Anda di halaman 1dari 2

SOALAN CONTOH/CIPUT..KAH3.

Mari mejawab MTE 3111 SOALAN 1 Pembelajaran 2 dimensi dan 3 dimensi adalah tajuk geometri yang dipelajari dalam matematik sekolah rendah o Dengan menggunakan bahan bantu mengajar yang sesuai, terangkan bagaimana cara untuk mengajar bentuk 2 matra/dimensi (10 markah) o Seorang guru ingin memperkenalkan bentuk 3 dimensi dengan menggunakan model harian. Berdasarkan fakta di atas, bina contoh aktiviti yang berkaitan model harian. (10 markah)

SOALAN 2 Bayangkan anda mengajar matematik tahun 2 di kawasan luar bandar. Anda dikehendaki mengajar tajuk panjang dan isipadu. Terangkan secara ringkas aktiviti kedua-dua tajuk tersebut untuk memberi murid lebih faham dengan menggunakan alat bantu mengajar yang sesuai. (20 markah)

SOALAN 3 Cikgu Sufiah menggunakan beberapa teknik dalam pengajaran dan pembelajaran purata (min) untuk membimbing murid-muridnya untuk memahami tajuk purata. Nyatakan teknik yang sesuai dan langkahlangkah yang digunakan oleh cikgu sufiah untuk membimbing murid-murid untukm memahami tajuk purata.(20 Markah)

SOALAN 4 Cikgu sufiah menggunakan beberapa segi empat tepat sebagai bahan bantu mengajar dalam PNP untuk tajuk luas segi tiga. Segi empat tepat Panjang P Lebar L Luas A=P X L A B C Guru menggunakan jadual di atas dalam peoses mendapatkan formula segi tiga seperti berikut LUAS SEGI TIGA = X Tapak X Tinggi Nyatakan kaedah yang digunakan oleh guru dan berdasarkan jadual di atas, huraikal langkah-langkah yang paling sesuai yang boleh digunakan oleh guru untuk membimbing murid untuk mendapatkan rumus luas segi tiga. (Soalan beberapa tahun lepas)

Bincangkan bagaimana anda boleh menghubung jalinkan Model Van Hiele semasa mgjr tjuk Pepejal kpd murid? (20 Markah)

Bagaimanakah anda membimbing murid untuk menerbitkan rumus isipadu kuboid? Bahan2 disekeliling kita dapat digunakan dlm pngjrn Geometri. Sejauh manakah pernyataan ini benar dlm pgjrn bentuk 3D? (20 Markah)