Anda di halaman 1dari 13

1.

Kepentingan domain PJ (struktur) Psikomotor : Kognitif : Membangun dan meningkatkan keupayaan fizikal Membangunkan kemahiran pergerakan asas Menguasai kemahiran pergerakan asas dan permainan Meningkatkn daya tahan otot dan daya tahan kardiovaskular Mengelakkan kecederaan Peka dengan kesihatan diri Memberi ketangkasan dan kecergasan tubuh badan Meningkatkan kadar metabolism badan, kesihatan dan mengelakkan daripada sebarang penyakit. Membantu perkembangan individu Menyihatkan kesihatan otak Meningkatkan kecerdasan mental Memperoleh pengetahuan tentang latihan, kesihatan dan penyakit serta keselamatan Wujudkan pemikiran yang kritis dan kreatif serta berfikiran positif Tingkatkan kemahiran berfikir Mengetahui dan memahami aspek kecergasan yang boleh diamalkan dalam kehidupan seharian Menyelesaikan latihan berfikir secara kritis dan kreatif semasa membuat keputusan dan menyelesaikan masalah

Afektif

: - Meningkatkan minat untuk bersukan - Menghilangkan stress dan tekanan - Dapat kawal emosi - Timbulkan rasa gembira dan seronok dalam aktiviti kesukanan - Pupuk sifat sabar dan kerjasama - Menekankan hubungan baik antara guru murid dan murid murid - Menyumbang kea rah mekanusiaan - Menerapkan nilai-nilai murni

2. Tunjang pembelajaran PJ berserta dengan contoh aktiviti

KECERGASAN TUNJANG PJ

KESUKANAN KEMAHIRAN
A.KECERGASAN : - keupayaan melakukan aktiviti fizikal secara berterusan tanpa rasa penat dan letih terbahagi kepada dua iaitu kecergasan berasaskan kesihatan dan kecergasan berasaskan perlakuan motor atau kemahiran motor. KECERGASAN Berasaskan kesihatan Bidang kemahiran DAYA TAHAN KARDIOVASKULAR Contoh aktiviti Lari 2.4 km Naik turun bangku 3 minit DAYA TAHAN OTOT Bangkit tubi bervariasi Tekan tubi tanpa henti KEKUATAN Bangkit tubi Tingkuk tubi separa Berasaskan perlakuan motor / kemahiran motor KELENTURAN KOMPOSISI BADAN KOORDINASI Duduk lunjur dan jangkau Nisbah pinggang dan pinggul Menggelecek bola Quadral jump KUASA Lompat jauh berdiri

( keupayaan melakukan sesuatu dalam

masa yang singkat dengan menggunakan tenaga sepenuhnya ) KETANGKASAN Lari ulang alik Quadral jump

( keupayaan badan untuk menukar arah dengan cepat ) KEPANTASAN / KELAJUAN

Lari pecut 40 m Lari ulang alik 10 m

( keupayaan badan membuat lakuan dalam masa yang singkat / keupayaan melawan rintangan dalam masa yang cepat ) IMBANGAN

Cartwheel Dirian bangau

( keupayaan badan mengekalkan posisi sama ada dalam keadaan static atau bergerak ) MASA TINDAK BALAS

Lari ulang alik ikut arahan

( keupayaan badan bertindak balas terhadap rangsangan yang diterima )

B. KEMAHIRAN Keupayaan melakukan kemahiran daripada aspek pergerakan otot kasar dan otot halus

Pergerakan asas Pergerakan kreatif Permainan Olahraga Gimnastik Rekreasi Kesenggangan keselamatan kerjaya pengurusan etika isu-isu dalam PJ dan sukan

C. KESUKANAN Amalan pendidikan yang perlu diketahui dan dikuasai

3. Teaching Style by Mosston 1) GAYA ARAHAN - PNP berpusatkan guru - Guru kawal sepenuhnya PNP - Guru kawal apa yang akan dipelajari, bagaimana ia dilakukan serta mula dan akhir sesuatu aktiviti dijalankan - Guru membuat semua keputusan dalam PNP - Guru bagi arahan satu persatu, membuat demonstrasi dan bagi komen/ulasan tentang prestasi murid - Murid perlu bagi perhatian sepenuhnya dan meniru perlakuan guru Implikasi : - sesuai untuk aktiviti aras tinggi yang mengutamakan keselamatan - sesuai untuk masa PNP yang terhad - sesuai untuk pembelajaran peringkat awal Contoh aktiviti: cartwheel, terjun papan anjal 2) GAYA LATIHAN - Merupakan kesinambungan daripada gaya pembelajaran arahan - Guru bertanggungjawab terhadap semua keputusan PNP - Guru bagi tunjuk ajar dan murid lakukan latihan secara ansur maju dan berperingkat - Guru akan memberi penerangan aktiviti/lakukan demonstrasi - Guru bagi penjelasan dan tentukan apa yang ingin diajar - Semasa PNP, guru akan lakukan pemerhatian terhadap murid, bagi maklum balas, tunjuk ajar dan bersoal jawab. - Murid lakukan latihan yang ditetapkan oleh guru Implikasi: Sesuai untuk masa PNP yang terhad Sesuai untuk pembelajaran peringkat awal Pelajar ada lebih masa untuk lakukan latihan

Contoh aktiviti: kemahiran hoki menggelecek, kemahiran olahraga 3) GAYA TIMBAL BALIK (RECIPROCAL) - Guru tetapkan apa yang akan dipelajari - Guru bagi penerangan sebelum memulakan aktiviti - Guru bertanggungjawab sepenuhnya terhadap PNP

Aktiviti dilakukan secara berpasangan Seorang murid akan jadi pemerhati dan seorang lagi akan lakukan aktiviti Pelajar dinilai berdasarkan kriteria perlakuan (senarai semak) yang telah disediakan Kemudian, murid akan bertukar peranan Guru lakukan demonstrasi lanjutan untuk menguji perlakuan murid

Contoh aktiviti: kemahiran menghantar bola paras dada bola jarring 4) SEMAK KENDIRI - Guru tentukan apa yang akan diajar - Guru bagi penerangan sebelum memulakan pengajaran - Guru tentukan kriteria pembelajaran - Guru bagi kad gambar sebagai panduan murid untuk jalankan aktiviti - Murid lakukan aktiviti mengikut urutan dalam kad gambar yang diberi - Pelajar menilai perlakuan sendiri Implikasi: Sesuai untuk perlakuan yang mudah dilakukan Perlajar bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri Mengehadkan hubungan sosial antara guru dengan murid

Contoh aktiviti: menyangga bola tampar & menjaring bola jaring (lakukan aktiviti ikut kad gambar) 5) INKLUSIF / PENINGKATAN - Pengajaran berpusatkan guru - Guru menentukan apa yang akan dipelajari dan kriteria pembelajaran - Guru bagi peluang kepada pelajar untuk pilih tahap pembelajaran ikut kemampuan diri - Pelajar akan pilih sendiri tahap prestasi - Pelajar akan buat keputusan untuk lakukan aktiviti pada tahap yang tinggi Implikasi: Bagi peluang kepada pelajar untuk rasai kepuasan dan kejayaan dalam melakukan aktiviti Semua murid berpeluang dan berupaya untuk lakukan aktiviti walaupun berbeza kebolehan diri Pelajar boleh buat keputusan sendiri

Contoh aktiviti: kemahiran lompat tinggi bebas pilih aras ketinggian palang yang berbeza.

6) PEMBELAJARAN KENDIRI - Pembelajaran berpusatkan murid - Murid tetapkan sendiri apa yang ingin dipelajari - Murid tetapkan pendekatan, objektif yang ingin dicapai - Murid berhak membut keputusan sendiri - Guru hanya sebagai pemerhati Implikasi: Semua pembelajaran dan aktiviti ditetapkan oleh pelajar

Contoh aktiviti: Kemahiran servis bola tampar (murid ingin lakukan 2 drpd 3 kemahiran) Kemahiran hoki (menolak dengan pelbagai posisi badan 7) DAYA USAHA / TERDORONG - Murid akan rancang program dan aktiviti pembelajaran - Murid akan berusaha untuk tetapkan tugasan - Murid pilih gaya pembelajaran sendiri - Muris kawal kelas, rancang prigram dan aktiviti - Guru pantau proses pembelajaran Implikasi: Tugasan dan aktiviti ditetapkan oleh murid Gaya pembelajaran ditetapkan oleh individu

Contoh ativiti: mengaplikasikan kemahiran olahraga dan memerlukan mengaplikasikan dengan lakukan satu sesi pengajaran PJ.(aplikasikan kemahiran mengajar PJ) 8) PROGRAM INDIIVDU - Murid tetapkan sendiri tugasan, selesaikan masalah/tugasan ikut kebolehan masing-masing - Murid rancang dan tetapkan program atau aktiviti pembelajaran - Guru sebagai penasihat, bagi bantuan kepada murid Implikasi: Tugasan dan masalah ditetapkan sendiri oleh pelajar

Contoh aktiviti: Gimrama murid rancang pergerakan kreatif untuk bentuk persembahan 9) PENEMUAN MENCAPAH (DIVERGENT)

Implikasi: -

Guru tetapkan satu tugasan yang mempunyai pelbagai jawapan atau jalan penyelesaian. Tugasan satu, tetapi mempunyai banyak pilihan jawapan atau cara penyelesaian Guru mendorong dan menggalakkan murid untuk menilai setiap jawapan untuk membuat perbandingan keputusan Pelajar akan menilai jawapan untuk tetapkan keberkesanan Murid akan mencari mana-mana jawapan dengan melakukan semua gaya seterusnya menilai keberkesanannya.

Tugasan disediakan oleh guru dan mempunyai banyak pilihan jawapan Galakkan murid berfikir Pupuk sikap kerjasama

Contoh aktiviti: guru tetapkan tugasan supaya mencari teknik yang sesuai bagi kemahiran olahraga acara padang lompat jauh. Gimnastik lakukan aksi guling dari titik A ke titiik B tanpa gunakan kaki 10) PENEMUAN TERBIMBING / PENGAJARAN BERPUSAT (CONVERGENT) - Guru tetapkan tugasan yang pelbagai tapi hanya menjurus pada satu jawapan sahaja - Guru sebagai pembimbing dan pemandu arah - Guru bagi masa pada pelajar untuk berfikir dan bertindak - Pelajar akan lakukan tugasan berdasarkansoalan yang diberikan Implikasi: Guru rancang PNP dan sediakan tugasan

Contoh aktiviti: murid lakukan perbincangan berkaitan dengan tokoh-tokoh sukan Negara 1 5 : berpusatkan guru 6 10 : berpusatkan pelajar

4. Kemahiran dalam hoki Menolak dan menahan Memukul Kuis / flik Menggelecek Menjaga gol

1. Perkaitan antara kurikulum PJ dengan FPK (esei) Kurikulum PJ : Matlamat PJ: Objektif PJ: meningkat dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. Melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian Menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri Mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai aktiviti atau kegiatan fizikal Membuat keputusan yang bijak dalam kehidupan Membentuk sahsiah dan disiplin dri. membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan berhasrat melahirkan murid yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Memenuhi keperluan pertumbuhan dan perkembangan murid bagi membentuk masyarakat yang cergas, sejahtera dan produktif. Membantu murid menjadi cergas, aktif dan berpengetahuan melalui pemupukan kemahiran, nilai dan amalan kecergasan.

Aspek pentingPJ : - penglibatan murid secara aktif dan selamat - Interaksi yang kreatif dengan alat, bahan dan rakan - Penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti bahawa pembelajaran telah berlaku FPK: Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara.

Perkaitan kurikulum PJ dengan FPK: 1) Memperkembangkan lagi potensi individu - Sejajar dengan objektif PJ iaitu murid dapat menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri. - Melalui aktiviti kesukanan dan senaman serta konsep dan teori yang dipelajari berkaitan PJ, murid dapat perkembangkan potensi diri bukan sahaja dari aspek psikomotor malah dari aspek kognitif. - Bakat dan kebolehan murid dapat diperkembangkan melalui aktiviti yang dijalankan. - Walaupun murid terdiri daripada pelbagai latar belakang dan kebolehan yang berbeza, tetapi dengan adanya kurikulum PJ, ia memberi ruang dan peluang kepada semua murid untuk mengembangkan potensi dan bakat masing-masing (melalui teaching style by mosston-ade pendekatan berpusatkan murid) - Strategi PNP yang dijalankan oleh guru turut dapat memperkembangkan potensi individu. - penggunaan teori kecerdasan pelbagai semasa PNP dapat kembangkan semua potensi murid dari segi kinestetik, visual ruang, muzik (aerobic), interpersonal serta intrapersonal. - Kebolehan dan potensi dalam sukan merupakan salah satu platform untuk melonjakkan diri dan mencapai kejayaan. 2) Melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani - Kecergasan fizikal berkait rapat dengan kecerdasan mental. - Kecergasan fizikal menjamin kecerdasan mental. - Sejajar dengan matlamat PJ untuk menjadikan murid yang cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan juga amalan kecergasan. Melalui amalan penjagaan kesihatan, pengetahuan berguna berkaitan PJ, jalankan aktiviti kemahiran kesukanan, dapat lahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi JERIS. - Sejajar juga dengan objektif PJ yang merangkumi tiga tunjang pembelajaran PJ iaitu kecergasan, kemahiran dan kesukanan. Melalui PJ, murid peroleh perkembangan fizikal, mental serta perkembangan sosial yang baik - Aktiviti senaman dan kesukanan dapat kurangkan stress dan tekanan menenangkan jiwa, cara untuk menyalurkan kemarahan dan perasaan. - PJ perlu seiring bagi membentuk manusia yang pintar dan pandai menguruskan emosi. - Pupuk nilai kerohanian melalui aktiviti berkumpulan kerjasama dan perpaduan. 3) Melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan

PJ bukan semata-mata aktiviti senaman atau kesukanan. PJ turut bagi ilmu berkaitan dengan kehidupan. 3 tunjang utama PJ iaitu kecergasan, kemahiran dan kesukanan perlu dikuasai. Selaras dengan kurikulum PJ untuk lahirkan murid yang berilmu dan membentuk masyarakat cergas, sejahtera dan produktif. Semua aktiviti di ajar dengan pengetahuan asas dan kemahiran asas yang betul Pelbagai penyerapan dalam PJ menjadi ilmu yang sangat berguna dalam kehidupan anatomi n fisiologi

4) Berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri - Sejajar dengan kehendak kurikulum PJ untuk melahirkan murid yang berguna, berilmu dan berkemahiran. - Sejajar dengan matlamat dan objektif PJ yang bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktivti fizikal dan amalan kecergasan yang meliputi aspek kecergasan, kemahiran dan kesukanan. - PJ melahirkan insan yang berguna. - Aktiviti kesukanan, aktiviti untuk isi masa lapang, dapat elakkan daripada terlibat dengan aktivti yang tidak berfaedah. - Berakhlak mulia menghormati guru dan saling bekerjasama - Bertanggungjawab melalui aktiviti berpasukan, ada ketua yang bertanggungjawab - Berketerampilan murid yang cergas dan cerdas mempunyai keperibadian dan keterampilan yang baik. - PJ mampu tingkatkan keyakinan diri dan menerima kejayaan serta kegagalan dengan optimis - Berkeupayaan menyelesaikan masalah, melahirkan pendapat dan idea, melakukan aktiviti fizikal 5) Memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara - PJ mampu melahirkan pakar-pakar dalam bidang sukan dan juga bidang perubatan. - Kesedaran tentang PJ menjamin kehidupan yang sihat. - Amalan hidup sihat bersenam, tidk merokok, diet pemakanan seimbang diperoleh dengan mempelajari PJ. - Unit paling asas ialah keluarga yang sihat, membentuk masyarakat yang sihat sejajar dengan matlamat PJ.

2. Pertimbangan yang perlu diambil untuk merancang suatu pengajaran PJ (bab 5) A. Tetapkan objektif pengajaran, bagaimana lakukan pengajaran, BBM yang nak digunakan. - Pemilihan tajuk pengajaran perlu berdasarkan sukatan pelajaran. - Sesuai untuk tahap perkembangan murid - Melibatkan kesemua aspek iaitu kognitif, psikomotor n afektif - Pemilihan dan penggunaan BBM yang menarik dan boleh membantu dalam mencapai objektif pengajaran B. Tetapkan kaedah, teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian dengan tajuk untuk capai objektif pengajaran. - Kaedah, teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian - Kebijaksanaan guru memilih strategi yang sesuai - Teori kecerdasan pelbagai melibatkan keseluruhan perkembangan dan kecerdasan C. Pemilihan aktivti : i. Infrastruktur dan tenaga pengajar ii. Perkembangan murid iii. Peralatan dan kemudahan iv. Persekitaran budaya dan tempat Infrastruktur dan tenaga pengajar Infrastruktur : - Infrastruktur memainkan peranan penting dalam PNP PJ. Kesempurnaan aktiviti PJ bergantung kepada infrastruktur. - Perkara yang perlu diteliti ialah kedudukan sekolah, kemudahan, peralatan dan juga kewangan. - Kedudukan sekolah : sama ada di Bandar atau di luar Bandar. Ada perbezaan dari segi kemudahan pembelajaran sekolah di Bandar dengan di luar Bandar. Di lua rbandar, tiada kemudahan internet, sukar meneroka ilmu. Di Bandar, kemudahan padang yang tidak sempurna dan kurangnya kawasan atau tempat untuk lakukan aktiviti kesukanan. - Kemudahan yang mencukupi membolehkan aktiviti dijalankan dengan sempurna. Kemudahan padang, gelanggang, peralatan permainan asas dan sebagainya. - Peralatan: peralatan perlu dalam keadaan baik, boleh berfungsi dan digunakan serta selamat dan mencukupi. - Kewangan sekolah: keperluan kewangan yang diperuntukkan bergantung kepada kapasiti murid di sesebuah sekolah. Peruntukan kewangan sekolah untuk aktiviti PJ merujuk kepada kapasiti murid.

Tenaga pengajar: Tenaga pengajar mesti mempunyai ilmu PJ berkenaan dengan pengetahuan, kemahiran, teknik dan strategi pengajaran sebelum melaksanakan sesuatu aktiviti. Tenaga pengajar yang berpengetahuan dan berpengalaman dapat melaksanakan aktivtii pengajaran dengan baik dan dapat menyelesaikan masalah dengan mudah. Aktivtiti PJ yang berisiko memerlukan tenaga pengajar yang mahir dan bertanggungjawab. Guru perlu mahir dan pakar dalam mengendalikan sesuatu aktiviti. Tenaga pengajar perlu lebih prihatin terhadap kemampuan dan keupayaan murid. Rancang aktiviti berdasarkan sukatan. Bijak pilih pengajaran, strategi, kaedah dan aktiviti.

Perkembangan murid Guru perlu peka dan mengetahui tahap perkembangan murid dari setiap aspek. Dibahagikan kepada beberapa domain iaitu: Domain kognitif: Melibatkan perkembangan pemikiran murid, cara berfikir, merasa dan bertindak. Perlu ikut keupayaan murid iaitu daripada senang kepada yang sukar. Selari dengan perkembangan dan pertumbuhan murid. Taksonomi Bloom bahagikan domain kognitif kepada 6 peringkat bermula dari tahap yang mudah dicapai sehingga ke tahap yang sukar dicapai (pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian) Melibatkan perkembangan sikap dan nilai pelajar. Mempunyai hubungan dengan perasaan, emosi, minat, sikap, penghargaan dan nilai. Mempunyai peringkat penghayatan daripada yang paling rendah kepada paling tinggi (penerimaan, gerak balas, penilaian, organisasi, perwatakan dan konsep sualisasi nilai dan bentuk pertalian antaranya)

Domain afektif: -

Domain psikomotor: - Merupakan kemahiran berkaitan dengan pergerakan anggota fizikal seseorang. - Pada peringkat sekolah rendah, kanak-kanak diajar untuk menguasai pergerakan yang biasa dilakukan dalam kehidupan harian dan juga pergerakan baru dalam senaman. - Juga mempunyai hirarki tersendiri iaitu daripad peringkat mudah kepada susah (persepsi, persediaan, pergerakan terkawal, pergerakan mekanistik, pergerakan kompleks, pergerakan suaian dan pergerakan cipta).

Domain sosial: Khusus untuk hubungan dan tingkah laku Terdiri daripada lapan peringkat (berhubung, berkomunikasi, melibatkan diri, berunding, beerjasama, menghakim, memulakan dan menukar).

Peralatan dan kemudahan Peralatan: - Mesti cukup untuk bilangan murid semasa melaksanakan aktiviti - Selamat digunakan, tidak berbahaya - Dalam keadaan baik dan boleh berfungsi - Pemilihan peralatan dalam aktiviti perlu sesuai dengan tahap kebolehan dan umur murid. Kemudahan: - Kemudahan seperti padang, gelanggang, gymnasium, dewan dll. - Guru perlu ambil kira faktor kemudahan dalam merancang pengajaran PJ. - Kemudahan akan mempengaruhi pelaksanaan dan keberkesanan aktivti PJ. - Kekurangan kemudahan dari segi prasarana akan menjejaskan perancangan guru. Persekitaran budaya dan tempat Persekitaran budaya: - Guru perlu peka dengan persekitaran dan sosiobudaya setempat. - Pemilihan aktivtii PJ berdasarkan kecenderungan cara hidup sesuatu masyarakat. - Aktiviti yang dipilih perlu ikut atau bersesuaian dengan sosio budaya setempat. - Penting untuk memastikan pihak sekolah dapat sokongan daripada pihak masyarakat setempat. - Membantu murid mengenali persekitaran budaya berasaskan kepada faktor-fkator setempat. Tempat: - Perlu bersih dan selamat untuk jalankan aktiviti. - Pilih kawasan dan persekitaran tempat yang selamat dan sesuai. - Tempat jalankan aktivti PJ perlu sesuai dengan aktivti yang nak dijalankan. Olahraga (padang) Gimnastik (dewan) Imbangan (gymnasium) Pihak pentadbir juga perlu bagi sokongan terhadap aktivti yang dirancang. Bagi sokongan dan bantuan dari aspek tenaga pengajar, kewangan, kemudahan dan peralatan serta prasarana.