Anda di halaman 1dari 6

SOALAN LATIHAN (STRUKTUR) 1. (a) Pendidikan Jasmani dapat membantu dalam perkembangan diri seseorang individu.

Berasaskan kepada pernyataan tersebut, senaraikan domain-domain penting yang harus diberi penekanan supaya perkembangan individu adalah secara menyeluruh dan seimbang. (i) Perkembangan fizikal (ii) Perkembangan mental (iii) Perkembangan emosi (iii) Perkembangan sosial (iii) Perkembangan rohani Golongan remaja dan dewasa disyorkan untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukan terutamanya dalam aspek pembangunan fizikal. Komponen-komponen kecergasan fizikal berdasarkan lakuan motor diberi penumpuan dalam aktiviti fizikal. Senaraikan komponen komponen lakuan motor tersebut. (i) Ketangkasan (ii) Kuasa (iii) Kelajuan (iv) Imbangan (v) Kordinasi (vi) Masa Tindakbalas Pengajaran Pendidikan Jasmani disampaikan dengan kaedah bersepadu dengan matapelajaran yang lain. Konsep integarsi atau sepadu ini selaras dengan matlamat Pendidikan Jasmani iaitu mewujudkan masyarakat yang menyeluruh. Sehubungan dengan itu, beri contoh matapelajaran serta konsep dan kemahiran asas yang boleh diserap dan digunakan dalam matapelajaran Pendidikan Jasmani. (i) Bahasa penulisan mengenai sukan, sikap yang positif, kecergasan, pengekalan aktiviti dan jurnal pemakanan yang berkaitan dengan kesihatan, (ii) Kajian sosial perkaitan sukan dengan sejarah dan permainan daripada pelbagai sosio budaya. (iii) Matematik pengiraan markah di dalam sukan iaitu mencampur, menolak, membahagi dan mendarap bagi mendapatkan sesuatu keputusan. (iv) Sains pendedahan lepada konsep pergerakan, otot, tuas,dan fungsi-fungsi tubuh manusia. (v) Muzik penghasilan bunyi yang bersesuain untuk pergerakan manusia. (vi) Lukisan melukis pelbagai simetri dan bentuk yang dapat dilakukan ole badan manusia semasa melakukan aktiviti serta melabel tubuh manusia.

1. (b)

2.

Kaedah adalah cara bagaimana sesuatu isi pelajaran disampaikan dan teknik merupakan cara yang lebih teliti lagi dalam penyampaian isi pelajaran itu. Terdapat pelbagai kaedah yang selalu digunakan untuk mengajar matapelajaran Pendidikan Jasmani. 3. Berasaskan kenyataan di atas, nyatakan kaedah-kaedah tersebut dan kelebihannya. Kaedah Kuliah - kelas teori dan praktikal - sesi taklimat berkeanaan dengan P&P - berkesan digabung dengan teknik yang lain. (ii) Kaedah Demontrasi - melibatkan lisan dan penglihatan untuk keberkesanan P&P - untuk menerangkan keadaan yang sukar hendak diterang - pelajar lihat secara langsung. (iii) Kaedah Masteri - pelajar boleh belajar mengikut kebolehan serta objektif mereka. - Membenarkan pelajar mengunakan bahan yang berbeza mengikut kebolehan mereka. (iv) Kaedah Projek - mempercepatkan pembentukan kefahaman dalam proses pembelajaran. - Pelajar dapat mengenalpasti, menganalisis, mereka bentuk, membangunkan dan melaksanakan serta menyelengarakan sistem yang dibina. (v) Kaedah Kolaboratif - pembelajaran berlaku menerusi interaksi dengan orang lain. - Membentuk hubungan antara para pelajar, pelajar akan dapat bekerja bersama-sama sebagai rakan sebaya. 4. Kecergasan kesihatan yang berkait kesihatan dapat membantuseseorang individu itu bergerak dengan lebih mudah, efisien dan membantu melakukan tugasan harian dengan cekap dan dengan pengunaan tenaga yang minima. Senaraikan konponen-komponen tersebut dan nyatakan ujian yang boleh mengukurnya. (i) Daya Tahan Kardiovaskular - Ujian 2.4 KM (ii) Daya Tahan Otot - Tekan Tubi (iii) Kekuatan Otot Bangkit Tubi Bervariasi (iv) Kelenturan Badan - Duduk dan lunjur (i)

(v)

Komposisi Badan - BMI - Lilitan pinggul - Ketinggian dan berat badan - Ujian Kaliper

PANDUAN LATIHAN BAHAGIAN (ESEI) 1 (a) Maksud insan yang seimbang dan harmonis dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. i. Jasmani Sifat-sifat jasmani berkembang melalui daya tenaga, kekuatan, dayatahan, koordinasi otot saraf, ketangkasan, gerakbalas, suai masa dan kepantasan. Contoh Pengajaran dan pembelajaran dalam Tunjang Kecergasan. ii. Emosi Sistem organik yang cekap dan sihat, otot-otot yang segar dan berkemampuan dapat mengurangkan tekanan emosi. Ini menyebabkan murid-murid gembira ketika belajar. Contoh Permainan kecil dan aktiviti yang dirancang dalam P&P. Kekalahan dan kemenangan akan mempengaruhi emosi. Rohani dan kepatuhan kepada Tuhan. Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Contoh Membentuk nilai-nilai murni dan memberi panduan bagi membuat kebaikan. iv. Intelek Kesedaran antara betul dan salah, pertambahan pengetahuan dan pengalaman yang bercorak pendidikan, kefahaman dan pentafsiran peraturan-peraturan, kuasa taakulan, daya cipta dan pengamatan deria. Contoh Kemahiran untuk membuat keputusan bagi hantaran dalam permainan. v. Sosial Mewujudkan interaksi di alangan murid, menghormati antara individu dan peraturan yang ditetapkan serta nilai-nilai murni. Contoh Aktiviti yang dilakukan dalam Pendidikan Jasmani bukan individualistik

iii.

1 (b) Lima aspek kesepaduan berserta contoh ialah: Pendidikan untuk perkembangan individu; Menumpukan perkembangan Jasmani, Emosi, Rohani, Intelek dan Sosial. Alam sekeliling/persekitaran. Contoh Tunjang Kecergasan individu yang sihat ii). Sebagai pengekal dan penyampai warisan budaya; Kekalakan tradisi budaya. Menerima idea dan nilai turun temurun. Contoh Tunjang kemahiran Pergerakan Kreatif iii). Pendidikan sebagi alat mengubah bentuk budaya; Kreativiti. Keperluan budaya semasa. Proses sosiologi. Mencorakkan individu. Contoh Tunjang Kesukanan - Rekreasi iv). Mata pelajaran; Merentasi kurikulum. Perkaitan antara mata pelajaran. Contoh : Matematik, Bahasa v). Masyarakat; Menyatupadukan masyarakat. Basmi kemiskinan. Susun semula masyarakat. Contoh : Melibatkan semua bangsa 2. Huraian dan contoh berdasarkan lima kriteria pemilihan aktiviti Pendidikan Jasmani. I. II. III. IV. V. VI. Infrastruktur - Contoh , jika tiada kolam renang, perlukan pengangkutan untuk ke kolam renang Tenaga Pengajar - Contoh, tenaga pengajar perlu berkemahiran bagi mengajar sesuatu kemahiran atau aktiviti dengan berkesan Perkembangan murid - Contoh, murid tahun satu tidak sesuai diajar kemahiran menaduk dalam bola sepak Peralatan - Contoh, tiada kayu hoki, bagaimana mengajar kemahiran dalam permainan hoki. Kemudahan - Contoh , tiada kemudahan gelanggang bola jaring, tidak dapat mengajar kemahiran bola jaring dengan baik. Persekitaran Budaya i).

VII.

- Contoh, aktiviti berenang tidak dimasukkan dalam sukatan, mesti memastikan nilai-nilai budaya dan kesopanan menjadi aspek penting. Tempat Masyarakat Bandar penekanan kepada aktiviti kecergasan. Masyarakat luar bandar, bentuk muka bumi bergunung ganang, aktiviti kemahiran dalam sesuatu permainan penting Kawasan bandar terhad aktiviti yang tidak memerlukan kawasan yang luas.

3. i. Mata Pelajaran Tunjang Tajuk Kemahiran Tarikh Masa Tahun Bil. Murid Objektif Psikomotor Kognitif Afektif Pengalaman sedia ada Penerapan Nilai KBKK Strategi Pengabungjalinan Kesepaduan Alatan ii. Format Bahagian/Masa Aktiviti Fokus Pembelajaran Organisasi Catatan/Alatan

iii.

Penulisan 4 bahagian / fasa - Permulaan/memanaskan badan - perkembangan - kemuncak/permainan kecil - penutup Penulisan aktiviti betul : 4 bahagian / fasa X 1 markah Penulisan butiran mengajar/Fokus pembelajaran Perkembangan / Ansur maju betul Organisasi / gambarajah sesuai Aktiviti kemuncak sesuai Aktiviti penutup sesuai

iv. v. vi. vii. viii. ix..