guru Guru / Wali Kelas 7.1 Tata Usaha Guru Guru / TU Perpustakaan 28 Jam Khd/bln 14 4 12 8 10 8 6 4 12 12 8 15 10 8 10 4 20 10 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kehadiran Pertanggal
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

10 HILMA LAILI R, S.Pd 11 SRI ASTUTI, S.Pd 12 SITI RAHAYU, S.Pd 13 SOFYAN, S.Ag 14 RAHMAN PASATRIO, S.PdI 15 M. FAIQ HELMY, S.Ag 16 WASI GUNAWAN, S.Pd 17 FATMAWATI, S.Ag 18 SUKRON, SE 19 ANWAR FIRDAUS, S.Pd 20 DEDE SUTIASIH, A.Md 21 SALMAN YUDISTIRA 22 ABDUL AZIZ. S.Ag 23 IMAS BALGIS 24 SARI Mengetahaui: Kepala SMP Islam Al-Amin

RELI ASPIATI, S.Pd

REKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI/GURU SM
TAHUN
BULAN : Mei 2012 Jumlah No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nama Pegawai RELI ASPIATI,S.Pd ALI MUZAKI, S.Sos DRS. TOIDIN MAHFUDZ BUNYAMIN, S.Ag AI HASANAH, S.S ROBBY SUGARA, S.PdI IIP SUPRIATNA, S.Pd RAHMAT WIJAYA, S.Pd NIA INGGAL BOGA S, S.Pd Jabatan Kepala Sekolah Guru / Koordinator Agama Guru Guru W.k Bendahara W.k Kesiswaan Guru Guru Guru / Wali Kelas 7.2 Ass. Bendahara Wl.kls 8.1 Guru Guru W.k Kurikulum Guru Guru / Wali Kelas 8.2 Guru Guru Guru Guru Guru / Wali Kelas 7.1 Tata Usaha Guru Guru / TU Perpustakaan 28 Jam Khd/bln 14 4 12 8 10 8 6 4 12 12 8 15 10 8 10 4 20 10 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kehadiran Pertanggal
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

10 HILMA LAILI R, S.Pd 11 SRI ASTUTI, S.Pd 12 SITI RAHAYU, S.Pd 13 SOFYAN, S.Ag 14 RAHMAN PASATRIO, S.PdI 15 M. FAIQ HELMY, S.Ag 16 WASI GUNAWAN, S.Pd 17 FATMAWATI, S.Ag 18 SUKRON, SE 19 ANWAR FIRDAUS, S.Pd 20 DEDE SUTIASIH, A.Md 21 SALMAN YUDISTIRA 22 ABDUL AZIZ. S.Ag 23 IMAS BALGIS 24 SARI Mengetahaui:

Kepala SMP Islam Al-Amin

RELI ASPIATI, S.Pd

REKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI/GURU SM
TAHUN
BULAN : Juni 2012 Jumlah No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nama Pegawai RELI ASPIATI,S.Pd ALI MUZAKI, S.Sos DRS. TOIDIN MAHFUDZ BUNYAMIN, S.Ag AI HASANAH, S.S ROBBY SUGARA, S.PdI IIP SUPRIATNA, S.Pd RAHMAT WIJAYA, S.Pd NIA INGGAL BOGA S, S.Pd Jabatan Kepala Sekolah Guru / Koordinator Agama Guru Guru W.k Bendahara W.k Kesiswaan Guru Guru Guru / Wali Kelas 7.2 Ass. Bendahara Wl.kls 8.1 Guru Guru W.k Kurikulum Guru Guru / Wali Kelas 8.2 Guru Guru Guru Guru Guru / Wali Kelas 7.1 Tata Usaha Guru Guru / TU Perpustakaan 28 Jam Khd/bln 14 4 12 8 10 8 6 4 12 12 8 15 10 8 10 4 20 10 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kehadiran Pertanggal
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

10 HILMA LAILI R, S.Pd 11 SRI ASTUTI, S.Pd 12 SITI RAHAYU, S.Pd 13 SOFYAN, S.Ag 14 RAHMAN PASATRIO, S.PdI 15 M. FAIQ HELMY, S.Ag 16 WASI GUNAWAN, S.Pd 17 FATMAWATI, S.Ag 18 SUKRON, SE 19 ANWAR FIRDAUS, S.Pd 20 DEDE SUTIASIH, A.Md 21 SALMAN YUDISTIRA 22 ABDUL AZIZ. S.Ag 23 IMAS BALGIS 24 SARI

Mengetahaui: Kepala SMP Islam Al-Amin

RELI ASPIATI, S.Pd

TAHUN PELAJARAN BARU

REKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI/GURU SMP ISLAM AL-AMIN
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
BULAN : Agustus 2012

Jumlah No Nama Pegawai Jabatan Matematika IPS Kaifat Ibadah / Libat PAI Seni Budaya Penjaskes Bahasa Indonesia,PKn Bahasa Inggris Matematika Bahasa Indonesia Jam Khd/bln 12 8 14 8 8 8 12 16 4 8

Kehadiran Pertanggal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 Reli Aspiati,S.Pd 2 Ali Muzaki, S.Sos 3 Drs. Toidin Mahfudz 4 Bunyamin, S.Ag 5 Robby Sugara, S.Pdi 6 Iip Supriatna, S.Pd 7 Nia Inggal Boga S, S.Pd 8 Hilma Laili R, S.Pd 9 Sri Astuti, S.Pd 10 Siti Rahayu, S.Pd 11 Sofyan, S.Ag 12 Lalan Ruslan, S.Pd 13 M. Faiq Helmy, S.Ag 14 Wasi Gunawan, S.Pd 15 Sukron, Se 16 Anwar Firdaus, S.Pd 17 Dede Sutiasih, A.Md 18 Salman Yudistira 19 Abdul Aziz. S.Ag

Aqidah Akhlak,PKn,Libat 18 Bahasa Inggris Libat IPA IPS IPA Biologi TIKOM TIKOM & Tata Usaha BP / Libat 8 6 8 8 8 6 2 14

20 Imas Balgis 21 Sari Ika Haryani 22 Mulyono 23 Sukiman

Bahasa Sunda Perpustakaan Ekskul Pencak Silat Ekskul Pramuka

8 8 8

REKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI/GURU SMP ISLAM AL-AMIN
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
BULAN : September 2012

Jumlah No Nama Pegawai Jabatan Matematika IPS Kaifat Ibadah / Libat PAI Seni Budaya Penjaskes Bahasa Indonesia,PKn Bahasa Inggris Matematika Bahasa Indonesia Jam Khd/bln 12 8 14 8 8 8 12 16 4 8

Kehadiran Pertanggal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 Reli Aspiati,S.Pd 2 Ali Muzaki, S.Sos 3 Drs. Toidin Mahfudz 4 Bunyamin, S.Ag 5 Robby Sugara, S.Pdi 6 Iip Supriatna, S.Pd 7 Nia Inggal Boga S, S.Pd 8 Hilma Laili R, S.Pd 9 Sri Astuti, S.Pd 10 Siti Rahayu, S.Pd 11 Sofyan, S.Ag 12 Lalan Ruslan, S.Pd 13 M. Faiq Helmy, S.Ag 14 Wasi Gunawan, S.Pd 15 Sukron, Se 16 Anwar Firdaus, S.Pd 17 Dede Sutiasih, A.Md 18 Salman Yudistira

Aqidah Akhlak,PKn,Libat 18 Bahasa Inggris Libat IPA IPS IPA Biologi TIKOM TIKOM & Tata Usaha 8 6 8 8 8 6 2

19 Abdul Aziz. S.Ag 20 Imas Balgis 21 Sari Ika Haryani 22 Mulyono 23 Sukiman

BP / Libat Bahasa Sunda Perpustakaan Ekskul Pencak Silat Ekskul Pramuka

14 8 8 8

EKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI/GURU SMP ISLAM AL-AMIN
TAHUN PELAJARAN 2009/2010
Kehadiran Pertanggal
29 30 31

Jml Jumlah Khd/ Piket Bln S I A

%

Cikarang Utara, ................................. Waka Kurikulum

SOFYAN,S.Ag

EKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI/GURU SMP ISLAM AL-AMIN
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
Kehadiran Pertanggal Jml Jumlah Khd/ Piket 29 30 31 Bln S I A

%

Cikarang Utara, ................................. Waka Kurikulum

SOFYAN,S.Ag

EKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI/GURU SMP ISLAM AL-AMIN
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Kehadiran Pertanggal
29 30 31

Jml Khd/ Piket Bln

Jumlah S I A

%

Cikarang Utara, ................................. Waka Kurikulum

SOFYAN,S.Ag

EKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI/GURU SMP ISLAM AL-AMIN
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Kehadiran Pertanggal
29 30 31

Jml Khd/ Piket Bln

Jumlah S I A

%

Cikarang Utara, ................................. Waka Kurikulum

SOFYAN,S.Ag

EKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI/GURU SMP ISLAM AL-AMIN
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Kehadiran Pertanggal
29 30 31

Jml Jumlah Khd/ Piket Bln S I A

%

Cikarang Utara, ................................. Waka Kurikulum

SOFYAN,S.Ag

EKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI/GURU SMP ISLAM AL-AMIN
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Kehadiran Pertanggal
29 30 31

Jml Khd/ Piket Bln

Jumlah S I A

%

Cikarang Utara, ................................. Waka Kurikulum

SOFYAN,S.Ag

EKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI/GURU SMP ISLAM AL-AMIN
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Kehadiran Pertanggal
29 30 31

Jml Khd/ Piket Bln

Jumlah S I A

%

Cikarang Utara, ................................. Waka Kurikulum

SOFYAN,S.Ag

EKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI/GURU SMP ISLAM AL-AMIN
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Kehadiran Pertanggal
29 30 31

Jml Jumlah Khd/ Piket Bln S I A

%

Cikarang Utara, ................................. Waka Kurikulum

SOFYAN,S.Ag

EKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI/GURU SMP ISLAM AL-AMIN
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Kehadiran Pertanggal
29 30 31

Jml Khd/ Piket Bln

Jumlah S I A

%

Cikarang Utara, .................................

Waka Kurikulum

SOFYAN,S.Ag

EKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI/GURU SMP ISLAM AL-AMIN
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Kehadiran Pertanggal
29 30 31

Jml Jumlah Khd/ Piket Bln S I A

%

Cikarang Utara, ................................. Waka Kurikulum

SOFYAN,S.Ag

PELAJARAN BARU

PEGAWAI/GURU SMP ISLAM AL-AMIN

ARAN 2012/2013
Kehadiran Pertanggal Jml Jumlah Khd/ Piket 29 30 31 Bln S I A
%

Cikarang Utara, ................................. Waka Kurikulum

SOFYAN,S.Ag

PEGAWAI/GURU SMP ISLAM AL-AMIN

ARAN 2012/2013
Kehadiran Pertanggal Jml Jumlah Khd/ Piket 29 30 31 Bln S I A
%

Cikarang Utara, ................................. Waka Kurikulum

SOFYAN,S.Ag

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful