Anda di halaman 1dari 8

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122/UNIT 11/1

PRINSIP ELEKTRIK STE 1122/UNIT 11/1 OBJEKTIF AM : Mengaplikasi hukum ohm untuk mencari arus dan voltan
PRINSIP ELEKTRIK STE 1122/UNIT 11/1 OBJEKTIF AM : Mengaplikasi hukum ohm untuk mencari arus dan voltan
PRINSIP ELEKTRIK STE 1122/UNIT 11/1 OBJEKTIF AM : Mengaplikasi hukum ohm untuk mencari arus dan voltan
PRINSIP ELEKTRIK STE 1122/UNIT 11/1 OBJEKTIF AM : Mengaplikasi hukum ohm untuk mencari arus dan voltan
PRINSIP ELEKTRIK STE 1122/UNIT 11/1 OBJEKTIF AM : Mengaplikasi hukum ohm untuk mencari arus dan voltan
PRINSIP ELEKTRIK STE 1122/UNIT 11/1 OBJEKTIF AM : Mengaplikasi hukum ohm untuk mencari arus dan voltan
PRINSIP ELEKTRIK STE 1122/UNIT 11/1 OBJEKTIF AM : Mengaplikasi hukum ohm untuk mencari arus dan voltan

OBJEKTIF AM :

Mengaplikasi hukum ohm untuk mencari arus dan voltan dan kuasa dalam litar selari.

OBJEKTIF KHUSUS :

Di akhir unit ini pelajar akan dapat :-

Mengira jumlah rintangan dalam litar selari. Menggunakan hukum ohm untuk mencari arus dan voltan. Membuat pengiraan kuasa di dalam litar selari. Membuat penyambungan meter ampere dan meter volt dalam litar selari.

kuasa di dalam litar selari.  Membuat penyambungan meter ampere dan meter volt dalam litar selari.

NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122/UNIT 11/2

PRINSIP ELEKTRIK STE 1122/UNIT 11/2 11.1 LITAR SELARI – JUMLAH RINTANGAN DAN PENGGUNAAN HUKUM OHM Dalam
PRINSIP ELEKTRIK STE 1122/UNIT 11/2 11.1 LITAR SELARI – JUMLAH RINTANGAN DAN PENGGUNAAN HUKUM OHM Dalam

11.1 LITAR SELARI JUMLAH RINTANGAN DAN PENGGUNAAN HUKUM OHM

Dalam litar selari, nilai rintangan, arus, voltan dan kuasa mempunyai ciri- ciri tertentu bagi membezakannya dengan litar siri.

ciri- ciri tertentu bagi membezakannya dengan litar siri. Rajah 11.1 I J I 1 I 2

Rajah 11.1

I J I 1 I 2 I 3 R 1 V 1 R 2 V
I J
I 1
I 2
I 3
R 1
V 1
R 2
V 2
R 3
V 3

Litar selari

11.1.1 Ciri-ciri rintangan dalam litar selari

Merujuk kepada Rajah 11.1, jumlah rintangan boleh diselesaikan menggunakan formula berikut :

1/R J =

1/R 1 + 1/R 2 + 1/R 3

11.1.2 Ciri-ciri voltan dalam litar selari

formula berikut : 1/R J = 1/R 1 + 1/R 2 + 1/R 3 11.1.2 Ciri-ciri

NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122/UNIT 11/3

Merujuk kepada Rajah 11.1, nilai beza upaya, V yang mengalir melalui semua perintang dalam litar adalah sama dengan punca bekalan.

V J = bezaupaya dalam litar V 1 = bezaupaya yang merintangi R 1 V 2 = bezaupaya yang merintangi R 2 V 3 = bezaupaya yang merintangi R 3

Oleh yang demikian :

V J = V 1 = V 2 = V 3 =

11.1.3 Ciri-ciri arus dalam litar selari

Merujuk kepada Rajah 10.1, nilai arus, I merentasi setiap perintang bergantung kepada rintangan masing-masing.

I J = arus yang mengalir dari punca voltan I 1 = arus yang mengalir melalui R 1 I 2 = arus yang mengalir melalui R 2 I 3 = arus yang mengalir melalui R 3

Oleh yang demikian :

I J = I 1 + I 2 + I 3 + …

11.1.4 Ciri-ciri kuasa dalam litar selari

Kuasa yang dilesapkan pada perintang dalam litar selari adalah sama seperti litar sesiri.

Contoh 11 -1 :

R R 1 2 5kΩ 10kΩ
R
R
1
2
5kΩ
10kΩ
pada perintang dalam litar selari adalah sama seperti litar sesiri. Contoh 11 -1 : R R

NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122/UNIT 11/4

Rajah 11.2

Cari jumlah rintangan, R J bagi rajah 11.2.

Penyelesaian :

1/R J

=

1/R 1 + 1/R 2

 

=

1/5k + 1/10k

=

3/10 k

R J

=

10 k/3

=

3.333 k

atau

R J =

R 1 x R 2 R 1 + R 2

= 5k x 10k (5k + 10k)

= 50 M

15 k

= 3.333 k

Contoh 11-2 :

10 V

R R R 1 2 3 5kΩ 10kΩ 15kΩ
R
R
R
1
2
3
5kΩ
10kΩ
15kΩ

Rajah 11.3

Daripada rajah 11.3, tentukan

i. Jumlah rintangan, R J

V R R R 1 2 3 5kΩ 10kΩ 15kΩ Rajah 11.3 Daripada rajah 11.3, tentukan

NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122/UNIT 11/5

ii. Jumlah arus, I J yang mengalir dalam litar

iii. Arus yang mengalir dalam setiap perintang.

iv. Kuasa yang dilesapkan di setiap perintang.

Penyelesaian :

i. 1/R J

R

J

=

1/R 1 + 1/R 2 + 1/R 3

=

1/5k + 1/10k + 1/15k

=

11/30k

=

30k/11

=

2.727 k

iii.

I 1

=

=

=

V / R 1

10/5k

2 mA

I 2

=

=

=

V / R 2

10/10k

1 mA

iv. P 1 = V x I 1

= 10 x 2 mA

= 0.02 W

P 2

= V x I 2

= 10 x 1 mA

= 0.01 W

ii.

I J

=

=

=

I 1

=

=

V / R J

10 / 2.727k

3.667 mA

V / R 1

10/15k

= 0.667 mA

P 2

= V x I 3

= 10 x 0.667 mA

= 0.007 W

10 / 2.727k 3.667 mA V / R 1 10/15k = 0.667 mA P 2 =

NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122/UNIT 11/6

PRINSIP ELEKTRIK STE 1122/UNIT 11/6 11.2 MENYAMBUNG DAN MEMBACA METER AMPERE DAN METER VOLT DALAM LITAR
PRINSIP ELEKTRIK STE 1122/UNIT 11/6 11.2 MENYAMBUNG DAN MEMBACA METER AMPERE DAN METER VOLT DALAM LITAR

11.2 MENYAMBUNG DAN MEMBACA METER AMPERE DAN METER VOLT DALAM LITAR SELARI

Kuantiti arus dalam voltan boleh diketahui nilainya dengan cara menggunakan meter ampere untuk mengukur arus dan meter volt untuk mengukur voltan.

Kaedah menggunakan meter volt untuk mengukur voltan dalam litar selari adalah seperti berikut :

V V V
V
V
V

Rajah 11.8

Mengukur voltan menggunakan meter volt

voltan dalam litar selari adalah seperti berikut : V V V Rajah 11.8 Mengukur voltan menggunakan

NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122/UNIT 11/7

Meter volt mestilah sentiasa disambung selari dengan perintang yang hendak diukur voltan yang merintanginya dan ia menunjukkan bacaan yang sama.

Kaedah menggunakan meter ampere untuk mengukur arus dalam litar selari adalah seperti berikut :

A A A
A
A
A

Rajah 11.9

Mengukur arus menggunakan meter ampere

Meter

ampere

perintang.

mestilah

sentiasa

disambungkan

sesiri

dengan

arus menggunakan meter ampere  Meter ampere perintang. mestilah sentiasa disambungkan sesiri dengan NAM/KKJU/2012

NAM/KKJU/2012

PRINSIP ELEKTRIK

STE 1122/UNIT 11/8

PRINSIP ELEKTRIK STE 1122/UNIT 11/8 LITAR SELARI Litar Selari 1/R J = 1/R 1 + 1/R
PRINSIP ELEKTRIK STE 1122/UNIT 11/8 LITAR SELARI Litar Selari 1/R J = 1/R 1 + 1/R
PRINSIP ELEKTRIK STE 1122/UNIT 11/8 LITAR SELARI Litar Selari 1/R J = 1/R 1 + 1/R
LITAR SELARI
LITAR SELARI
PRINSIP ELEKTRIK STE 1122/UNIT 11/8 LITAR SELARI Litar Selari 1/R J = 1/R 1 + 1/R
PRINSIP ELEKTRIK STE 1122/UNIT 11/8 LITAR SELARI Litar Selari 1/R J = 1/R 1 + 1/R

Litar Selari

1/R J =

1/R 1 + 1/R 2 + 1/R 3

R J =

R 1 x R 2

R 1 + R 2
R 1 + R 2

Hanya untuk 2 perintang sahaja

V J = V 1 = V 2 =

I J = I 1 + I 2 +

Nilai beza upaya, V yang merentasi melalui semua perintang dalam litar adalah sama dengan punca bekalan.

Nilai arus, I mengalir setiap perintang bergantung kepada rintangan masing-masing.

punca bekalan.  Nilai arus, I mengalir setiap perintang bergantung kepada rintangan masing-masing. NAM/KKJU/2012

NAM/KKJU/2012