Anda di halaman 1dari 8

Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria & All Africa Archdiocese of Good Hope

S u n d a y M a tt ii n s H y m n s Sunday Ma ns Hymns
USED
IN CONJUNCTION WITH THE

ATINS

SERVICE BOOK

25 November 2012
25th Sunday After Pentecost 13th Sunday of St Luke
INHERITING ETERNAL LIFE

A p o d o s iis o ff tth e E n ttr y Apodos s o he En ry

By the Grace of God


Compiled, Adapted, Edited & Printed By Marguerite Paizis Archondissa & Teacher by Divine Grace Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria & All Africa Po Box 28348 Sunridge Park 6008 Republic of South Africa writers@telkomsa.net

The Feast of S T C A T H E R I N E T H E G R E A T M A R T Y R O F A L E X A N D R I A St Mercury St Clement of Rome St Peter of Alexandria St Peter of Galatia St Clement of Ochrid & Enlightener of the Bulgarians

Tone (8) Plagal 4


Gospel 3 Mark 16 : 9 20
OUR RESURRECTED LORD JESUS CHRIST APPEARS TO HIS APOSTLES & DISCIPLES BEFORE HIS ASCENSION

or download directly from Marguerite Paizis on Scribd or www.scribd.com/writers4574

Eothinon 3 Katavasias of Christs Nativity 1

RE-EDITED & PUBLISHED - 18 OCTOBER 2012

Our Eternal Gratitude to God for the Original Translation by Father Seraphim Dedes -the Holy Monastery of St Gregory Palamas - Archdiocese Of America
http://www.ematins.org

NOT FOR MATERIAL PROFIT

16 TONE (8) PLAGAL 4 2 5 A P 1 3 L U K E S T C A T H E R I N E - 2 5 N O V E M B E R 2 0 1 2

Rewarded Thee with the Crown of a Martyr Saint and as an All Blameless Virgin.

Ke

estisen epi petran tous podas mou, ke katiithinen ta diavimata mou. tin tou Pnevmatos, Ekaterina panendoxe, en anixi tou stomatos, edexo katharasa, seaftin prothimos, dia politias. Ke logismo karteriko, tin ton tyranon ofrin katespasas. Ke kalli to tou somatos, tin psihikin oreotita, Theofronos antethikas, Athliton egkallopisma.

And He planted my feet upon Rock, and


directed my steps...

Harin

Catherine

the All Glorious, once Thou were willingly Purified through a Lifestyle of Piety, Thou opened Thy mouth to speak and received Divine Grace of the Holy Spirit; and with Thy steadfastness of mind, Thou broke the tyrants impious insolence. Thou matched the Beauty of Thy body with the Comeliness of Thy soul, being ever mindful of God our Lord, O Adornment of Martyred Saints. to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati Simeron


to Nao prosagete, i Panamomos Parthenos, is katikitirion tou pantanaktos Theou, ke pasis tis Zois imon Trofou. Simeron to katharotaton Agiasma os trietizousa damalis, is ta Agia ton Agion isagete. Tafti ekvoisomen, os O Angelos. Here! Moni en Ginexin Evlogimeni!

Glory Today

Festal Stihi Entry of Theotokos Tone 2


the All Pure Virgin is led to the Temple, to become the Abode of God the King of all and Nourisher of Life. Today the Most Pure Sanctuary is introduced into the Holy of Holies as a three year old Heifer. Let us cry out to Her as once did the Angel: Rejoice! Only Blessed among women!

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon. Amin.

Now and ever, and to the Ages of ages. Amen


DIVINE LITURGY

THE CONGREGATION MUST STAND THEOTOKION, GREAT DOXOLOGY & RESURRECTION APOLYTIKION OF ST JOHN CHRYSOSTOM
IS FOLLOWED BY THE

2. TONE (8) PLAGAL 4 2 5 A P 1 3 L U K E S T C A T H E R I N E - 2 5 N O V E M B E R 2 0 1 2

TONE (8) PLAGAL 4 2 5 A P 1 3 L U K E S T C A T H E R I N E - 2 5 N O V E M B E R 2 0 1 2

15

proskinoumen, tin Tafin Sou ke tin Egersin.

Burial and Thy Rising.

Psalm 117 /118 - TONE (8) PLAGAL 4 PRAISE TO GOD FOR HIS EVERLASTING MERCY

Theos
Festal Stihi Entry of Theotokos
- TONE 1

Kyrios ke Evlogimenos O Onomati Kyriou!

epefanen imin. erhomenos en

The Lord is God, and has appeared


VERSE 1:

to us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!

Enite Afton en iho salpingos. Enite Afton Praise


en psaltirio ke kithara.

Lampadifori

Partheni, tin Aiparthenon, fedros odopiouse, profitevousin ontos, en Pnevmati to mellon. Naos gar Theou, i Theotokos iparhousa, pros ton Naon meta doxis Parthenikis, nipiothen emvivazete.

Him with the sound of the trumpet; praise Him with lute and harp. paving the way for Ever Virgin Mary; and truly in the Spirit, they prophesy the future; for She is led to the Temple from infancy, going with Virginal Glory. She is indeed Theotokos and the Temple of God.

STIHOS 1:

Exomologisthe to Kyrio, oti Agathos, oti is ton Eona to Eleos Aftou!


epefanen imin. erhomenos en

Give thanks to the Lord, for He is Good; His Mercy endures forever!

Theos
STIHOS 2:

The Virgins carrying lanterns are brightly

Kyrios ke Evlogimenos O Onomati Kyriou!

The

Lord is God, and has appeared to us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!

Panta ta ethni ekiklosan me, ke to Onomati Kyriou iminamin aftous.


epefanen imin. erhomenos en

VERSE 2:

All the Nations surrounded me, but in the Name of the Lord drove them back.

Theos
STIHOS 3:

Enite

Afton en timpano ke horo. Afton en hordes ke organo.

Enite

Praise The

Him with timbrel and dance; praise Him with strings and pipe Theotokos was shown forth to the world in Truth to be Noble Offspring of a Most Holy Promise superior to all things. As She is led reverently into the House of God the Pious Prayer of Her Parents, She now fulfils; and by the Holy Spirit She is preserved.

Kyrios ke Evlogimenos O Onomati Kyriou!

The

Lord is God, and has appeared to us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!

Epangelias

Agias, ke O Karpos evkleis, i Theotokos ontos, anedihthi to kosmo, os panton ipertera. I Evsevos, prosagomeni en Iko Theou, tin prosevhin ton tekonton apopliri, sintiroumeni Thio Pnevmati.

Para Kyriou egeneto afti, ke esti thavmasti en ofthalmis imon.


epefanen imin. erhomenos en

VERSE 3:

This is the Lords doing, and it is marvellous in our eyes.

Theos

Kyrios ke Evlogimenos O Onomati Kyriou!

The

Lord is God, and has appeared to us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!
TONE (8) PLAGAL 4

Resurrection Apolytikion

Ex

Festal Stihi St Catherine Tone 4

Enite

Afton en kimvalis evihis. Enite Afton en kimvalis alalagmou. Pasa pnoi inesato ton Kyrion tin panieron, Ekaterina panevfime, tis septis Sou athliseos, telountes Doxazomen, en fones apafstis, ton dedorimenon, ipomonin Si karteran, ke nikiforon Se anadixanta, ke Logon horigisanta, kataptoounta tous ritoras, Iisoun ton Filantropon, ke Sotira ke Kyrion.

Praise Him with tuneful cymbals;

praise Him with loud cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. keep the All Sacred Feast of Thy Contest and Martyrdom, with voices incessant we Glorify the Master, Who bestowed upon Thee patient endurance to the end, and who exalted Thee as Victorious, and granted Thee Words of Wisdom with which to defeat the impious orators. He is Jesus our Lord God and Saviour Who Loves mankind.

Ipsous katilthes O Evsplaghnos, tafin katedexo triimeron, ina imas elevtherosis ton pathon. I Zoi ke i Anastasis imon, Kyrie, Doxa Si!

Thou

descended from on High, O Compassionate One; Thou endured the Three-Days Burial, so that Thou might free us from our passions, O our Life and Resurrection: Glory to Thee! to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit
TONE (5) PLAGAL 1

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati Tin


panevfimon nimfin Hristou imnisomen, Ekaterinan tin Thian ke poliouhon Sina, tin voithian imon ke antilipsin. Oti efimose lampros, tous kompsous ton asevon, tou Pnevmatos ti mahera. Ke nin os Martis stefthisa, etite pasi to Mega Eleos.

Glory Let

Mnimin

O Catherine, the All Lauded Martyr, as we

Festal Apolytkion St Catherine

us praise and extol the All Lauded Bride of Christ, the Protectress of Sinai, Divine Saint Catherine, as the one who gives Aid and Assistance to us; for she brilliantly suppressed the impious orators, with the Sword of the Spirit. And, being Crowned as Martyr, she asks that all receive Great Mercy.

Ipomenon Martys

ipermina proseshe mi.

ton

Kyrion,

ke

Patiently

I waited for the Lord, and He attended to me. Thou went to Holy Martyrdom willingly, and Thou censured vehemently the tyrants impiety; also by Divine Grace and the Light of Knowledge of God, Thou wisely overturned the raving madness of polytheism. And therefore, Christ our Lord and Saviour of our souls as

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon. Amin


Simeron tis evdokias Theou to proimion, ke tis ton anthropon sotirias i prokirixis. En Nao tou Theou tranos i Parthenos diknite, ke ton Hriston tis pasi prokatangellete. Afti ke imis Megalofonos voisomen. Here! tis Ikonomias tou Ktistou i ekplirosis.

Now and ever, and to the Ages of ages. Amen


TONE 4

Festal Apolytikion Entry of Theotokos

ethelousios, Ekaterina panendoxe, katorathis ton tirannon, evtonos elegxasa, ke dinin manian, tis polithias, Theognosias Fotismo, katavalousa ke Thia Hariti. Entevthen ke os Martyra, ke os Parthenon panamomon, O Hristo estefanosen, O Sotir ton psihon imon.

Catherine, the All Glorious:

Today is the Prelude of Gods Good Pleasure and the Proclamation of humanitys Salvation. In the Temple of God, the Virgin is presented openly, and in Herself She announces Christ to all. Let us, then, with a Great Voice, cry aloud to Her: Rejoice! Thou who art the Fulfilment 3

14 TONE (8) PLAGAL 4 2 5 A P 1 3 L U K E S T C A T H E R I N E - 2 5 N O V E M B E R 2 0 1 2

TONE (8) PLAGAL 4 2 5 A P 1 3 L U K E S T C A T H E R I N E - 2 5 N O V E M B E R 2 0 1 2

SMALL LITANY

of the Creators Dispensation.!


- TONE (8) PLAGAL 4

First Resurrection Kathisma

Helper the True Mother of our God: indeed the All Blameless Virgin.

Anestis

ek nekron, i Zoi ton apanton, ke Angelos Fotos, tes Ginexin evoa: Pafsasthe ton dakrion, tis Apostolis Evangelisasthe: Kraxate animnouse: Oti Anesti Hristos O Kyrios, O evdokisas Sose os Theos, to genos ton anthropon.

Thou Rose from the dead, the Life of all,


and an Angel of Light cried out to the Women: Cease your tears! Announce the Good Tidings to the Apostles! Proclaim in Hymns that Christ our Lord has Risen, Who as God was wellpleased to Save the human race.

Festal Exaposteilarion Entry of the Ever Blessed Virgin

Tou Ierou Se simeron, Theotoke Parthene, The


dehete ta endotera, hersin Arhiereos. En is trion apo hronon, eos dio ke deka, kieminas trefomeni, hersi Thiou Angelou, os Agia kivotos, tou panta tektinamenou.

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati Anastas


ek tou Tafou os Alithos, tes Osies prosetaxas Ginexi, kirixe tin Egersin Apostolis os gegrapte. Ke dromeos O Petros epesti to mnimati, ke to Fos en to Tafo oron kateplitteto. Othen ke katide ta othonia mona, horis tou Thiou somatos, en afto katakimen. Ke pistevas evoise. Doxa Si Hriste O Theos, oti zozis apantas Sotir imon. Tou Patros gar iparhis apafgasma.

Glory Having

to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit Risen in Truth from the Tomb, Thou commanded the Venerable Women to proclaim Thy Resurrection to the Apostles, as it is written. And Peter ran quickly and went to the Sepulchre. And, beholding the Light in the Tomb, he was amazed. Also he observed the grave clothes lying abandoned n the Sepulchre, without the Divine Body. And believing, he cried aloud: Glory to Thee, O Christ God our Saviour, for Thou Save all people, inasmuch as Thou art the Fathers Radiance.

Temple receives Thee today into its Inner Sanctum, O Pure Virgin Mother of God, at the hands of the High Priest. And therein, from the age of three until Thou were twelve years old, Thou remained and received Thy Food from the hands of an Angel, since Thou were the Holy Ark of God Who created all things.

Lauds: The Praises to God


Praises To The Lord From

- Psalm 148

All Creation

Pasa pnoi enesato ton Kyrion. Enite ton Let


Kyrion ek ton Ouranon. Enite Afton en tis Ipsistis. Si prepi imnos to Theo.

Enite

Afton, pantes i Angelli Aftou. Enite Afton, pase e Dinamis Aftou. Si prepi imnos to Theo.

everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord from the Heavens; praise Him in the Highest. To Thee praise is due, O God.

Praise

Him, all His Angels; praise Him, all His Powers. To Thee praise is due, O God.
- TONE (8) PLAGAL 4

Resurrection - Psalm 150

Let All Things Praise The Lord!

Tou

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon. Amin. Dikeon


O Karpos, Ioakim ke tis Annis, prosferete Theo, Iero en Agio, sarki nipiazousa, i trofos tis Zois imon. In iilogisen, O Ieros Zaharias. Taftin apantes, os tou Kyriou Mitera, Pistos Makarisomen.

Now and ever, and to the Ages of ages. Amen The Nourisher of our Life, now an infant
in body, the Offspring of the Just Joachim and Anna, is offered to God today in the Holy Sanctuary, wherein She was Blessed by the Priest Zacharias. Therefore let us all with Faith proclaim Her as Blessed, for She is the Mother of our Lord.
- TONE (8) PLAGAL 4

piise en aftis krima engrapton. Doxa afti este pasi tis Osiis Aftou. i ke kritirio parestis, ipo Pilatou krnomenos, all ouk apelifthis tou thronou, to Patri sigkathezomenos: ke anastas ek nekron, ton kosmon ileftherosas, ek tis doulias tou allotriou, os iktirmon ke Filanthropos.

To

execute upon them the Judgement that is decreed; such Glory will be for all His Holy Ones. although Thou stood at the Judgement Seat being judged by Pilate, yet Seated with the Father, Thou were not absent from Thy Throne; and Risen from the dead, Thou freed the world from the slavery of the stranger, as Thou art full of pity and Love for mankind. praise Him in the firmament of His Power.

Kyrie,

Lord,

First Festal Kathisma Entry of Theotokos Tone 1

Enite ton Theon en tis Agiis Afton.

Second Resurrection Kathisma


Angelos ton lithon ek tis Thiras apekilise. Gynekes etheasanto egigermenon ek nekron, ke afte evingelisanto tis Mathites Sou en Sion. Oti anestis i Zoi ton apanton, ke dielithi ta desma tou Thanatou. Kyrie: Doxa Si!

Enite Afton en stereomati tis Dinameos Aftou. katethento, all os Vasilea ipnounta, stratiote Se efilatton, ke os Zois thisavron, sfragidi esfragisanto: Alla Anestis ke pareshes, aftharsian tes psihes imon.

Praise God in His Saints; Lord,

Anthropi to mnima Sou Sotir esfragisanto. Mankind sealed Thy Tomb, O Saviour;

an Angel rolled the stone away from the entrance. The Women saw Thee Resurrected from the dead, and they announced the Good Tidings to the Disciples in Zion: that Thou the Life of all Resurrected, and the Bonds of Death have been loosed. Glory to Thee, O Lord! to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit

Kyrie, i ke os nekron en mnimio, Ioudei Se

although Jews had laid Thee as a Corpse in a Tomb, yet soldiers were guarding Thee as a sleeping King, and they sealed Thee with a seal as Treasure-house of Life, but Thou Arose and granted Incorruption to our souls. praise Him according to the greatness of His Majesty.

Enite Afton epi tes Dinasties Afton. Kyrie,

Praise Him for His Mighty Acts;

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati


Angelikis, ek tou tafou ikouon: Pafsasthe ton dakrion, ke anti lipis

Glory

Enite Afton kata to plithos tis Megalosinis Aftou. oplon kata tou diavolou, ton Stavron Sou imin dedokas: fritti gar ke tremi, mi feron kathoran aftou tin dinamin: oti nekrous anista, ke thanaton katirgise: dia touto

Lord, Thou hast given us Thy Cross as a


Weapon against the devil; for he quails and trembles, unable to contemplate Thy Power; for Thou Raised the dead and made Death of no effect: therefore, we worship Thy 13

Ta mira tis tafis, e Ginekes komisase, fonis The

Women who brought spices for the Burial heard from the Tomb an Angels voice: Cease your tears! And bring

4. TONE (8) PLAGAL 4 2 5 A P 1 3 L U K E S T C A T H E R I N E - 2 5 N O V E M B E R 2 0 1 2

TONE (8) PLAGAL 4 2 5 A P 1 3 L U K E S T C A T H E R I N E - 2 5 N O V E M B E R 2 0 1 2

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati Limeni


kathormisthis nin galino, evstalos te ke koufos tin thalassan, tin kosmikin, Martys dielthousa trikimion, mi perasthisa pansofe, plouton polipikilon to Hristo, prosferousa Parthene, ton dimon ton Martyron, Ekaterina pammakariste.

Glory

to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit port, having nimbly crossed the sea of this world with ease, untempted by its waves. And Thou bring to Christ, as diverse wealth, the Company of Martyrs, O All Blessed and All Wise Martyr Catherine.

Now Thou hast arrived at the calm

Haran komisasthe: kraxate animnouse, oti anesti Hristos O Kyrios, O evdokisas sose os Theos, to genos ton anthropon.

Joy instead of sorrow! Cry aloud in Hymns that Christ the Lord has Risen, Who, as God, was well-pleased to Save the human race.

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon. Amin Pro


Sillipseos Agni, kathigiasthis to Theo. Ke tehthisa epi gis, doron prosihthis nin afto, apoplirousa patroan epangelian. To Thio de Nao, os Thios ontos Naos, ek vefous katharos, meta lampadon fedron, apodothis ofthis dohion, tou aprositou ke Thiou fotos. Megali ontos, i proodos Sou, Moni Theonimfe ke Aiparthene.

Now and ever, and to the ages of ages. Amen


- TONE 4

Second Festal Kathisma Entry of Theotokos

Consecrated

Now and ever, and to the Ages of ages. Amen

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon. Amin.

Theotokion

Orathis O Parthene Mitir Theou, iper fisin O


tekousa en somati, ton Agathon, Logon ek kardias tis eaftou, on O Patir irevxato, panton pro eonon os Agathos. On nin ke ton somaton, epekina nooumen, i ke to soma perivevlite.

Virgin, Thou became the Mother of God, when in a manner beyond nature Thou physically gave Birth to the Good Word, which the Father, being All Good, poured forth from His own Heart before all ages. We now understand Him to transcend all bodies, even though He is clothed with a Body Himself.
TONE 1

RESURRECTION EVLOGITARIA, TRISAGION HYMN, THEOTOKION & SMALL LITANY

to God were Thou before Thou were conceived; being born on earth, to Him Thou now are offered as a Gift, O Pure One, fulfilling the Promise made by Thy Parents. In Purity returned to the Temple Divine from infancy with lamps brightly shining, in Truth Thou were a Temple Divine and Vessel of the Divine Unapproachable Light. How truly great is Thy Sacred Entrance, O Only Ever Virgin Bride of God.
TONE (8) PLAGAL 4

Iperkoi of the Resurrection

Festal Katavasia Nativity of Christ

Megalinon, Mystirion

psihi mou, tin Timioteran, ke Endoxoteran ton Ano Stratevmaton.

Magnify, O my soul, Her who is greater


in Honour and more Glorious than the Heavenly Hosts.

Mirofori tou Zoodotou, epistase ton mnimati, ton Despotin ezitoun, en nekris ton athanaton: ke Haras evangelia, ek tou Angelou dexamene, tis Apostolis eminion: Oti Anesti O Kyrios parehon to kosmo to Mega Eleos.

The Myrrh-bearers - standing at the Tomb


of the Giver of Life - sought the Immortal Master among the dead: and when they received the Good Tidings of Joy from the Angel, they revealed to the Apostles that Christ had Risen, granting the world His Great Mercy.
ANTIPHON 1

Anabathmi
ANTIPHON 1

-TONE (8) PLAGAL 4

Xenon, Oro ke Paradoxon, Ouranon to Spileon Thronon Herouvikon tin Parthenon tin Fatnin horion, en O aneklithi O ahoritos, Hristos O Theos, on animnountes Meglinomen.

Strange and Paradoxical Mystery! The Cave is Heaven; a Cherubic Throne is the Virgin; the Manger is a Grand Space in which Christ our God the Uncontainable reclined as an Infant, whom in extolling we Magnify!
TONE 2

Ek

neotitos mou O ehthros me pirazi, tes idones flegi me. Ego de pepithos en si, Kyrie, tropoume touton.

From

my youth, the enemy has beguiled me with temptations of pleasure. But I, trusting in the Lord, have put him to shame. grass, before it is uprooted, for the Lord shall behead them with the cutting sword of Torment.

SMALL LITANY

Third Resurrection Exaposteilarion

Oti

Hristos egigerte, mi tis diapistito. Efani ti Maria, gar, epita kathorathi, tis is agron apiousi. Mnistes de palin ofthi, anakeimenis endeka, ous Vaptizin ekpempsas, is Ouranous, othen kataveviken anelifthis, epikiron to kirigma, plithesi ton Simeion

Verily, Christ is Risen!

misountes Sion, genithitosan di, prin ekspasthine os hortos. Sigkopi gar Hristos avhenas afton tomi vasanon. Ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Let those who hate Zion truly become as

Let no one doubt, or be suspicious; for He appeared to Mary, and after that to those who went fishing. Then He appeared to His Eleven Initiates, as they were reclining, whom He sent to Baptise. And He Ascended into Heaven after He had descended, establishing His warning by a multitude of Wonders.
TONE 3

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnemati. Amin Agio


ANTIPHON 2

Glory

to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever and to the Ages of Ages.

Festal Exaposteilarion St Catherine

Pnevmati to zin ta panta, fos ek Fotos Theos Mega. Sin Patri imnoumen afto ke to Logo

Amen Life is
ANTIPHON 2

Enevrosas

in the Holy Spirit for all. He is Light of Light, a Great God. Let us praise Him with the Father and the Logos.

fronima, ginekon O Parthene, Ekaterina pantime, athloforon i Doxa. Ke Filosofon anian, en Theo diilegxas, os liron ousan e mython, tin Panamomon ontos, ke Mitera tou Theou, silliptora kektimeni.

to

Thou

intensified the frame of mind of women, O All Honoured Virgin Martyr Catherine Glory of Martyrs. Inspired by God, Thou criticised the Philosophers folly as nonsense and mythology; for Thou had as Thy

kardia mou to fovo Sou skepestho, tapinofrovousa, mi ipsothisa apopesi ek Sou paniktirmnon.

Let

my heart, encompassed by Thy fear, be humbled, O Most Compassionate, lest it rise and fall from Thee.

12 TONE (8) PLAGAL 4 2 5 A P 1 3 L U K E S T C A T H E R I N E - 2 5 N O V E M B E R 2 0 1 2

TONE (8) PLAGAL 4 2 5 A P 1 3 L U K E S T C A T H E R I N E - 2 5 N O V E M B E R 2 0 1 2

Epi to Kyrion O eshikos elpida, ou disi tote He


ote Piri ta panta krini ke kolasi.

who trusts in the Lord shall not be afraid when Fire shall Judge, and Punish all. to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and ever, and to the Ages of Ages. Godly person sees, foretells, and works Supreme Wonders by the Holy Spirit. He sings to One God in Three Persons. Although manifested as Three, the Godhead reigns as One.

Holy of Holies.

Os

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Amin Agio

Ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Glory Amen Every

iperlampron Theotoke Agni, Psihis to katharon ehousa kallos, Haritos Theou d empiplameni Ouranothen, Foti aidio katavgazis ai, tous en evfrosini voontas. Ontos anotera panton, iparhis Parthene Agni.

Pnevmati pas tis thios vlepi ke prolegi, teratourgi ipsista, en trisin ena Theou melpon. I gar ke trilampi, monarhi to Thion.

Pure Mother of God, since Thou hast the Beauty of Thy soul clear and resplendent, and since Thou art Full of the Grace of God from Heaven, Thou ever Illumine with Eternal Light those who cry aloud with a glad heart: Thou, O Pure and Virgin Maiden, art truly superior to all. One, the Angels were astonished how paradoxically she entered into the Holy of Holies.

Angeli tin Isodon tis Parthenou, Orontes When they saw the Entry of the All Pure
exeplittonto, pos paradoxos Isilthen, is ta Agia ton Agion.

ANTIPHON

ANTIPHON 3

Ekekraxa Epi tin

si, Kyrie, proshes klinon mi to ous sou voonti, ke katharon prin aris me apo ton enthevde.

I have cried to Thee: O Lord, incline Thine


Ear to my voice and cleanse me before Thou take me from all that is here.

Iperiptate

mitera aftou gin dinon pas avthis analisi, tou lavin vasanous i gera to veriomenon. Ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Everyone

shall again return to Mother Earth and at once be dissolved, to receive Prize or Punishment in accordance with their life. to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and ever, and to the Ages of Ages

Theotoke Agni, to Thavma Sou tin dinamin ton logon. Soma gar en si katanoo iper logon, Rois amartias anepidekton. Othen evharistos voo Si. Ontos anotera panton, iparhis Parthene Agni.

Soaring higher than the Power of Speech


is Thy Miracle, O Pure Theotokos. For beyond all reason I perceive in Thee a body that in no way admitted the flow of sin. Therefore with thanksgiving I cry out: Thou, O Pure and Virgin Maiden art truly superior to all.

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Amin Agio

Glory

Angeli

ke anthropi tis Parthenou, tin Isodon timisomen, oti en doxi isilthen, is ta Agia ton Agion.

Angels and people, let us all honour the


Entry of the Virgin Maid, how she entered in the Glory of the Holy of Holies.

Pnevmati Theologia Monas Trisagia. O Patir gar anarhos, ex ou efi O Ios ahronos, ke to Pnevma simmorfon, sinthronon, ek Patros sineklampsan.

Amen By the

Paradoxos

ANTIPHON

Holy Spirit was bestowed Theology: the One Thrice-Holy Godhead: The Father Unoriginate, Who timelessly Begot the Eternal Son and from Whom proceeded the Spirit sharing Form, Throne and Splendour with the Father. how good and beautiful it is for Brethren to dwell together. For in this, the Lord promised Eternal Life.

prodietipou Agni, O Nomos Se skinin ke thian stamnon, Xenin kivoton, ke katapetasma ke ravdon, Naon akataliton, ke pilin Theou. Othen ekdidaski Si krazin. Ontos anotera panton, iparhis Parthene Agni.

More

Honourable than the Cherubim, and beyond compare more Glorious than the Seraphim, Thou Who without stain bore God the Word, True Theotokos, we Magnify Thee!
TONE (8) PLAGAL 4

St Catherine the Great Martyr

ANTIPHON 4

Idou di ti kalon i ti terpnon, all i to katikin Behold


adelfous ama? En touto gar Kyrios epingilato Zoin Eonian. kosmon kelevi, mi din frontizin.

Agia tou Theou: Presveve iper imon. O Saint of God: Intercede for us! Metestis pros thalamous fotoidis, nimfikis Thou were translated to radiant Nuptial
kosmoumeni stolismasi, Parthenikin, ehousa lampadati dexia, ti de etera ferousa, tin apotmithisan Sou kefalin, ke nin paristameni, Hristoto So Nimfio, tous Se imnountas perifrourison. Chambers, adorned with wedding jewels and holding in Thy right hand a Virgins Lamp, while in the other hand, holding Thy severed head. And now, as Thou stand in the Presence of Christ Thy Divine Bridegroom, protect us who extol Thee. was received; and the Master now Saves from Trials those who invoke Thy name with Faith, and He grants them good health, freeing them from every ailment of soul and body. Therefore, O Modest Catherine: we celebrate and call Thee Blessed.

Tou endimatos aftou O ta krina tou agrou The One Who adorns the lilies of the field
commands that no one be concerned about their clothing.

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Amin Agio

Ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Glory

to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and ever, and to the Ages of Ages. within the Holy Spirit is the Cause of all, in Perfect Peace. For He is God of one Essence with the Father and the Son.

Pnevmati enoidi etia, panta ehete irinovravevtos. Thos touto gar esti, Patri te ke Io Omoousion Kyrios

Amen Contained

Agia tou Theou: Presveve iper imon. O Saint of God: Intercede for us! Edehthi Sou Theofron i prosevhi. Tous gar O Godly-minded Saint, Thy Prayer
Pisti tin Sin Onomazontas, klisin semni, sozi O Despotis ek pirasmon, ke evrostian didosi, noson apallatton pantodapon, psihon te ke somaton. Dio Se gegithotes, Ekaterina Makarizomen.

6. TONE (8) PLAGAL 4 2 5 A P 1 3 L U K E S T C A T H E R I N E - 2 5 N O V E M B E R 2 0 1 2

TONE (8) PLAGAL 4 2 5 A P 1 3 L U K E S T C A T H E R I N E - 2 5 N O V E M B E R 2 0 1 2

11

ODI 5

ODE 5

Prokeimenon of the Resurrection

TONE (8) PLAGAL 4

Theos on Irinis, Patir Iktirmon, tis Megalis As


Voulis Sou ton Angelon, Erinin parehomenon, apestilas imin. Othen Theognosias, pros Fos Odigithentes, ek Niktos orthrizontes, Doxologoumen Se Filanthrope!
ODI 6

ODE 6

Thou art God of Peace and Father of Mercies, Thou hast sent to us Thine Angel of Great Counsel, granting us Peace. So are we Guided towards the Light of the Knowledge of God, and watching by night we Glorify Thee, O Lover of mankind! sea monster spat forth Jonah as it had received him - like a babe from the womb - while the Word, having dwelt in the Virgin and taken Flesh, came forth from Her yet kept Her Incorrupt. For being Himself not subject to decay, He preserved His Mother free from harm.

Vasilefsi
STIHOS

Kyrios is ton eona, O Theos Sou, Sion, is genean ke genean.(2)

The Lord shall reign forever:


O Zion, from generation. (2)
VERSE

Thy God, generation to

Eni, i psihi mou, ton Kyrion

Praise the Lord, O my soul


from Thy God, generation to

Vasilefsi

Kyrios is ton eona, O Theos Sou, Sion, is genean ke genean.

The Lord shall reign forever:


O Zion, generation.

SMALL LITANY & PRAISES TO GOD

Splaghnon

Ionan emvrion apimesen, enalios thir, ion edexato. Ti Partheno de, enikisas O Logos, ke Sarka lavon, dililithe psilaxas adiafthoron. Is gar ouhipesti pefseos, tin tekousan kateshen apimanton.

The

Resurrection Gospel 3:

Mark 16:9 - 20
when Jesus Rose early on the first day of the week, He appeared first to Mary Magdalene, out of whom He had cast seven demons.

The Risen Christ Appears To His Apostles & Disciples Before His Ascension

Anastas

de proi proti Savvatou efani proton Maria ti Magdalini, af is ekvevliki epta demonia.

Now

Ekini

ODI 7

ODE 7

porefthisa apingile tis met aftou genomenis, nevthousi ke kleousi. akousantes oti zi ke etheathi ip aftis, ipistisan. de tafta disin ex afton peripatousin efanerothi en etera morfi, porefomenis is agron. tis lipis.

She

went and told those who had been with Him, as they mourned and wept. when they heard that He was alive and had been seen by her, they did not believe. to two of them as they walked and went into the country.

Pedes evsevia sintrafentes, dissevous, prostagmatos katafronisantes, piros apilin ouk eptoithisan, all en meso tis flogos, estotes epsallon: O Ton Pateron Theos Evlogitos I.

Scorning the impious decree, the Children


brought up together in Godliness feared not the threat of fire, but, standing in the midst of the flames, they chanted: O God of our Fathers, Blessed art Thou!
ODE 8

Kakini Meta

And

After that, He appeared in another form And they went and told it to the rest, but
they did not believe them either.

ODI 8

Enoumen, Thavmatos

Evlogoumen Proskinoumen ton Kyrion!

ke

We The

Praise, we Bless and we Worship the Lord!

Kakini

apelthontes apingilan Oude ekinis epistefsan.

iperfious i Drosovolos, exikonise kaminos tipon. Ou gar ous edexato flegi neous, os oude pir tis Theotitos, Parthenou in ipedi nidin. Dio animnountes anamelpsomen: Evlogito is Ktisis pasa ton Kyrion, ke Iperpsouto, is pantas tous eonas.

AGNIFICAT

furnace moist with Dew was the image and figure of a Wonder beyond nature. For it burnt not the Children whom it had received, even as the Fire of the Godhead consumed not the Virgins Womb into which It had descended. Therefore in praise let us sing: Let the whole Creation Bless the Lord and Exalt Him above all for ever!

Isteron

anakimenis aftis tis endeka efanerothi, ke onidise tin apistian afton ke sklirokardian, oti tis thesamenis afton egigermenon ouk epistefsan.

Later

He appeared to the Eleven as they sat at the table; and He rebuked their unbelief and hardness of heart, because they did not believe those who had seen Him after He had Risen. He said to them, Go into all the world and preach the Gospel to every creature. He who believeth and is Baptised will be saved; but he who doth not believe will be condemned. And these Signs will follow those who believeth: In My Name they will cast out demons; they will speak with new tongues; they will take up serpents and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them; they will lay hands on the sick, and they will recover.

Ke ipen aftis Porefthentes is ton kosmon And


apanta kirixate to evangelion psi ti ktisi. O pistefsas ke Vaptisthis sothisete, o de apistisas katakrithisete. Simia de tis pistefsasi tafta parakolouthisi. En to Onomati Mou demonia ekvalousi. Glosses lalIisousi kenes. Dfis arousi. Kan thanasimon ti piosin, ou mi aftou vlapsi. Epi arrostou hiras epithIisousi, ke kalos exousin.

Katavasia - Entry

Theotokos -

9th O d e

First Canon

TONE 4

Angeli tin Isodon tis Panagnou, Orontes When they saw the Entry of the All Pure
exeplittonto, pos i Parthenos isilthen, is ta Agia ton Agion. One, the Angels were astonished at how the Virgin entered into the Holy of Holies.

Os

empsiho Theou kivoto, psaveto midamos hir amiiton. Hili de Piston, ti Theotoko asigitos, fonin tou Angelou anameponta, en agalliasi voato. Ontos anotera panton, iparhis Parthene Agni.

Now

let no uninitiated hand approach the Living Ark of God to touch it. Rather let Believers lips sing out in exultation the Angels Salutation unceasingly to the Theotokos and cry out: Thou, O Pure and Virgin Maiden, are truly superior to all.

men oun Kyrios meta to lalise aftis anelifthi is ton Ouranon ke ekathisen ek dexion tou Theou. de exelthontes ekirixan pantahou, tou Kyriou sinergountos ke ton logon veveountos dia ton epaolouthounton Simion.

So

then, after the Lord had spoken to them, He was received up into Heaven, and sat down at the right Hand of God. they went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the Word through the accompanying Signs. 7

Angeli tin Isodon tis Panagnou, Orontes When they saw the Entry of the All Pure
exeplittonto, pos meta Doxis isilthen, is ta Agia ton Agion. One the Angels were astonished at how she entered with Glory into the 10 TONE (8) PLAGAL 4 2 5 A P 1 3 L U K E S T C A T H E R I N E - 2 5 N O V E M B E R 2 0 1 2

Ekini

And

TONE (8) PLAGAL 4 2 5 A P 1 3 L U K E S T C A T H E R I N E - 2 5 N O V E M B E R 2 0 1 2

Amin.
RESURRECTION PRAYER, PSALM SALVATION PRAYERS 50/51 &

Amen.
Resurrection Kontakion
TONE (8) PLAGAL 4

Ti

afti imera, i Agii Ekaton Pentikonta Ritores, i dia tis Agias Ekaterinis pistevsantes to Hristo, piri teliounte. afti imera, i Agia Sailissa i gameti Maxentiou, xifi telioute. afti imera, O Agios Porfirios, O Stratilatis, Sin tis diakosiis stratiotes, xifi teliounte.

On

this day the Holy 150 Rhetoricians, who believed in Christ through St Catherine, were Perfected in Holy Martyrdom by fire. this day the Holy Empress, wife of Emperor Maxentios, was Perfected in Holy Martyrdom by sword. this day St Porphyrios the Commander and 200 Soldiers were Perfected in Holy Martyrdom by sword. this day we Commemorate the Contest of the Great Holy Martyr, St Mercurios. this day we Commemorate Righteous Father, St Peter Hesychast. our the

Exanastas

tou Mnimatos, tous tethneotas igiras, ke ton Adam Anestisas: ke i Eva horevi en ti Si Anastasi, ke kosmou ta perata Panigirizousi, TI EK NEKRON
EGERSI SOU, POLIELEE.

On

Rising from the grave Thou roused the dead and Raised up Adam. Eve dances at Thy Resurrection, and the ends of the world keep festival at Thy Rising from the dead, O Most Merciful.

Ti Ti

On On

Resurrection Ikos

TONE (8) PLAGAL 4

Ta

tou Adou skilefsas vasilia, ke nekrous anastisas makrothime, ginexi Miroforis sinintisas, anti lipis Haran komisamenos: ke Apostolis Sou eminisas ta tis nikis simvola, Sotir mou zoodota, ke tin ktisin efotisas Filanthrope: dia touto ke kosmos sigheri, TI EK NEKRON EGERSI SOU
POLIELEE.

When Thou had ransacked the palaces of


Hades and raised the dead, O Longsuffering, Thou met the Myrrhbearing Women, bringing them Joy instead of sorrow; and to Thine Apostles Thou revealed the Symbols of Thy Victory, my Saviour: Giver of Life: and Thou Enlightened Creation, Lover of Mankind! Therefore, too, the world rejoices AT THY RISING FROM
THE DEAD, O MOST MERCIFUL! TONE 4

Ti afti imera, Mnmi tis athliseos tou Agiou On


Megalmartyros Merkouriou.

Ti afti imera, Mnmi tou Osiou Patros imon On


Petrou tou Isihastou.

Ti afti imera, i Agii Exakosii evdomikonta On


Martyres xifi teliounte.

this day the Holy 670 Holy Martyrs were Perfected by sword. have Mercy on us.

Tes

Festal Kontakion Entry of Theotokos

ton Agion Sou Presveies, O Theos, eleison imas.

By the Intercessions of Thy Saints, O God, Amen

katharotatos Naos tou Sotiros, i politimitos pastas ke Parthenos, to Ieron Thisafrisma tis Doxis tou Theou, simeron isagete, en to iko Kyriou, tin harin sinisagousa, tin en Pnevmati Thio. In animnousin Angeli Theo. In animnousin Angeli Theou. AFTI IPARHI SKINI EPOURANIOS.

The Saviours Most Pure and Immaculate


Temple, the very precious Bridal Chamber and Virgin, who is the Sacred Treasure of the Glory of God, on this day is introduced into the House of the Lord, and with herself she brings the Grace in the Divine Spirit. She is extolled by the Angels of God as A HEAVENLY TABERNACLE.
TONE 4

Amin.

Katavasia of the Nativity of Christ our Lord


ODI 1 21 NOVEMBER - 31 DECEMBER TONE 1 ODE 1

Hristos

gennate, Doxasate! Hristos ex Ouranon, apantisate! Hristos epi gis, Ipsothite! Asate to Kyrio, pas i gi, ke en Evfrosini animnisate, lai, oti Dedoxaste!

Christ

Festal Ikos Entry of Theotokos

Ton

aporriton tou Theou ke Thion Mystirion, oron en ti Partheno, tin Harin diloumenin, ke pliroumenin emfanos, hero, ke ton tropon ennoin amihano ton xenon ke aporriton, pos eklelegmeni i ahrantos, moni anedihthi iper apasan tin Ktisin, tin oratin ke tn nooumenin. Dio, anevfimin voulomenos taftin, kataplittome sfodros noun te ke logon. Omos de tolmon, kiritto ke Megalino. Afti iparhi SKINI EPOURANIOS.

Beholding

the Grace of Gods ineffable and Divine Mysteries evident and manifestly fulfilled in the Virgin, I rejoice; and beyond understanding is the ineffable and strange manner whereby the Immaculate Maiden alone proved to be Chosen above all Creation visible and invisible. Therefore, wishing to extol Her, I am greatly perplexed in mind and speech. Nevertheless I dare to do so, and proclaim and magnify Her who is A HEAVENLY TABERNACLE the 25th day of this month we Commemorate the Great Holy Martyr, St Catherine of Alexandria.

ODI 3

ODE 3

is born, Glorify Him! Christ hath come from the Heavens, receive Him! Christ is on earth, Elevate Him! Sing unto the Lord, all the earth; And ye Nations, praise Him with Joy; for He has been Glorified!

To

pro ton eonon, ek Patros Gennithenti arrefstos Iio, ke ep Eschaton ek Parthenou, sarkothenti asporos, Hristo to Theo Voisomen. O anipsosas to Keras imon, Agios i Kyrie.

To

ODI 4

ODE 4

the Son Who was Begotten of the Father without change before all ages, and in the Last Times was without seed made Flesh of the Virgin, to Christ our God let us cry aloud Thou hast raised up our Horn, Holy art Thou, O Lord!

Ravdos ek tis Rizis, Isse, ke Anthos ex aftis Rod of the Root of Jesse, and Flower that
Hriste, ek tis Parthenou anevlostisas. Ex Orous O enetos, kataskiou daseos, ilthes Sarkothis es apirandrou, O aflos ke Theos. Doxa ti Dinami Sou Kyrie! blossomed from his stem: O Christ, Thou hast sprung from the Virgin from the Mountain Overshadowed by the Forest : Thou hast come, made Incarnate from Her who knew not wedlock - O God Who art not formed from matter: Glory to Thy Power, O Lord! 9

Synaxarion 25 November

Ti

KE tou aftou minos, Mnimi tis Agias Megalomartyros Ekaterinis.

On

8. TONE (8) PLAGAL 4 2 5 A P 1 3 L U K E S T C A T H E R I N E - 2 5 N O V E M B E R 2 0 1 2

TONE (8) PLAGAL 4 2 5 A P 1 3 L U K E S T C A T H E R I N E - 2 5 N O V E M B E R 2 0 1 2