Anda di halaman 1dari 9

Pengesahan Ketua Jabatan:

Tarikh:

PENDIDIKAN SULTAN IDRIS REKA BENTUK KURIKULUM KURSUS DAN RANCANGAN INSTRUKSIONAL
Fakulti Jabatan Semester Sesi Nama Kursus Kod Kursus Jam Kredit Prasyarat : SAINS SUKAN DAN KEJURULATIHAN : Sains Senam :1 : 2012/2013 : Fungsi Muskuloskeletal dan Pergerakan Manusia : QGJ3023 :3 : Tiada

UNIVERSITI

(Bagi kursus dengan prasyarat, pelajar mestilah telah menduduki atau menduduki dan lulus berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh fakulti/pusat) MAKLUMAT PENSYARAH (Penyelaras): Nama E-mail Nombor Telefon No. Bilik SINOPSIS KURSUS: : Hishamuddin Ahmad : hishamuddin@fsskj.upsi.edu.my : 05-4506057 : B03-15, Bangunan IPSI

Kursus ini memberi penekanan kepada pelajar tentang konsep dan prinsip asas yang penting dalam memahami struktur dan fungsi tubuh manusia serta pemahaman tentang aspek pergerakan saintifik berdasarkan prinsip-prinsip mekanik asas berhubung dengan pelbagai jenis pergerakan yang berkaitan dengan pencapaian sukan.
HASIL PEMBELAJARAN:

1. Mengenalpasti struktur, fungsi dan konsep dalam fungsi struktur tubuh manusia serta perkaitannya dengan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. (C4, CTPS2) 2. Mentafsir ilmu bidang dan teknik serta mekanik asas pergerakan manusia. (C6) 3. Mengenal pasti sistem tubuh yang terlibat dalam menyesuaikan kemahiran asas pergerakan manusia dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. (P6) 4. Mempamerkan kemahiran pengumpulan maklumat sepanjang pengajaran dan pembelajaran serta berkemahiran pembelajaran berterusan. (A4, LL1)

RUJUKAN UTAMA:

Tortora, G. J & Derrickson, B. (2010). Essentials of Anatomy and Physiology (8th ed.). Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd. Hall, S. J. (2007). Basic Biomechanics (5th ed.). New York, USA: McGraw-Hill RUJUKAN TAMBAHAN: Adrian, M. J. & J. M. Cooper. (2000). The Biomechanics of Human Movement (2nd ed.). Indianapolis, USA: Benchmark Press. Martini, F.H. & Bartholomew, E. F. (2012). Essentials of Anatomy and Physiology (6th ed.). London, England: Benjamin Cummings. Knudson, D. (2007). Fundamentals of Biomechanics (2nd ed). New York, USA: Springer Science+Business Media, LLC. Seeley, R.R., Stephens, T.D. & Tate, P. (2007). Essentials of Anatomy and Physiology (7th ed.) New York, USA: McGraw-Hill KAEDAH PENGAJARAN: Tutorial, e-forum, pembelajaran kendiri berasaskan modul KAEDAH PENERAPAN KI: Aktiviti Tutorial E-pembelajaran (forum) Pembelajaran akses kendiri Ujian/Kuiz KOM KBKM PBPM PSK PIM ETIK KU

Petunjuk : KOM Kemahiran Berkomunikasi KBPM Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Masalah PBPM Kemahiran Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat PSK Kemahiran Kerja Berpasukan PIM Kemahiran Kepimpinan ETIK Etika Profesional KU Kemahiran Keusahawanan PENILAIAN PRESTASI PELAJAR: Kerja Kursus Analisis pergerakan E-forum Ujian Peperiksaan akhir Jumlah 30% 20% 10% 40% 100%

PENILAIAN GRED KURSUS UPSI

Gred A AB+ B BC+ C CD+ D F

Julat Markah 80 100 75 79 70 74 65 69 60 64 55 59 50 54 45 49 40 44 35 39 0 34

Nilai Gred 4.00 3.75 3.50 3.00 2.75 2.50 2.00 1.75 1.50 1.00 0.00

PENGGREDAN KI : Skala 4 3 2 1 Kriteria Cemerlang Baik Memuaskan Lemah

Minggu 1

Tajuk Anatomi dan Fisiologi Manusia (1) Pengenalan Organisasi struktur tubuh manusia

Hasil Pembelajaran Menerangkan maksud anatomi dan fisiologi Menerangkan hubungan di antara setiap aras organisasi struktur tubuh manusia. Menyatakan sistem-sistem organ pada tubuh manusia.

Aktiviti P & P Pembacaan modul Perbincangan dalam talian

KI PBPM KBPM

Rujukan Tortora, G. J & Derrickson, B. (2010). Essentials of Anatomy and Physiology (8th ed.).

Anatomi dan Fisiologi Manusia (2) Sistem muskuloskeletal dan pergerakan manusia Kedudukan anatom Istilah arah atau lokasi Satah

Menjelaskan hubungan sistem otot dan sistem rangka dalam menghasilkan pergerakan. Menerangkan kedudukan anatomi. Mendefiniskan istilah arah dan satah anatomi bagi tubuh manusia. Menyatakan empat jenis tisu asas pada tubuh manusia. Menyatakan fungsi empat jenis tisu asas pada tubuh manusia. Membezakan di antara serat kolagen dan serat elastik dari segi kandungannya. Memberi contoh struktur tubuh yang mempunyai rawan hialin, rawan berserat dan rawan elastik. Menerangkan peranan

Pembacaan modul Perbincangan dalam talian

PBPM KBPM

Tortora, G. J & Derrickson, B. (2010). Essentials of Anatomy and Physiology (8th ed.).

Tisu Perantara Pengenalan Matriks ekstrasel tisu perantara Tisu perantara areolar Tisu adiposa Tisu perantara padat teratur Tisu perantara padat tidak teratur Rawan Membran sinovium

Pembacaan modul Perbincangan dalam talian

PBPM KBPM

Tortora, G. J & Derrickson, B. (2010). Essentials of Anatomy and Physiology (8th ed.). Martini, F.H. & Bartholomew, E. F. (2012). Essentials of Anatomy and Physiology (6th ed.).

membran sinovium pada sendi. Membezakan di antara tisu perantara padat teratur dan tisu perantara padat tidak teratur dari segi ciri fizikalnya. Menyatakan kandungan matriks ekstrasel sel tulang. Menerangkan fungsi setiap sel yang terdapat pada tisu tulang. Menerangkan bahagianbahagian tulang panjang. Menerangkan fungsi tulang dan rangka. Mengklasifikasikan tulang mengikut bentuk dan lokasinya. Menerangkan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang. Menerangkan bagaimana struktur sendi menentukan fungsinya. Menjelaskan klasifikasi sendi berdasarkan struktur dan fungsi. Menerangkan struktur sendi sinovial. Pembacaan modul Perbincangan dalam talian PBPM KBPM Tortora, G. J & Derrickson, B. (2010). Essentials of Anatomy and Physiology (8th ed.).

Sistem Rangka (1) Pengenalan Tisu tulang Anatomi tulang panjang Fungsi tulang dan sistem rangka Kategori tulang

Sistem Rangka (2) Pembahagian rangka Pembentukkan tulang Faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan tulang Sendi Pengenalan Klasifikasi sendi Sendi berserat Sendi berawan Sendi sinovial Jenis sendi sinovial Pergerakan pada sendi sinovial

Pembacaan modul Perbincangan dalam talian E-forum

PBPM KBPM

Tortora, G. J & Derrickson, B. (2010). Essentials of Anatomy and Physiology (8th ed.).

Pembacaan modul Perbincangan dalam talian

PBPM KBPM

Tortora, G. J & Derrickson, B. (2010). Essentials of Anatomy and Physiology (8th ed.). Martini, F.H. & Bartholomew, E. F. (2012). Essentials of Anatomy and Physiology

Menerangkan jenis pergerakan yang boleh berlaku di sendi synovial. Menerangkan jenis dan lokasi sendi sinovial.

(6th ed.).

Sistem Otot (1) Pengenalan Sifat tisu otot rangka Fungsi otot rangka Anatomi otot rangka Sistem Otot (2) Penguncupan dan pengenduran otot Klasifikasi penguncupan otot rangka Jenis serat otot rangka Senaman dan tisu otot rangka Bagaimana otot rangka menghasilkan pergerakan Otot-Otot Rangka Utama (1) Pengenalan Otot-otot pada toraks yang membantu pernafasan Otot-otot pada toraks yang menggerakkan girdel pektoral Otot-otot pada toraks dan bahu yang menggerakkan humerus (Lengan Atas) Otot-otot pada lengan yang menggerakkan radius dan ulna (Lengan bawah)

Menerangkan jenis tisu otot. Menerangkan sifat dan fungsi otot rangka. Memerihalkan anatomi serat otot rangka. Menjelaskan bagaimana otot rangka menguncup dan mengendur. Memerihalkan tiga jenis serat otot rangka. Menjelaskan bagaimana otot rangka menghasilkan pergerakan. Menerangkan cara otot dinamakan. Menyatakan nama dan lokasi otot yang membantu pernafasan. Menyatakan nama dan lokasi otot yang menggerakkan bahagian tertentu tubuh Menerangkan tindakan yang dilakukan oleh otot tertentu.

Pembacaan modul Perbincangan dalam talian

PBPM KBPM

Tortora, G. J & Derrickson, B. (2010). Essentials of Anatomy and Physiology (8th ed.).

Pembacaan modul Perbincangan dalam talian E-forum

PBPM KBPM

Tortora, G. J & Derrickson, B. (2010). Essentials of Anatomy and Physiology (8th ed.).

Pembacaan modul Perbincangan dalam talian

PBPM KBPM

Tortora, G. J & Derrickson, B. (2010). Essentials of Anatomy and Physiology (8th ed.). Seeley, R.R., Stephens, T.D. & Tate, P. (2007). Essentials of Anatomy and Physiology (7th ed.)

Otot-otot pada lengan bawah yang menggerakkan pergelangan tangan, tangan dan jari tangan (Kompatmen fleksor) Otot-otot pada lengan bawah yang menggerakkan pergelangan tangan, tangan dan jari tangan (Kompatmen ekstensor) 10 Otot-Otot Rangka Utama (2) Otot-otot di kawasan gluteal yang menggerakkan femur (Paha) Otot-otot paha yang menggerakkan femur, tibia dan fibula (Kompatmen aduktor) Otot-otot paha yang menggerakkan femur, tibia dan fibula (Kompatmen ekstensor) Otot-otot paha yang menggerakkan femur, tibia dan fibula (Kompatmen fleksor) Otot-otot di bahagian kaki bawah yang menggerakkan kaki dan jari kaki (Kompatmen anterior) Otot-otot di bahagian kaki bawah yang menggerakkan kaki dan jari kaki (Kompatmen lateral) Otot-otot di bahagian kaki bawah yang menggerakkan kaki dan jari kaki (Kompatmen posterior)

Menyatakan nama dan lokasi otot yang menggerakkan bahagian tertentu tubuh Menerangkan tindakan yang dilakukan oleh otot tertentu

Pembacaan modul Perbincangan dalam talian

PBPM KBPM

Tortora, G. J & Derrickson, B. (2010). Essentials of Anatomy and Physiology (8th ed.). Seeley, R.R., Stephens, T.D. & Tate, P. (2007). Essentials of Anatomy and Physiology (7th ed.)

11

Kinetik Pergerakan Manusia Pengenalan Mekanik dan biomekanik Daya Klasifikikasi daya Unit mekanik Prinsip bagi aplikasi biomekanik

Menerangkan maksud mekanik dan biomekanik. Menerangkan kepentingan mekanik dan biomekanik dalam sukan. Menjelaskan konsep daya membezakan jenis-jenis daya Menerangkan maksud skala dan vektor. Menerangkan prinsip bagi aplikasi biomekanik. Menghuraikan ketiga-tiga hukum gerakan Newton. Memberi contoh aplikasi Hukum Gerakan Newton dalam sukan. Menerangkan maksud gerakan linear. Menjelaskan kuantiti yang digunakan untuk memerihal gerakan linear Memberi contoh bagi setiap kuantiti gerakan linear Menyatakan bagaimana daya dihasilkan dalam otot. Menerangkan bagaimana daya dipindahkan ke tulang. Menjelaskan peranan otot dalam penghasilan pergerakan dan kestabilan.

Pembacaan modul Perbincangan dalam talian

PBPM KBPM

Hall, S. J. (2007). Basic Biomechanics (5th ed.).

12

Kinetik Linear Pengenalan Hukum Gerakan Newton Gerakan Linear

Pembacaan modul Perbincangan dalam talian E-forum

PBPM KBPM

Hall, S. J. (2007). Basic Biomechanics (5th ed.). Knudson, D. (2007). Fundamentals of Biomechanics (2nd ed).

13

Pertimbangan Muskuloskeletal Untuk Pergerakan Pengenalan Faktor yang mempengaruhi Kebolehan otot untukn menghasilkan pergerakan Faktor yang mempengaruhi kekuatan otot

Pembacaan modul Perbincangan dalam talian E-forum

PBPM KBPM

Hall, S. J. (2007). Basic Biomechanics (5th ed.). Tortora, G. J & Derrickson, B. (2010). Essentials of Anatomy and Physiology (8th ed.).

Tuas

Menerangkan interaksi di antara daya dan halaju dalam otot. Memerihalkan faktor yang mempengaruhi pembentukkan daya dan halaju dalam otot. Memerihalkan jenis dan fungsi tuas dalam tubuh. Menyatakan perkara-perkara yang dilibatkan untuk analisis pergerakan Menganalisis beberapa pergerakan yang mudah dari aspek satah dan paksi pergerakan, sendi yang digunakan, pergerakan di sendi tersebut dan otot yang digunakan untuk menghasilkan pergerakan tersebut. Pembacaan modul Perbincangan dalam talian E-forum PBPM KBPM

Knudson, D. (2007). Fundamentals of Biomechanics (2nd ed).

14

Menganalisis Pergerakan Manusia Pengenalan Satah dan Paksi Analisis Berlari Analisis Melompat Analisis Menendang Analisis Memukul Analisis Membaling

Hall, S. J. (2007). Basic Biomechanics (5th ed.). Tortora, G. J & Derrickson, B. (2010). Essentials of Anatomy and Physiology (8th ed.).