Anda di halaman 1dari 2

ADC KIU TCH PHN HAI SN DC

Mch lm vic theo hai bc: 1. Bc 1: X l tn hiu Analog : + Khi iu khin logic pht tn hiu iu khin B kha K ng sang v tr 1. + Lc ny, mch tch phn s tch phn tn hiu in p c chuyn n trong khong thi gian xc nh trc . * Khong thi gian ny c xc nh bi b m theo cng thc sau: vi: : s xung nhp xc nh bi b m thi gian tch phn T : chu k pht xung thch anh (chu k ly mu d liu). .

a. Trong khong thi gian : + Tn hiu iu khin logic A = 0 nn cng AND ng, cc xung t khi pht xung thch anh b chn khng ti c b m . + Trong khong thi gian ny ta c: ( ) + Gi s:

s thay i tuyn tnh nh th sau:

b. Ti thi im

:
.

+ Ti thi im , tn hiu logic D i trng thi lm dng b m + Do , cc tn hiu A, B cng u i trng thi: * A = 1, lm m cng AND. * B iu khin lm kha K ng sang v tr 2.

ADC KIU TCH PHN HAI SN DC


2. Bc 2: Xc nh cc gi tr s: + By gi mch tch phn tch phn in p chun c xc nh (ngc du vi ). + ng thi b m bt u m cc xung n t khi pht xung thch anh. + Lc ny ta c: in p s tuyn tnh theo quan h sau: ( ) ( ) ( )

+ Ti thi im , khi ( ) th tn hiu logic u ra mch so snh s i trng thi: t logic 1 sang logic 0 lm cho cng AND ng, dy xung thch anh b chn. + By gi, ADC hon thnh vic bin i. Ta c: ( ) T ta c: ( )

+ B m

m dy xung thch anh i ti trong khong thi gian

vi chu k T. s l:

Do , s N biu din di dng m nh phn ca ra b m