Anda di halaman 1dari 2

Familiaren esparruan gertatzen den genero indarkeriari buruz hausnartzeko jardunaldiak, familia heteronormatiboaren baitan genero indarkeriaren hiru

ardatzak aztertuz: Genero indarkeriaren biktima diren emakumeei, ama diren heinean begiratu; eta elkarrekin talka egiten duten bi eginkizun femenino aztertu: bikotekide izatearena eta amatasunarena, baita genero indarkeriazko egoera bat apurtzeko erabakiak hartzeko zailtasuna ere. Emazteei tratu txarrak ematen dizkieten gizonen eginkizunari eta bere aita rolari buruz hausnartu. Aztertuko diren gaiak maskulinitate berriak, postmatxismoa, balizko Guraso Lerrokatzearen Sindromea eta zaintza konpartituaren ingurukoak izango dira. Genero indarkeriazko egoeran bizi den bikote horren seme-alabak. Haur hauen eta aitaren irudiaren artean dagoen lotura aztertu, harreman horrek eragiten dituen arriskuak ikusaraziz. Bestalde, norbere buruarekiko eta besteekiko tratu ona zer den eta gure harreman afektibo-sexualetan nolako loturak ezartzen ditugun aztertuko dugu.

FAMILIA LOTURAK ETA TRATU ONAK

VNCULOS FAMILIARES Y BUENOS TRATOS

Jornadas para re exionar sobre la violencia de gnero en el mbito familiar analizando los tres ejes que conforman la violencia de gnero dentro de la familia heteronormativa: La mirada a las mujeres vctimas de violencia de gnero en su condicin de madre y analizar la interseccin entre dos roles femeninos que entran en con icto: el conyugal y el marental y la di cultad de tomar decisiones de ruptura de la situacin de violencia de gnero. Re exionar sobre el papel de los hombres que maltratan a sus mujeres y su rol de padre. Abordaremos algunas ideas sobre las nuevas masculinidades, el postmachismo, el supuesto Sndrome de Alineacin Parental y la custodia compartida. Los y las hijas de esa pareja que vive en una situacin de violencia de gnero. Estudiar el vnculo entre estos nios y nias y la gura del padre visualizando los riesgos que implica esta relacin. Adems, analizaremos qu es buen trato conmigo misma/o y con las dems personas y cmo nos vinculamos en nuestras relaciones afectivo-sexuales.

Idazkaritza teknikoa Izen-emateak: Secretara tcnica Inscripciones:

T. 94 405 73 79
jornadasllodio@sortzen.org

www.sortzen.org Antolatzailea Organiza:

Berdintasun Zerbitzua

T. 94 403 48 50
Servicio de Igualdad
www.laudiokoudala.net

Azaroaren 8a
Jardunaldien Aurkezpena: Amets Meaza Castaares Hezkuntza, Emakume eta Gazteria arloko Zinegotzi Ordezkari Laguntzailea. Gizon berriak, maskulinitate berriak. Aitaren rola genero indarkeriazko egoeretan. Txostengilea: Miguel Lorente Acosta Jauna, auzitegiko medikua eta unibertsitateko irakaslea. Los nuevos hombres nuevos liburuaren egilea. Haurren eta aitamen arteko loturak generoindarkeria egoera bizi denean familian. Txostengilea: Ral Lizana Zamudio Jauna. Psikologian lizentziaduna eta genero indarkeriaren inguruko irakasle eta formatzailea. A m tambin me duele liburuaren egilea. Iruzkinak eta dinamizazioa: Norma Vzquez Psikologoa eta familia-terapeuta. Genero indarkeria eta emakumeen jabekuntzan aditua.

Azaroaren 15a
Genero indarkeriaren biktima diren emakumeengan amatasun rolak duen eragina erabakiak hartzerakoan. Txostengilea: Itziar Ganda Quintanilla Andrea. Psikologian Lizentziatua. Egoitzaren testuinguruan genero indarkeriaren emakume-biktimekin esku-hartzean espezializatua. Sortzen Consultora-ren ikerketa taldea. Ama, egizu lo, neu egongo naiz erne eta. Dokumentala. Adin txikikoen babes-eza eta indarkeriazko egoeran bizi izatearen ondorioak. Iruzkinak eta dinamizazioa: Miriam Herbn Soziologoa. Genero indarkeria eta emakumeen jabekuntzan aditua.

Azaroaren 22a
Maitasunezko loturei buruzko tailerra. Tratu ona landuz. Familia loturei eta lotura horien analisiari buruzko esparrua irekiko dugu. Dinamizazioa: Inma Merino Maistra. Genero indarkeria eta emakumeen jabekuntzan aditua Ordutegia 10:00etatik 13:00etara Lekua Kultur etxea Lamuza, 13 01400 Laudio/ Llodio Izen-emateak jornadasllodio@sortzen.org Argibide gehiago 94 405 73 79 (Sortzen Consultora)

Noviembre 8
Presentacin Jornadas: Amets Meaza Castaares Concejala Delgada Adjunta del rea de Educacin, Mujer y Juventud. Los nuevos hombres, nuevas masculinidades. Rol de padre en situaciones de violencia de gnero. Ponente: Don Miguel Lorente Acosta, mdico forense y profesor universitario. Autor del libro: Los nuevos hombres nuevos. Los vnculos de nios y nias con madre y padre en situacin de violencia de gnero en la familia. Ponente: Don Ral Lizana Zamudio. Licenciado en Psicologa y profesor y formador en violencia de gnero. Autor del libro: A m tambin me duele. Comentarista y dinamizacin: Norma Vzquez Psicloga y terapeuta familiar. Experta en temas de violencia de gnero y empoderamiento de las mujeres.

Noviembre 15
La in uencia del rol materno en la toma de decisiones de las mujeres vctimas de violencia de gnero. Ponente: Doa Itziar Ganda Quintanilla. Licenciada en Psicologa. Especialista en Intervencin con mujeres vctimas de violencia de gnero en contexto residencial. Equipo de investigacin de Sortzen Consultora. Mam, durmete que yo vigilo Documental. Indefensin de los y las menores y las secuelas de vivir una situacin de violencia. Comentarista y dinamizacin: Miriam Herbn Sociloga. Experta en violencia de gnero y empoderamiento de las mujeres.

Noviembre 22
Taller de vnculos amorosos. Trabajando el buen trato. Abriremos un espacio para la re exin y anlisis de los vnculos en la familia. Dinamizacin: Inma Merino Profesora. Experta en intervencin en violencia contra las mujeres y empoderamiento de las mujeres. Horario de 10 a 13 h Lugar Casa de cultura Lamuza, 13 01400 Laudio/ Llodio Inscripciones jornadasllodio@sortzen.org Ms informacin 94 405 73 79 (Sortzen Consultora)