Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh/hari : Kelas Tajuk

4.10.2012

Masa : 9.45 10.15 Bil. Pel.: 9 orang

: Tahun 2 dan 3 : Adab Makan

Objektif

: Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menyatakan lima adab sebelum makan. 2. Menyenaraikan lima adab selepas makan. 3. Mengenalpasti lima kesan mengikut adab makan dan lima akibat tidak Mengikut adab makan.

Pengetahuan Sedia ada murid: 1. Murid biasa membaca doa sebelum makan. 2. Murid basuh tangan sebelum makan.

BBM

: 1. Carta 2. Manila kad 3. Lembaran kerja

Nilai KBKK

: Bersyukur kerana dikurniakan rezeki oleh Allah. : 1. Mengenalpasti adab sebelum dan selepas makan. 2. Mengklasifikasikan lima adab yang baik ketika makan.

Langkah /masa Set induksi (5 Minit)

Aktiviti pengajaran & pembelajaran Aktiviti guru Aktiviti murid 1.Bacaan Doa 1.Guru meminta Murid membaca murid membaca doa secara doa sebelum beramai-ramai memulakan pelajaran Murid memberi 2. Guru menunjukkan benda 2.Guru pelbagai jawapan maujud (pinggan) mengemukakan beberapa soalan berkaitan dengan benda maujud tersebut 3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk yang akan di ajar

Isi pelajaran

Catatan Teknik: Soal jawab/

Bahan: Benda maujud (pinggan)

Langkah 1 (8 Minit)

1. Carta adab sebelum makan

Guru mempamerkan carta adab sebelum makan Guru meminta seorang pelajar tampil kehadapan dan memegang carta tersebut Guru meminta Guru menerangkan tentang adab sebelum makan kepada muridmurid

1. Pastikan tangan bersih 2. Makanan halal di makan 3. Makanan bersih 4. Duduk dengan tertib 5. Berpakaian sopan 6. Dahulukan makanan yang paling hampir dengan tempat duduk. 7. Membaca doa Makan

-murid membaca carta adab sebelum makan secara beramairamai -Seorang murid membaca dan murid lain mengikutnya

Teknik: Penerangan/ latih tubi Bahan: carta Lembaran kerja

Murid diminta membaca doa makan secara beramai-ramai. Guru meminta seorang murid membaca doa tersebut dan murid lain mengikutnya. -murid melengkapkan carta adab sebelum makan

2. Doa Makan

Guru menulis doa makan di papan tulis. Guru membaca keseluruhan doa makan

di atas lembaran kerja yang telah diedarkan. Langkah 2 (12 Minit) 1. Adab selepas makan Guru menerangka n tentang adab selepas makan -murid menceritakan pengalaman masing-masing tentang adab selepas makan -Murid berbincang dalam kumpulan

1. Basuh tangan hingga bersih 2. Pastikan lebihan makanan ditutup dengan kemas 3. Kemaskan meja makan 4.Angkat pinggan kotor ke singki untuk dibersihkan 5. Membaca doa selepas makan

Guru membuat penilaian ke atas murid berpandukan sikap mereka dan keaktifan mereka berkolaborasi dalam kumpulan. Guru membaca doa selepas makan

Teknik: -Penerangan Sumbangsar an Perbincanga n

Bahan: Manila Kad Lembaran kerja

2. Doa selepas makan

Guru mengedarkan keratan doa selepas makan kepada pelajar untuk dilekatkan di dalam buku tulis

-Masing-masing menambah idea dengan kenyataan yang telah diajukan -murid menulis semula adabadab tersebut di atas kad yang di sediakan. -murid menjawab soalan pada lembaran kerja -Murid melekatkan keratan doa selepas makan di dalam buku tulis. -Murid membaca doa selepas makan secara beramai-ramai.

Penutup (5 Minit)

1. Borang klasifikasi kebaikan dan keburukan tidak mengikut adab ketika makan. -membuat penilaian ke atas murid berdasarkan latihan yang diedarkan. kebaikan keburukan 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 2. Ulang semula isi pelajaran yang telah di ajar

Murid menjawab latihan yang telah disediakan.

Teknik: Latih tubi Lembaran kerja

Reflieksi : 7 orang murid berjaya menguasai Unit 1 dengan baik, manakala 2 orang murid lagi perlu di beri latihan dan perhatian yang berterusan.