Anda di halaman 1dari 10

GEMILANG SEJARAH T4 2009 BAB 6: PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA SOALAN OBJEKTIF Bab 6 1 Senarai berikut merupakan

proses perlantikan khalifah pada zaman Khulafa al-Rasyidin. Syura Baiah

Mengapakah proses tersebut wajar diteruskan? Ms 143 A B C D 2 Menghindari kuasa luar Mengekalkan pewarisan jawatan Memenuhi wasiat Nabi Muhammad s.a.w. Memastikan ketepatan pelantikan pemimpin

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah beliau diberi gelaran tersebut? Ms 146 A Mengalahkan kerajaan Yunani B Menghimpunkan tulisan ayat al-Quran C Mendamaikan golongan Ansar dan Mu hajirin D Mencadangkan perlantikan Khalifah Uthman bin Affan 3 Tahun 661 M Peristiwa Berakhirnya pemerintahan Khulafa al-Rasyidin Ms 150 A B C D 4 Kemerosotan ekonomi Islam Terjejasnya penyebaran budaya Islam Berakhirnya pemerintahan kerajaan Islam Bermula pentadbiran bercorak warisan keluarga

Merujuk jadual di atas, apakah kesan daripada peristiwa tersebut?

Apakah bukti kerajaan Uthmaniah mengamalkan dasar diplomasi dan toleransi di kawasan jajahan takluknya di Eropah? Ms 163 A B C D Menyokong gerakan Reformation Mengiktiraf kedudukan gereja Ortodok Mengukuhkan sistem feudal tempatan Menjalin kerjasama dengan tuan tanah

GEMILANG SEJARAH T4 2009 Jadual berikut merujuk kepada pertembungan tamadun Islam dengan tamadun Rom dan Parsi. Tamadun Islam Sepanyol Parsi

Bagaimanakah pertembungan tersebut berlaku? Ms 164 I II III IV A B C D Penaklukan Perdagangan Perkahwinan Hubungan diplomatik I dan II I dan IV II dan III III dan IV

GEMILANG SEJARAH T4 2009 SOALAN SUBJEKTIF

Kerajaan Bani Abbasiyah diasaskan pada tahun 750M dan telah memberi sumbangan yang penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan kepada peradaban Islam dan Barat (a) Namakan dua pusat pemerintahan Kerajaan Bani Abbasiyah i. ii. (b) . .. . ( 2 markah )

Apakah sistem pemerintahan yang diamalkan oleh Kerajaan Bani Abbasiyah ? i. ii.

(c)

. ( 2 markah ) Nyatakan dua tahap kegiatan penulisan yang diamalkan untuk memperkembang Ilmu pengetahuan pada zaman Bani Abbasiyah i. ii. .. ( 2 markah )

(d)

Berikan dua peranan utama Baitulhikmah di Baghdad yang diasaskan oleh Khalifah Harun al-Rasyid i. ii .. . ( 2 markah )

(e)

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah bidang penterjemahan penting dalam perkembangani ilmu pengetahuan i. ii. . ( 2 markah )

GEMILANG SEJARAH T4 2009

Kekuatan tentera Kelemahan Gereja Dasar Sosial Islam Perluasan kuasa Penguasaan Istambul

m.s 159

2 Rajah di atas merujuk kepada faktor-faktor ke arah kejayaan kerajaan Turki Uthmaniyah dalam bidang perluasan kuasa sehingga berjaya menguasai Istanbul. (a) Senaraikan pemerintah kerajaan Turki Uthmaniyah yang terlibat dalam perluasan kuasa.
(i) (ii)

[2 markah]

(b)

Nyatakan dua kekuatan sistem ketenteraan yang dimiliki oleh kerajaan Turki Utmaniyah.
(i) (ii)

.. [2 markah]

(c )

Mengapakah gereja Greek Ortodoks tidak lagi dapat menjadi pelindung kepada masyarakat Eropah.
(i) (ii)

[2 markah]

(d )

Nyatakan dasar sosial yang diperkenalkan oleh kerajaan Utmaniyah. (i) (ii) [2 markah]

(e)

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan kesan-kesan penguasaan Istanbul terhadap perkembangan Islam.
(i) (ii)

[2 markah] [ 10 markah ]

GEMILANG SEJARAH T4 2009 SOALAN ESEI

1.

Penyebaran Islam secara tidak langsung telah membawa pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia. ( ms 164 169 ) (a) Terangkan cara-cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia. [ 10 markah ] (b) Jelaskan kesan pertembungan dari sudut keagamaan yang dapat memberi sumbangan kepada peradaban manusia? [ 4 markah ] (c) Jelaskan bagaimanakah orang Islam berjaya menguasai ekonomi dan perdagangan dunia kesan daripada pertembungan ini? [ 6 markah ] Islam sebenarnya telah bertembung dengan tamadun lain di dunia melalui pelbagai cara. Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia menyebabkan berlaku pengubahsuai dalam sesuatu masyarakat di dunia. m.s 164 (a) Bagaimanakah tamadun Islam bertembung dengan tamadun lain di dunia melalui perdagangan [4 markah] Nyatakan kesan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain terhadap bidang keilmuan. [6 markah] Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, Jelaskan tatacara kehidupan harian masyarakat yang dianjurkan oleh tamadun Islam. [10 markah]

2.

(b)

(c)

GEMILANG SEJARAH T4 2009 PERATURAN PEMARKAHAN OBJEKTIF 1. D 2. B 3. D 4. B 5. B

STRUKTUR 1 (a) F1 F2 (b) F1 F2 F3 (c) F1 F2 F3 F4 (d) F1 F2 F3 F4 .(e) F1 F2 F3 F4 F5 2 (a) Senaraikan pemerintahan kerajaan Turki Uthmaniyah yang terlibat dalam perluasan kuasa. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Uthman Ertughtul Orhan 1 Murat 1 Bayezid 1 Mehmad 1 Murad II Mehmad II Selim 1 1 1 1 1 1 1 1 Banghdad Damsyik Sistem pemerintahan yang diamalkan oleh Kerajaan Bani Abbasiyah Sistem warisan Sistem monarki Sistem pemerntahan keturunan raja 1 1 1 Mana-mana 2 x 1m

Tahap kegiatan penulisan yang diamalkan untuk memperkembang Ilmu pengetahuan pada zaman Bani Abbasiyah Mencatat segala idea atau percakapan. 1 Mengumpulkan idea yang serupa. 1 Mengumpulkan hadis Nabi Muhammad s.a.w ke dalam sebuah buku 1 Mengarang 1 Mana-mana 2 x 1m peranan utama Baitulhikmah di Baghdad yang diasaskan oleh Khalifah Harun alRasyid Penulisan karya 1 Penterjemahan karya falsafah dan sains 1 Menyimpan bahan penulisan atau buku daripada tamadun lain 1 Menjadi tempat rujukan dan pertemuan cendiakawan Timar dan Barat 1 Mana-mana 2 x 1m Sebab bidang penterjemahan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan Mencipta dan membuat pembaharuan dalam karya yang diterjemah ke dalam bahasa Arab 1 Memelihara warisan ilmu daripada lenyap 1 Mempertingkat kegiatan penyelidikan dan kajian 1 percambahan dan perkembangan ilmu pengetahuan 1 membaiki dan meningkatkan lagi mutu karya asal 1 Mana-mana 2 x 1m

GEMILANG SEJARAH T4 2009 F9 Sulaiman I 1 Mana-mana 2 x 1m

(b) Nyatakan dua kekuatan sistem ketenteraan yang dimiliki oleh kerajaan Turki Utmaniyah. F1 F2 F3 F4 F5 Armada laut yang besar Sistem ketenteraan yang tersusun Mempunyai angkatan tentera berkuda memiliki infantri yang besar mempunyai kumpulan tentera elit Janisseri 1 1 1 1 1 Mana-mana 2 x 1m

(c ) Mengapakah gereja Greek Ortodoks tidak lagi dapat menjadi pelindung kepada masyarakat Eropah. F1 F2 F3 F4 F5 Kelemahan /Kejatuhan kerajaan Byzantine Kejatuhan Byzantine tidak dapat melindungi masyarakat Penyalahgunaan kuasa pemimpin gereja Pergaduhan di kalangan pemimpin gereja kekurangan kewangan untuk beroperasi 1 1 1 1 1 Mana-mana 2 x 1m

(d ) Nyatakan dasar sosial yang diperkenalkan oleh kerajaan Utmaniyah. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 (e) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 ESEI 1.(a) Cara-cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia F1 H1a Perdagangan dan perniagaan Perdagangan jarak jauh menjadi alat utama pertembungan Islam dengan tamadun lain 1 1 Menolak amalan sistem bangsawan 1 Menghapuskan pembahagian masyrakat yang berasaskan keturunan 1 Imbuhan diperolehi hasil usaha setiap individu / kecemerlangan individu 1 Mobiliti yang lebih luas dalam masyrakat 1 Membina semula sekolah 1 Membina rumah sakit 1 Membina kawasan perdagangan 1 Mana-mana 2 x 1m Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan kesan-kesan penguasaan Istanbul terhadap perkembangan Islam. Wujud empayar islam Empayar Uthmaniyah adalah lambing kesatuan orang Islam di seluruh dunia Istambul menjadi pusat pertemuan perdagangan Timur dan Barat Istambul menjadi pusat pertemuan pedagang Islam dengan bukan Islam Kerajaan Uthmaniyah menguasai perdagangan antarabangsa Perdagangan antarabangsa dikuasai oleh orang Islam Jalinan perdagangan dunia islam berpusat di istambul Islam tersebar ke Eropah. dianggap sebagai pelindung umat Islam seluruh dunia 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mana-mana 2 x 1m

H1b H1c H1d F2 H2a H2b F3 H3a H3b H3c H3d F4 H4a H4b H4e F5 H5a H5b 1.(b)

GEMILANG SEJARAH T4 2009 Nabi Muhammad s.a.w pernah berniaga hingga ke Syam (Syria) Penguasaan Islam terhadap kawasan Teluk Parsi,Laut Merah dan timur Mediterranean Abad ke-7 masihi orang Islam telah berdagang di Canton, China

1 1 1

Hubungan diplomatik 1 Kerajaan Bani Umaiyah telah menghantar kumpulan peneroka ke utara Selat Gibraltar di selatan Sepanyol 1 Kumpulan peneroka Islam berjaya membuat hubungan diplomatik dengan orang bukan Islam di Cordova,Valencia dan Rhonda 1 Penaklukan dan ketenteraan Kerajaan-kerajaan Islam telah membentuk ekspedisi ketenteraan Tentera Islam menguasai kawasan Iraq dan Iran Tentera Islam menakluk kawasan Mesir dan Afrika Utara Tentera Islam juga bertembung dengan empayar Byzantine Kebudayaan Bahasa Arab telah menjadi bahasa utama di Sepanyol semasa zaman Umaiyah yang berpusat di Cordova Lahir golongan Mozarab iaitu orang tempatan yang beragama Krisrian Mereka mengamalkan budaya Islam dan berbahasa Arab 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Intelektual 1 Ilmuan Islam telah berjaya mendalami ilmu dan keilmuan tamadun Eropah 1 Mereka berjaya memperkembang ilmu menurut pandangan Islam 1 Mana-mana 10 x 1m = maksimum 10 markah

Kesan pertembungan dari sudut keagamaan yang dapat memberi sumbangan kepada peradaban manusia? F1 Islam mengubah sistem kehidupan penganutnya dan mereka di bawah taklukannya 1 F2 Islam membawa satu nilai akidah dan syariah 1 F3 Kepercayaan kepada Allah s.w.t 1 F4 Islam menyediakan sistem perundangan berdasarkan al-Quran dan hadis 1 F5 Islam mudah diterima kerana bersifat sarwajagat 1 F6 Ajaran Islam tidak terbatas kepada bangsa atau kawasan geografi 1 F7 Islam juga tidak menghapuskan cara hidup,adat dan budaya masyarakat setempat 1 Mana-mana 5 x 1m = maksimum 5 markah Cara orang Islam berjaya menguasai ekonomi dan perdagangan dunia kesan daripada pertembungan ini F1 F2 F3 F4 F5 Pemerintahan kerajaan Islam telah memastikan keselamatan terhadap laluan perdagangan di kawasan naungannya ini membolehkan aktiviti ekonomi dan perdagangan berjalan lancar Kerajaan Uthmaniyah mempunyai armada laut mengawal keselamatan kapal-kapal pedagang di kawasan Teluk Parsi,Laut Mediterranean dan Laut Hindi Kawasan pusat ekonomi Islam meliputi kawasan Aden,Siraf, Basra,Iskandariah dan Istanbul Pedagang Islam sejak abad ketujuh Masihi telah berjaya berdagang ke kawasan seperti Ceylon,India,Kepulauan Melayu 1 1 1 1

1.(c)

F6 F7 F8

GEMILANG SEJARAH T4 2009 dan China 1 Pedagang Islam juga menjalankan perniagaan hingg ke Sepanyol ,selatan Perancis,Armenia dan selatan gurun Sahara di benua Afrika 1 Istanbul merupakan pusat aktiviti perdagangan dan perniagaan Kedudukan Istanbul yang strategik sebagai jambatan di antara dunia Timar dan Barat 1 Mana-mana 5 x 1m = maksimum 5 markah

2(a)

Bagaimanakah tamadun Islam bertembung dengan tamadun lain di dunia melalui perdagangan [4 markah] F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Orang Islam menetap dan berdagang di Canton 1 Cardova menjadi pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan antarabangsa semasa zaman Bani Umaiyah di Sepanyol 1 Orang Islam di Sepanyol mengembangkan kemahiran pembuatan tembikar, perhiasan perak dan emas, memproses kulit dan membuat senjata 1 Istambul menjadi tempat pertemuan pedagang Timur dengan Barat 1 Istambul menjadi tempat pertemuan orang Islam dengan bukan Islam 1 pusat ekonomi Islam meliputi kawasan Aden, Siraf 1 pedagang Islam Basra, Iskandariah dan Istanbul berjaya berdagang Hingga ke India , kepulauan Melayu dan China 1 Mana-mana 5 x 1m = maksimum 4 markah

2(b)

Nyatakan kesan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain terhadap bidang keilmuan. [6 markah] F1 Cendiakawan Islam bertukar-tukar pendapat dengan cendiakawan bukan Islam 1 F2 Cendiakawan Islam menterjemahkan karya penulis Greek seperti Aristotle,Plato dan Hipocarats 1 F3 Kerajaan Abbsiyah menubuhkan perpustakaan baitul hidmah 1 F4 Baitulhidmah menjadi tempat menyimpan bahan daripada tamadun lain untuk bahan kajian cendiakawan islam 1 F5 lahirnya tokoh-tokoh Islam dalam pelbagai bidang seperti al-Razi dan Zahrawi dalam bidang perubatan dan farmasi, al-Khawarizmi, al Battani, Abi ishaq al Biritni dalam bidang matematik dan asronomi 1 F6 Pelbagai bidang ilmu pengetahuan telah berkembang seperti ilmu perubatan,matematik,astronomi,undang-undang pemikir politik, usuluddin falsafah pemikiran Islam dan sebagainya 1 Mana-mana 6 x 1m = maksimum 6 markah Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah tatacara kehidupan harian masyarakat yang dianjurkan oleh tamadun Islam. [10 markah] F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Menganjurkan kehidupan berdasarkan akidah Islam Islam membawa akidah percaya kepada Allah Islam menyediakan perundangan islam berdasarkan al-quran dan hadis Islam menganjurkan kehidupan beragama Islam patut dianuti oleh semua kaum kerana bersifat universal Islam tidak menghapuskan cara hidup,adat dan budaya setempat Islam menganjurkan tata tertib kehidupan Islam mengajar cara berpakaian, berfikir, bertutur, berdagang dan berpolitik 1 1 1 1 1 1 1 1

2(c)

GEMILANG SEJARAH T4 2009 F9 Golongan Mozarab boleh mengamalkan cara hidup Islam 1 F10 Cara hidup golongan Mudejer menjadi ikutan masyrakat Eropah 1 Mana-mana 10 x 1m = maksimum 10 markah