PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS

)
PENDIDIKAN ISLAM ( 45/2 )

PMR 2012
SEKOLAH : SMI AL-AMIN GOMBAK
SENARAI SEMAK FAIL ( FAIL INDUK )
Bil
1.0

2.0

Item Semakan
PENGURUSAN PBS
1.1 Carta Organisasi PBS (sekolah)
1.2 Arahan
1.2.1 Ujian Tilawah dan Hafazan
- Sekolah
- Penilai
1.2.2 Pemerhatian Adab dan
Akhlak Islamiah (AAI)
- Sekolah
- Penilai
1.3 Pekeliling PBS
- LPM
- Negeri
1.4 Buku Panduan Format Pentaksiran Pendidikan
Islam PMR 2005
1.5 Surat Pemakluman kepada ibubapa / penjaga
1.6 Surat Pelantikan sebagai Pentaksir Sekolah oleh
Pengetua
INSTRUMEN PENTAKSIRAN
2.1 Senarai Calon
2.2 Borang Markah Individu
2.2.1 Ujian Tilawah dan Hafazan
2.2.2 Borang Markah Individu
Pemerhatian Adab
Penilai : Guru
Penilai : Ibu bapa
Penilai : Rakan sebaya
2.3 Borang Rumusan Skor ( UTH )
2.4 Borang Rumusan Skor ( AAI )
2.5 Borang Pelaporan Skor Kelompok ( UTH & AAI )

3.0
4.0

PERKEMBANGAN PBS
3.1 Carta Gant / Jadual Kerja PBS
3.2 Pelan Tindakan PBS
PENYELARASAN PBS
4.1 Maklumat Pentaksir dan Penyelaras
4.2 Borang Penyelarasan Skor
4.3 Format Laporan Penyelarasan
4.4 Penyelaras
4.41 Pentaksir Kawasan
4.42 Ketua Pentaksir Kawasan
4.43 Pentaksir Negeri
4.44 Pentaksir Kebangsaan

Semakan
Ada
Tiada

Catatan

2 Profil Sekolah 5.51 Pentaksir Kawasan 5.1 Instrumen Pemantauan / Senarai Semak Fail 5.4 Pemantau Dalaman 5.52 Ketua Pentaksir Kawasan 5.42 Ketua Bidang 5.0 6.2 Bahan Pemerhatian AAI 6.3 Rekod PAFA Ting 1.41 Ketua Pentaksir Sekolah 5.0 Item Semakan Semakan Ada Tiada Catatan PEMANTAUAN PBS 5.53 Pentaksir Negeri 5.1 Bahan Ujian Tilawah dan Hafazan 6.5 Pemantau Luaran 5.3 Format Laporan Pemantauan 5.44 Pengetua 5.0 7. 2 dan 3 Sijil PBS / PAFA Ulasan Pemantau : __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Nama Pemantau Jawatan : _____________________________________________________ : ____________________________________________________ Nama Jabatan / Sekolah : __________________________________________________ __________________________________________________ No Tel : ____________________________________ Tandatangan : ____________________ Tarikh : __________________ .54 Pentaksir Kebangsaan 5.43 Guru Penolong Kanan 5.Bil 5.55 Pegawai PPD / JPN / KPM / LPM LAMPIRAN 6.

2 Borang Markah Individu 1.2.3 Borang Rumusan Skor ( UTH ) 1.5 Borang Pelaporan Skor Kelompok ( UTH & AAI ) 2.2 Bahan Pemerhatian AAI 2.1 Bahan Ujian Tilawah dan Hafazan 2.PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS ) PENDIDIKAN ISLAM ( 45/2 ) PMR 2012 SEKOLAH : SMI AL-AMIN GOMBAK KELAS: 3 ASY-SYAFIE SENARAI SEMAK FAIL ( Fail Pentaksir Sekolah ) Bil 1.2 Borang Markah Individu Pemerhatian Adab Penilai : Guru Penilai : Ibu bapa Penilai : Rakan sebaya 1.1 Ujian Tilawah dan Hafazan 1. 2 dan 3 Ulasan Pemantau : __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Nama Pemantau Jawatan : _____________________________________________________ : ____________________________________________________ Nama Jabatan / Sekolah : __________________________________________________ __________________________________________________ No Tel : ____________________________________ .4 Borang Rumusan Skor ( AAI ) 1.0 LAMPIRAN 2.0 Item Semakan Semakan Ada Tiada Catatan INSTRUMEN PENTAKSIRAN 1.2.1 Senarai Calon 1.3 Rekod PAFA Ting 1.

Tandatangan : ____________________ Tarikh : __________________ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful