Anda di halaman 1dari 11

NILAI AGAMA DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT ISLAM & KRISTIAN

NUR SYAHIDATUL AKMAL BINTI ABU BAKAR FATIN AMALINA BINTI ABD AZIZ MUHAMMAD ZHARIFF BIN HASNAN

ISLAM

PENGENALAN
Agama wahyu yang membentuk pengikut agama kedua terbesar didunia
Islam secara etimologinya berasal daripada kata akar bahasa arab, salam bermakna sejahtera, selamat, aman dan damai.

Naqli (wahyu)

NILAI

Aqli (akal)

kepercayaan
Nabi dan Rasul dihantar untuk menyampaikan tiga asas kepercayaan iaitu Ketuhanan, Kenabian dan Keakhiratan. Tauhid satu-satunya Tuhan yang berhak disembah secara langsung tanpa sekutu dan perantaraan.

Keakhiratan peristiwa kehancuran alam, kebangkitan semula manusia untuk diberi pembalasan atas perbuatan baik dan buruk manusia.

Kristianiti

PENGENALAN
Walaupun pandangan mereka kepada baginda pelbagai, mereka percaya bahawa Yesus ( Kristus) yang dijanjikan dalam perjanjian lama dan bersama perutusan Yesus adalah perjanjian baru

Agama yang membentuk pengikut teramai di dunia

Diambil sempena nama Yesus Kristus (Jesus Crist)

NILAI
Satu agama yang menetapkan batasan nilai berdasarkan kehidupan dan ajaran Yesus. Gagasan baik buruk bergantung kepada penerimaan manusia terhadap ajaran baginda. Bible dibahagikan kepada dua :
Perjanjian baru Perjanjian lama

Kepercayaan masyarakat
Triniti
Tuhan tiga dalam satu (tuhan bapa, tuhan anak, roh kudus)

Dosa Warisan
Semua manusia dilahirkan dalam keadaan berdosa.

Penyaliban Yesus
Penyaliban jesus di tiang salib menjadi lambang utama dalam agama kristian

Menurutnya yesus mati di atas salib untuk menebus semua dosa manusia dan menyelamatkan manusia dari api neraka.

Penyelamatan
Satu situasi manusia diselamatkan daripada kesan dosa warisan Manusia menerima yesus sebagai tuhan

SEKIAN...