Anda di halaman 1dari 6

LOGARITMA

1. Bentuk pangkat yang sesuai dengan bentuk logaritma 5log 25 = 2 adalah . . . .


A. 25 = 25
B. 2 = 525
C. 2 = 255
D. 25 = 52
E. 5 = 252
2. Bentuk pangkat yang sesuai dengan bentuk logaritma 2log 32 = 2p adalah . . . .
E. 2p = 32
C. 32 = 2
A. 32 = 2
D. 2 = 32

B. 32 = 2
3.

Bentuk logaritma yang sesuai dengan bentuk pangkat 7-2 =


adalah . . . .


A. 7log = -2

-2

log 7 =

D.

-2

log
= 7

B. 7log -2 =

C.

E.

49

log 7 = -2

4. Nilai dari 2log 4 + 2log 10 2log 5 adalah . . . .


A.
B. 1

C.

E. 3

D. 2

5. Nilai dari 2log 48 2log 3 adalah . . . .


A. 6

C. 12

B. 4

D.

E.

6. Nilai dari 5log 50 5log 2 adalah . . . .


A. 5
B. 4
C. 2
D.
E.
A. 9
B. 7

D.
E.

A.
B.
C.

7. Jika 8log64 4 = 3  maka nilai = . . . .

C.

8. Jika 2log 3 = a dan 3log 5 = b maka 6log 15 = . . . .

D.
E.

9. Nilai dari 3log 36 + 5log 100 3log 4 5log 4 adalah . . . .


A. 1

B. 2

C. 3
D. 4

E. 5

10. Jika alog b = p maka


A.
B.
C.
D.
E.

b3

log = . . . .

19. Nilai dari 5log 4 2log 3 9log 5 adalah . . . .


A. 0

C. 2

B. 1

D. 3

E. 4

20. Jika diketahui log 2 = 0,3010 , log 3 = 0,4771, maka log 6 = . . . .A. 0,3010

C. 0,602

B. 0,4771

D. 0.7781

E. 0,9542

21. Nilai dari 2log 64 adalah adalah . . . .11. Jika 2 18 maka 2log 18 = . . . .


A. 3

C. 2log 3
2

B. 2 + log 3

E. 1 + 2 2log 3

A. 6

C. 12

B. 10

D. 14

22. Nilai dari 2log

D. 3log 2

A. -3


(

C. -5

E. 16

adalah . . . .
E. -7

B. -4
D. -6
12. Jika 5log 3 = a dan 3log 4 = b maka 4log 15 = . . . .
23. Jika log 16 = 1,20412 maka log 256 adalah . . . .


A. 1
C.
E.


C. 1,20412
A. 0,20412
E. 3,61236
B. !

D. 
D. 2,40824
B. 0,40824
24. Misal diketahui log 2 = 0,3010 dan log 3 = 0,4771, maka 2log 3 = .

13. Nilai dari 3log 27 + 3log 3 adalah . . . .
C. 3

A. 2

E.

D. 3

B. 2 

A. 2,58505

C. 1,58505

B. 1,6309

D. 0,6309

E. 0,58505

14. Jika log 3 = 0,4771 dan log 2 = 0.3010 ,nilai d ari log 75 = . . . .
A. 1,8751

C. 1,0791

B. 1,2552

D. 0,9209

E. 0,7781
25. Jika 16log 5 = , maka 2log 25 = . . . .

15. Jika diketahui log  dan log # !, maka log


A. 1
B. 10

3 2!
3 2!

C. 103 2!
D.

$


E.

$%


16. Nilai dari 2log 25 3log 8 5log 9 adalah . . . .


A. 4

C. 8

B. 6

D. 10

E. 12

17. Jika diketahui 2log2 6 = 3 , maka = . . . .


A. 15

C. 11

B. 13

D. 9

E. 7

18. Nilai dari 12log 3 + 12log 4 adalah . . . .


A. 1

C. 3

B. 2

D. 4

E. 5

$ %
&

=....

A. 
B. 2
C. 4
D. 8
E. 10