Anda di halaman 1dari 18

PENDAHULUAN Pembelajaran geometri pada awal umur kanak-kanak adalah tidak

formal,berbentuk penerokaan,meneka dan menyelesaikan masalah. Ini dapat dilihat, sejak dari bayi lagi, ibubapa sebenarnya telah pun menerapkan pemahaman secara tidak formal kepada kanak-kanak dengan memberikan objek-objek geometri sebagai alat mainan. Pada peringkat ini, kanak-kanak tidak mengetahui secara saintifik berkenaan geometri tetapi melalui pengalaman mereka bermain dengan alat permainan tersebut telah membina pengetahuan geometri secara tidak langsung. Melalui sesetengah permainan juga seperti memasukkan bentuk-bentuk geometri seperti segiempat, segitiga dan bulat ke dalam ruang yang disediakan dan penyusunan kepingan-kepingan bentuk-bentuk, kanak-kanak mendapat peluang menimba pengalaman dalam menyelesaikan masalah serta mempelajari konsep geometri darinya. Peranan Guru Selain daripada ibu bapa, guru adalah orang yang paling penting dalam membina dan memperkembangkan konsep geometri murid. Peranan guru dalam memperkembangkan konsep geometri kanak-kanak pada amnya terbahagi kepada 4 peranan utama: 1. Menentukan tahap serta aras pemikiran geometri para pelajar dimana guru seharusnya berupaya melihat dan menentukan tahap pemikiran muridnya berkenaan geometri. Ini penting bagi guru untuk merangka aktiviti dan menstruktur program untuk pengajaran dan pembelajaran. 2. Menstruktur proses pembelajaran geometri pelajar agar tercapai objektif serta memperoleh kesan yang maksimum, juga mengaitkan pelajar dengan penerokaan alam geometri yang lebih terbuka. Guru harus menyediakan suatu pengajaran yang berkesan yang mampu memberi kesan mendalam terhadap murid. Murid dibenarkan meneroka kendiri serta mengaitkan dengan persekitaran serta pengalaaman sedia ada mereka. 3. Berinteraksi dengan soalansoalan lebih terbuka di mana murid bebas mengemukakan soalan serta bertanya dalam menjurus kepada pemahaman konsep. Murid dibenarkan berinteraksi sesama sendiri dan guru memberi respon yang baik. Jawapan murid samada betul atau salah pada peringkat diabaikan kerana guru hanya melatih murid untuk memberi pendapat dan idea mereka.
1

4. Penilaian dengan menggunakan strategi penilaian alternatif seperti perbincangan dan tugasan yang menunjukkan tahap kemajuan, membuat rekod dan portfolio dimana tugasan ini membolehkan murid mengambil bahagian seterusnya menjadikan matematik itu lebih bermakna. Mengenal tokoh-tokoh teori perspektif geometri Perspektif Teori Geometri Jean Piaget dan Inhelder Berasal daripada Switzerland, merupakan ahli psikologi yang banyak menyumbang kepada pemahaman pelbagai . Daripada kajian dan pemerhatiannya, Piaget mendapati bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak berbeza dan berubah melalui empat peringkat iaitu peringkat deria motor (02 tahun), pra-operasi (27 tahun), operasi konkrit (711 tahun) dan operasi formal (11 tahun ke dewasa).mana kanak-kanak belajar.Walau bagaimanapun, usia ini tidak tetap kerana ia mengikut kemampuan pelajar itu sendiri. Menurut Jere Confrey (1999), Piagetian theory kindled my intense enjoyment of children and deep respect for their capabilities. Sebagai seorang guru matematik sekolah rendah, kita harus memberi tumpuan terhadap perkembangan kanak-kanak pada peringkat operasi konkrit. Ketika usia sebegini kanak-kanak hanya boleh memahami konsep matematik melalui pengalaman konkrit. Oleh itu, alat bantuan mengajar dapat membantu murid-murid memahami konsep matematik. Paiget berpendapat bahawa asas pada semua pembelajaran ialah aktiviti kanak-kanak itu sendiri. Beliau juga menegaskan kepentingan interaksi idea-idea antara kanak-kanak tersebut dengan kawan-kawan sejawatannya penting untuk perkembangan mental. Brbel Inhelder (1913-1997) adalah seorang ahli psikologi Switzerland pembangunan, yang terkenal bersama-pekerja Jean Piaget. Beliau dilahirkan di St Gall, Switzerland dan berpindah ke Geneva pada tahun 1932 di mana beliau belajar di Universiti Geneva Institut Jean-Jacques Rousseau. Beliau memperolehi Sarjana Muda (1935) dan doktor falsafah (1943) dalam bidang psikologi. Inhelder bekerja di Universiti Geneva sehingga beliau bersara pada tahun 1983, bekerjasama dengan Jean Piaget dalam kerja-kerja uji kaji kepada pembangunan kanak-kanak. Kerjasama mereka bermula dengan disertasi beliau pada pemuliharaan kanak-kanak dan berterusan selama hampir 50 tahun.
2

Penerbitan bersama mereka yang banyak termasuk Pertumbuhan Pemikiran Logik dari Kanak-kanak untuk Remaja (1958), Psikologi Kanak-kanak (1966), dan Conception Kanak-Kanak Angkasa (1967). Kerja Inhelder amat signifikan dalam penemuan peringkat "operasi formal" yang berlaku dalam peralihan antara zaman kanak-kanak dan remaja. Jenis pemikiran ini melibatkan penaakulan deduktif dan keupayaan untuk sebab hipotesis. Barbel Inhelder meninggal dunia pada tahun 1997.

Perspektif Teori Geometri Van Hieles (1959) Asas matematik bermula dengan persepsi (perceptions) dan tingkahlaku (actions) kepada sesuatu objek dalam dunia luar. Bermula dengan pengamatan ke atas objek, kemudian di analisa dan mengenalpasti ciri-ciri objek tersebut dan akhir dapat menerangkan secara verbal. Tingkahlaku tersebut merupakan permulaan kepada perkembangan pembuktian verbal secara sistematik. Tingkah laku dan pengamatan (visual) terhadap objek seperti mengira dapat menunjukkan perkembangan yang berbeza. Proses mengira menggunakan perkataan dan simbol yang mana akhirnya akan menghasilkan konsep nombor. "Produk pemikiran" dari satu tahap menjadi "objek pemikiran" bagi yang akan datang.
3

Teori ini berasal dan dikembangkan oleh dua orang penyelidik iaitu sepasang suami isteri dari Belanda dalam tahun 1950-an, oleh Pierre van Hiele dan Dina van Hiele-Geldof yang telah banyak tahun mengkaji bagaimana kanak-kanak membentuk pemahaman terhadap Geometri Euclid. Mereka juga menyarankan bahawa kanak-kanak boleh belajar geometri di sepanjang garisan struktur bagi hujah bahawa mereka yang berkembang dalam tahun 1950-an. Namun pada tahun 1960-an pendidik bekas Kesatuan Soviet telah mempelajari daripada penyelidikan van Hiele ini dan telah menukar kurikulum geometri mereka. Pada tahun 1980-an terdapat minat oleh Majlis Standard Kebangsaan guruguru Matematik (1989) di Negeri Amerika dalam sumbangan yang dibawa oleh model van Hiele iaitu pembelajaran akan lebih dekat melalui pelaksanaan dengan memberi penekanan terhadap kepentingan pembelajaran berurutan dan pendekatan aktiviti.Model pemikiran teori geometri van Hiele ini juga boleh digunakan untuk panduan pengajaran serta menilai kebolehan pelajar Pierre dan Dina van Hiele mencipta satu model untuk membantu menjelaskan pembangunan memahami geometri. Tiga peringkat pertama adalah relevan untuk pelajar rendah dengan peringkat keempat relevan untuk pelajar sekolah menengah dan kelima bagi pelajar-pelajar geometri sekolah tinggi. Tiga peringkat pertama adalah peringkat yang perlu diterokai semasa pendidikan rendah : 1. Pada peringkat pertama, kanak-kanak belajar mengenal jenis bentuk dan menamakan bentuk-bentuk yang ada di sekeliling mereka. Mereka mengenalpasti bentuk-bentuk ringkas seperti bulat, kon, segiempat, kiub dan sebagainya. Pengetahuan mengenai bentuk ini terbina sebelum alam persekolahan bermula lagi. 2. Peringkat kedua adalah keupayaan kanak-kanak untuk menggunakan perkataan-perkataan yang lebih spesifik terhadap ciri yang ada pada bentuk tersebut seperti segitiga ada tiga sisi, tiga bucu, segiempat ada enam permukaan dan sebagainya. 3. Peringkat ketiga adalah peringkat di mana kanak-kanak berupaya membuat pengkelasan terhadap ciri bentuk yang telah diketahui serta

memperkembangkannya ke dalam istilah-stilah yang lebih spesifik seperti sekata, tak sekata, bersudut tegak, condong, capah dan sebagainya. Mungkin salah satu yang paling penting ciri-ciri model ini, dipikul oleh penyelidikan yang berterusan, adalah fakta bahawa pelajar hanya boleh bergerak secara berturutan melalui peringkat dan kemajuan itu dari satu tahap ke tahap yang seterusnya bergantung pada kandungan dan cara pengajaran daripada pada umur pelajar.Dibantu oleh pengalaman pengajaran yang sesuai,model ini menegaskan bahawa pelajar bergerak berurutan dari awal,iaitu bermula dari tahap (visualisasi), di mana ruang adalah semata-mata diperhatikan sifat rajah yang tidak diiktiraf dengan jelas, melalui urutan yang disenaraikan di atas untuk tahap tertinggi (accuracy), yang berkenaan dengan aspek-aspek formal abstrak potongan. Kesimpulannya, geometri yang berbeza boleh dikelaskan mengikut ciri-cirinya yang tersendiri. Namun begitu ianya berkaitan di antara satu sama lain dalam pelbagai cara Hoffer mencipta satu matriks dua dimensi untuk mewakili pemikiran geometri: (a) Dimensi pertama terdiri daripada lima kemahiran geometri (Visual, deskriptif, Lukisan, Logik dan Gunaan). (b) Kedua, satu tawaran dengan tahap pemikiran geometri (Pengiktirafan, Pemerhatian, Analisis, Susunan, Deduktif dan Pengekstrakan). (Hoffer, 1981, p15). Hoffer (1981) telah mencadangkan satu set lima kategori kemahiran asas yang berkaitan kepada pelajar-pelajar sekolah : (1) Kemahiran visual - pengiktirafan, pemerhatian hartanah pentafsiran peta,pengimejan ,pengiktirafan dari sudut yang berlainan; (2) Kemahiran lisan - penggunaan komunikasi istilah dengan tepat yang betul dalam menerangkan konsep dan hubungan ruang. (3) Kemahiran melukis - berkomunikasi menerusi lukisan, kebolehan untuk mewakili bentuk geometri dalam 2-D dan 3-D, untuk membuat gambar rajah skala, lakaran angka isometrik; (4) Kemahiran logik - klasifikasi, pengiktirafan sifat-sifat penting kerana kriteria, corak arif, merumuskan dan menguji hipotesis, membuat kesimpulan, menggunakan contoh balas.
5

(5) Kemahiran aplikasi gunaan - dengan menggunakan segala keputusan dan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan sebenar. Contohnya penggunaan geometri untuk pakej merekabentuk. Walaupun Hoffer seolah-olah memberi tumpuan kepada geometri Euclidean, ia adalah sukar untuk membayangkan komunikasi tepat yang menerangkan bagaimana hubungan dalam konsep ruang yang boleh dilakukan tanpa sokongan bentuk algebra. Karya ini yang terhad dengan tiga kemahiran geometri (Visual, deskriptif dan Logik) dan tiga tahap pemikiran geometri (Pengiktirafan, Analisis dan Potongan). Mengenal Konsep Geometri Geometri mengandungi koleksi objek seperti segiempat, segitiga, bulatan, kon, silinder, parallelogram serta bentuk-bentuk padu seperti kubus dan prisma. Konsep asas geometri melibatkan konsep satah, titik, garisan serta segmen. Pada asasnya geometri mempunyai dua bentuk iaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Kanak-kanak seharusnya didedahkan dengan konsep asas geometri seperti berikut terlebih dahulu sebelum guru membincangkan dengan lebih lanjut menegnai geometri: Titik Garisan Segmen garisan yang mempunyai dua penghujung Segmen garisan yang tak berpenghujung Permukan satah Ruang Bentuk -bentuk 2D seperti segiempat,segitiga dan bulatan Asas pertama yang perlu diterapkan dalam murid adalah titik. Ini kerana kewujudan garisan adalah merupakan satu siri set titik. Garisan merupakan bentuk 1 dimensi yang terhasil dari hubungan antara dua titik yang bersambung, di mana ia mempunyai panjang tetapi tiada lebar atau tinggi. Segmen-segmen garisan mempunyai 2 jenis iaitu segmen garisan yang mempunyai hujung di mana ia menghubung antara dua titik AB dan segmen yang tidak mempunyai hujung yang

bermula dari satu titik dan seterusnya berkembang ke suatu arah yang dikenali sebagai infinit. Selain daripada itu, penerapan konsep asas permukaan satah juga penting iaitu satah merupakan permukaan 2 dimensi yang mempunyai panjang dan lebar tetapi tiada tinggi. Manakala ruang pula merupakan satu set titik yang dihubungkan antara satu sama lain di dalam bentuk 3 dimensi yang mempunyai panjang, lebar dan tinggi. Di peringkat yang seterusnya, murid perlu menerokai pula ciri-ciri struktur yang ada pada suatu bentuk geometri dan akhirnya diperkembangkan kepada bentuk-bentuk geometri itu sendiri dan memahami perkaitannya antara satu sama lain. Selain daripada itu, pengukuran juga merupakan salah satu komponen geometri.Pengukuran adalah sebahagian dari angka-angka di dalam kehidupan seharian. Semasa pembelajaran pengukuran,peluang untuk mengaitkannya dengan bahagian matematik yang lain sentiasa ada seperti operasi bernombor, statistik, geometri dan fungsi. Menurut Piaget dan Inhelder(1967), di dalam pengukuran terdapat 4 idea asas iaitu : 1) Persepsi dan perwakilan kanak-kanak membina konsep spatial mereka dalam dua tahap yang berbeza iaitu persepsi dan perwakilan. Kedua- dua tahap ini digabungkan untuk membina ideaidea tentang konsep ruang. Manakala persepi melibatkan hubungan terus dengan fizikal objek. Dari situ mereka akan membina pengetahuan persepsi mengenai objek tesebut. Apabila mereka terpaksa menggunakan imaginasi dan memori sedia ada tentang objek tersebut, maka di sinilah perwakilan digunakan. 2) Pemuliharaan Sesuatu objek akan kekal pada bentuk dan saiznya walaupun ianya digerakkan atau dibahagikan pada beberapa bahagian. 3) Transitiviti Memahami transitiviti tentang panjang sesuatu objek membawa maksud bahawa pelajar boleh menyimpulkan jika panjang A kurang dari panjang B dan panjang B pula kurang dari panjang C,maka panjang A tentunya kurang dari panjang C. 4) Unit

Memahami konsep unit dibina dari dua idea,iaitu,mengenali atribut yang diukur dan mengenali unit yang mempengaruhi jumlah yang ditugaskan untuk objek . Dalam mengajar pengukuran, proses pembelajaran pengukuran boleh dibahagikan kepada 5 langkah : i. mengenali benda yang hendak diukur ii.membuat perbandingan iii.membentuk unit yang sesuai dan proses untuk mengukur iv.tukarkan kepada unit ukuran yang piawai v.guna rumus untuk mengira unit Dalam membuat anggaran untuk mendapatkan ukuran yang tepat dari objek tanpa menggunakan alat mengukur, beberapa strategi digunakan: 1. Bandingkan objek dengan objek lain yang sudah diketahui ukurannya. 2. Anggar,ukur dan semak semula. 3. Berusaha untuk membolehkan pelajar menganggar dan mengukur dalam kriteria yang diberikan . 4. Gunakan strategi 2 sehingga pelajar berasas selesa dengan kemahiran menganggar mereka. 5. Wujudkan masalah kepada pelajar dengan peruntukan masa yang diberikan untuk membuat anggaran. Membina Pemikiran Geometri Pelajar Mempelajari ilmu geometri mendedahkan kita tentang kewujudan alam ini dengan mendalam. Mengajar ilmu geometri pula melatih akal fikiran kita untuk menjana pemikiran yang kritis dan terperinci. Terdapat alasan lain kenapa kita harus belajar manipulasi geometri iaitu minat terhadap geometri sentiasa ada apabila kita memerlukan jawapan tentang peristiwa dan fungsi tentang kejadian alam sejagat. Ironinya, minat terhadap kepelbagaian bentuk dan objek seperti garisan, bulatan, segi tiga, dan segi empat yang begitu dekat dengan kehidupan manusia secara semulajadi selari dengan fenomena memandu di jalan raya, melihat kestabilan bangunan dan lain-lain lagi sering menjadi asas kepada pengembangan terhadap pengetahuan geometri. Menurut Van Hiele penyelidikannya yang memulakan pada tahun 1950an, pembangunan teori pemikiran spatial dalam geometri mendorong pemahaman serta kemahiran pelajar dengan arahan-arahan yang menjurus kepada aras-aras
8

pemikiran semulajadi geometri pelajar. Teori beliau mempunyai hieraki aras pemikiran bermula pada usia awal kanak-kanak sehinggalah dewasa yang terdiri dari 3 aras pertama yang merangkumi tempoh normal pembelajaran. Aras Pertama adalah Visual di mana tahap ini bermula dengan pemikiran nonverbal. Bentuk dilihat sebagai satu, berbanding daripada pelbagai gabungan bentuk.Pelajar akan menamakan bentuk pada apa yang mereka lihat dan tidak ada penjelasan tentang bentuk tersebut. Aras Kedua adalah Diskriptif. Pada tahap ini,pelajar boleh mengenali dan menghuraikan bahagian-bahagian bentuk. Mereka juga perlu membina bahasa yang sesuai untuk mempelajari sesuatu konsep yang baru.Walau bagaimanapun, pada tahap ini pelajar masih tidak dapat mengaitkan turutan logik dan perkaitannya. Sebagai contoh,pelajar tidak memahami bahawa segitiga sama sisi yang mempunyai 3 sisi yang sama panjang juga mempunyai 3 sudut yang sama besar. Aras Ketiga adalah Deduktif Formal. Pada tahap ini,pelajar dapat mengaitkan turutan logik bentuk. Mereka mampu melihat bahawa ada perhubungan antara satu sama lain dalam suatu bentuk. Mereka juga mampu mengaplikasi serta menerangkan perhubungan antara bentuk dan seterusnya membuat definisi. Sebagai contoh, mereka boleh memahami kenapa segiempat sama adalah juga tergolong dalam bentuk segiempat . Walau pun begitu,pada tahap ini pelajar masih belum mampu memahami peranan aksiom,definisi,teorem dan alihannya. Bagi sesetengah pelajar,proses pembelajaran berlaku secara aktif serta berkesan melalui permainan. Arahan simulasi dalam geometri serta aktiviti pengayaan boleh diterapkan di dalam aktiviti bermain seperti meyusun mozek serta blok-blok corak mengikut corak tertentu. Dengan menggunakan alatan-alatan ini, secara tidak langsung, kanak-kanak akan mengenal bentuk bentuk geometri secara tidak formal. Ini kerana geometri ini merupakan suatu seni yang boleh merangsang pemikiran kanak-kanak. Penyusunan blok dan mozek membolehkan kanak-kanak menyelesaikan masalah masalah bentuk-bentuk yang dikehendaki. Kanak-kanak digalakkan meneroka dengan bebas bahan-bahan geometri dan membuat penemuan secara sendiri ciri-ciri dan struktur bahan. Sementara mereka bermain, murid-murid boleh dinilai oleh guru melalui pemerhatian secara tidak formal cara murid berfikir. Seperti contoh, penggunaan tangram boleh diajar sejak dari awal peringkat umur murid. Guru boleh menanyakan beberapa soalan seperti apa yang boleh dilakukan dengan kepingan-kepingan tangram tersebut. Guru perlu menggalakkan
9

murid supaya berkongsi dan bercerita tentang bentuk dan gambar yang mereka bina. Secara tak langsung murid meneroka ciri-ciri bentuk dan perhubungan antaranya. Ini seterusnya murid dapat memberi tumpuan terhadap ciri-ciri khusus setiap bentuk tangram tersebut seperti bentuk segiempat sama, segiempat tepat dan juga segitiga. Contohnya, dalam suatu permainan, murid menggunakan 3 dan 5 kepingan tersebut untuk membentuk kepingan 6 (2 bentuk segitiga membentuk 1 segiempat sama). Guru boleh menggalakkan murid untuk menggunakan kepingan-kepingan yang lain untuk membentuk sesuatu bentuk yang baru. Melalui aktiviti tersebut murid dapat lebih pemahaman yang lebih spesifik terhadap ciri-ciri bentuk. Murid akan sedar bahawa panjang sisi bentuk tersebut adalah sama dan sesetengahnya adalah separuh daripada bentuk yang lain. Mereka juga dapat menyatakan bahawa setiap sudut bahawa apabila dicantumkan bersama akan membentuk bentuk yang lain. Seterusnya di peringkat yang lebih tinggi, melalui permainan tangram ini, murid diperkenalkan istilah-istilah baru untuk meneroka dengan lebih lagi ciri-ciri bentuk yang baru. Aktiviti ini menggalakkan murid menggunakan istilah-istilah tersebut dalam percakapan dan penulisan mereka tentang pengalaman yang mereka perolehi. Contohnya, semasa guru menanyakan nama-nama bentuk-bentuk, guru boleh memperkenalkan istilah-istilah lain seperti sama sisi, sudut sama, sudut tepat, simetri dan lain-lain. Sebagai contoh guru boleh menanyakan bentuk apa yang mempunyai sudut tempat, apa ciri yang sama dalam semua segitiga,bentuk apa yang mempunyai sisi yang selari dan lain-lain. Di peringkat seterusnya, aktivti dan tugasan penyelesaian masalah dapat diterap dengan menggunakan soalan terbuka dan boleh diselesaikan dalma pelbagai cara. Matlamatnya adalah supaya murid dapat menggunakan apa yang telah dipelajari dalam menyelesaikan masalah. Murid-murid boleh diberi tugasan mencabar seperti melukis dan membina bentuk-bentuk yang ditunjukkan oleh guru menggunakan kepingan-kepingan tangram tersebut. Selain daripada itu, penggunaan blok-blok boleh melatih kanak-kanak untuk berfikir secara kognitif melalui penyesuaian bentuk geometri ini. Penggunaan origami juga dapat memberi peluang kepada murid menyelesaikan masalah-masalah geometri seperti paksi simetri, sudut, persamaan bentuk, bucu dan lain-lain. Kemahiran penyelesaian masalah geometri juga boleh ditingkatkan melalui internet kerana pada masa kini terdapat pelbagai aktiviti interaktif yang

10

membolehkan murid meneroka dan mempelajari tajuk geometri dengan lebih mendalam dengan rasa seronok.

PERSPEKTIF TEORI GEOMETRI HOFFER Hoffer mencipta satu matriks dua dimensi untuk mewakili pemikiran geometri: (a) dimensi pertama terdiri daripada lima kemahiran geometri (Visual, deskriptif, Lukisan, Logik dan Gunaan). (b) Kedua, satu tawaran dengan tahap pemikiran geometri (Pengiktirafan, Pemerhatian, Analisis, Susunan, Deduktif dan Pengekstrakan). (Hoffer, 1981, p15). Hoffer (1981) telah mencadangkan satu set lima kategori kemahiran asas yang berkaitan kepada pelajar-pelajar sekolah : (1) Kemahiran visual - pengiktirafan, pemerhatian hartanah, pentafsiran peta,pengimejan,pengiktirafan dari sudut yang berlainan; (2) Kemahiran lisan - penggunaan komunikasi istilah dengan tepat yang betul dalam menerangkan konsep dan hubungan ruang.
11

(3) Kemahiran melukis - berkomunikasi menerusi lukisan, kebolehan untuk mewakili bentuk geometri dalam 2-D dan 3-D, untuk membuat gambar rajah skala, lakaran angka isometrik; (4) Kemahiran logik - klasifikasi, pengiktirafan sifat-sifat penting kerana kriteria corak arif, merumuskan dan menguji hipotesis, membuat kesimpulan, menggunakan menggunakan contoh balas; (5) Kemahiran aplikasi gunaan - dengan menggunakan segala keputusan dan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan sebenar. Contohnya penggunaan geometri untuk pakej mereka bentuk.

Walaupun Hoffer seolah-olah memberi tumpuan kepada geometri Euclidean, ia adalah

sukar untuk membayangkan komunikasi tepat yang bagaimana dalam menerangkan konsep ruang dan hubungan yang boleh dilakukan tanpa sokongan bentuk algebra.

Karya ini yang terhad dengan tiga kemahiran geometri (Visual, deskriptif dan Logik) dan tiga

tahap pemikiran geometri (Pengiktirafan, Analisis dan Deduktif). Jadual (1): tahap pemikiran geometri diagihkan mengikut kemahiran geometri.

Tahap Kemahiran

Pengiktirafan

Analisis

Deduktif

Mengenal bentuk geometri melalui gambar tanpa mengeVisual tahui ciri-ciri bentuk.

Mengenal pasti hubungan antara pelbagai jenis bentuk geometri .

Menggunakan maklumat tentang bentuk badan geometri dan menyimpulkan maklu-mat lanjut .

Menamakan bentuk geometri. Deskriptif Jelaskan kenyataan-kenyataan yang menggambarkan bentuk geometri. Memahami makna tempahan bentuk dalam situasi yang Logik berbeza.

Menggambarkan hubungan antara bentuk geometri Mentakrifkan konsep geometri dengan jelas. Menggunakan ciri-ciri bentuk geometri untuk mengenal pasti hubungan subset.

Memahami perbezaan antara takrif, postulat dan teo rem.

Menggunakan logik untuk membuktikan dan dapat men yimpulkan pengetahuan baru dari fakta fakta yang diberikan

12

me M m R Tahap(3) Tahap (2) Tahap (1) ng en u Logik Deskriptif Visual ga m na m an us ba l pu gk ka r

ge yi er m

be lk an pe n nt an rk m uk hu ait ak bu an lu be ng an m nt m an ta at uk ak ra lu an be m tar nt at a uk la be de nj nt ng ut uk an le bi Rajah (1): piramid tiga peringkat pemikiran geometri Van Hieles amat mengambil berat h la tentang masalah yang murid-murid mereka hadapi dengan geometri sekolah menengah. nj Model van Hiele mempunyai tiga komponen utama wawasan,fasa pembelajaran dan tahap ut pemikiran (Hoffer, 1983; Usiskin, 2003).

KESIMPULAN Hakikatnya,pembelajaran geometri penting kerana geometri merupakan cabang matematik yang menghubungkan matematik kepada kehidupan seharian yang menyelidiki corak-corak visual. Geometri mewakili fenomena alam yang asli. Dan juga dapat menjelaskan tentang konsep ruang. Oleh kerana geometri merupakan salah satu tajuk yang penting dalam pembelajaran matematik, guru seharusnya mempunyai kemahiran mengajar yang baik agar dapat menerapkan dan mewujudkan pemikiran kognitif murid-murid agar lebih mahir dalam penyelesaian masalah geometri ini. Ini kerana, kepentingan
13

geometri bukan sahaja untuk menjawab soalan peperiksaan tetapi juga amat berguna dalam kehidupan seharian mereka termasuk juga kerjaya. Silibus pengajaran bagi tajuk geometri seharusnya menjadikan penyelesaian masalah sebagai suatu hasil pembelajaran yang utama. Berbanding dengan negara kita, jika kita lihat pada silibus sekolah rendah di United Kingdom, setiap tajuk atau sub tajuk bagi apa-apa berkaitan matematik, penyelesaian masalah merupakan perkara utama yang harus diterapkan

RUJUKAN
Piaget, J., & Inhelder, B. (1971). The Child's Conception of Space (F. J. Langdon & J. L. Lunzer, Trans. 4 ed.). London : Routledge and Kegan Paul. Geary, D.C. (1996 ). Childrens Mathematical Development. Washington: American Psychological Association.

Guay, R. dan E. McDaniel. (1977 ). The Relation between Math Achievement and Spatial Abilities among Elementary School
14

Children. Journal of Research in Mathematics Education, 7, (pp. 211215) Piaget, J. dan Inhelder, B. (1971). Mental Imagery in Child. New York: Basic Books. Del Grande, J. J. (1987). Spatial Perception and Primary Geometry. In M. M. Lindquist (Ed.) Learning and Teaching Geometry, K-12, pp 127-135. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics. Burger W. & Shaunessy J. (1986). Characterizing the van Hiele levels of development in Geometry. Journal for Research in Mathematics Education. 17 (1) 31-48. van Hiele, P. (1986). Structure and Insight: a theory of mathematics education. Developmental Psychology Series. London: Academic Press. Teppo, Anne, Van Hiele of Geometric Thought Revisited Mathematics Teacher, March 1991 pg 210-221 Hoffer, A. (1981). Geometry is more than proof, Mathematics Teacher, 74, 11-18.

Hoffer, A. (1983). Van Hiele-based research. In R. Lesh, & M. Landau (Eds.), Acquisition of mathematics concepts and processes (pp. 205227). New York: Academic Press. Chanan, Steven & others (2002). Geometer's Sketchpad Workshop Guide. Key Curriculum press 2002. Retrieved September 28, 2011 from http://en.wikipedia.org/wiki/Geometry

Retrieved October 6, 2011 from http://www.mathsisfun.com/geometry/index.html Retrieved October 6, 2011 from http://farside.ph.utexas.edu/euclid.html Retrieved October 10, 2011 from https://www.ncetm.org.uk/mathemapedia/Van_Hiele_Levels
15

16

LAMPIRAN

17

18