Anda di halaman 1dari 8

SMK TELOK DATOK 42700 BANTING, SELANGOR KOD SEKOLAH : BEA1066 TEL/FAX : 03-31871303

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2013


MATA PELAJARAN : KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU- PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 3 BULAN MINGGU 1 02/01 04/01
TAJUK PEMBELAJARAN Pengurusan Bengkel / Kelas 2.6 Konsumerisme a. Pengguna dan konsumerisme Aras 1 Menerangkan maksud pengguna dan konsumerisme b. Hak dan tanggungjawab pengguna Aras 1 Mengenal pasti hak dan tanggungjawab pengguna Mengenal pasti tujuan dan kepentingan menjaga hak sebgai pengguna c. Tanggungjawab pengeluar kepada pengguna Aras 1 Menyatakan tanggungjawab pengeluar kepada pengguna Menyatakan bentuk-bentuk penyelewengan yang sering dilakukan oleh pengeluar Menerangkan cara membuat aduan d. Peranan persatuan pengguna Aras 1 Menerangkan peranan persatuan pengguna Mengenal pasti peranan kerajaan dalam menguatkuasakan undang-undang dan melindungi hak pengguna Aras 2 Menentukan hak pengguna dalam peruntukan undangundang Mengkategorikan bentuk perlindungan pengguna dari segi pendidikan, persatuan dan undang-undang Aras 3 Menilai penerimaan masyarakat terhadap gerakan konsumerisme 4.6 Pengenalan Kepada Pemasaran a. Pengertian pemasaran Aras 1 Menerangkan maksud pemasaran Aras 2 Menghubungkait Permintaan sesuatu produk dengan keperluan dan kehendak Aras 3 Membezakan jualan dengan pemasaran b. Fungsi Pemasaran Aras 1 Menerangkan fungsi pemasaran c. Objektif dan aktiviti pemasaran Aras 1 Menyenaraikan objektif dan aktiviti pemasaran

CATATAN 01.01.2013 (Tahun Baru)

2 07/01 11/01

JANUARI

3 14/01 18/01

4 21/01 25/01

d. Masalah pemasaran Aras 1 Menegenal pasti masalah pemasaran e. Strategi pemasaran Aras 1 Menyatakan maksud sasaran pasaran Menerangkan elemen campuran pemasaran produk harga tempat promosi Menerangkan kepentingan campuran pemasaran Menerangkan ciri tempat yang sesuaiuntuk memasarkan sesuatu produk Memilih cara promosi yang sesuai untuk tujuan pemasaran

24.01.2013 Maulidurrasul

Aras 2 Menghubungkait sasaran pasaran dengan kepentingan campuran pasaran Aras 3 Mengaitkan antara kos pengeluaran dengan penentuan harga 1.1 Reka Cipta a. Pengenalpastian masalah Aras 1 Mengenal pasti masalah Mengumpul maklumat dan data Menganalisis maklumat Menyenaraikan pebagai idea penyelesaian masalah b. Pemilihan idea Aras 1 Menilai dan memilih idea yang paling sesuai c. Perekaan projek Aars 1 Melakar beberapa reka bentuk projek d. Pemilihan reka bentuk Aras 1 Menilai dan memilih konsep reka bentuk Membuat lukisan kerja berdasarkan lukisan unjuran ortografik e. Perancangan pembinaan projek Aras 1 Mengenal pasti bahan dan kesesuaiannya Mengenal pasti dan memilih alat Membuat jadual kerja dan mengira kos pengeluaran f. Pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian projek Aras 1 Mengukur, menanda dan memotong Membina dan mencantum bahagian projek Memeriksa dan menguji sambungan dan pemasangan Membuat kemasan Menguji dan menilai projek g. Pendokumentasian Mengumpul dan merekodkan maklumat berkaiatan projek yang dibina. f. Pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian projek Aras 1 Mengukur, menanda dan memotong Membina dan mencantum bahagian projek Memeriksa dan menguji sambungan dan pemasangan Membuat kemasan Menguji dn menilai projek g. Pendokumentasian Mengumpul dan merekodkan maklumat berkaiatan projek yang dibina.

5 28/01 01/02

6 04/02 08/02

7 12/02 15/02

10-11.02.2013 Tahun Baru Cina

FEBRUARI

8 18/02 22/02

9 25/02 01/03

10 04/03 08/03

f. Pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian projek Aras 1 Mengukur, menanda dan memotong Membina dan mencantum bahagian projek Memeriksa dan menguji sambungan dan pemasangan Membuat kemasan Menguji dn menilai projek g. Pendokumentasian Mengumpul dan merekodkan maklumat berkaiatan projek yang dibina.

11 11/03 15/03 MAC

1.2 Elektrik c. Mengira kos tenaga elektrik Aras 1 Membaca meter kWj Mengira kos penggunaan tenaga elektrik UJIAN BULANAN

12 18/03 22/03

d. Pengenalan motor arus terus (DC) Aras 1 Membaca maklumat pada plat perincian motor Mengenali jenis motor Menyatakan arah pusingan motor DC Mengenal pasti jenis mekanisme penghantaran kuasa motor DC

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 23/3 31/3) 9 HARI


13 01/04 05/04
1.3 Elektronik a. Nama, simbol dan fungsi komponen elektronik Aras 1 Mengenal pasti nama, simbol dan fungsi komponen elektronik b. Membaca dan menterjemah lukisan skematik Aras 1 Menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar dan membuat projek Menterjemah lukisan skematik atau lukisan bergambar untuk membuat projek. b. Membaca dan menterjemah lukisan skematik Aras 1 Menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar dan membuat projek Menterjemah lukisan skematik atau lukisan bergambar untuk membuat projek c. Penghasilan projek Aras 1 Membentuk kaki komponen Memasang komponen berpandukan lukisan skematik atau lukisan bergambar Menyemak semula kedudukan komponen berpandukan lukisan skematik Memateri semua kaki atau tamatan komponen Memotong kaki komponen yang berlebihan dengan kemas Menguji projek yang telah siap dan membuat pembaikan jika perlu Membersih dan menyimpan semua alatan tangan dan bahan b. Membaca dan menterjemah lukisan skematik Aras 1 Menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar dan membuat projek Menterjemah lukisan skematik atau lukisan bergambar untuk membuat projek c. Penghasilan projek

14 08/04 12/04

APRIL

15 15/04 19/04

16 22/04 26/04

17 29/04 03/05

Aras 1 Membentuk kaki komponen Memasang komponen berpandukan lukisan skematik atau lukisan bergambar Menyemak semula kedudukan komponen berpandukan lukisan skematik Memateri semua kaki atau tamatan komponen Memotong kaki komponen yang berlebihan dengan kemas Menguji projek yang telah siap dan membuat pembaikan jika perlu Membersih dan menyimpan semua alatan tangan dan bahan. c. Penghasilan projek Aras 1 Membentuk kaki komponen Memasang komponen berpandukan lukisan skematik atau lukisan bergambar Menyemak semula kedudukan komponen berpandukan lukisan skematik Memateri semua kaki atau tamatan komponen Memotong kaki komponen yang berlebihan dengan kemas Menguji projek yang telah siap dan membuat pembaikan jika perlu Membersih dan menyimpan semua alatan tangan dan bahan Aras 2 Menyatakan beberapa situasi di mana projek ini dapat diaplikasikan 1.4 Tempat kediaman a. Ruang tempat kediaman Aras 1 Menerangkan erti tempat kediaman Menyenaraikan jenis ruang tempat kediaman Mengenal pasti fungsi ruang b. Keselesaan tempat kediaman Aras 1 Mengenal pasti faktor keselesaan tempat kediaman. c. Penjagaan tempat kediaman Aras 1 Mengenal pasti pembersihan tempat kediaman Mengenal pasti alat dan agen pencuci Memilih dan menggunakan agen pencuci yang sesuai Membersih, mengemas dan menghias ruang tempat kediaman d. Susun atur alatan dan kelengkapan

01.05.2013 Hari Pekerja

18 06/05 10/05

Aras 1

MEI 19 13/05 17/05

Menyenaraikan faktor yang perlu diambil kira semasa menyusun atur alatan dan kelengkapan Menyusun atur alatan dan kelengkapan di ruang dapur

4.8 Simpan kira c. Imbangan duga i. Maksud dan tujuan Aras 1 Menerangkan maksud imbangan duga Menerangkan tujuan menyediakan imbangan duga Mengenal pasti format imbangan duga ii. Menyedia dan mengimbang Aras 1 Mengenal pasti kedudukan akaun aset, liabiliti, belanja dan fasil dalam imbangan duga Menyediakan imbangan duga dalam bentuk T Aras 2 Menyediakan imbangan duga dalam bentuk penyata

20 20/05 24/05 JUN

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

25.05.2013 Hari Wesak

CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 25/5 09/6) 16 HARI

21 10/06 14/06

d. Akaun Penamat Aras 1 Menerangkan maksud akaun penamat Mengenal pasti tujuan akaun penamat Akaun Perdagangan Akaun Untung Rugi Menerangkan pengertian stok i. Akaun Perdagangan Aras 1 Menyediakan Akaun Perdagangan Aras 2 Mengira kos jualan ii. Akaun Untung Rugi Aras 1 Menyediakan Akaun Untung Rugi Aras 2 Menggabungkan Akaun Perdagangan dan Akaun Untung Rugi dalam bentuk T dan penyata e. Kunci Kira-Kira (Lembaran Imbangan) i. Maksud dan tujuan Aras 1 Menerangkan maksud Kunci Kira-Kira Menerangkan tujuan penyediaan Kunci Kira-Kira Aras 2 Mengelaskan aset tetap, aset semasa, ekuiti pemilik, liabiliti jangka panjang,dan liabiliti semas ii. Menyediakan Kunci Kira-kira Aras 1 Menyediakan Kunci Kira-Kira dalam bentuk T

22 17/06 21/06

23 24/06 28/06

JULAI

24 01/07 05/07 25 08/07 12/07 26 15/07 19/07 27 22/07 26/07 28 29/07 02/08 29 05/08 06/08 30 19/08 23/08 31 26/08 30/08 32 02/09 06/09 33 09/09 13/09 34 16/09 20/09 35 23/09 27/09 36 30/09 04/10 37 07/10 11/10

ULANGKAJI ULANGKAJI ULANGKAJI ULANGKAJI ULANGKAJI ULANGKAJI

08-09.08.2013 Hari Raya Puasa

OGOS

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 07/8 18/8) 12 HARI *JPN PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR
PENGUKUHAN / PEMULIHAN PENGUKUHAN / PEMULIHAN PENGUKUHAN / PEMULIHAN PENGUKUHAN / PEMULIHAN PENGUKUHAN / PEMULIHAN

31.08.2013 Merdeka

SEPTEMBER

16.09.2013 Hari Malaysia

OKTOBER

PEPERIKSAAN PMR PEPERIKSAAN PMR

*LPM *LPM

NOVEMBER

38 14/10 18/10 39 21/10 25/10 40 28/10 01/11 41 04/11 08/11 42 11/11 15/11

AKTIVITI SELEPAS PMR AKTIVITI SELEPAS PMR AKTIVITI SELEPAS PMR AKTIVITI SELEPAS PMR AKTIVITI SELEPAS PMR

15.10.2013 Hari Raya Haji

03.11.2013 Deepavali 05.11.2013 Awal Muharram

CUTI AKHIR TAHUN ( 16/11/2012 01/01/2014) 47 HARI


Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am = 205 hari Jumlah Hari Cuti Penggal = 84 hari

Disediakan oleh:

Disahkan oleh :

___________________

______________________

KALENDER 2013 I 7 Januari S R K J S A 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 I 4 Febuari S R K J S A 1 2 3 5 6 7 8 9 10 I 4 Mac S R K J S A 1 2 3 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

April I S R K J S A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

I 6

Mei S R K J S A 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

I 3

Jun S R K J 4 5 6 7

S A 1 2 8 9

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Julai I S R K J S A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

I 5

Ogos S R K J S A 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

I 2

September S R K J S A 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

I 7

Oktober S R K J S A 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13

I 4

November S R K J S A 1 2 3 5 6 7 8 9 10

I 2

Disember S R K J S A 1 3 4 5 6 7 8

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jan 01 Feb 11 May 25 Aug 09 Oct 15 Dec 25

Tahun Baru Tahun Baru Cina Hari Wesak Hari Raya Puasa Hari Raya Haji Hari Krismas

Hari Cuti (Malaysia) Hari Kelahiran Nabi Jan 24 Muhammad s.a.w Mar 29 Good Friday Jun 01 Hari Keputeraan DYMM Aug 31 Hari Kebangsaan Nov 03 Deepavali

Feb 10 May 01 Aug 08 Sep 16 Nov 05

Tahun Baru Cina Hari Pekerja Hari Raya Puasa Hari Malaysia Awal Muharram