Anda di halaman 1dari 9

GEMILANG SEJARAH T4 2009 BAB 10: DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI SOALAN OBJEKTIF 1 Senarai berikut

merupakan wakil syarikat pelaburan Eropah di Tanah Melayu pada awal abad ke-20. Guthrie Sime Darby Harrisons and Crosfield Apakah bidang pelaburan yang diceburi?
Ms248

A B C D 2

Peladangan getah Pembangunan petroleum Pembinaan infrastruktur Perlombongan bijih timah Pelombong Eropah mampu menyaingi pelombong China dalam sektor perlombongan bijih timah di Tanah Melayu pada abad ke-20

Mengapakah keadaan tersebut berlaku?


Ms251

A B C D 3

Kemasukan buruh Kemampuan modal Pengenalan lombong dedah Sokongan pembesar tempatan Rancangan Sekatan Stevenson dikuatkuasakan pada November 1922 hingga Oktober 1928

Mengapakah rancangan tersebut dikuatkuasakan?


Ms250

A B C D 4

Menggabungkan ladang getah Mengehadkan pengeluaran getah Menggalakkan penanaman getah Menjaga kebajikan penoreh getah

Pada awal abad ke-20, imigran China berketurunan Foochow dibawa masuk ke Sarawak Apakah kesannya? A B C D 5 Meningkatkan sektor pembalakan Meningkatkan sektor perikanan Membangunkan sektor pertanian Membangunkan sektor perlombongan Tahun 1920 Maklumat Kewujudan sekolah China mendorong kerajaan British mewartakan Enakmen Pendaftaran Sekolah di Tanah Melayu Ms265 A B C D Menyekat pengaruh komunis Menghapuskan kadar buta huruf Melahirkan golongan profesional Mengatasi masalah kekurangan guru

Mengapakah British mewartakan enakmen tersebut ?

GEMILANG SEJARAH T4 2009 SOALAN STRUKTUR 1 Sebelum kedatangan British ke Tanah Melayu, aktiviti ekonomi masyarakat Melayu berkisar kepada kegiatan ekonomi sara diri (ms 244 -245) a. Apakah yang anda faham dengan kegiatan ekonomi sara diri? ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ( 1 Markah ) b. Nyatakan dua kegiatan ekonomi sara diri yang dijalankan masyarakat Melayu pada ketika itu i. ii c. i. ii ii i d. ( 2 markah) Jelaskan tiga ciri kegiatan ekonomi sara diri .. (3 markah) Senaraikan peralatan-peralatan yang digunakan mereka dalam kegiatan tersebut. . i ii e. i ii . ( 2 markah) Sekiranya anda ingin meningkatkan hasil pengeluaran sara diri, apakah usaha yang akan anda lakukan.? . . (2 markah)

[ 10 Markah ]

GEMILANG SEJARAH T4 2009

Masyarakat Melayu mula menggunakan sistem mata wang sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Namun kedatangan penjajah Barat telah membawa perubahan kepada sistem kewangan di Tanah Melayu. (ms 255 -258) a. i ii b. i. ii c. i. ii d. i ii e. i ii Nyatakan dua jenis mata wang yang digunakan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka? ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ( 2 Markah ) Apakah mata wang yang diguna pakai oleh pedagang-pedagang Eropah berikut semasa menjalankan perdagangan di Tanah Melayu? Sepanyol: British :.... : ( 2 markah)

Mengapakah British memperkemaskan urusan kewangan di Tanah Melayu? .. (2 markah) Senaraikan dua buah institusi kewangan asing yang terawal ditubuhkan di Tanah Melayu pada abad ke-19. . . ( 2 markah) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan pengenalan institusi kewangan di Tanah Melayu ? . . (2 markah)

[ 10 Markah ]

GEMILANG SEJARAH T4 2009 SOALAN ESEI

Kemasukan buruh asing secara besar-besaran dari Cina dan India ke Tanah Melayu bermula sejak kurun ke-19. ( ms 252-255 ) a Jelaskan sebab-sebab kedatangan imigran Cina dan India ke Tanah Melayu. [ 4 Markah] b Terangkan kemasukan buruh dari China ke Tanah Melayu. [ 10 Markah] c Bagaimanakah buruh India dibawa masuk ke Tanah Melayu?. [ 6 Markah]

Kesan Dasar Ekonomi British di Tanah Melayu

Perbandaraan Sistem Pendidikan Vernakular Perkhidmatan Kesihatan

Penjajahan British telah menyebabkan pembangunan pesat aspek fizikal dan sosial di Tanah Melayu (a) (b) Jelaskan lima faktor yang menyebabkan berlakunya proses perbandaran. [5 markah] Terangkan tentang sistem pendidikan Vernakular semasa penjajahan British di Tanah Melayu. [8 markah] Bagaimanakah penjajah British menyelesaikan masalah kesihatan yang timbul kesan daripada Dasar Ekonomi British di Tanah Melayu pada akhir abad ke sembilan belas. [7 markah]

(c)

GEMILANG SEJARAH T4 2009 SKEMA SOALAN OBJEKTIF 1. A 2. B 3. B 4. C 5. A

STRUKTUR 1. Sebelum kedatangan British ke Tanah Melayu, aktiviti ekonomi masyarakat Melayu berkisar kepada kegiatan ekonomi sara diri a. Apakah yang anda faham dengan kegiatan ekonomi sara diri? F1 kegiatan yang tidak menghasilkan lebihan produk F2 hasil yang tidak dipasarkan b. Nyatakan dua kegiatan ekonomi sara diri yang dijalankan masyarakat Melayu pada ketika itu F1 melombong F2 bercucuk tanam F3 memungut hasil hutan F4 menternak binatang F5 menangkap ikan F6 tanaman padi F7 tanaman lain / ubi / pisang / kelapa c. Jelaskan tiga ciri kegiatan ekonomi sara diri F1 berskala kecil F2 teknologi mudah F3 modal kecil F4 jumlah buruh yang terhad F5 pasaran yang kecil d. Senaraikan peralatan-peralatan yang digunakan mereka dalam kegiatan tersebut. F1 peralatan asas / bahan sedia ada di sekitar mereka F2 tajak / cangkul / tugal / tenggala F3 sumber air dari sungai / tasik / hujan F4 kail / bubu/ jala F5 tenaga binatang e. Sekiranya anda ingin meningkatkan hasil pengeluaran sara diri, apakah usaha yang akan anda lakukan.? F1 Peralatan moden / guna mesin / jentera / teknologi F2 pelbagai tanaman / tanaman komersil F3 penggunaan baja F4 modal / pinjaman / bantuan F5 biji benih / baka baik F6 berpengetahuan F7 bertindak proaktif F8 perancangan jangka panjang F9 daya saing yang tinggi F10 tidak boleh mengambil mudah F11 jangan berputus asa F12 tidak mudah berpuashati F13 mana-mana jawapan calon yang munasabah a. Nyatakan dua jenis mata wang yang digunakan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka? F1 mata wang emas

F2 F3

GEMILANG SEJARAH T4 2009 mata wang perak mata wang timah

b. Apakah mata wang yang dipakai oleh pedagang-pedagang Eropah berikut semasa menjalankan perdagangan di Tanah Melayu? F1 F2 Sepanyol British : mata wang perak Sepanyol : mata wang kertas

c. Mengapakah British memperkemaskan urusan kewangan di Tanah Melayu? F1 F2 F3 F4 F5 pembangunan dan kepesatan ekonomi melicinkan urusan kewangan sedia kemudahan pinjaman kepada pelabur memudahkan penyaluran dana luar ke Tanah Melayu menjadikan perniagaan antarabangsa bertambah licin

d. Senaraikan dua buah institusi kewangan asing terawal yang ditubuhkan di Tanah Melayu pada abad ke-19. F1 F2 F3 F4 Mercantile Bank The Chartered Bank Hong Kong and Shanghai Bank Algemene Bank Nederland

e. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan pengenalan institusi kewangan di Tanah Melayu ? F1 Menjana pertumbuhan ekonomi negara F2 Menyediakan pinjaman kepada pelabur F3 Memajukan industri negara F4Pengenalan sistem kewangan moden yang berorientasikan kadar faedah yang tinggi F5 Mempercepatkan kemasukan dana asing F6 Menggalakkan pelaburan asing F7 Mempercepatkan bayaran kepada pengimport dan pengeksport. F8 Melicinkan urusan perdagangan antarabangsa F9 Meningkatkan keinginan untuk menabung ESEI 1 1a Kemasukan buruh asing secara besar-besaran dari Cina dan India ke Tanah Melayu bermula sejak kurun ke-19. Jelaskan sebab-sebab kedatangan imigran Cina dan India ke Tanah Melayu. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 keadaan ekonomi dan politik di negara asal tidak stabil ada peluang pekerjaan di Tanah Melayu Dasar kerajaan British memudahkan kemasukan buruh dari Cina dan India penghijrahan buruh asing tidak ditentang oleh orang Melayu keadaan politik di Tanah Melayu yang stabil dan aman damai perjalanan yang dekat antara Tanah Melayu dengan China dan India hubungan tradisi antara Tanah Melayu dengan China dan India 1 1 1 1 1 1 1 [Mak.4 m]

1b. F1 H1a H1b H1c H1d H1e

GEMILANG SEJARAH T4 2009 Terangkan kemasukan buruh dari China ke Tanah Melayu. sistem tiket kredit imigran dikumpul dari kampung di China oleh kheh-thau (ketua) dibayar sejumlah wang bagi setiap imigran China yang dibawa bakal imigran dikenali sebagai sin kheh diawasi oleh nakhoda kapal atau agensi buruh sin kheh membuat perjanjian secara lisan atau bertulis dengan majikan untuk melangsaikan hutang kos perjalanan H1f sin kheh diberi tiket perjalanan ke tempat bekerja sebagai bukti mereka bebas atau masih berhutang H1g sampai di pelabuhan mereka akan diambil oleh pemborong buruh yang menjadi orang tengah F2 H2a H2c sistem pengambilan rumah kongsi pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di negeri China pegawai akan membiayai sepenuhnya kos perjalanan sehingga sampai di rumah kongsi di Tanah Melayu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [Mak.10m]

F3 sistem pengambilan kakitangan H3a majikan yang memerlukan buruh akan menghantar pegawainya ke China untuk mendapatkan tenaga buruh H3b segala kos buruh ditanggung oleh majikan H3c pegawai akan mengiringi buruh-buruh sehingga sampai di tempat majikannya F4 H4a 1c F1 H1a H1b F2 H2a H2b H2c F3 H3a secara berkumpulan ketua Foochow mendapat kebenaran Brooke untuk membawa masuk orang Foochow ke Sarawak Bagaimanakah buruh India dibawa masuk ke Tanah Melayu. Sistem buruh bebas buruh akan datang dengan membiayai kos perjalanan sendiri bebas memilih tempat dan pekerjaan sendiri sistem kontrak majikan membiayai kos kedatangan buruh ke Tanah Melayu buruh akan bekerja secara kontrak 1 hingga 3 tahun dengan bayaran minima 9 hingga 13 sen sehari sistem kangani ketua atau mandar dilantik oleh majikan dengan diberi wang pendahuluan H3b untuk pulang ke India mendapatkan tenaga buruh H3c Kangani bertindak sebagai pengurus agensi membawa masuk pekerja asing

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (Mak. 6m)

Mana-mana 4 x 1m = Maksimum 4 markah

2 2a

Penjajahan British telah menyebabkan pembangunan pesat aspek fizikal dan sosial di Tanah Melayu Jelaskan lima faktor yang menyebabkan berlakunya proses perbandaran [5 markah] F1 F2 F3 F4 kawasan yang kaya dengan sumber semula jadi kawasan yang menjadi pusat ekonomi penjajah pekan yang berhampiran dengan kawasan perlombongan / berfungsi sebagai tempat pengumpulan hasil lombong / tempat untuk 1 1 1

F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 2b

GEMILANG SEJARAH T4 2009 pelombong mendapat keperluan harian kawasan yang mengalami pertambahan penduduk kawasan perusahaan perlombongan bijih timah seperti Kuala Lumpur / Seremban / Taiping pusat pentadbiran / perbankan kawasan perlombongan petroleum seperti Miri, Sarawak Pusat perniagaan / perdagangan Kawasan yang lengkap dengan kemudahan infrastuktur yang baik seperti jalan raya, bekalan air bersih, sekolah, dan pusat kesihatan serta bank / institusi kewangan Perkembangan sistem pengangkutan jalan raya dan jalan kereta api utama Kawasan aktiviti ekonomi seperti pertanian komersial Kedudukan sesuatu tempat yang strategik akan menjadi sebuah bandar besar seperti Kuala Lumpur Kwasan yang menjadi penghubung kepada beberapa buah bandar dan kawasan lain Kawasan Pelabuhan yang menjadi tumpuan kerana peningkatan hasil pengeluaran produk industri bijih timah dan getah seperti pelabuhan Klang, Melaka dan Pulau Pinang Pusat pengumpulan dan pengeksportan gambir dan lada hitam seperti Kuching , Sarawak. Terangkan sistem pendidikan Vernakular semasa penjajahan British di Tanah Melayu. [8 markah]

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [Mak.5m]

F1 H1a H1b H1c F2 H2a H2b H2c H2d

Mengguna bahasa ibunda masing-masing sebagai bahasa pengantar Tidak mampu pupukkan perpaduan kaum Murid pelbagai kaum dipisahkan Tidak melalui sistem pendidikan yang sama

Pendidikan Melayu tidak terbela dan tidak ditingkatkan ditubuhkan di Negeri-Negeri Selat Sekolah Melayu pertama dibuka di Teluk Belanga, Singapura (1856) / Sekolah Melayu kedua di Seberang Prai (1871) / di Kuala Kangsar dan Batu Gajah (1884) H2e Sekolah Melayu untuk murid perempuan di Negeri-Negeri Selat (1885) H2f Hanya di peringkat rendah sahaja H2g Kurikulum terbatas sesuai dengan cita-cita British untuk melahirkan anak Melayu sebagai petani yang lebih baik daripada bapanya F3 Maktab Perguruan Sultan Idris di Tanjong Malim, Perak H3a Melatih guru untuk sekolah Melayu H3b Sebagai institusi lanjutan sekolah rendah bagi anak Melayu F4 Sekolah khusus untuk golongan elit H4a iaitu Kolej Melayu Kuala Kangsar (1905) F5 H5a H5b H5c H5d H5e H5f H5g Sekolah Tamil bagi masyarakat India Di buka oleh kerajaan di bandar Dibuka oleh pihak pengurusan ladang di ladang getah Sekolah awal ialah Sek. Tamil Vivekananda di Seremban (1912) Berorientasi pendidikan negara India Sukatan dan buku pelajaran dibawa dari India Tenaga pengajar dari India Menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

GEMILANG SEJARAH T4 2009 F6 Sekolah Cina H6a Dibiayai oleh saudagar Cina H6b Sekolah awalnya ialah Sek. Chung Hwa / Sek. Cina Yuk Chai di Kuala Pilah H6c Dialek masing-masing sebaagaai bahasaa pengantar H6e Buku dan sukatan pelajaran dari negaraa China Tenaga penganjar dari China F7 Enakmen Pendaftaran Sekolah diwartakan H7a untuk menyekat pengaruh Komunis / mengawal aktiviti dan pertumbuhan sekolah Cina F8 Pendidikan Inggeris H8a Diusahakan oleh golongan mubaligh Kristian / badan sukarela H8b Sebagai sekolah elit / pelajar dari golongan atasan Di kawasan bandar H8c Kurikulum berasaskan sistem pendidikan England H8d Di Negeri-Negeri Selat dibuka sekolah seprti Penang Free School (1816) / Melaka Free School (1826) H8e Di Negeri-Negeri Melayu penubuhannya agak lewat seperti King Edward VII School di Taiping (1883) / Victoria Institution di Kuala Lumpur (1894) F9 Penubuhan Universiti Malaya di Singapura H9a sebagai pendidikan tinggi dalam negeri selepas merdeka. 2c Bagaimanakah penjajah British menyelesaikan masalah kesihatan yang timbul kesan daripada Dasar Ekonomi British di Tanah Melayu pada akhir abab kesembilan belas. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 Tubuh hospital / pusat kesihatan untuk Kawal wabak penyakit 29 buah pusat kesihatan di Perak Hospital di Perak dibuka di Tanjong Malim, Gopeng, Kerian, K.Kangsar Pusat Kesihatan kecil 14 Di Selangor, 3 di Negeri Sembilan, 2 di Pahang Hospital persendirian oleh orang perseorangan / Hospital Tung Shin di K.L dibuka untuk pekerja lombong bijih timah / imigran Cina Institut Penyelidikan Perubatan ditubuhkan untuk mengawal wabak penyakit Selain itu bertujuan menjalankan penyelidikan dan kajian punca penyakit / langkah mencegah yang patut di ambil Sanitary Board ditubuhkan untuk menjaga kebersihan dan kesihatan awam di bandar Awasi kebersihan dan kesihatan di K.L dan Perak Pada tahun 1911 fungsi Sanitary Board jaga kebersihan bandar Jabatan Kesihatan jaga aspek kesihatan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (Mak. 7m) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (Mak. 8m)