KONSEP PECAHAN JENIS PECAHAN

cikgu-rosniza.blogspot.com

KONSEP PECAHAN Pada umumnya, konsep pecahan diperkembangkan seperti yang berikut; 1. Pecahan sebagai sebahagian daripada keseluruhan.

2. Pecahan sebagai sebahagian daripada satu kumpulan benda.
3. Tatatanda pecahan.

NEXT
cikgu-rosniza.blogspot.com

Pecahan sebagai sebahagian daripada keseluruhan.

Apabila satu benda dibahagi kepada 4 bahagian yang sama, 1 bahagian daripada keseluruhan benda itu ialah 1 4

NEXT
cikgu-rosniza.blogspot.com

Pecahan sebagai sebahagian daripada keseluruhan.
Konsep sebahagian daripada satu keseluruhan bagi satu kumpulan objek melibatkan perkaitan antara sebahagian kumpulan asalnya.

Terdapat 4 biji bola dalam kumpulan ini. Jika Niza mengambil 3 biji bola, maka dia mendapat 3 daripada 4 kumpulan itu.

NEXT
cikgu-rosniza.blogspot.com

Tatatanda pecahan.
Dalam rajah di bawah, satu keseluruhan telah dibahagi kepada 2 bahagian yang sama. Bahagian yang berlorek itu ialah 1 bahagian daripada 2 bahagian yang sama dalam keseluruhan itu. Bahagian itu disebut satu perdua dan simbolnya ialah 1 . 2 1 ialah pengangka manakala 2 ialah penyebut.

1 2

Penyebut
Pengangka BACK

cikgu-rosniza.blogspot.com

Pecahan Wajar

JENIS PECAHAN

Pecahan Tak Wajar

Nombor Bercampur

NEXT
cikgu-rosniza.blogspot.com

JENIS PECAHAN Pecahan Wajar
Pecahan wajar ialah pecahan yang nilai penyebutnya lebih besar daripada pengangkanya. Contoh:

Pecahan Tak Wajar
Pecahan tak wajar ialah pecahan yang nilai pengangkanya sama atau lebih besar daripada penyebutnya. Contoh:

Nombor Bercampur
Nombor bercampur ialah gabungan nombor bulat dan pecahan wajar.

Contoh:

1 2

2 5

2 7

3 4

3 7

2 2

3 2

4 3

5 2

6 5

1

2 3

2

3 5

4

3 4

BACK
cikgu-rosniza.blogspot.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful