Anda di halaman 1dari 14

UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

PENYELARAS :

UNIT KURIKULUM JPNS


disediakan oleh Kamarul Zaman bin Jaffar SMK Lui Barat

RANCANGAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1


MINGGU

TEMA / TAJUK

HASIL YANG

OBJEKTIF

AKTIVITI / NILAI / UNSUR

EVIDENS

Tarikh

1-2

BAH. A : KEMAHIRAN GEOGRAFI KEDUDUKAN Konsep: Kedudukan relatif

DIHASRATKAN Memahami kedudukan sesuatu tempat berdasarkan koordinat dan kedudukan relatif

Menyetakan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan koordinat mudah seperti lajur dan baris. Menyatakan kedudukan murid dalam kelas mengikut lajur dan baris. Menyatakan kedudukan relative sesuatu tempat. Menyatakan kedudukan sesuatu tempat pelan atau peta dengan menggunakan koordinat. Menyatakan kedudukan relatif sesuatu tempat dalam pelan atau peta. Membezakan kedudukan relatif dan koordinat. Melukis pelan kedudukan murid dalam kelas mengikut lajur dan baris. Menyatakan cara menentukan arah Menyatakan arah mengikut lapan arah mata angin. Melukis lapan arah mata angin berpandukan kompas. Menggunakan kompas. Menjelaskan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas

PATRIOTISME Menunjukcara menyatakan kedudukan murid di dalam kelas mengikut lajur dan baris. Murid menyatakan kedudukan sesuatu tempat di sekolah dari titik rujukan (kerja lapangan). Mencari harta karun dengan merujuk lajur dan baris.

B1D1E1 Menyatakankedudukan relatif sesuatu tempat.

B2D1E1 Menentukan kedudukan sesuatu menggunakan lajur dan baris

3.

ARAH Konsep: Arah

Menentukan arah dengan menggunakan kompas

Menunjukkan cara menyatakan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas. Menjalankan kerja lapangan untuk mencari arah dengan menggunakan kompas.

B1D1E2 Menyatakan arah mata angin utama B2D1E2 Mengenal pasti lapan arah mata angin
B3D1E1

Menentukan arah berdasarkan lapan mata angin dengan menggunakan kompas

45

SKALA DAN JARAK Konsep: Jarak Jarak mutlak Jarak relatif

Mengenal dan memamhai skala dan jarak

Mengenalpasti dan melukis skala lurus. Mengukur panjang dan lebar. Melukis pelan berasaskan skala lurus. Mentakrif konsep jarak. Menytakan jarak antara beberapa tempat.

Menunjukcara mengukur jarak menggunakan skala lurus. Membincangkan jarak relatif dan jarak mutlak rumah murid ke sekolah, pekan atau tempat berdekatan.

B1D1E3 Menyatakan jarak mutlak dan jarak relatif B1D1E4 Mengenal pasti skala lurus B2D1E3 Melukis skala lurus
B3D1E2

Mengukur jarak menggunakan skala


6-7 GRAF Mengaplikasikan maklumat dalam bentuk jadual dan graf Mengumpul dan merekod data. Memilih data yan relevan. Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual. Membina graf bar mudah dan graf garisan berdasarkan jadual, menggunakan label yang betul dan petunjuk yang sesuai. Mentafsir jaduan graf bar mudah dan garaf garisan. Mengenalpasti cirri fizikal dan budaya berdasarkan symbol dalam peta lakar Menyatakan kedudukan, arah dan jarak ciri Membincangkan pelbagai kaedah mengumpul dan merekod data. Menunjuk teknik membina jadual dan graf (penggunaan komputer digalakkan) Menunjukcara mentafsir jadual, graf bar mudah dan graf garisan. Menggunakan komputer untuk membina jadual dan melukis graf.

B2D1E5 Mengenal jenis graf bar mudah dan graf garisan


B3D1E3

Membina graf bar dan graf garisan.

89

PETA Konsep: Kedudukan Arah Jarak

Memahami cirriciri fizikal dan budaya dalam peta lakar

Menunjukcara untuk menentukan kedudukan, arah dan jarak ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta lakar. Menunjukcara melukis

B1D1E5 Mengenal simbol peta lakar B2D1E4 Mengenal simbol fizikal dan budaya dalam peta lakar

geografi yang diperhatikan. Mengaplikasikan simbol yang mewakili ciri fizikal dan budaya ke dalam peta lakar. Mentafsir peta lakar 10 BAH. B. GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA 1. BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSI 1.1 BENTUK MUKA BUMI Konsep: Lembangan Memahami kepelbagaian bentuk muka bumi negara Malaysia Menyatakan dan mengenalpasti kepelbagaian bentuk muka bumi Malaysia iaitu tanah tinggi, tanah pamah, lembangan dan pinggir pantai. Menghuraikan dengan contoh kedudukan dan keistimewaan pelbagai bentuk muka bumi Malaysia

simbol untuk menunjukkan ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta lakar. Mengkaji secara kumpulan: - Peta lakar - Peta bergambar - Peta pelancongan Membincangkan kedudukan dan keistimewaan pelbagai bentuk uka bumi Malaysia berpandukan pelbagai media seperti peta bentuk muka bumi Malaysia dan internet. Menghasilkan buku skrap bentuk muka bumi Malaysia. Menghasilkan model bentuk muka bumi Malaysia secara kumpulan UNSUR PATRIOTISME:: Mencintai Malaysia :- berbangga terhadap alam semulajadi Malaysia - Berbangga terhadap keindahan alam semula jadi Malaysia Menerangkan kedudukan rangkaian banjaran dan gunung di Malaysia dan Asia dengan menggunakan pelbagai media seperti peta, atlas dan internet Mencari maklumat melalui: - Tayangan video - Internet - Majalah / akhbar

B4D1E1
Mentafsir peta lakar dan bahan grafik

B1D2E1 Menamakan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia.

11

a. Tanah tinggi Konsep: Lipatan

Memahami sistem gunung lipat muda dan gunung lipat tua

Mengenalpasti rangkaian banjaran gunung di Malaysia Menamakan rangkaian banjaran dan gunung utama di atas peta Malaysia. Menyatakan banjaran gunung di Malaysia sebahagian sisten banjaran gunung Asia.

B2D2E1 Menyatakan jenis/contoh bentuk muka bumi tanah tinggi B3D2E1 Mengenal pasti taburan kepelbagaian bentuk muka bumi tanah tinggi di Malaysia.

Menyatakan dua jenis sistem gunung lipat. Menjelaskan dengan contoh rangkaian banjaran gunung di Malaysia dalam sistemBanjaran Gunung Asia. Menjelaskan ciri-ciri dan membanding beza sistem gunung lipat. 12 b. Tanah pamah Mengetahui taburan tanah pamah dan dataran negara Malaysia. Menyenaraikan contohcontoh tanah pamah dan dataran negara Malaysia. Menamakan tanah pamah dan dataran utama negara Malaysia di atas peta. Menjelaskan dengan contoh kepentingan kawasan tanah pamah dan dataran negara Malaysia. Menyatakan bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia:- tebing tinggi, tanjung, teluk, pantai, pulau dan pentas benua. Menjelaskan dengan contoh bentuk-bentuk muka bumi pinggir laut serta keistimewaannya. Mencari maklumat tentang kedudukan tanah pamah dan dataran negara Malaysia serta kepentingan berpandukan pelbagai media seperti peta, CD dan internet

B2D2E2 Menyatakan jenis/contoh bentuk muka bumi tanah pamah B3D2E2 Mengenal pasti taburan kepelbagaian bentuk muka bumi tanah pamah di Malaysia

13

c. Pinggir laut

Mengetahui pelbagai bentuk muka bumi pinggir laut Negara Malaysia

Mengumpul maklumat bentuk muka bumi pinggir laut Malaysia berpandukan pelbagai media seperti rajah, video dan internet. Membincangkan keistimewaan bentukbentuk muka bumi pinggir laut dengan bantuan pelbagai media seperti foto, poster dan internet. Menghasilkan model bentuk muka bumi pinggir laut

B2D2E3 Menyatakan jenis/contoh bentuk muka bumi pinggir laut

PATRIOTISME: Mencintai negara Malaysia : berbangga terhadap keindahan dan keistimewaan pinggir laut negara Malaysia 14 d. Saliran Konsep: Memahami profil sungai Menyenaraikan jenisjenis saliran Menamakan sungai dan tasik negara Malaysia di atas peta. Melukis profil panjang dan profil rentas sungai. Menyenaraikan bentuk muka bumi sepanjang aliran sungai: Jeram Air terjun Likuan sungai Likuan terpenggal Tasik ladam Tasik Delta Melukis dan melabel bentuk muka bumi profil panjang sungai. Menghubungkaitkan bentuk muka bumi sepanjang aliran sungai dengan profil panjang dan profil rentas sungai. Menyatakan kepentingan bentuk muka bumi Malaysia terhadap kegiatan manusia Menjelaskan dengan contoh kepentingan Menunjukkan kedudukan saliran-saliran utama negara Malaysia berpandukan peta. Mengumpul maklumat tentang sungai berpandukan pelbagai media seperti carta, model, video dan internet. Mencipta puisi tentang keunikan pandang darat sungai, tasik dan air terjun Mengumpul gambar dan membuat buku skrap mengenai sungai UNSUR PATRIOTISME: Mencintai negara Malaysia : - Bersyukur kerana negara Malaysia mempunyai banyak sungai, tasik dan air terjun yang unik.

B2D2E4 Menyatakan jenis/contoh bentuk muka bumi di sepanjang aliran sungai B3D2E3 Mengenal pasti taburan saliran di Malaysia.

15

1.2 POTENSI DAN HALANGAN BENTUK MUKA BUMI TERHADAP KEGIATAN MANUSIA

Memahami potensi bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia.

Menghasilkan peta minda untuk menunjukkan potensi bentuk muka bumi negara Malaysia

B4D2E1 Menghuraikan potensi bentuk muka bumi (tanah tinggi, tanah pamah, saliran dan pinggir laut) di negara Malaysia.

a. Potensi bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia Konsep: Kawasan tadahan

bentuk muka bumi tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut dan saliran terhadap pembangunan manusia. Membanding beza kepentingan pelbagai bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia antara Malaysia dengan negara lain. Memahami halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia Menyenaraikan bentuk muka bumi yang menghalang kegiatan manusia. Menjelaskan dengan contoh halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia. Menerangkan langkahlangkah mengurangkan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia. Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar. Menjelaskan dengancontoh kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar. Menganalisis kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar dan langkah-langkah mengurangkannya. Merumus kesan jika

UNSUR PATRIOTISME: Berusaha membangunkan negara Malaysia : - Bersyukur dengan sumbangan bentuk muka bumi kepada pembangunan negara Malaysia.

B4D2E2

Membandingkan kepentingan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia antara Malaysia dengan negara lain B4D3E1
Menghuraikan kepentingan ciri bentuk muka bumi negara Malaysia.

16

b. Halangan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia Konsep: Pola

Sumbangsaran halanganbentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia.

17

1.3 KESAN KEGIATAN MANUSIA Konsep: Pemeliharaan pemuliharaan

Mengetahui kesan kegiatanmanusia terhadap alam sekitar

Perbincangan peraturan setiap individu untuk memelihara alam sekitar. Syarahan tentang kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar

B5D1E1**
Mempersembah maklumat geografi daripada pelbagai sumber yang diperoleh.

B5D1E2** Membuat keputusan yang UNSUR PATRIOTISME: Mencintai negara Malaysia:- rasional daripada maklumat - Mmemelihara dan geografi yang diperoleh.
memulihara alam sekitar Malaysia

alam sekitar tidak dipelihara. 18 2. CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA 2.1 PERGERAKAN BUMI DALAM SISTEM SURIA a. pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim konsep: Putaran Peredaran Kebenuaan Kelautan Kepulauan Ketinggian b. Cuaca dan iklim negara Malaysia Memahami putaran dan peredaran bumi Mentakrif putaran dan peredaran bumi Menyenaraikan kesakesan peredaran bumi Menjelaskan dan menghuraikan kejadian siang dan malam Menyenaraikan kesankesan peredaran bumi Menghuraikan kejadian empat musim Simulasi tentang putaran dan peredaran bumi Mengumpul gambar dan menunjukkan suasana empat musim

B2D3E1 Menyatakan kesan pergerakan bumi dalam sistem suria terhadap cuaca dan iklim.

19

Memahami ciriciri iklim Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya

Mengenalpasti ciri-ciri iklim Malaysia dari segi suhu, angin dan hujan Meyatakan dan menghubungkaitkan faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim Malaysia seperti kedudukan, angin monsunm ketinggian dan kepulauan. Menjelaskan kedudukan Malaysia bebas daripada taufan, siklon tropika dan kemarau yang berpanjangan. Mengenalpasti keadaan

Mengumpul maklumat tentang ciri-ciri iklim Malaysia melalui pelbagai sumber seperti internet dan pusat kaji cuaca. Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim Malaysia UNSUR PATRIOTISME: Mencintai negara Malaysia : Bersyukur kerana dianugerahi iklim dan cuaca yang tidak melampau. Mengumpul, maklumat

B1D3E1 Menamakan jenis iklim di Malaysia B2D4E1 Menyatakan ciri iklim di Malaysia B3D3E1
Menjelaskan faktor yang mempengaruhi ciri cuaca dan iklim Malaysia

20

2.2 PENGARUH CUACA DAN IKLIM

Memahami

B3D4E1

TERHADAP KEGIATAN MANUSIA a. pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup

keadaan iklim dan cara hidup manusia di kawasan zon iklim tertentu

iklim di kawasan zon panas, zon sederhana dan zon sejuk. Menyatakan dan menjelaskan cara hidup manusia di kawasan zon panas, zon sederhana dan zon sejuk. Menerangkan iklim Malaysia dengan iklim negara lain serta mengetahui persamaan dan perbezaan pelbagai cara hidup manusia di zon panas, zon sederhana dan zon sejuk. Memahami pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi Malaysia. Menyatakan faktor cuaca dan iklim yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama Malaysia. Menghubungkaitkan pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia Malaysia

bergambar dari pelbagai media seperti video, internet dan majalah tentang keadaan iklim di kawasan zon panas, zon sederhana dan zon sejuk. Perbincangan secara berkumpulan tentang persamaan dan perbezaan cara hidup manusia negara Malaysia berbanding dengan zon panas, zon sederhana dan zon sejuk.

Menjelaskan pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup di Gurun Thar, Siberia dan Greenland
B4D2E3

Membandingkan cara hidup di Malaysia dengan 3 zon iklim (Zon Panas, Zon Sejuk, Zon Sederhana Sejuk).

21.

b. Pengaruh cuaca dan ikli terhadap kegiatan ekonomi negara Malaysia

Memahami pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi Malaysia.

Membincangkan bagaimana kegiatan ekonomi Malaysia dipengaruhi oleh cuaca dan iklim berpandukan pelbagai media seperti video, internet dan majalah. Meramalkan kesan perubahan cuaca terhadap kegiatan manusia di Malaysia. UNSUR PATRIOTISME: Mencintai negara Malaysia : - Menghargai keadaan cuaca dan iklim yang sesuai terhadap kegiatan manusia negara Malaysia.

B4D3E2 Menghuraikan pengaruh (keistimewaan) ciri cuaca dan iklim negara Malaysia.

22

2.3 PENGARUH MANUSIA TERHADAP CUACA DAN IKLIM Konsep: Kemarau Jerebu Hujan asid Kesan rumah hijau Pulau haba Penipisan lapisan ozon

Memahami pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim

Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim. Menjelaskan dengan contoh pengaruh penebangan hutan, perindustrian, pembakaran terbuka terhadap cuaca dan iklim. Merumus kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim

23 24

3. TUMBUHTUMBUHAN SEMULAJADI DAN HIDUPAN LIAR 3.1 JENIS DAN TABURAN TUMBUHTUMBUHAN SEMULAJADI DAN HIDUPAN LIAR Konsep: Kepelbagaian taburan

Memahami jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar negara Malaysia

Menyenaraikan jenis dan taburan tumbuhtumbuhan semulajadi Malaysia di hutan hujan tropika, hutan paya, hutan pantai dan hutan gunung. Memadankan taburan jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi di atas peta Malaysia. Menyenaraikan contoh hidupan liar di Malaysia. Mengenalpasti ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semulajadi di Malaysia.

Sumbangsaran kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim Mengumpul maklumat mengenai kesan pengaruh kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim daripada pelbagai media seperti video, majalah, akhbar, CD dan internet. Menyelesaikan teka silang kata berkaitan dengan pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim. Meramalkan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim UNSUR PATRIOTISME: Mencintai negara Malaysia : - Peka terhadap kegiatan penduduk yang boleh memberi kesan ke atas cuaca dan iklim. Sumbangsaran jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar negara Malaysia. Menerangkan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi Malaysia berpandukan pelbagai media seperti video, peta dan internet. Menjalankan aktiviti lawatan sambil belajar. Menghasilkan buku skrap mengenai jenis-jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi negara Malaysia.

B5D1E1**
Mempersembah maklumat geografi daripada pelbagai sumber yang diperoleh.

B5D1E2** Membuat keputusan yang rasional daripada maklumat geografi yang diperoleh. B5D2E1**
Menghasilkan kajian kes/laporan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim

B1D4E1 Menamakan tumbuhan semula jadi B1D4E2 Menamakan hidupan liar

10

Menghuraikan ciri tumbuh-tumbuhan semulajadi di Malaysia. Membandingkan dengan contoh rajah profil tumbuh-tumbuhan semulajadi Malaysia.

Menghasilkan model lapisan hutan negara Malaysia. UNSUR PATRIOTISME : Mencintai negara Malaysia : - Berbangga dengan kepelbagaian tumbuhtumbuhan semulajadi dan hidupan liar negara Malaysia. Membincangkan faktorfaktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuhtumbuhan semulajadi. Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi.

25

3.2 FAKTORFAKTOR YANG MEMPENGA-RUHI PELBAGAI JENIS TUMBUHTUMBUHAN SEMULAJADI a. Faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi

Memahami faktorfaktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi negara Malaysia

Menyatakan faktorfaktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuhan semulajadi Malaysia. Menghubungkaitkan jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi Malaysia dengan bentuk muka bumi, iklim, tanih dan saliran. Menganalisis faktorfaktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi Malaysia secara grafik seperti perta minda. Menyatakan dan memadankan jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di kawasan gurun (Sahara), tundara (Siberia), Mediterranen (Turki) dan monsun tropika (Thailand).

B3D5E1
Menjelaskan faktor yang mempengaruhi tumbuhan semula jadi di Malaysia

26

b. Jenis tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di negara-negara lain

Memahami jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar negara-negara lain

Menerangkan taburan dan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semulajadi di negara-negara lain berpandukan pelbagai media seperti peta, video dan CD. Mengumpul gambar berkaitan dengan jenis tumbuh-tumbuhan

B2D5E1 Menyatakan ciri tumbuhan semula jadi B2D5E2 Menyatakan jenis hidupan liar mengikut habitatnya

11

Menyatakan dan menjelaskan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Malaysia dengan negara-negara lain. Mencerakinkan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di negara lain. 27 3.3KENTINGAN TUMBUHTUMBUHAN SEMULAJADI Konsep: Ekosistem habitat Memahami kepentingan tumbuh-tumbuhan semulajadi Malaysia Menyenaraikan kepentingan tumbuhtumbuhan semulajadi Malaysia. Menjelaskan dengan contoh kepentingan tumbuh-tumbuhan semulajadi di Malaysia. Merumus tentang kepentingan tumbuhtumbuhan semulajadi Malaysia secara grafik.

semulajadi dan hidupan liar di negara-negara lain. UNSUR PATRIOTISME: Mencintai negara Malaysia: - Berbangga dengan kepelbagaian jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Malaysia. Membincangkan secara kumpulan kepentingan tumbuh-tumbuhan semulajadi Malaysia. Menghasilkan peta minda berkaitan tumbuh-tumbuhan semulajadi Malaysia.

B4D2E5

Membandingkan ciri tumbuhan negara Malaysia dengan negara lain

B4D2E4 Menghuraikan kepentingan tumbuhan semula jadi di negara Malaysia B4D2E4 Menghuraikan kepentingan tumbuhan semula jadi di negara Malaysia

B4D3E3
Menghuraikan keistimewaan dan keunikan tumbuhan semula jadi negara Malaysia.
Membincangkan bagaimana kegiatan manusia memberi kesan terhadap tumbuhtumbuhan semulajadi dan hidupan liar berpandukan pelbagai media seperti video, internet dan majalah. Mendapat maklumat bergambar dari majalah, akhbar, CD dan internet. Menulis karangan ringkas tentang kesan kegiatan

28

3.4 KESAN KEGIATAN MANUSIA TERHADAP TUMBUHTUMBUHAN SEMULAJADI DAN HIDUPAN LIAR Konsep: Kepupusan Ketandusan

Memahami kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhtumbuhan semulajadi dan hidupan liar

Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhtumbuhan semulajadi dan hidupan liar Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar. Merumuskan kesan

B5D1E1**
Mempersembah maklumat geografi daripada pelbagai sumber yang diperoleh.

B5D1E2** Membuat keputusan yang rasional daripada maklumat geografi yang diperoleh.

12

Pencemaran

kegiatan manusia terhadap tumbuhtumbuhan semulajadi dan hidupan liar pada masa depan. Memahami kepentingan dan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Menyatakan pentingnya memelihara dan memulihara tumbuhtumbuhan semulajadi dan hidupan liar. Menyenaraikan langkahlangkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar sebagai potensi kegunaan masa depan. Menjelaskan dengan contoh kepentingan dan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhtumbuhan semulajadi dan hidupan liar. Mencadangkan langkahlangkah lain pemeliharaan dan pemuliharan tumbuhtumbuhan semulajadi dan hidupan liar.

manusia terhadap tumbuhtumbuhan semulajadi dan hidupan liar.

B5D2E1**
Menghasilkan kajian kes/laporan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhan semula jadi dan hidupan liar B5D3E1* Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti peringkat sekolah / komuniti setempat mengenai penjagaan alam sekitar.

29-30

3.5 PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN TUMBUHTUMBUHAN SEMULAJADI DAN HIDUPAN LIAR

Sumbangsaran langkahlangkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhtumbuhan semulajadi dan hidupan liar Melukis poster tentang pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhtumbuhan semulajadi dan hidupan liar. Mengadakan permainan alam sekitar Tayangan video tentang tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar. UNSUR PATRIOTISME: Mempertahankan negara Malaysia : Bertanggungjawab memelihara dan memulihara tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di Malaysia.

B6D1E1* Mempersembahkan idea/ dapatan/ ciptaan/produk untuk


kesejahteraan persekitaran.

B6D2E1
Mencadangkan langkah-langkah pengurusan tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

B6D2E2
Mencadangkan langkah-langkah mengurangkan kegiatan manusia terhadap alam sekitar.

B6D3E1
Mempamerkan sikap/tingkah laku mesra alam sekitar.

* atau

**pilih mana yang sesuai

13

14