Anda di halaman 1dari 4

PENGENALAN REKREASI DAN KESENGGANGAN a) Definisi Rekreasi Aktiviti yang terancang yang dilakukan untuk memenuhi masa lapang

bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk memperolehi keseronokan, ketenangan minda dan merehatkan badan . Jenis-jenis sukan dan rekreasi Rekreasi terbahagi kepada 2 iaitu : i) Rekreasi dalam (in-door) Definisi : Aktiviti yang dilakukan di dalam sesuatu tempat yang tidak terdedah kepada matahari contoh : badminton, squash, boling ii) Rekreasi luar (out-door) Definisi : Aktiviti luar di mana aktiviti tersebut dijalankan di luar dan terdedah kepada cahaya matahari. contoh : abseiling, bola sepak, perkhemahan b) Jenis Rekreasi i) Rekreasi fizikal cth : berbasikal ii) Rekreasi sukan cth : bola sepak, bola jaring iii) Rekreasi sosial _ cth : sukan rakyat, sukaneka iv) Rekreasi mental/linguistik memanah, debat v) Rekreasi Terapeutik cth : i) Muzik J-robik, senamrobik ii) Gerak tari yoga, tai chi iii) Drama - teater, pantomi Konsep rekreasi Rekreasi merupakan - kepuasan kendiri (personal filfillment). I. Fungsi, nilai dan impak rekreasi ke atas tingkah laku, ekonomi, sosiobudaya, politik, persekitaran dan kesihatan bangsa dan negara. II. Ekpresi kreatif dan apresiasi estetika. III. Hubungan manusia yang demokratik. IV. Pembentukan personaliti dan sikap positif serta berkeyakinan melalui aktiviti rekreasi. V. Rekreasi fizikal - berbasikal VI. Rekreasi sukan - bola jaring VII. Rekreasi sosial - sukaneka VIII. Rekreasi mental - memanah X. Rekreasi terapeutik - muzik (senamrobik) DEFINISI REKREASI Menurut kamus, rekreasi bermaksud kegiataan yang menyeronokkan yang boleh menyegarkan kembali kesihatan badan dan melapangkan fikiran seperti riadah, beristirehat dan melakukan aktiviti yang dapat menghiburkan hati. Menurut Ford (1981), rekreasi merupakan program yang melibatkan penggunaan persekitaran yang semula jadi yang bertujuan untuk mengukuhkan pengajaran dan pembelajaran kurikulum yang sedia ada. Ia juga merangkumi perkembangan pengetahuan, kemahiran, ilmu, dan sikap. Hammerman Etal (1985) pula mengatakan bahawa sukan rekreasi itu merupakan landasan untuk mengenal pasti pengetahuan dan ilmu yang boleh digunakan dan diaplikasikan dalam kehidupan seharian.

Rekreasi juga melibatkan sukan dan konsep utama sukan rekreasi ini adalah untuk mendapat kepuasan kendiri (personal fulfillment). Orang ramai yang gemar berekreasi ini biasanya melakukan aktivi yang digemari mereka untuk mendapatkan kepuasan kendiri. Dalam sukan rekreasi ini mempunyai konsep sosialisasi iaitu yang berkaitan dengan perawakan seseorang. Konsep ini memberi peluang kepada pelajar untuk lebih banyak bergaul dan berinteraksi dengan rakan-rakan mereka. Dengan ini para pelajar akan dapat meluaskan pergaulan mereka dan mempunyai hubungan yang baik diantara mereka. KEPENTINGAN REKREASI PEMBENTUKAN PERSONALITI - Membentuk personaliti diri yang berkualiti seperti berdikari, berani dan yakin. KEPIMPINAN - Melatih rasa tanggungjawab dan prihatin terhadap keselamatan orang lain. DIMAMIK KUMPULAN - Melalui aktiviti berkumpulan, seseorang itu akan dilatih untuk bekerjasama dalam satu pasukan dan belajar mengendalikan kumpulan. MENINGKATKAN KECERGASAN - Sukan rekreasi yang melibatkan kecergasan fizikal, dapat meningkatkan kecergasan dirinya. SOSIALISASI - Dapat melibatkan diri dengan aktiviti kumpulan yang dianjurkan oleh sesebuah pihak - Memberi peluang kepada kita untuk mengenali orang lain yang turut serta dalam aktiviti berkenaan. - Dapat pengalaman baru dan berkongsi pendapat dengan orang lain yang mempunyai minat yang sama.

PEMBANGUNAN INSAN - Dapat melahirkan insan yang bersedia berdepan dengan risiko dalam kehidupan melalui pembinaan emosi yang baik. PEMBANGUNAN NEGARA - Masyarakat yang sihat dari segi fizikal serta mentalnya boleh menyumbang kepada pembangunan negara khususnya dalam bidang sukan. PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT - Sesuai dilakukan oleh semua peringkat umur. - Setiap lapisan masyarakat bebas melakukan aktiviti sukan rekreasi bersesuaian dengan peringkat umur mereka. KECERDASAN PELBAGAI - Dapat menguasai pelbagai peringkat kemahiran dalam permainan atau mana-mana aktiviti rekreasi yang dijalankan. http://wuiling212.blogspot.com/2011/12/kepentingan-rekreasi-dan-kesenggangan.html Konsep sukan rekreasi.

Pelbagai aktiviti yang menarik yang berasaskan aktiviti air, darat, dan dalaman. Konsep utama sukan rekreasi ini adalah untuk mendapat kepuasan kendiri (personal fulfillment). Sosialisasi ini juga dapat memberi peluang kepada para pelajar untuk memupuk dan mengamalkan nilai-nilai murni deperti kerjasama, bertolak ansur, toleransi, dan sebagainya. Konsep sukan rekreasi ini dapat membantu dalam pembentukan diri individu, pembangunan insan, pembangunan negara, kepimpinan, gaya hidup sihat, kecerdasan, pendidikan sepanjang hayat,dan dinamik kumpulan. Rekreasi itu merupakan aktiviti yang dirancang dimasa lapang untuk tujuan keseronokan, ketenangan minda, dan merehatkan badan. Dalam kurikulum di sekolah, aktiviti rekreasi juga dititikberatkan kepada murid. Oleh sebab itu setiap tahun, kebanyakan sekolah akan menganjurkan pelbagai aktiviti rekreasi untuk pelajar-pelajar. Sukan rekreasi diselaraskan di sekolah bagi merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan bagi melahirkan modal insan minda kelas pertama yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek, dan sosial. Sekiranya para pelajar atau murid sentiasa mengambil bahagian dalam aktiviti rekreasi, ia dapat mengekalkan keadaan jasmani, emosi, rohani, intelek, dan sosial yang sihat. Sekiranya murid sentiasa mengikuti aktiviti rekreasi yang dianjurkan di sekolah, dengan itu murid akan dapat mengelakkan diri daripada terjebak dengan aktiviti yang tidak bermanfaat dan gejala sosial bersama rakan sebaya. Apabila seseorang murid sentiasa aktif dalam sukan rekreasi, murid tersebut akan dapat mengawal emosinya dengan lebih baik. Ini kerana murid dapat berfikir dengan tenang dan menyelesaikan masalah dengan baik. Maka dengan itu murid tersebut tidak akan banyak menimbulkan masalah di sekolah. Selain itu, mereka juga dapat mengembangkan kemahiran sosialisasi mereka dengan berinteraksi dengan para guru dan rakan-rakan mereka di sekolah dengan lebih baik lagi. Dengan ini murid dapat mengamalkan sikap perpaduan dan muhibah bersama rakan-rakan mereka yang terdiri daripada pelbagai kaum dan budaya apabila mereka saling bekerjasam dan bertoleransi dalam aktiviti rekreasi. Rekreasi ialah aktiviti yang dipilih secara sukarela dengan tujuan untuk mendapatkan keseronokan, kepuasan serta untuk merehatkan badan dan fikiran. Aktiviti ini biasanya dilakukan untuk memenuhi masa lapang. Antara aktiviti rekreasi yang popular ialah perkhemahan. Aktiviti perkhemahan boleh dilakukan secara bersendirian atau berkumpulan, bersama-sama rakan ataupun anggota keluarga. Di peringkat sekolah, aktiviti perkhemahan biasanya dilakukan dalam kumpulan yang besar. Pasukan beruniform atau kelab-kelab di sekolah biasanya menjadikan perkhemahan sebagai aktiviti tahunan mereka. Aktiviti perkhemahan menitikberatkan semangat bekerjasama secara berkumpulan. Aktiviti ini memerlukan perancangan kerana kita berurusan dengan pihak-pihak tertentu dan perlu memastikan tempat yang sesuai untuk perkhemahan. Sebelum mengadakan perkhemahan, perkara-perkara berikut perlu diketahui dan diambil kira:

Jenis khemah Cara mendirikan khemah Pengurusan tempat Ciri-ciri tapak perkhemahan Aspek keselamatan TUJUAN REKREASI

B.

1. Pengisi waktu luang 2. Pelepas lelah, kebosanan dan kepenatan 3. Sebagai imbangan subsisten activity (kegiatan pengganti/pelengkap), contoh pendidikan dan pekerjaan/bekerja 4. Sebagai pemenuh fungsi sosial (fungsi sosial ini dilakukan untuk kegiatan berkelompok serta rekreasi aktif). Untuk memperoleh kesegaran jasmani dengan olahraga yang menyenangkan dan memperoleh kesenangan. 5. Untuk memperoleh keseronokan, ketenangan minda dan merehatkan badan. 6. Dapat memupuk semangat kerjasama.

7. Rekreasi membolehkan kita menikmatikehidupan di luar rutin harian dan member kesan yang positif terhadap aspek jasmani,emosi, rohani dan intelek 8. Membina disiplin diri dan ketahanan mental. Matlamat Untuk membina dan mengekalkan keadaan fizikal , mental, emos idan sosial yang sihat serta melahirkan warganegara yang berpengatahuan luas, berdisiplin dan bersatu padu. Oleh itu, sukan rekreasi haruslah mengandungi unsur-unsur pendidikan, etika dan panduan. 7 jenis rekreasi Jenis2 rekreasi Rekreasi fizikal Definisi Aktiviti yang memerlukan keupayaan fizikal seseorang individu tersebut Aktiviti yang memerlukan beberapa buah pasukan untuk bermain Aktiviti rekreasi inimemerlukan interaksi Aktiviti rekreasi yang memerlukan keupayaan mental dan minda Aktiviti rekreasi yang memerlukan pergerakan anggota badan seperti kaki contoh Berbasikal, berjoging

Rekreasi sukan

Bola sepak, bola jarring, bola tampar Sukan rakyat Memanah, debat,pidato

Rekreasi sosial Rekreasi mental/ linguistik Rekreasi terapuetik Gerak tari

Muzik senamrobik Yoga, tai chi

Sukan Rekreasi penting dalamPembentukan personaliti yang baik Modal insan negara kelas pertama Aktiviti rekreasi akan membantu terhadap pembangunan mentaliti dan kualiti masyarakat. Membentuk satu gaya hidup yang sihat Bersosial dan berinteraksi antara satu sama lain tanpa mengira kaum. Membina nilai kepimpinan dalam diri seseorang supaya individu itu dapat menjadi seorang pemimpin yang baik dan berwibawa/ M e m p e r o l e h d a n m e m p e r k e m b a n g k a n b a k a t , m e l a k u k a n a k t i v i t i d e n g a n tahap kecekapan fizikal dan keyakinan diri yang tinggi. Meningkatkan semangat kesukanan sesama individu. Membina dan mengekalkan keadaan mental, fiz ikal, emosi dan sosial yang sihat

Anda mungkin juga menyukai