Anda di halaman 1dari 159

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

391

6.4 T GIY - SHEET


Mi tp tin .IDW c sn mt t giy vi tn mc nh l Sheet:1. Chng ta c th i tn nh gii thiu. Mt tp tin .IDW c th cha rt nhiu t giy v, mi t c c giy (size), ng bao v khung tn khc nhau. T giy l ni cha cc hnh chiu ca nhng chi tit, cm chi tit v cc thng s ca chng. Trong t giy v c sn: - ng bao khung (Border). Mc nh Deffault Border theo tiu chun m ta chn. - Khung tn (Title Block). Mc nh tn tiu chun m ta chn. Cc i tng ny c th b xo i v chn li t kho d tr (Drawing Resourses).

6.4.1 CC THAO TC VI T GIY C TRONG BN V


6.4.1.1 t ch hin th trong t giy DNG LNH Trnh n Format Standard Sheet GII THCH Sau khi ra lnh, hp thoi xut hin, nhn chn mc Sheet trn nh hp thoi. Trong ny c cc thng s:

Labels - cc tn mc nh. Ti cc Sheet (tn t giy), View (khung nhn cc hnh chiu), Draft View (khung nhn ca hnh phng 2D) c sn cc tn mc nh. Chng ta c th g

Nguyn Vn Thip

392

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut tn khc ti cc tng ng. Cc tn ny s l mc nh khi to cc i tng ni trn cho bn v hin thi.

Color - t mu nn cho t giy. Nhn vo cc t li mu theo thch: t mu cho nn t giy (mc nh mu vng nu nht). t mu cho ng mp t giy (mc nh mu en). ). t mu cho ng mp t giy khi a con tr n (mc nh mu t mu cho ng mp t giy khi nhn chn (mc nh mu lam). 6.4.1.2 Kch hot t giy v - Activate Sheet Trong bn v nu c nhiu t giy, ch c mt t giy c kch hot, cc t giy khc b vt xm lm m i.

Mun lm vic (thc hin bn v) trn t giy no phi kch hot t giy . C 2 cch kch hot: - Nhy kp phm tri chut vo tn t giy. - Nhn phm phi chut vo tn t giy, trnh n ng hin ra, nhn phm tri chn Activate.

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

393

6.4.1.3 Xo t giy v khi bn v - Delete Sheet T giy ang kch hot hay khng kch hot cng c th b xo. T giy no b xo th cc i tng trn cng b xo khi bn v. Nhn phm phi chut vo tn t giy, trnh n ng hin ra, nhn phm tri chn Delete. 6.4.1.4 Chnh sa t giy v - Edit Sheet - Nhn phm phi chut vo tn t giy, trnh n ng hin ra, nhn phm tri chn Edit Sheet. Hp thoi xut hin:

Nhm Format - nh dng Trong hp thoi c cc thng s sau: Name: tn t giy. mc nh l Sheet, c th g tn khc tu . Size: c giy. Nhn nt chn: , mt danh sch cc c giy c sn theo tiu chun hin ra cho ta

Trong ny c c cc c giy d o ch n gta to ra v d tr tro n g b n v ti Drawing Resourse. Nu chn Custom Size: kch thc giy do ngi dng nh, cc nhp gi tr Height v Width c kch hot cho chiu rng v chiu cao.

Nguyn Vn Thip

394

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

Nhm Orientation - cc chiu ca t giy v khung tn Nhn vo cc nt chn phng n s c cc chiu tng ng theo hnh minh ha bn cnh.

Nhm Options - cc phng n khc Ti y c hai phng n: Exclude from count: khng tnh vo tng s bn v trong d n. Exclude from printing: khng in ra giy. Khi in hng lot, t giy ny b loi ra khi danh sch in. Nhn OK kt thc lnh. T giy nhn kch thc v cch b tr khung tn mi.

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut 6.4.1.5 Xo ng bao khung v khung tn Khung v khung tn trong t giy c lit k bn trong Sheet:

395

Nhn phm phi chut vo tn ng bao khung hoc khung tn, trnh n ng hin ra, nhn phm tri chn Delete. Khi t giy khng c khung v khung tn nh hnh di:

6.4.2 THAO TC VI T GIY MI


6.4.2.1 Chn t giy v mi - New Sheet Nhn phm phi chut ti im trng ca Trnh duyt, trnh n ng hin ra, nhn phm tri chut chn . Mt tn t giy c a vo sch.

T giy mi c a vo c kch th c, kh u n gbn v (Border), khung tn (Title Blocks) nh t giy hin hnh.

Nguyn Vn Thip

396

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

6.4.2.2 To t giy d tr Trong mc Drawing Resourses c cc t giy to sn nh di y:

Cc t giy ny c sn khung ( Border), khung tn (Title Block) v s hnh chiu (Views). Chng ta cng c th to ra cc t giy d tr dng sau ny. 1- iu kin to t giy d tr T giy d tr l t giy c nh dng, khung bn v v khung tn. Cc i tng nh khung bn v, khung tn c gii thiu phn sau. 2- To t giy DNG LNH: Trnh n ng: Create Sheet Format. Nhn phm phi chut vo tn t giy mun a vo d tr dng sau ny, trnh n ng hin ra, chn Create Sheet Format. GII THCH: Nu t giy mu c khung, khung tn, c cc hnh chiu th t giy d tr cng c nhng th . Hp thoi xut hin:

Tn t giy d tr va to ra.

Ti y t tn cho t giy d tr. Nhn OK kt thc lnh. Tn t giy nh dng c a vo trnh duyt.

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut 6.4.2.3 a t giy d tr vo bn v Nhn phm phi chut vo tn t giy d tr, chn New Sheet. Nu t giy c cc khung hnh chiu, hp thoi xut hin:

397

Ti y khng nhn nt bn v. Nhn nt

chn chi tit, nhn OK th mt t giy trng c a vo

chn chi tit a vo cc khung nhn. Hp thoi tm chi tit hin ra:

Chn chi tit v nhn Open. Tr li hp thoi ban u.

Nhn OK, cc hnh chiu ca chi tit c a vo t giy mi.

Nguyn Vn Thip

398

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

6.5 CC PHN T TRNH BY CA T GIY BORDERS, ZONES, TITLE BLOCKS


Chng ta c th to ra ng bao khung (Border), ng vin khung (Zone), khung tn (Title blocks) v khi 2D (Symbol) tu d tr ti Drawwing Resourses sau chn vo t giy (Sheet).

6.5.1 NG BAO KHUNG - BORDERS


6.5.1.1 To ng bao khung d tr - Define New Border DNG LNH: Trnh n: Format Define New Border Trnh n ng: Define New Border Nhn phm phi chut vo Borders ca mc Drawwing Resourses, trnh n ng hin ra:

GII THCH: Sau khi ra lnh, mn hnh chuyn thnh ch v phc (Sketch) v khung. Cch v v cc lnh c dng nh khi v 2D Sketch. C th dng lnh v hnh ch nht v khung v chnh kch thc nh i vi i tng 2D Sketch v dng Style chn ng nt.

Ti y c th dng cc lnh Text, Insert Picture. C hai cch cho kch thc khung:

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut 1- Cho theo chiu di, chiu rng. 2- Cho kch thc cch mp t giy. 1- Cho theo chiu di, chiu rng

399

Cho theo chi u di, chiu rng, kch thc khung c nh, khi thay i kch thc t giy, c khung khng thay i theo dn n vic phi v li khung. Di y l kch thc khung theo t giy A2.

Nu chn c giy A1, khung s khng va nh hnh di.

2- Cho kch thc cch mp t giy Nguyn Vn Thip

400

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut Cch cho kch thc nh sau: Ra lnh ghi kch thc sau chn cc i tng theo hnh di.

Kt qu nh sau:

Vi kch thc ny, khung s va vo bt k c giy no v lun cch mp t giy theo s o cho.

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

401

Sau khi v xong khung nh , nhn Border. Hp thoi hin ra: Tn ca khung c a vo trnh duyt

hoc nhn phm phi chut, chn Save

di).

G tn khung v nh n

Save. Kt qu tn ca khung c a vo trnh duyt (hnh

Nu nhn Discard khng lu tr, nhn Cancel cha kt thc lnh.

6.5.1.2 Chn ng bao khung vo t giy Nhn phm phi chut vo tn ng bao khung, trnh n ng hin ra, nhn phm tri chn Insert. 6.5.1.3 Chnh sa ng bao khung C hai trng hp chnh sa: 1 - Sa khung d tr. Nhn phm phi chut vo tn ng bao khung, trnh n ng hin ra, nhn phm tri chn Edit. Nguyn Vn Thip

402

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

2 - Sa khung chn vo t giy. Nhn phm phi chut vo tn ng bao khung, trnh n ng hin ra, nhn phm tri chn Edit Definition. Mn hnh tr thnh Sketch, dng cc lnh trong Sketch 2D chnh sa. c bit c th di chuyn khung cho cch mp t giy ng qui nh. Sau khi s xong, nhn a Hp thoi hin ra: hoc nhn phm ph chut, chn Save Border. i

Nhn Save lu tr vo tn khung c, nhn Save as lu vi tn mi, No khng lu tr.

6.5.2 NG VIN KHUNG - ZONE BORDER


ng bao khung c th l ng nt n thun (Borders), cng c th l ng bao c chia thnh cc khong c nh k hiu (Zone Borders) nh hnh di.

c im ca ng vin l ly khong cch n cc mp t giy lm chun nn n c th va kht vi tt c cc c giy. 6.5.2.1 Lnh to ng vin khung Define New Zone Border DNG LNH: Trnh n: Format Define New Zone Border Trnh n ng: Define New Zone Border Nhn phm phi chut vo Borders ca mc Drawwing Resources. GII THCH: Hp thoi xut hin:

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

403

Trong ny c cc tham s sau: Nhm Horizontal Zones - vin theo phng ngang. Nhm Vertical Zones - vin theo phng thng ng. C hai phng u c cc thng s nh sau: Number of Zones: s khong. G s. Label - cc ch k hiu ghi xung quanh. Nhn chn cch ghi: Alphabetical: ghi bng ch ci. Numeric: ghi bng ch s. None: khng ghi. Ngoi ra nhn nt chn cc tham s khc nh hp thoi di.

Text Style: kiu ch. Text Layer: lp cha ch. Line Layer: lp ng nt. Nhn nt chn. Label Zones From - hng ghi nhn. Nhn chn cc phng n: Nguyn Vn Thip

404

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

Bottom/Right: bt u t cui t giy, theo hng t bn phi sang tri. Top/Left: bt u t nh t giy, theo hng t bn tri sang phi. Delimit ZonesBy - vch chia cc khong bng cc nt sau: Line: nt thng. Arrow/head: u mi tn lm du hng. Center Marks - vch du tm. Mi t giy thng c 4 du tm t trung im cc cnh ca khung. Sheet Margins - khong cch mp t giy. Cc nhp liu tng ng bn di: Top: mp trn, Bottom: mp di, Left: mp bn tri, Right: mp bn phi. Sau khi cho cc tham s, nhn OK kt thc cho tham s. Mn hnh phc hin ra:

Ti y chng ta thy cc hnh v cc s theo nh th it lp ti hp thoi, nhng vn c th dng cc lnh ca Sketch thm bt hoc cho li kch thc. Hnh bn phi phng to mt vng ca khung vin. Nhn Return kt thc lnh. Hp thoi hin ra t tn khung vin:

G tn khung, nhn Save, tn khung vin c a vo danh sch d tr.

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

405

6.5.2.2 Chn ng vin khung vo t giy Nhn phm phi chut vo tn ng vin khung, trnh n ng hin ra, nhn phm tri chn Insert. Mi t giy ch c mt ng bao hoc ng vin khung. Hp thoi xut hin:

Ti y chng ta cho li cc tham s nh gii thiu ti phn to ng vin. Nhn OK, ng vin c a vo t giy. 6.5.2.3 Chnh sa ng vin C hai trng hp chnh sa: 1 - Sa khung d tr. 2 - Sa khung chn vo t giy. 1- Sa khung d tr Nhn phm phi chut vo tn ng vin khung, trnh n ng hin ra, nhn phm tri chn Edit. Mn hnh tr thnh Sketch, dng cc lnh trong Sketch 2d chnh sa. Sau khi s xong, nhn a Hp thoi hin ra: hoc nhn phm phi chut, chn Save Border.

khung

Nhn Save lu tr vo tn khung c, nhn Save as lu vi tn mi, No khng lu tr. 2- Sa khung chn vo t giy Nhn phm phi chut vo tn ng vin khung ti t giy, trnh n ng hin ra: Nguyn Vn Thip

406

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

Chn Edit Definition, mn hnh tr thnh Sketch, dng cc lnh trong Sketch 2d chnh sa. Chn Edit Instance, hp thoi cc tham s hin ra thay i cc tham s. Cc bc tip theo nh lnh chnh sa ti gc. 6.5.2.4 Xo

ng bao (ng vin) khung d tr

1- Xo ti ni d tr i vi cc ng ny chn vo t giy hoc Default Border th khng th xo c. Nu cha chn vo, nhn phm phi chut vo tn ng bao (ng vin) khung, trnh n ng hin ra, nhn phm tri chn Delete.

2- Xo ti t giy Nhn phm phi chut vo tn ng bao (ng vin) khung ti t giy, trnh n ng hin ra, nhn phm tri chn Delete.

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

407

6.5.3 KHUNG TN D TR - TITLE BLOCKS


Khung tn ph thuc vo cc cng ty, cc d n do chng ta c th to ra cc khung tn d tr cho cc d n khc nhau. 6.5.3.1 Lnh to khung tn d tr Define New Title Block DNG LNH: Trnh n: Format Define New Title Block Trnh n ng: Define New Title Block Nhn phm phi chut vo Title Blocks ca mc Drawwing Resources. GII THCH: Cch v khung tn cng tng t nh vi ng bao khung t giy. Sau khi ra lnh to khung tn, mn hnh tr thnh hnh phc ( Sketch). Chng ta v khung tn theo tiu chun ca cng ty bng cc ng nt trn thanh cng c. Trong khung b v ( Border) hoc khung tn ( Title Blocks) c m s dng ch c n t nh v dng ch ghi thng s thay i cho tng bn v khc nhau nh tn ngi v, tn cng ty, tn bn v v.v.... Trong cc nhm hnh k hiu (Symbol) cng c mt s dng thng s k thut cho tng chi tit khc nhau. Cc thng s ny c th to sn di dng tham bin, khi chn vo bn v mi in gi tr thc ca n. Chng ta nghin c vic a ch vo khung tn cng nh vo cc i tng khc ni u trn. 6.5.3.2 a

ch vo khung tn
trn thanh lnh Drawing Sketch hoc g T trn bn phm. , nhn phm tri vo v tr cn t dng ch. Hp thoi hin ra:

Nhn nt Con tr hin ra

Nguyn Vn Thip

408

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

Cc thng s chung ca hp thoi Text nh Style, phng ch chiu cao ch v cn , chnh v.v... thc hin nh i vi ch thng thng. Ti y c hai cch ghi ch. 1- Ghi ch c nh Thc hin nh phn Ghi ch vo bn v. 2- Ghi ch l cc thng s thay i Cch thc hin nh sau: chn. Cc kiu gm: Type kiu tham bin. Nhn nt a- Cc thng s ly t ng t cc i tng thit k Model Properties: thng s ca chi tit a vo bn v. Design Properties: thng s thit k. Sheet Properties: thng s ca t giy v. Drawing Properties: thng s ca bn v. Cc thng s ny c t ng ly ra t cc la chn Property bn cnh. Property - c tnh ca tham bin. Nhn nt chn. Cc c tnh gm: Title: tiu bn v hoc tn chi tit ph thuc vo kiu c chn ti Type. Author: tn tc gi. Rivsion number: s hiu. Material: tn vt liu. Company: tn Cng ty. Creation Date: ngy to bn v. Checked by: ngi kim tra. ................... Nhn chn mt trong cc c tnh ny, nhn nt , ti nhp gi tr bn di s hin ra cc ch trong ngoc <....> . Khng c thay i cc gi tr ny. Nu cc tham bin c cho trong bn v th sau khi chn vo, gi tr thc ca cc chng s hin ra. Nu cha c, cc v tr ny s trng.

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut a- Cc thng s do ngi dng nhp vo khi chn khung tn vo bn v Prompted Entry: cho li nhc nhp gi tr thc khi chn vo bn v. Vi la chn ny, Property khng c kch hot (m i). G dng nhc vo nhp tham bin ln dng <Enter Prompt for Field>.

409

Khi thc hin lnh chn khung d tr, hp thoi xut hin:

nt chp nhn, nhn nt l hu b. Nhn OK kt thc lnh. Vic chnh sa ging nh vi ch thng thng.

G gi tr cn thit. Trong v d ny g Bn thit k Hp s nh trong hp thoi, nhn

Hnh di minh ho mt khung tn c cc dng ch l tham bin c chn vo t giy v. Nguyn Vn Thip

410

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

Cc gi tr ca tham bin c t ng ly ra t cc gi tr nhp vo hp thoi ca lnh Properties ca bn v:

Ti hp thoi ny, cc dng ch c th khng hin th ting Vit, nhng khi a ra khung tn n s l ting Vit (nu g ting Vit ti y). 6.5.3.3 Chn hnh nh vo cc hnh d tr ca bn v Trong khung bn v (Border), khung vin (Zones), khung tn (Title Blocks) hoc cc nhm hnh k hi u ( Symbols) c th t mt s hnh nh l biu tng ca Cng ty, ca c nhn hoc hnh trang tr cho bn v. Autodesk Inventor cho php chng ta chn cc hnh nh c t tp tin dng *.bmp vo nhng ni ny bng lnh Insert Image. DNG LNH: Trnh n: Insert Insert Image Thanh lnh: GII THCH: Sau khi ra nh, con tr hin ra l thoi hin ra: , nhn phm tri vo v tr cn t bc tranh. Hp

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

411

Nhn chn tn tp tin, nhn Open. Hnh nh c a vo hnh phc ca hnh 2D. Link - lin kt vi tp (File) ngun: ON (c nh du) - khi tp tin ngun *.bmp (trong v d ny l cadcambt..bmp) b xo hoc thay i ng dn th hnh nh s khng hin th c. OFF (khng dnh d u) - d liu ca bc tranh gn trc tip vi tp tin ca chng ta khng cn lin quan n tp tin ngun.

Hnh nh l mt i tng, n c th b xo bng lnh Delete, di chuyn hoc thay i kch c bng cch nhn vo cc nt gc v ko. Sau khi chnh sa, hnh nh c b tr v thu nh.

Sau khi hon tt vic to khung tn, nhn Return, hp thoi hin ra:

Nguyn Vn Thip

412

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

G tn ca khung tn v nhn Save. Kt qu tn ca khung tn c a vo trnh duyt (hnh di).

6.5.3.4 Chn khung tn vo bn v Nhn phm phi chut vo tn ca khung tn d tr trong Trnh duyt, trnh n ng hin ra, nhn phm tri chn Insert. Mi t giy ch c chn mt khung tn. Sau khi ra lnh, nu trong khung tn d tr c i tng l tham bin vi kiu nhp thng s (Prompted Entry) hp thoi xut hin:

G gi tr cn thit vo tng ng ti ct Value. Trong v d ny g Bn thit k Hp s nh trong hp thoi, nhn nt OK chp nhn, nhn nt Cancel l hu b.

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut Hnh di minh ho mt khung tn c to ra v chn vo t giy.

413

6.5.3.5 Chnh sa khung tn C hai trng hp chnh sa: 1 - Sa khung tn d tr. 2 - Sa khung tn chn vo t giy. 1- Sa khung tn d tr Nhn phm phi chut vo tn khung tn, trnh n ng hin ra, nhn phm tri chn Edit. Mn hnh tr thnh Sketch, dng cc lnh trong Sketch 2d chnh sa. Sau khi sa xong, nhn Hp thoi hin ra: hoc nhn phm phi chut, chn Save Title Block.

Nhn Save lu tr vo tn khung c, nhn Save as lu vi tn mi, No khng lu tr. 2- Sa khung tn chn vo t giy Nhn phm phi chut vo tn khung tn ti t giy, trnh n ng hin ra:

Nguyn Vn Thip

414

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

Nhn chn Edit Definition, mn hnh tr thnh Sketch, dng cc l nh trong Sketch 2d chnh sa. Trong khung tn chn vo t giy nu c ch ghi thng s, nhn tri chut vo du +, tn khi ch hin ra:

Nhn chn Edit Field Text, hp thoi sa ch nhp hin ra:

Sau khi sa nhn OK kt thc lnh. Ch Chng ta ch chn c ng bao, ng vin khung, khung tn vo t giy cha c cc i tng trn hoc chng b b xo, nu c cc i tng m vn c tnh chn ng bao khc vo, mt dng nhc tng ng xut hin:

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

415

( T giy hin hnh c ng bao (ng vin hoc khung tn) . Phi xo ng bao (ng vin hoc khung tn) c trc khi chn ng bao (ng vin hoc khung tn) mi vo).

6.5.4 COPY CC HNH D TR


Cc hnh d tr nh Borders, Zones, Title Blocks, Sketched Symbols c to ra ch dng c cho mt tp tin .IDW ang lm vic . Mun s dng cho cc tp tin khc dng lnh Copy - Paste. 1- Ti bn v gc Nhn phm phi chut vo tn hnh d tr, trnh n ng hin ra:

Nhn chn Copy Hoc nhn phm tri chut nh du tn hnh, g Ctrl+ C. Ti bn v mi. Nhn phi chut vo nhm hnh tng ng, chn Paste hoc g Ctrl+V. Tn hnh c a vo s dng.

Nguyn Vn Thip

416

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

6.6 THIT LP CC KIU V GHI THNG S K THUT TRONG BN V


Trong phn ny chng ta nghin cu cch to ra cc tiu chun k thut, cc kiu ch, kiu kch thc, cc lp cha ng nt, v.v... v cch ghi chng trong bn v k thut. Cc thng s k thut c ghi bng cc lnh ti thanh lnh Drawing Annotation Panel. Thanh ny nm cng v tr vi thanh Drawing Views Panel. Khi ang trng thi hin th Drawing Views Panel, nh nt , nh chn n n Drawing Annotation Panel nh hnh di. Thanh lnh s hin ra. Mun chuyn ngc li cng lm nh vy.

6.6.1 CC TIU CHUN GHI THNG S K THUT STANDARDS


Cc tiu chun ghi cc thng s k thut thng c to sn v lu tr trong th vin ca phn mm. Chng ta c th s dng chng hoc to mt tiu chun khc cho ring mnh. Mt tiu chun phi qun l cc kiu ghi thng s theo dng cy nh sau:

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

417

Khi chng ta to mi mt tiu chun nu khng thay i cc kiu ghi thng s ca n th vn gi nguyn cc kiu nh tiu chun c s.

6.6.1.1 To mi hoc thay i tham s ca tiu chun c


DNG LNH Trnh n: Format Styles Editor GII THCH Sau khi ra lnh, hp thoi xut hin:

Trong ny c rt nhiu thng s phc v cho vic to ra mt bn v k thut hon chnh theo tiu chu nh. Ngay t u chng ta chn bn v k thut theo tiu chun n ISO (ISO.idw) nn cc thng s y u l ca tiu chun ISO.

Nguyn Vn Thip

418

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

Nhn vo du ca Standard, hin ra Default Standard (ISO), nhn tri chut vo dng ny, bn phi hp thoi hin ra nh sau:

Ti y c th thay i cc thng s hoc to ra mt tiu chun (Standard) mi. Nhn nt New to tiu chun mi. Hp thoi hin ra:

Ti Name, g tn tiu chun mi (khng c du cch, khng c ting Vit). V d: TCVN v.v... Nhn nt ti Based On chn tiu chun c s. Nhn OK. Tr li hp thoi chnh. Tn tiu chun mi c ghi thm vo mc Standard:

Bn phi hp thoi l cc thng s ly t tiu chun ISO. Chng ta c th thay i theo tiu chun mi. Sau khi to xong tiu chun, n c chn lm tiu chun hin hnh v cc thng s vn l ca tiu chun c s, trong v d l ISO. Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

419

6.6.1.2 Thit lp tng th cho mt tiu chun - General


Nhn chn mc General. ni dung hp thoi:

Nhm Units - nh dng n v v th nguyn Linear: chn th nguyn cho n v o di. Decimal Marker: hnh dng du phy thp phn. Cc thng s ny c chn bng cch nhn nt , mt danh sch cc thng s hin ra, nhn phm tri chut chn. Nhm Projection Type - kiu hnh chiu Chn mt trong hai kiu nh hnh v. Nhm Preset Values - cc gi tr cho trc Cc gi tr ny phc v cho vic thay i nt v hoc chiu cao ch sau ny. Nhn nt chn loi gi tr: Line Weight - nh dng b rng nt v. Text Height - chiu cao ch. Cc gi tr cho trc l danh sch bn di. New - thm gi tr mi tng ng vi loi gi tr chn trn. Hp thoi hin ra:

Cho gi tr mi, nhn Apply. Tip tc cho gi tr mi hoc nhn OK kt thc cng vic. Gi tr mi c thm vo danh sch. Delete - xo gi tr c nh du trong danh sch. Global Line Scale: h s khong cch ca cc nt t. G s cho gi tr khc nu cn.

Nguyn Vn Thip

420

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

6.6.1.3 Cc kiu ghi thng s nm trong tiu chun - Available Styles


Mt tiu chun gn vi cc kiu ghi thng s (Styles) khc na. Nhn mc Available Styles (nhng kiu c th dng c), hp thoi c dng:

Nhn vo tn cc kiu v nhn vo chn dng cho tiu chun, nhn b du chn l khng dng kiu . Sau khi c tiu chun chung, chng ta thit lp cc kiu ghi cc thng s k thut khc phc v cho tiu chun .

6.6.1.4 t tham s mc nh cho cc i tng trong tiu chun - Object Defaults


Cc kiu ghi thng s (Styles) qun l cc tham s hin th ca cc i tng to nn cc nt v ca bn v k thut. Mi tiu chun c th c cc gi tr tham s ring. Nhn mc Object Defaults, hp thoi c dng:

Ti y c hai ct: Object Style: kiu i tng. Cc kiu i tng ny biu hin hnh thc ca bn v k thut. Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

421

Layer: cc lp ca bn v. Cc lp ny qun l kiu ng nt v mu sc, m ca ng nt. y l cc tham s mc nh. Nhn nt lp (Layer) cho cc kiu th hin i tng. Hp thoi hin ra: sa cc tham s ny, chnh l thay i

Filter: chn i tng cn thay i tham s. Nhn nt , danh sch hin ra chn: - All Objects: tt c cc i tng. - Text Objects: i tng l ch. - Dimenssion Objects: ghi kch thc. - Leader Objects: ch ghi ch dn. - Model/View Objects: cc khung nhn. Trong bng c cc ct: - Object Type: loi i tng. - Object Style: cc kiu hin th i tng. Nhn nt , chn kiu cn thay i. - Layer: lp. Nhn nt , chn lp cn thit cho kiu i tng va chn (xem phn Layer).

6.6.2 CC LP NT V - LAYERS 6.6.2.1 Thay i thng s hoc to lp mi


DNG LNH: Trnh n Format Style Editor

Thanh cng c: GII THCH: Cc lp ( Layers) ca Inventor cha cc loi ng nt c t tn theo cc i tng trong khung nhn cng nh cc ng ph tr. Cc lp ny cha mu sc, kiu ng nt v m ca nt v i tng. Khi in ra giy hoc hin th trn mn hnh, cc i tng c th hin ng nt theo lp cha chng. Cc tn ny khng nn thay i. Nu thay i, cc i tng s khng cn mang c tnh nh c, gy rc ri khi in bn v ra giy.

Nguyn Vn Thip

422

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut Nhn nt s hin ra cc ng nt .

Cc loi i tng ny gm: Visible Edges: cnh nhn thy. Hide Edges: cnh khut. Tangent Edges: cnh tip xc. Section view Line: cc ng ca hnh ct trch. ........... Nhn tri chut vo tn mt kiu ng nt no , hp thoi hin ra:

Cc ct trong bng gm: Layer Name - tn lp. y chnh l tn cc i tng ca khung nhn, ca hnh khi ni trn. Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut On - tt hoc bt lp.

423

ON - lp ang c bt, i tng thuc lp ny c hin ln trong bn v.

OFF - lp b tt, i tng thuc lp ny khng hin ln trong bn v. Line Type - kiu ng nt. Mun t ng nt cho loi i tng no, nhn tri chut vo ngang vi tn loi i tng , nhn nt , mt danh sch hin ra, nhn tri chut chn. Mt i tng ch c chn mt kiu ng. Color - mu ca ng nt. Nhn nt chn mu trong bng mu. Line Weight - b rng nt. Nhn nt chn cc gi tr c sn. Cc gi tr ny c to ra trong lnh Standard Style (cc tiu chun). Scale by Line Weight - ON - khong cch v di cc on to nn nt t c tng gim theo b rng ca nt. Nt cng m th cc gi tr ny cng ln v ngc li. B du ny i - OFF h s ny khng ph thuc vo m ca nt. Add new layers to standard - ON: lp mi to ra c gn thm vo tiu chun, OFF khng c thm vo. Ti cui danh sch c dng "Click here to add" - nhn vo y them lp mi.

C th g tn v chn cc thng s tu .

6.6.2.2 i lp cho cc i tng

Cc ng nt trong cc khung nhn hoc cc hnh phc l mc nh theo lp trng vi tn gi ca i tng, nhng trong nhng trng hp cn thit vn c th i chng sang lp khc. Nhn tri chut vo ng nt cn thay i, nhn vo Layers, mt danh sch cc lp hin ra nhn chn. i tng c chuyn sang lp mi.

Nguyn Vn Thip

424

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

6.6.2.3 Hin th m ca ng nt trong bn v

Trong phn Thit lp cc thng s chung cho mt bn v k thut c phn Dng Tools -> Application Options -> Drawing, trong p thoi c mc Line Weight h Display Options:

Khi chn Display line weights: ON cho hin cc ng nt phn bit theo m mnh (hnh a), OFF - tt c cc loi ng nt c hin ra vi m nh nhau (hnh b). Tip theo c cc la chn khc: Display Line Weights TRUE: cho hin theo ng gi tr ca m. Display Line Weights by Range (millimeter): hin th theo nhm cc m cho ti cc bn di. Nhp cc gi tr trong khong xc nh. Cc gi tr ny tnh bng mm. Trong bn v, cc ng nt c hin th c m theo cc thng s thit lp.

6.6.3 CH - TEXT
Ch trong bn v k thut l cc ch ghi tiu , cc tiu chun k thut, ni dung bng biu v ghi trong cm kch thc hoc trong cc k hiu.

DNG LNH: Trnh n Format Style Editor GII THCH: Trong AutoDesk Inventor lun c mt s kiu ch mc nh. Chng ta c th to ra mt s kiu ch ca ring mnh s dng trong lnh ghi ch vo bn v. Hp thoi xut hin:

6.6.3.1 nh dng cho cc kiu ch ghi trong bn v

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

425

Trong hp thoi ny, c hai kiu ch mc nh l: Label Text (ISO): ch tiu theo tiu chun ISO. Note Text (ISO): ch ghi ni dung theo tiu chun ISO.

6.6.3.2 To kiu ch mi

Nhn nt New ti hp thoi to kiu ch mi. Hp thoi xut hin:

Ti Name xut hin tn Copy...., xo i v g tn khc.

Nhn OK tr li hp thoi chnh. Cc tham s ca hp thoi nh sau:

Nguyn Vn Thip

426

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

Spacing: khong cch gia cc dng ch. Nhn nt hin danh sch cc phng n. Single: Double: 1,5 line: a*x: X: mt dng n. dng kp (2 dng). mt dng ri. bng chiu cao ch nhn vi h s c cho ti Value. khong cch c cho ti Value, tnh bng mm.

%Stretch: t l gia chiu rng v chiu cao ca ch ci. G s, < 100 ch hp, > 100 ch rng. chn mu cho ch. Nhn nt hin bng mu v chn nh i vi cc i tng khc. Font: cha cc tn cc phng ch. Nhn nt chn.

cc phng n cn chnh. Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

427

cc hng pht trin ca dng ch. V d: ng i t trn xung di. Di y l hnh minh ho.

ch vit theo chiu thng

Text Heigth: Save:

kch thc ch. Nhn nt chn cc s c sn hoc g mt s mi. lu tr kiu ch.

Nhn chut vo tn kiu ch cn thay i trong danh sch lit k, tn n c a ln Text Style, ng thi cc thng s cng c kch hot thay i. Nhn nt Save lu tr, nhn Done kt thc lnh.

6.6.3.3 Thay i cc tham s ca kiu ch c

Khi tm hiu v kiu ch, chng ta c th ghi ch vo bn v. Trong bn v k thut c cc kiu ghi ch nh sau: 1 - Ghi trong hnh phc (Sketch). Kiu ghi ny c thc hin trong khi ang lm vic ch Sketch hoc trong lnh Draft View. 2 - Ghi bng lnh trn thanh cng c Drawing Annotation Panel. 1- Ghi ch vo bn v di dng hnh phc DNG LNH: Thanh lnh: GII THCH: Khi chng ta v hnh phc trc tip vo t giy hoc v hnh phc trong mt khung nhn (Drawing View), thanh cng c Sketch c thm nt phc ti t giy hoc ti khung nhn. thc hin ghi ch vo bn v

6.6.3.4 Ghi ch vo bn v

Sau khi ra lnh, con tr c dng . Lc ny c th chn kiu ch ti Style trn thanh cng c: Nhn nt trn Style, danh sch cc kiu ch c hin ra, nhn chn kiu ch cn thit.

Nguyn Vn Thip

428

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

Nhn con tr vo v tr cn t dng ch, hp thoi xut hin:

Trong hp thoi c cc thng s: Style - kiu ch. Nhn nt chn kiu cn thit. Nu cha chn kiu ch trn thanh cng c th c th chn li ti y. Kiu ny km theo phng v cc tham s nh sn theo kiu bn di. Ngoi ra cn c th chn phng ch trc tip t : Phng ch Chiu cao ch

ng thi cng dng cc nt t tham s trc tip cho dng ch ang v khng ph thuc vo kiu ch (Style). Cc nt Nt cn chnh theo im va chn trn bn v. chn chiu vit ca dng ch. Nhn nt chn cc chiu: t tri qua phi.

bn phi l chiu cao ch. Cho gi tr hoc nhn nt chn gi tr dng trc

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

429

t trn xung di. t phi qua tri. t di ln trn. chn mu cho ch. Nt %Stretch: t l gia chiu rng v chiu cao ca ch ci. < 100 ch hp, > 100 ch rng. Spacing: cho khong cch gia cc dng. Nhn nt chn cc khong cch. Ring phng n Exactly, c hin th Value cho gi tr khong cch bng s. Cc nt Nt chn cc dng ch m, nghing hoc gch chn. chn ghi cc k hiu c bit nh:

Nt hiu hin ra.

dng chn cc hnh dng ch hoc cc hnh c bit. Nhn nt, mt bng k

Cc bc a k hiu vo bn v: - Nhn vo hnh cn chn.

Nguyn Vn Thip

430

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Nhn Select, hnh c a vo Character to copy. - Nhn Copy. - Tr li hp thoi ghi ch, nhn phi chut, nhn chn Paste, ch c a vo.

Cc nt Nt

phng to, thu nh ch trong khung g ch.

t ch vo trong mt khung v hnh. Khung nu c th thay i kch thc bng cch ko nt gc nh hnh di.

Khi kt thc hnh phc th hai loi ch ni trn khng khc g nhau. di cng l ni g ch.

Nhn OK kt thc vic vit mt khi ch. Kt qu khi ch hin ra hnh phc.

C th tip tc ghi khi khc hoc nhn Done kt thc lnh. Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut Khi nhn Finish Sketch, dng ch hin trn t giy v nh hnh di.

431

Khi ch l mt i tng nh nhng i tng khc, c th c di chuyn n v tr bt k trong t giy bng cch nhn phm tri vo khi ch, gi chut v di chuyn n v tr cn thit. Tt c cc dng ch v c th cc hnh v c thc hin trong mt ln to hnh phc c kt hp vi nhau thnh mt i tng c tn trn Trnh duyt v d Sketch1 v.v... Mun chnh sa phi chnh sa theo tn ca i tng. 2- Ghi bng lnh trn thanh cng c Drawing Annotation Panel DNG LNH: Thanh lnh: GII THCH: Cc bc thc hin ging nh vic v ch trong hnh phc. Kt qu, mi dng ch l mt i tng ring.

6.6.3.5 Chnh sa khi ch

DNG LNH: Trnh n ng: Edit Text. GII THCH: Cc dng ch c v bng hai cch, vy khi chnh sa phi tu theo ngun gc ca dng ch m thao tc. 1- i vi ch trong hnh phc Nhn phm phi chut vo khi ch, chn Edit. Mn hnh tr li hnh phc. Khi a con tr vo khi ch, khi ch chuyn thnh mu vi nt xanh. Nhn phm phi chut, mt trnh n ng hin ra:

Nguyn Vn Thip

432

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

Trong Trnh n ng ny c th thc hin lnh: Copy - Paste: copy - dn, Delete: xo, Rotate 90CW: quay 90 cng chiu kim ng h, Rotate 90CCW: quay 90 ngc chiu kim ng h. Nu chn Edit Text, hp thoi li hin ra chnh sa.

2- i vi ch v trc tip Nhn phi chut vo dng ch, trnh n ng hin ra:

Chn cc phng n sa nh i vi ch trong hnh phc. Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

433

6.6.4 GHI KCH THC - DIMENSIONS 6.6.4.1 nh dng cho cc kiu ghi kch thc trong bn v Dimension Styles
DNG LNH: Trnh n: Format Styles Editor GII THCH: Nhn nt s hin ra cc kiu ghi kch thc theo tiu chun c sn ca Inventor.

Nhn tri chut vo tn mt kiu no , hp thoi hin ra:

6.6.4.2 To kiu ghi kch thc mi


Nhn nt New. Hp thoi hin ra t tn:

Nguyn Vn Thip

434

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

Ti Name xut hin tn Copy...., xo i v g tn khc. Nhn OK kt thc cng on ny, tn kiu c a vo danh sch.

Mt lot cc nt nhn trn hng u ca hp thoi l cc cm thng s gn vi mt kiu ghi kch thc: 1- Mc Units - nh dng n v trong cm ghi kch thc Hp thoi nh sau:

Nhm Units - n v gc Trong ny c cc nhp liu v nh dng sau: Linear: n v o di. Nhn nt chn n v o gm mm, cm, m, in v.v... Decimal Marker: nh du phy thp phn. Nhn nt chn cch du hoc du chm (.) hoc du (,). Nhm Linear - kch thc di Nhm Agular - kch thc gc Hai nhm ny u c cc nhp liu nh sau: Format: nh dng. Nhn nt chn h o lng ghi kch thc. Precision: nh s ch s sau du phy thp phn. Nhn nt chn. Nhm Display - cho hin th Cc nt chn: Unit Type: ON (c nh du) - cho hin k hiu n v o sau gi tr o c (v d: mm, cm, m v.v.....), OFF (khng dnh du) - khng hin. Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

435

Leading Zero: ON (c nh du) - cho hin ch s 0 v ngha ng trc, OFF (khng dnh du) - khng hin. Trailing Zero: ON (c nh d u) - cho hin ch s 0 v ngha ng sau, OFF (khng dnh du) - khng hin. 2- Mc Alternate Units - n v chuyn i Cho php chuyn i n v gia cc h o lng. Thng khng nn chn ON cho mc ny. 3- Mc Display - nh dng hin th v cc kch thc ca cc thnh phn ca cm kch thc Hp thoi nh sau:

Ti y c cc tham s v ng kch thc: Nhm Line - ng nt Type: kiu ng nt. Nhn nt hin danh sch cc kiu ng nt cho ngi dng chn. Weight: b rng nt. Nhn nt hin danh sch b rng hoc g mt con s. Color: cho mu ca ng kch thc. Nhn chut chn mu. Cc thng s ny mc nh l By Layer - theo lp. Cc lp c gii thiu ti phn Layers - cc lp ng nt. Nhm Terminator - u mi tn Terminator, nhn nt chn hnh dng. Size - cho gi tr kch thc theo chiu di (X), chiu cao (Y). nhn nt chn c hin ng kch thc bn trong ng dng hay khng khi mi tn nm bn ngoi. nhn nt chn c hin ng kch thc kiu rt gn bn trong ng dng hay khng khi chi tit c rt gn. Bn di l cc nhp gi tr ca cc thnh phn c ch r bng hnh nh.

Nguyn Vn Thip

436

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

4- Mc Text - nh dng ch ghi kch thc Hp thoi nh sau:

Nhm Primary Text Style - kiu ch kch thc gc Nhn nt hin danh sch cc kiu ch ci t bng lnh TEXT STYLE dng lm ch ghi kch thc. Mc nh theo tiu chun. Nhm Tolerance Text Style - kiu ch dung sai Nhn nt hin danh sch cc kiu ch ci t bng lnh TEXT STYLE dng lm ch ghi kch thc. Mc nh dng ch nh kch thc gc. C th to kiu ch mi bng cch nhn nt .

cc nt nh v tr ch dung sai so vi ch kch thc. Size: chiu cao ch ch dung sai. Nhn nt hin danh sch cc s c sn hoc g s mi. Nhm Orientation: v tr v hng ca dng ch trong cm kch thc Ti nhm ny c cc hnh nh m t c th, chng ta nhn cc nt bn cnh chn phng n. Nhm Angle Dimensions: ch ghi kch thc gc Nhn cc nt bn cnh chn phng n. No Modifier: khng chnh sa. Outside Dimension Line: ch nm bn ngoi ng dng. Above for Horizontal Dimension: ch nm bn trn ng kch thc nm ngang. Outside for Angles 30 to 210: ch nm bn ngoi ng dng vi gc t 30 n 210 . Nhm Prefix/Suffix - ghi ch hoc k hiu vo trc v sau s o kch thc C th thm cc k hiu bng ch hoc nhn nt Prefix: thm vo pha trc. Sufix: thm vo pha sau. chn cc k hiu tiu chun.

5- Mc Tolerance - nh tham s phng thc ghi dung sai Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

437

Trong hp thoi c cc tham s: Method: cc phng n ghi dung sai. Nhn nt s hin ra cc dng chn gm: - Symmetric: hai gi tr trn v di bng nhau . Lc ny ch hin th mt nhp liu. Upper Value: gi tr dung sai trn. G s.

- Deviation: Gi tr dung sai trn v dung sai di khc nhau.

Hin hai nhp liu: Upper Value: gi tr dung sai trn. Lower Value: gi tr dung sai di. - Limits: khi cho gi tr dung sai, kch thc s t ng ghi gi tr ln nht v nh nht.

- Limits/fits-Stacked: la chn ny dng cho cc k hiu dung sai l (Hole) v trc (Shaft). Cc ch k hiu Hole v Shaft hin ra, nhn nt n chn (hnh di).

Nguyn Vn Thip

438

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

V cn nhiu phng thc khc na. Cc nhp gi tr: Upper: dung sai trn (+). G s. Lower: dung sai di (-). G s. Linear Precision: chnh xc ca kch thc di. Nhn nt s hin ra cc dng chn, hoc g mt con s. V d g 2, tc l ly 2 s thp phn sau du phy. Angular Precision: chnh xc ca kch thc gc. Nhn nt s hin ra cc dng chn, hoc g mt con s. V d g 2, tc l ly 2 s thp phn sau du phy. Cc chn: Leading Zero s 0 v ngha ng trc ch dung sai. ON (c nh d u) - c hin th, OFF (khng dnh du) - khng hin th. Trailing Zero: s 0 v ngha ng sau ch dung sai. ON (c nh du) - c hin th, OFF (khng dnh du) - khng hin th. Display Options: cc phng n hin th gi tr dung sai. Nhn vo cc hnh nh chn. 6- Mc Options - cc phng n ghi kch thc cho tng loi i tng Hp thoi c dng:

Nhn vo cc nt chn phng thc ghi. Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut 7- Mc Notes and Leaders - cc ch thch v ng dn cho l v ren Hp thoi:

439

Trong ny c hai phn: cc tham s cho l khoan (Hole Type) v ren (Thread Type). Cc tham s v c c k hiu ( Values and Symbols) c gii thch ti phn "Tham s ca l v ren". cc tham s cho mt vt bng Chamfer. Cc tham s v cc k hiu ( Values and Symbols) c gii thch ti phn "ng dn v cc k hiu". Nhn Save v Done kt thc lnh.

Nhn chut vo tn kiu ghi kch thc cn thay i, cc thng s c kch hot thay i. Nhn nt Save lu tr, nhn Done kt thc lnh.

6.6.4.3 Thay i cc tham s ca kiu c

6.6.4.4 Cc loi kch thc trong bn v k thut

Trong bn v k thut c hai loi kch thc cng tn ti l: 1 - Model Dimensions (kch thc hnh khi). Kch thc ny c to ra khi to cc rng buc bng kch thc ti bin dng ca khi v cng l cc kch thc cho

Nguyn Vn Thip

440

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut trong cc nhp liu trong cc lnh to khi. Kch thc ny c th thay i gi tr o c dn n thay i hnh dng ca chi tit ti bn thit k hnh khi gc. 2 - Drawing Dimensions (kch thc ti bn v k thut). Kch thc ghi trc tip ti bn v k thut.

6.6.4.5 Cho hin th kch thc hnh khi Model Dimensions


C hai cch hin th cc kch thc hnh khi ti khung nhn. 1 - Thit lp t ng. 2 - Cho hin c chn lc ngay ti khung nhn.

1- Thit lp t ng DNG LNH: Trnh n: Tools Document Setting Drawing GII THCH: Sau khi ra lnh, hp thoi xut hin:

Retrieve all model dimensions on view placement: ON - ly tt c cc kch thc hnh khi ti khung nhn. OFF - cc kch thc hnh khi khng c hin ra . Chng ta phi thc hin vic ly cc kch thc ny bng cch cho hin c chn lc ngay ti khung nhn. Nhn Apply v nhn OK kt thc lnh. Khi a hnh khi vo t giy, tt c cc kch thc hnh khi c hin ln.

2- Cho hin c chn lc ngay ti khung nhn DNG LNH: Trnh n ng: GII THCH: Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

441

Nhn phm phi chut vo khung nhn cha hnh chiu cn cho hin kch thc, chn Retrieve Dimensions, hp thoi hin ra:

Select View: chn khung hnh. Nhn vo khung nhn cn hin kch thc. Select Source: chn hnh khi. C hai nt chn phng n: Select Features: chn hnh khi to nn chi tit. a con tr n hnh khi, ng bao hnh khi chuyn thnh mu . Nhn tri chut, kch thc ca hnh khi hin ra (hnh a). Select Parts: chn chi tit. a con tr n chi tit, ng bao hnh khi chuyn thnh mu . Nhn tri chut, kch thc ca ton b chi tit hin ra (hnh b). Select Dimensions: chn kch thc cn hin ra. Nhn tri chut vo kch thc. Kch thc c chn s hin ra cc nt xanh (hnh b). Nhn Apply thc hin lnh, nhn OK kt thc lnh, cc kch thc c chn hin ra (hnh c).

Nguyn Vn Thip

442

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

6.6.4.6 Tt kch thc hnh khi

Nhn phm phi chut vo khung nhn ca hnh chiu, Trnh n ng hin ra:

Chn Annotation Visibility, trnh n ng con hin ra. Nhn tri chut xo du ti dng Model Dimensions. Cc kch thc hnh khi t ng tt i. Mun hin li, nhn nh du ti Model Dimensions.

Ti hnh chiu, chng ta cng c th thay i kch thc ca hnh khi. Nhn phm phi chut vo kch thc hnh khi cn thay i, chn Edit Model Dimension, nhp liu hin ra:

6.6.4.7 Thay i gi tr o c ca kch thc hnh khi

Cho gi tr khc v nhn , kch thc v hnh thay i theo. ng thi ti tp tin chi tit gc, hnh khi 3D cng thay i theo kch thc mi.

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

443

6.6.4.8 Ghi kch thc trc tip ti bn v k thut Drawing Dimensions


1- Ghi n l DNG LNH: Thanh lnh: Bn phm: g D GII THCH: C cc cch ch nh i tng cn ghi kch thc nh sau: a- Kch thc di Chn 2 im Nhn chn vo hai im, a con tr nh v tr t cm kch thc. kch thc hin ra theo hai phng nm ngang hoc thng ng. Nu ghi theo kch thc ny th nhn tri chut nh v tr (hnh a). Nu mun ghi theo phng ca i tng, nhn phi chut, chn: Dimension Type -> Aligned, kch thc s ghi nh hnh b.

Chn 1 i tng a con tr n i tng, nhn phm tri chut, kch thc tng ng theo cc thit lp lnh Dimension Style hin ra. a cm kch thc n v tr nh, nhn phm tri chut. Nu i tng l tit din ca hnh tr s km theo ch .

Nguyn Vn Thip

444

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

Nhn chn hai i tng Nu hai i tng khng phi l hnh chiu ca khi (l) tr th khong cch gia hai i tng c ghi ra.

Trng hp hnh chiu ca hnh tr hoc l tr l hai on thng, cn ghi kch thc ng knh: Nhn chn vo thnh ca hnh tr v ng tm. Khi hin ra kch thc, nhn phm phi chut. Trnh n ng hin ra (hnh a), nhn chn Dimension type -> Linear Diameter, kch thc ng knh s hin ra (hnh b). Nhn chut nh v.

Mun mi tn ch y n hai thnh, nhn phi chut vo kch thc va ghi, chn Options -> Full Dimension Line.

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

445

b- Kch thc ng trn, cung trn Thit lp mc nh trong cc hnh chiu, khi i tng c chn l ng trn s ghi kch thc ng knh, cung trn s ghi bn knh.

Chng ta cng c th thay i. i vi mg trn Nhn chn vo ng trn, kch thc hin ra, nhn phi chut chn: Diameter: hin ng knh. Radius: hin bn knh. i vi cung trn Nhn chn vo cung trn, kch thc hin ra, nhn phi chut chn: Diameter: ghi ng knh. Radius: ghi bn knh. Angle: ghi gc tm. Arc Lenght: di cung. Chold Lenght: di dy cung.

Nguyn Vn Thip

446

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

c- Kch thc gc Nhn chn hai on thng s c kch thc gc. Gc trong hay ngoi tu vo v tr t cm kch thc. Nhn chn 3 im cng c kch thc gc.

2- Ghi kch thc vi giao im ca cc ng ko di Nhn chn cnh th nht, khi kch thc hin ra, nhn phm phi chut chn Intersection.

Nhn chn cnh th hai. Tip theo chn i tng th 3 lm chun. Kch thc c ghi t i tng chun n giao im ko di ca hai cnh trn.

3- Ghi lin tip DNG LNH: Thanh lnh: v GII THCH: Ch dng cho kch thc di. a con tr ln lt n cc i tng, nhn phm phi chut, mt trnh n ng hin ra. Chn Continue, kch thc hin ra. a cm kch thc n v tr nh, nhn phm tri chut ti v tr cn t.

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

447

Nhn Done kt thc lnh. Nu dng , cc kch thc l nhng i tng ring. gp c chm kch thc l mt i tng. Khi hnh thnh kch thc, cha nh v, nhn phi chut, chn Mark Origin khi mi kch thc c cc ngdng ring.

6.6.4.9 Tt kch thc ghi trc tip - Hide Drawing Dimensions


Nhn phm phi chut vo khung nhn ca hnh chiu, Trnh n ng hin ra:

Chn Annotation Visibility, trnh n ng con hin ra. Nhn tri chut xo du ti dng Drawing Dimensions. Cc kch thc hnh khi t ng tt i. Mun hin li, nhn nh du ti Drawing Dimensions.

Nguyn Vn Thip

448

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

Khi c cc kch th c trong bn v, chng ta c th tin hnh chnh sa nh cc i tng 2D. Cc thao tc ny dng chung cho c hai loi kch thc Model Dimensions v Drawing Dimensions. Khi a con tr n kch thc, n t ng c kch hot (nh du). Nhn phm phi chut, trnh n ng hin ra. Chng ta chn cc lnh hiu chnh.

6.6.4.10 Cc chnh sa cm kch thc c trong bn v

Delete - xo kch thc c chn. Premote to Sketch - chuyn thnh kch thc hnh phc. Lnh ny dng cho kch thc Drawing Dimensions (kch thc ti bn v k thut).. Cng ch p dng vi hnh phc 2D (Sketch 2D) c v trc tip vo t giy hoc vo khung nhn.

Hnh di minh ho mt hnh phc 2D sau khi v xong c ghi kch thc ti bn v k thut. Vi kch thc ny mi p dng c lnh Premote to Sketch. Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

449

Khi c chuyn thnh kch thc ca hnh phc, trn bn v khng c th hin g khc, nhng khi nhn chn vo n mt ln khc, c trnh n ng hin ra:

Trong ny c thm m mi: Edit Local Sketch Dimensionchnh sa kch thc c hnh phc. Nu nhn chn, nhp liu hin ra cho gi tr mi:

Sau khi cho gi tr mi, kch thc ca hnh phc v hnh th hin trong bn v k thut cng thay i.

Nguyn Vn Thip

450

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

Options - cc phng n hin th ca cm kch thc. Tu loi kch thc: kch thc di, kch thc gc, ng knh, bn knh v.v... m c cc la chn tng ng (xem mc Nt Options - cc phng n ghi kch thc cho tng loi i tng trong lnh Dimension style).

Precision - chnh xc Nhn chn chnh xc theo s thp phn sau du phy. Tolerance - ghi dung sai Hp thoi cho cc thng s dung sai cho kch thc c chn hin ra. Chn mt trong cc phng thc ghi dung sai v cho cc gi tr trong nhp liu (xem phn Tolerance trong lnh Dimension styles).

Text - ch hoc ch s trong cm kch thc Hp thoi ch kch thc hin ra:

Ti y, ngoi cc thng s c nh trong cc hp thoi Text Style, Dimension Style, c thm mt s thng s sau:

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

451

+ Component - tn chi tit c a hnh chiu vo bn v. Ti y s c mt danh sch tt c cc chi tit c hnh chiu trong bn v k thut hin hnh. Nhn nt chn. + Sourse - ngun gc thng s. Trong ny c 2 loi: - Model Parameter: cc thng s ca m hnh 3 chiu (chi tit). - User Parameter: thng s do ngi dng a vo (xem phn Parameters). + Parameter - cc gi tr kch thc ca chi tit c chn trong Component. Nhn nt chn. + X.XX - s ch s thp phn sau du phy. G s. Ti trng pha di cha ni dung ch kch thc. K hiu <<>> l gi tr o c, khng th xo c, ch c th thm ch hoc gi tr vo pha sau hoc pha trc. Nu nhn nt , gi tr ca tham s chn ti Parameter c in thm vo y. Hide Value - cho n gi tr. Lc ny gi tr ca kch thc c chn s hin t hnh dng ch <<TEXT>> . Mun hin li, nhn b du (hnh a). Hide Extension Line - cho n ng dng. Sau khi ra lnh, nhn vo ng dng cn n (hnh b).

a Cho hin li dng Show All Extension Line. - to ghi kiu kch thc mi - sa kiu ghi kch thc Hai phn ny c gii thiu trn.

6.6.5 NG TM - CENTERLINES
Khi chng ta a cc h chiu ca chi tit hoc cm chi tit vo bn v, cc nt v nh chnh hin ra, cn cc ng b tr cha xut hin. Chng ta c th cho chng hin t ng hoc v th cng.

Nguyn Vn Thip

452

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

ng tm c cc thit lp cc thng s to k hiu theo cc tiu chun k thut khc nhau. Chng ta c th ly mc nh theo tiu chun no hoc to theo tiu chun ring. Ra lnh Format Styles Editor. Hp thoi hin ra, chn mc Center Mark. Trong hp thoi c cc thng s cho tng tiu chun. Tip theo t cc la chn ti cc trong hp thoi. Cc gi tr c gii thch bng hnh nh minh ho bn phi hp thoi. Chng ta c th cho cc thng s tu . Nhn New s to ra kiu mi.

6.6.5.1 Thit lp cc thng s cho ng tm

6.6.5.2 T ng hin ng tm - Automated centerlines

Nhn phm phi chut vo khung hnh, trnh n ng hin ra, chn Automated centerlines. Hp thoi xut hin:

Hp thoi

Khung hnh

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut Nhm Apply to - ch ra cc hnh khi c ly du tm Nhn cc nt tng ng chn cc loi hnh khi:

453

- cc l.

- cc mp b Fillet. - cc khi tr. - cc khi to bng lnh Revolve. - cc gc un ca tm kim loi. - cc l dp. - cc hnh to ra bng lnh to dy. - cc hnh phng v bng Sketch. Nhm Projection - cc hnh chiu Nhn cc nt chn: Cc nt ny c th nhn chn ng thi. Khi trong khung hnh c trng hp no th trng hp c hin th. Nhm Radius Threshold - ngng bn knh Cho cc gi tr khong xc nh bn knh cn hin th ng tm. Trong ny c cc gi tr: Min - nh nht. G s. Max - ln nht. G s. Precision: chnh xc. Nhn nt chn. Nhm Arc Angle Threshold - ngng gc ca cung trn Angle minimum - gc nh nht. G s vo nhp liu. Nhn OK kt thc lnh. Cc hnh chiu tho mn cc iu kin cho trong hp thoi c t ng hin cc ng tm nh hnh di.

Nguyn Vn Thip

454

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

6.6.5.3 V cc loi ng tm
DNG LNH: Thanh cng c Khi nhn nt trn thanh cng c hin ra cc nt v cc loi ng tm i xng , nh sau: Ly du tm cho ng trn, cung trn - Center Mark. Bn phm: g C V ng tm - Center Line. V ng tm l trc i xng (phn gic) - Center Line Bisetor V ng tm ca dy l hnh cung- Centred Pattern GII THCH: Mi loi ng tm c nt c th ring c v cch v v chnh sa, nn chng ta nghin cu c v v chnh sa cho tng loi mt. 1- Ly du tm cho ng trn, cung trn - Center Mark a- Ly du Du tm c th ly cho hnh trn bnh th ng (hnh 2D) hoc hnh chiu ca cc hnh khi. - a con tr vo hnh chiu hoc hnh trn bnh thng, nu i tng no c th ly du tm s t ng pht sng (chuyn sang mu ). - Nhn phm tri chut, du tm hin ra. C hai phng n hin du tm. Sau khi ra lnh, nhn phm phi chut, chn: Extension Line: c hin c ng trc i xng. Xo du : khng hin trc i xng, ch c du + l du tm. Nhn Done kt thc lnh.

b- Chnh sa - Edit Nhn phm phi chut vo ng tm c, Trnh n ng hin ra, chn Edit, tip theo mt trnh n na hin ra:

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

455

Nhn phm tri chn cc phng n: Extension lines: cho hin hoc khng hin trc i xng. ON (c nh d u) - c hin, OFF (khng dnh du) - khng hin. Cc la chn sau y dng cho trng hp c bit, mt ng no trong cc ng trc i xng b ko di ra hoc thu ngn li. Khi nhn chn vo ng tm, nu a con tr vo nt u mt, con tr c hnh , nhn v gi v r chut ko di hoc thu ngn ng trc.

Align to Edge: cho ng ko di song song vi mt cnh no . Ra lnh, chn cnh l on thng to vi phn ko di mt gc khc 0 , n lp tc song song vi cnh chn.

Nguyn Vn Thip

456

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

Fit Center Mark: cho tr v va vi cc thit lp tiu chun. Cc on ko di hay thu ngn u b a v theo tiu chun. Add/Remove Dashes: thm hoc xo cc on nt t. Khi ko di ng tm, on ko di l nt lin, dng lnh ny thm cc on nt t vo v tr tu . Ra lnh, nhn con tr vo v tr cn to nt t ca ng tm. Kt thc bng lnh Done Add/Remove Dashes.

Uniform Dashing: cho tt c cc nt t ng b. Khi to nt t cc on c th khng u nhau, dng lnh ny cho cc on u nhau.

c- Sa kiu Nhn nt ng tm. sa kiu. Xem phn Thit lp thng s cho

2- V ng tm qua hai im - Center Line ng ny ni trung im ca hai i tng hoc tm cc ng trn (cung trn, elp). - a con tr vo im (i tng) l hnh chi u hoc hnh bnh thng, im (i tng) t ng pht sng (chuyn sang mu ) hoc tm ng trn (cung trn) hin ra. - Nhn phm tri chut chn im th nht, tip tc a con tr n im th 2, nhn phm tri chn. - Nhn tip phm phi chut, Trnh n ng hin ra, nhn chn Create, ng tm hin ra. Nhn Done kt thc lnh.

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

457

Hnh di minh ho ni tm 2 ng trn, v ni tm cc ng trn tu theo v tr gia cc ng trn vi nhau.

Vic chnh sa ng ny khng c g c bit. Ch c th ko di theo phng c n a hoc t vo trung im ca mt i tng khc. 3- V ng tm l trc i xng (phn gic) - Center Line Bisector Sau khi ra lnh, nhn chn hai cnh. Nu l hai cnh khng song song vi nhau, s t ng v c ng tm l phn gic ca gc gia hai cnh. Nu hai cnh song song, ng tm cch hai cnh. Hnh di minh ha , chn hai u cnh 1 v 2 to ra ng phn gic, chn cnh 2 v cnh 3 to ra ng tm cch u hai cnh. Nhn Done kt thc lnh. Vic chnh sa ng ny khng c g c bit. Ch c th ko di ra theo phng ca n.

4- V ng tm ca dy l hnh cung - Centred Pattern minh ho cho lnh ny, chng ta ly v d cc hnh trn b tr nh hnh a. - Nhn chn hnh u tin s l hnh trung tm (ng trn ln gia). - Tip theo nhn chn cc vng trn con theo th t nh hnh b. Hnh no c chn u tin s l hnh trung tm.

Nguyn Vn Thip

458

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

v c ng tm, tm ca cc vng trn v tinh phi nm trn vng trn c tm l tm ca vng trn trung tm (hnh c). Nu chn ht cc vng trn s c nh hnh d.

c d Nhn Done kt thc lnh. Vic chnh sa ng ny khng c g c bit. Ch c th ko di ra ging nh vi theo qu o ca n. 5- Chuyn i gia cc phng n Trong khi v cc loi ng tm ni trn, c th chuyn i cc dng v bng cch nhn phm phi chut chn Type, s hin ra cc phng n khc nh hnh di.

Nhn chn chuyn sang phng n mi va chn. Bisector - ng tm l trc i xng (ng phn gic). Centered Parttern - l ng tm ca dy cc vng trn. Free Points - v ng tm qua hai im . 6- Xo cc ng tm Nhn phm phi chut vo ng tm cn xo, chn Delete.

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

459

6.6.6 NG DN CC K HIU - LEADER


ng dn ny dng cho cc k hiu: Feature Control Frame, Datum Target, Balloon, Surface Texture, Weld Symbol v ID.

DNG LNH: Trnh n: Format Styles Editor Leader GII THCH: Nhn tri chut vo du + u mc, cc kiu hin ra. Cc ng dn cho tng loi k hiu nh sau: Datum (ISO): dng cho ch dn chun b phn. Alternate (ISO): dng cho n v chuyn i. General (ISO): dng chung cho tt c cc loi k hiu. Nhn tri chut vo tn kiu, cc thng s hin ra thay i:

6.6.6.1 Thit lp cc thng s hnh dng cho ng dn chung cho tt c cc k hiu k thut

Nhm Terminator - im u ng dn Arrowhead: u mi tn. Nhn nt hin ra cc loi hnh dng chn. Size (X): chiu di u mi tn. G s. Height (Y): chiu rng u mi tn. G s. Nhm Extension Line - ng ko di Dng cho tr ng hp, im u ca ng dn c ko r dc theo mp v vt ra ngoi hnh chiu. Extension line Offset: khong cch t cnh hnh chiu n u ng dn. G s. Extension line Overshoot: khong nh ln ca ng ko di vt qua im u ca ng dn. G s. Cc nhp liu ny tng ng vi cc phn ca hnh minh ho bn cnh trn hp thoi c ch ra bng mi tn. Di y l hnh minh ho trn bn v.

Nguyn Vn Thip

460

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

Nhm Line Format - dng nt v Line Type: kiu nt. Nhn nt chn ng thch hp. Line Weight: m ca nt. Nhn nt chn gi tr thch hp Color: mu ca nt. Nhn nt chn. Nhm All-Around Symbol - k hiu mp trn nh kch thc ca k hiu v trn cnh mp hnh khi trong cm k hiu dung sai (Feature Control Frames), nhm b mt (Surface symbols), v k hiu k thut hn ( Weld symbols) Scale to Text: ON - ly theo t l vi ch k hiu. OFF - cho gi tr c nh. Diameter: ng knh vng trn k hiu c kch hot. Cho gi tr cn thit. Nhn New - to kiu mi. Nhn Done kt thc lnh.

DNG LNH: Trnh n: Format Styles Editor Dimensions Notes and Leaders GII THCH: Hp thoi hin ra.

6.6.6.2 Thit lp cc thng s ghi ch dn mt vt - Chamfer

Nhn chn

, cc nt cho tham s hin ra.

Nhm Values and Symbols - gi tr tham s v k hiu Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

461

Nhn chn nt bn di, tham s c a vo ghi tham s di dng bin s. Khi ghi, cc gi tr tht ca tham s hin ra. V d trong hp thoi l ghi ch dn mt vt bng khong cch v gc nghing. chnh xc. chnh xc v dung sai. Nhn nt , hp thoi hin ra chn

Use Global Precision: ON - dng chnh xc chung thit lp. OFF - cho chnh xc ring tng tham s. Cc th am s c kch hot. Nhn nt chn (hp thoi bn phi). Nt thm phn dung sai.

6.6.7 THAM S CA L V REN - HOLE/THREAD NOTES 6.6.7.1 Thit lp kiu ghi tham s ca l v ren
Kiu ghi thng s ca l v ren c thit lp ti lnh Thit lp cc kiu ghi kch thc ti phn Ghi kch thc trong mc Note and leaders. Ti y chng ta tm hiu su hn. DNG LNH: Trnh n: Format Style Editor Dimensions Notes and Leaders GII THCH: Hp thoi c dng:

Nguyn Vn Thip

462

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

, cc nt cho tham s hin ra. Nhn chn Trong ny c cc thng s: Hole type - kiu l. Nhn nt chn kiu l m chng ta thit k ti hnh khi 3D ca chi tit gm:

Thru: l xuyn sut. Thru Counterbore: xuyn sut kho mt. Thru Countersink: xuyn sut loe ming. Blind: l tt. Blind Counterbore: l tt kho mt. Blind Countersink: l tt loe ming. Thread type - kiu ren. Nhn nt chn kiu ren m chng ta thit k ti hnh khi 3D ca chi tit gm:

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

463

None: Full Thread: Full Thread Tap Drill: Depth Thread: Depth Thread Tap Drill: Ni ghi cc tham s

khng c ren. ren ht chiu di. ren ht chiu di bng khoan ta r. ren theo chiu su cho trc. ren theo chiu su cho trc bng khoan ta r.

Cc k hiu trong du < > l cc bin s ch cc gi tr khi thit k (to khi). Cc gi tr ny c a vo bng cc nt bn di ti nhm Values and Symbols. Cc gi tr ca l: ng knh l. chiu su l. ng knh phn kho u ca l. chiu su phn kho u. ng knh ming loe. gc loe. chiu su phn loe. s l. Cc gi tr ca ren: n nh k hiu ca ren c cho ti hnh khi k hiu ren do ngi dng ghi vo bc ren. loi ren. chiu su ren. ng knh ren bng ta r. tham s ca l lp bu lng - ai c. tham s ca bu lng - ai c.

Nguyn Vn Thip

464

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

va kht ca bu lng trong l. Nt cho cc k hiu khc. Nhn nt hin ra bng cc k hiu:

Cc gi tr cng nh cc k hiu khi c nhn chn s c a vo ni ghi thng s:

Nu thy sai c th xo i. Cc k hiu ngoi du < > l cc li ch c a vo do chn kiu l hoc kiu ren. C th ghi thm vo bng ting Vit nh hnh di:

Khi ghi ra bn v s l:

Cc kiu ghi ch dn ( Leaders) v s lng ( Quantity) c cho trong General Setting. Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

465

Nhn nt hin:

chn phng n ghi s lng l vi cc ch thch khc. Hp thoi xut

Ch <QTY> l s lng l ly t hnh chiu c l, chng ta thm li ch thch vo sau ch x. Nhn OK tr li hp thoi chnh. Use default: s dng mc nh. ON - cc k hiu mc nh, khng thm vo c.

6.6.7.2 Ghi tham s


DNG LNH: Thanh lnh: GII THCH: Lnh ny ch c tc dng i vi cc l v ren trn hnh chiu ca hnh khi c to ra bng cc lnh Hole v Thread. Sau khi ra l nh, a con tr n hnh chiu ca l hoc ren, cc i tng ny t ng pht sng (chuyn sang mu ). Nhn phm tri chut, thng s hin ra, nhn phm tri chut nh v tr t thng s. Tip tc thc hin vi cc l khc hoc chn Done kt thc lnh. Trong thng s c ng knh (hoc bn knh) l tip theo l cc thng s v chiu su: DEEP: chiu su hoc THRU: xuyn sut v.v.... i vi ren c cc k hiu k thut ca n.

6.6.7.3 Sa k hiu ghi

Nhn phm phi chut vo k hiu ghi, trnh n ng hin ra, nhn chn Edit Hole Note. Hp thoi hin ra:

Nguyn Vn Thip

466

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

Sa cc tham s ti cc nh gii thiu phn trn. Nhn OK kt thc lnh.

6.6.8 K HIU CH DN CU TRC B MT - SURFACE TEXTURE SYMBOLS


B mt c cc thit lp cc thng s to k hiu theo cc tiu chun k thut khc nhau. Chng ta c th ly mc nh theo tiu chun no hoc to theo tiu chun ring. DNG LNH: Trnh n: Format Style Editor Dimensions Surface Texture GII THCH: Hp thoi hin ra.

6.6.8.1 Thit lp cc thng s to k hiu cu trc b mt

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

467

Trong hp thoi c cc thng s cho tng tiu chun mc nh theo bn v k thut l ISO. Nhn chn tiu chun ti Standard Reference. Tip theo t cc la chn ti cc trong hp thoi. Cnh cc la chn ny u c hnh nh minh ho.

Cc k hiu bng hnh v ch dn cu trc b mt c nt chn: Nhn vo y chn hnh thc th hin. Nhm Lay Symbol Filter - hng ca cc lp gia cng c kh C cc k hiu: = Parallel to Plane of Projection: song song vi mt phng chiu c ghi k hiu. Perpendicular to Plane of Projection: vung gc v mt phng chiu c ghi k i hiu. Clossed in Two Slant Directions: nghing v hai pha i vi b mt c ghi k hiu. M Multidrectional: a hng. C Circular Relative to Center: xp x trn i vi tm ca b mt c ghi k hiu. R Radial Relative to Center: xp x hng knh i vi tm ca b mt c ghi k hiu. P Particulate, Nondirectional: mp m c bit, khng c hng hoc nh ln. Nhm Sub-Styles Leader Style - kiu mi tn ch dn. Nhn nt chn. Text Style - kiu ch ghi trong k hiu. Nhn nt chn. Nhn New - to kiu mi. Nhn Done kt thc lnh.

6.6.8.2 Ghi k hiu vo bn v


DNG LNH: Thanh lnh: GII THCH: Sau khi ra l nh, nhn phm tri chut vo cnh cn ghi k hiu, r chut, mt mi tn hin ra. Nhn im th hai ca mi tn.

Nhn phm phi chut, Trnh n ng hin ra, chn Continue. Hp thoi xut hin:

Nguyn Vn Thip

468

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

Surface Type - chn kiu k hiu nhm b mt. - k hiu c bn. - k hiu b mt yu cu gia cng bng cch tch b lp vt liu. - k hiu b mt khng tch b lp vt liu. Miscellaneous - chn kiu hnh dng ni tip vo sau k hiu chnh khi cn ch dn cc c trng, cu trc b mt c bit. Tip theo cho cc thng s ti cc nhp liu. A' : gi tr nhm b mt Ra cc i. G s. A: gi tr nhm b mt Ra cc tiu. G s. B: phng php gia cng. G ch. B' : dng tip theo ca phng php gia cng. G ch. C: gi tr nhm b mt trung bnh trn mt khong di ca mu liu vt i vi tiu chun ANSI, cn i vi ISO v DIN l chiu cao mp m ca b mt. G s. C': gi tr nhm b mt thm vo trn mt khong di ca mu v liu. G s. D: hnggia cng b mt. Nhn nt chn cc k hiu:

E: gi tr dung sai (lng d). G s. F: gi tr nhm khc vi Ra. G s. F': chiu cao mp m dng cho JIS. i vi ISO, ANSI, DIN khng c gi tr ny. Kt qu nh hnh di.

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

469

Nhn phm tri vo k hiu, cc nt xanh hin ra, c th nhn vo mt trong cc nt ny di chuyn, ko dn ng dn ca k hiu. Nhn phm phi chut vo k hiu cn chnh sa, Trnh n ng hin ra.

6.6.8.3 Chnh sa k hiu b mt

Chng ta c th thc hin cc lnh chnh sa sau: Copy - Paste - sao chp v dn Lnh ny thc hin nh cc i tng khc.

Delete - xo k hiu Edit Surface Texture... - chnh sa k hiu Khi chn lnh ny, hp thoi Surface Texture li hin ra chng ta thay i cc thng s. Edit Arrow head - chnh sa u mi tn chn cc dng mi tn. Nhn Hp thoi cc hnh dng mi tn hin ra, nhn nt chp nhn v kt thc hp thoi. Hnh dng mi tn b thay i.

Nguyn Vn Thip

470

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

Add Vertex/Leader - thm nh vo ng dn Dng con tr nhn vo mt im ca ng dn (thn mi tn), mt nh mi c thm vo.

Delete Leader - Xo ng dn Dng con tr nhn vo mt im ca ng dn (thn mi tn), ng dn b xo khi k hiu.

cho li thng s.

- Sa kiu ghi k hiu nhm b mt. Hp thoi hin ra

6.6.9 K HIU BIU DIN QUI C MI HN - WELD SYMBOLS


Mi hn c cc thit lp cc thng s to k hiu theo cc tiu chun k thut khc nhau. Chng ta c th ly mc nh theo tiu chun no hoc to theo tiu chun ring. DNG LNH: Trnh n: Format Style Editor Dimensions Weld Symbols GII THCH: Hp thoi hin ra. Tip theo t cc la chn ti cc trong hp thoi.

6.6.9.1 Thit lp cc thng s theo tiu chun cho k hiu hn

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

471

Nhm Sub-Style Ging nh k thut gia cng b mt. Symbol Size - kch thc k hiu bng hnh Link to Text Height: cho theo chiu cao ch. B du chn, s kch hot Scale Factor: h s. Cho gi tr bng s. Nhm Indentification Line - cc nt ch th Trong qui nh ca k hiu mi hn, c ng dn kp gm mt ng nt lin v mt ng nt t. Nhn nt chn hnh dng. Line Type: nt cho ng nt t. Nhn nt chn. Offset: khong cch ga ng nt lin v ng nt t. G s. Nhm Arrow Side Position - v tr pha mi tn Nhn nt chn: Top: pha trn. Bottom: pha di. Nhm Symbols Filter - chn cc k hiu Nhn du + ti dng Weld Symbols: cc k hiu mi hn, cc hnh dng th hin nh trong trng bn di hp thoi. Nhn du chn.

Nguyn Vn Thip

472

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

Cc k hiu ch th cc dng mi hn:

Trong k hiu li c cc tiu chun. Nhn du + ti u mi hn, cc tiu chun hin ra. Nhn nt nh du chn. Tng t vi Contour Symbols: hnh dng b mt mi hn. Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

473

Backing Symbols: k hiu lp lt.

Trong cc la chn ny, mc nh l tt c cc k hiu u c nh du ON . Nu khng cn thit th khng nn sa vo y. Nhn New - to kiu mi. Nhn Done kt thc lnh.

6.6.9.2 Ghi k hiu hn vo bn v


DNG LNH: Thanh lnh: GII THCH: Sau khi ra l nh, nhn phm tri chut vo im cn ghi k hiu, r chut, mt mi tn hin ra. Nhn tri chut xc nh im th hai ca mi tn.

Nguyn Vn Thip

474

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

Nhn phm phi chut, Trnh n ng hin ra, chn Continue. Hp thoi xut hin:

Nhn cc nt , , Cc thng s cho vo cc trng. Nhn nt

chn cc k hiu ph hp.

chn hnh dng k hiu.

Nhn phm tri vo k hiu, cc nt xanh hin ra, c th nhn vo mt trong cc nt ny di chuyn, ko dn ng dn ca k hiu. Nhn phm phi chut vo k hiu cn chnh sa, Trnh n ng hin ra. Chng ta c th thc hin cc lnh chnh sa sau: Cc lnh Copy-Paste, Delete, Edit Arrow head, Add Segments to Vertex tng t nh k hiu b mt. Nguyn Vn Thip

6.6.9.3 Chnh sa k hiu hn

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut Lnh Edit Weld Symbols, cho hin li hp thoi thay i cc thng s.

475

6.6.10 HNH BIU DIN MI HN


Trong cc bn lp ghp c cc mi hn, chng ta ghi cc k hiu qui c mi hn nh gii thiu trong phn K hiu qui c mi hn. Trong m s trng hp cn v lun c t hnh dng ng hn trn cnh mp no ca chi tit, chng ta phi dng n cc lnh c gii thiu ti phn ny. Cc hnh v mi hn ny c th v trn cnh mp bt k khng ph thuc vo bn lp hoc chi tit c mi hn hay khng.

6.6.10.1 Thit lp thng s hnh dng ng hn

DNG LNH: Trnh n: Format Style Editor Weld Bead Weld Bead Recover (ISO) GII THCH Hp thoi hin ra:

Nhm Caterpillar - t cc thng s mc nh ng hn Type - kiu v. Nhn nt bn di chn kiu. Stitch Options - kch thc hnh vch to thnh ng hn. Cho cc gi tr sau: Lenght: khong cch gia cc nt vch. G s. Offset: khong cch gia cc tm ca cung to thnh ng hn. G s.

Kch thc ng hn gm cc tham s: Width: b rng ng hn. y chnh l di dy cung ca hnh vch thnh ng hn G s. Angle: gc nghing ca ng hn so vi mp cn v. Spacing: khong cch gia hai ng vch.

Nguyn Vn Thip

476

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut Arc %: t l gia bn knh cung ca nt vch so vi di dy cung tnh bng phn trm (%). Line Weight: m ca nt. Nhn nt chn. Mc nh l By Layer (theo lp). Seam Visibility: ON (c nh u) - c hin cnh mp, OFF (khng dnh du) d khng hin. Di y l cc hnh minh ho.

Nhm End Fills - t cc thng s mc nh t tit din mi hn Leg 1, Leg 2: chiu di, rng ca hnh tit din. G s. Hatch: chn mu t. Nhn nt chn. Scale: h s khong cch gia cc nt to thnh mt ct. G s. Color: mu ca mt ct. Nhn nt chn mu. Solid Fill: ON (c nh du) - t c ton b tit din, OFF (khng dnh du) - t mt ct.

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

477

Nhn Done kt thc lnh Khi a tit din vo hnh chiu vn c th thay i cc gi tr mc nh ny.

6.6.10.2 V ng hn - Caterpillar
DNG LNH: Thanh lnh: GII THCH Hp thoi hin ra:

1- Mc Style - kiu v Nhn vo ng nt trong hnh chiu chn cnh cn v ng hn. Nt Nt nhn chn im u v im cui ca ng hn. chn hng ca ng vch.

Nt chn phng thc v. Hnh minh ho bn cnh s thay i theo nt chn.

hoc

Nguyn Vn Thip

478

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

Stitch: ON (c nh d u) - c to ra cc khong ngt qung gia cc on, OFF (khng dnh du) - khng to on ngt qung. 2- Mc Options - cho cc thng s Hp thoi c dng:

Cc thng s ti y gii thch ti phn thit lp thng s. Nhn Apply kt thc v mt hnh. Tip tc chn cnh khc hoc nhn OK kt thc lnh.

6.6.10.3 Sa ng hn v

Nhn phm phi chut vo k hiu cn chnh sa, Trnh n ng hin ra.

Chng ta c th thc hin cc lnh chnh sa sau: Cc lnh Delete, Visibility tng t nh k hiu khc. Lnh Edit Caterpillarr cho hin li hp thoi thay i cc thng s. Edit Weld Bead Style thay i cc thit lp thng s mc nh.

6.6.10.4 V mt ct tit din - End Fill


DNG LNH: Thanh lnh: Nhn nt chuyn t GII THCH Hp thoi hin ra: sang v ngc li.

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

479

1- Mc Style - kiu v Nhm Preset Shape - nh dng trc Nhn vo nt chn kiu hnh dng c sn. Cc kch thc tng ng hin ra:

hoc Cho cc gi tr vo nhp liu. Nhn chn mt im trn hnh chiu t mt ct tit din (hnh a). Nhm Custom Shape - hnh tu Nhn nt , a con tr vo hnh chiu, v mt hnh tu (hnh b).

Nguyn Vn Thip

480

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

2- Mc Option - cho cc thng s Hp thoi nh sau:

Solid Fill - ON (c nh du) t c, OFF (khng dnh du) t bng nt. Khi b du ti Solid Fill, cc Hatch, Scale c kch hot nhp s liu. Nhn Apply kt thc v mt hnh. Tip tc chn cnh khc hoc nhn OK kt thc lnh.

6.6.10.5 Sa tit din v

Nhn phm phi chut vo k hiu cn chnh sa, Trnh n ng hin ra.

Chng ta c th thc hin cc lnh chnh sa sau: Cc lnh Delete, Visibility tng t nh k hiu khc. Lnh Edit End Fill cho hin li hp thoi thay i cc thng s. Edit Weld Bead Style thay i cc thit lp thng s mc nh. Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

481

6.6.11 K HIU DUNG SAI


Trong phn ghi kch thc chng ta nghin cu phn ghi dung sai v kch thc di v kch thc gc. Trong phn ny chng ta nghin cu cc k hiu v dung sai hnh hc. K hiu dung sai gm cc b phn cu thnh sau y: 1 - Khung dung sai - Feature Control Frame y l khung h ch nht chia thnh nhiu . Ni dung cc theo th t t tri sang nh phi nh sau: - K hiu c trng ca dung sai. - Tr s dung sai vi n v ca kch thc di. - Ch hoc cc ch ca yu t chun hoc cc yu t khi cn. - Ch dn lin quan n dung sai, th d 6 l, 4 mt, v.v... Hnh di minh ho mt khung dung sai.

2 - K hiu ch phn t ghi dung sai K hiu ny l mi tn ch trc tip vo phn t, tip sau l khung dung sai hoc dng mi tn km theo ch. 3 - Chun dung sai K hiu ch dn chun ghi dung sai dng ch vo chun trn hnh chiu, c ch hoc trc tip.

6.6.11.1 Khung dung sai


1- Thit lp cc thng s cho k hiu khung dung sai - Feature Control Frame DNG LNH: Trnh n: Format Style Editor Dimensions Feature Control Frame GII THCH: Hp thoi hin ra. Tip theo t cc la chn ti cc trong hp thoi.

Nguyn Vn Thip

482

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

a- Mc General Cc thng s nh trn hp thoi. Nhm Gemetric Dimensioning Tolerancing - dung sai kch thc hnh hc Show Symbol for: cho hin th k hiu theo cc loi dung sai. Nhn nt chn: Geometric Chacracteristic: c tnh hnh dng. Cc k hi u c th hin nh trn hp thoi.

Material Removal Modifier: b mt yu cu gia cng bng cch tch b lp vt liu. Cc k hiu nh hnh di.

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

483

Nhm Options - cc phng n ghi

, Nhn mt trong cc nt khung k hiu dung sai. Allow Tolerance 2: cho dng dung sai 2. Datum ID: cho dng ch dn chun. Nhm Sub-Styles Leader Style: Text Style:

chn hnh dng ca

kiu mi tn ch dn. Nhn nt chn. kiu ch ghi trong k hiu. Nhn nt chn. Kiu ch ny dng cho cc dng ch dn.

Symbol Size - kch thc k hiu khung Scale to Text Height: theo chiu cao ch. ON (c nh du) - khung s co gin theo kch thc ch trong , OFF (khng dnh du) - kch hot cc : Size: cho chiu rng khung. Cho gi tr bng s. White Space: cho khong trng. G s. b- Mc Units - chn n v Hp thoi nh sau:

Nhm Primary Units - n v gc

Nguyn Vn Thip

484

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

Linear: n v di . Nhn nt chn th nguyn. Khi th nguyn khng phi l common, Decimal hin ra chn du phy thp phn. Unit String: cho hin n v o. Leading Zeros: cho hin s 0 v ngha pha trc. Trailing zeros: cho hin s 0 v ngha pha sau. Alternate Units: cho hin n v chuyn i gia cc h. Khng nn nhn chn nu khng cn thit (Xem phn to kiu ghi kch thc). Display Style: phng thc th hin n v gc v n v chuyn i trn mn hnh. Nu khng chn nt Alternate Units th ny khng kch hot. Cc la chn ni trn nu ON (c nh d u) - c tc d ng, OFF (khng dnh d u) ngc li. Nhn New - to kiu mi. Nhn Done kt thc lnh. 2- V khung dung sai - Feature Control Frame DNG LNH: Thanh lnh: Bn phm: F GII THCH: Cc yu cu v dung sai c ghi trong khung ch nht. Khung chia thnh hai hoc nhiu . Ni dung cc theo th t t tri sang phi: - Du hiu c trng ca dung sai. - Tr s dung sai vi kch thc di. - Ch hoc cc yu t chun hoc cc yu t cn thit khc. Sau khi ra nh, khung gn vi con tr, nhn vo i tng cn ghi dung sai , r chut l nhn im tip theo ca ng dn.

Nhn phm phi chut, chn Continue, hp thoi hin ra:

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

485

Sym: k hiu c trng. Nhn nt, hin ra bng cc k hiu chn:

Cc Tolerance 1, 2 : tr s dung sai. G s. Datum: cc ch ca yu t chun. Nhn cc nt a vo. Notes: li ch thch ghi thm vo. C th ghi ting Vit (Xem phn to kiu ch - Text Styles) nh hnh di y.

All Around: p dng cho tt c cc mt bao quanh chi tit. Nhn chn nt ny, hnh dng k hiu dung sai c dng:

Nhn OK kt thc vic ghi mt khung dung sai. C th ghi tip cc khung khc hoc nhn Done kt thc lnh. Di y l hnh minh ho khung dung sai. Nhp s liu ti hp thoi:

Nguyn Vn Thip

486

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

Hnh dng khung trong bn v:

3- Chnh sa khung dung sai Nhn phm tri vo k hiu khung, cc nt xanh hin ra, c th nhn vo mt trong cc nt ny di chuyn, ko dn ng dn ca k hiu. Nhn phm phi chut vo k hiu khung cn chnh sa, Trnh n ng hin ra. Chng ta c th thc hin cc lnh chnh sa sau:

Cc l nh Copy-Paste, Delete, Edit Arrow head, Add Vertex/Leader, Delete Leader tng t nh k hiu b mt. Lnh Edit Feature Control Frame.. cho hin li hp thoi thay i cc thng s. Lnh Edit Units Attributes ..., hin hp thoi chn n v o lng thay i.

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

487

Use Standards Notation: s dng tiu chun chung. ON - cc bn di khng kch hot. OFF - cc bn di c kch hot. ngha ca chng c gii thch ti phn Thit lp cc thng s k hiu ghi dung sai. Lnh sa cc thit lp kiu k hiu ghi dung sai. Hp thoi hin ra sa. Xem phn Thit lp cc thng s k hiu ghi dung sai.

6.6.11.2 Cc k hiu ch dn phn t ghi dung sai - Feature Identifier Symbols


1- Thit lp thng s k hiu DNG LNH: Trnh n: Format Style Editor ID Feature ID (ISO) GII THCH: Sau khi ra lnh, hp thoi c dng:

Nhm Sub-Styles Leader Style:

kiu mi tn ch dn. Nhn nt chn.

Nguyn Vn Thip

488

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut Text Style: kiu ch ghi trong k hiu. Nhn nt chn. Kiu ch ny dng cho cc dng ch dn.

Nhm Symbol Size - kch thc khung k hiu Scale to Text Height: theo chiu cao ch. ON (c nh du) - khung s co gin theo kch thc ch trong , OFF (khng dnh du) - kch hot : Size: cho chiu rng khung. Cho gi tr bng s. Nhm Symbol Parametes - cc thng s k hiu Shap: hnh dng. Nhn nt chn hnh dng:

Orientation: hng ch. Nhn nt thay i: Allow Landing: ON - ch b b ra nh hnh v:

hoc

OFF - ch thng vi mi tn: Nhn New - to kiu mi. Nhn Done kt thc lnh. 2- Ghi k hiu ch dn phn t ghi dung sai DNG LNH: Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

489

Thanh lnh: GII THCH: Sau khi ra lnh, k hiu gn vi con tr. - Nhn vo i tng cn ch dn, r chut nhn im tip theo ca ng dn. - Nhn phm phi chut, chn Continue, hp thoi hin ra cho ch dn bng ch.

C th thay ch khc. Trong v d g B1, kt qu nh hnh bn phi. C th ghi tip cc k hiu ch dn khc hoc nhn Done kt thc lnh. 3- Chnh sa k hiu ch dn phn t ghi dung sai - Nhn phm tri vo k hiu ch dn, cc nt xanh hin ra, c th nhn vo mt trong cc nt ny di chuyn, ko dn ng dn ca k hiu. - Nhn phm phi chut vo k hiu cn chnh sa, Trnh n ng hin ra. Chng ta c th thc hin cc lnh chnh sa sau: Cc lnh Copy-Paste, Delete, Edit Arrow head, Delete Leader tng t nh cc k hiu ni trn. Lnh Edit Feature Identifier Symbol, cho hin li hp thoi nhp ch thay i cc thng s v ni dung dng ch.

Nguyn Vn Thip

490

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

6.6.11.3 K hiu ch dn chun dung sai - Datum Identifier Symbols


1- Thit lp hnh dng k hiu Phn ny ging nh k hiu ch phn t ghi dung sai. DNG LNH: Trnh n: Format Style Editor ID Datum ID (ISO) GII THCH: Sau khi ra lnh, hp thoi c dng:

Cc thng s nh gii thch ti Cc k hiu ch dn phn t ghi dung sai. Nhn New - to kiu mi. Nhn Done kt thc lnh. 2- Ghi k hiu vo bn v DNG LNH: Thanh lnh: GII THCH: Sau khi ra lnh, k hiu gn vi con tr. - Nhn vo i tng cn ch dn, r chut nhn im tip theo ca ng dn. - Nhn phm phi chut, chn Continue, hp thoi hin ra cho ch dn bng ch. Kt qu nh hnh bn phi. C th ghi tip cc k hiu ch dn khc hoc nhn Done kt thc lnh. 3- Chnh sa k hiu ch dn chun Nhn phm tri vo k hiu ch dn, cc nt xanh hin ra, c th nhn vo mt trong cc nt ny di chuyn, ko dn ng dn ca k hiu. Nhn phm phi chut vo k hiu cn chnh sa, Trnh n ng hin ra. Chng ta c th thc hin cc lnh chnh sa sau:

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

491

Cc lnh Copy-Paste, Delete, Edit Arrow head, Delete Leader tng t nh cc k hiu khc. Lnh Edit Datum Identifier Symbol. cho hin li hp thoi nhp ch thay i cc thng s v ni dung dng ch.

6.6.11.4 K hiu chun b phn - Datum Target Symbol

Trong dung sai hnh h c yu t chun b phn l: mt im, ng hoc min gii c, hn trn chi tit gia cng c dng cho tip xc vi thit b ch to v kim tra, dng xc nh chun cn thit cho cc yu cu v chc nng. 1- Thit lp cc thng s cho k hiu DNG LNH: Trnh n: Format Style Editor Datum Target Datum Target (ISO) GII THCH: Sau khi ra lnh, hp thoi c dng:

a- Mc General - thng s tng th Nhm Target Point - im chun Trong ny c cc thng s: Side: kch thc im. Cho s. Color: mu. Nhn nt chn trong bng mu. Nhm Area Hatch - mt ct ca min chun. Distance: khong cch gia cc nt. G s. Angle: gc nghing ca nt gch. G s. Nhm Line Type - kiu nt v Hidden Leader Line Type: kiu ng dn nt khut. Nhn nt chn. Boundary Line Type: kiu ng bao. Nhn nt chn. Nhm Sub-Styles

Nguyn Vn Thip

492

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut Leader Style: Text Style: kiu mi tn ch dn. Nhn nt chn. kiu ch ghi trong k hiu. Nhn nt chn. Kiu ch ny dng cho cc dng ch dn.

Nhm Symbol Size - kch thc k hiu bng hnh Scale to Text Height: theo chiu cao ch. ON (c nh du) - khung s co gin theo kch thc ch trong , OFF (khng dnh du) - kch hot : Size: cho chiu rng khung. Cho gi tr bng s. Nhm Taget Point - kch thc im ch Size: cho kch thc. Cho gi tr bng s. Color: nhn nt chn mu. b- Mc Units - chn n v Ging nh khung dung sai. Nhn New - to kiu mi. Nhn Done kt thc lnh. 2- Ghi k hiu ch dn chun b phn - Datum Target Symbol DNG LNH: Thanh cng c: Khi nhn nt ti , mt lot cc nt khc hin ra theo cc

phng n chun

GII THCH: Trong mc ny c nhiu phng n ghi, mi phng n ng vi cc nt sau: Datum Target Leader: chun ch n b phn. Sau khi ra lnh, k hiu gn vi con tr, nhn vo i tng cn ghi, r chut nhn im tip theo ca ng dn.

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

493

Datum Target Circle: chun b phn min hnh trn. Sau khi ra lnh, k hiu gn vi con tr, nhn vo i tng cn ghi, r chut nhn im tip theo l ln ca ng trn, r chut nhn chn im t ca k hiu.

Datum Target Point: chun b phn im. Cch lm tng t nh Datum Target Leader. Datum Target Rectangle: chun min hnh ch nht.

Nguyn Vn Thip

494

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

Datum Target Line:

chun ng thng.

Khi c hnh k hiu, phm phi chut, chn Continue, hp thoi hin ra cho thng s:

Nhn OK kt thc ghi. C th ghi tip cc k hiu khc hoc nhn Done kt thc lnh. 3- Chnh sa k hiu ch dn chun b phn Nhn phm tri vo k hiu ch dn, cc nt xanh hin ra, c th nhn vo mt trong cc nt ny di chuyn, ko dn ng dn ca k hiu. Nhn phm phi chut vo k hiu cn chnh sa, Trnh n ng hin ra.

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

495

Chng ta c th thc hin cc lnh chnh sa sau: Cc lnh Copy-Paste, Delete, Edit Arrow head, Delete Leader tng t nh k hiu khc. Lnh Edit Datum Target cho hin li hp thoi nhp ch thay i cc thng s v ni dung dng ch. Lnh Attach Balloon, cho thm vng trn thng s. Khi c t 2 vng trn thng s tr ln, c thm lnh Remove Balloon, loi b vng trn thng s. Lnh Edit s thm Target1, Target2... Lnh Edit Unit Attributes..., cho hin bng n v sa. Lnh Edit Datum Target Style cho hin hp thoi sa kiu thit lp thng s. Hide Leader Line: cho n ng n (mi tn).

6.6.12 CH DN BNG CH - LEADER TEXT


DNG LNH:

6.6.12.1 Ghi k hiu ch dn bng ch

Thanh lnh: GII THCH: Sau khi ra lnh, k hiu gn vi con tr, nhn vo i tng cn ch dn, r chut nhn im tip theo ca ng dn.

Nhn phm phi chut, chn Continue, hp thoi hin ra cho ch dn bng ch.

Nguyn Vn Thip

496

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

G ch cn ghi, nhn OK, kt qu nh hnh di.

C th ghi tip cc k hiu ch dn khc hoc nhn Done kt thc lnh.

Nhn phm tri vo k hiu ch dn, cc nt xanh hin ra, c th nhn vo mt trong cc nt ny di chuyn, ko dn ng dn ca k hiu. Nhn phm phi chut vo k hiu cn chnh sa, Trnh n ng hin ra. Chng ta c th thc hin cc lnh chnh sa sau: Cc lnh Copy-Paste, Delete, Edit Arrow head, Delete Leader tng t nh k hiu khc. Lnh Edit Leader Text, cho hin li hp thoi nhp ch thay i ni dung dng ch.

6.6.12.2 Chnh sa k hiu ch dn

6.6.13 K HIU T TO
Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

497

Ngoi cc k hiu tiu chun chng ta nghin cu trn, chng ta cng c th to ra cc hnh hoc cc k hiu t to bng hnh v 2D hoc bng ch Sketched Symbols. Cc nhm hnh 2D ny l cc hnh k hiu d tr, chng c th c chn vo bn v bt c lc no. S lng hnh to ra v ln chn ca mt hnh khng hn ch. Hnh y rt a dng. Chng ta c th to cc bng thng s k thut, qui trnh gia cng, cc biu tng, cc hnh k hiu phi tiu chun v.v....

6.6.13.1 Lnh to nhm hnh k hiu Define New Symbol

DNG LNH: Trnh n: Format Define New Symbol Trnh n ng: Define New Symbol Nhn phm phi chut vo Sketched Symbols ca mc Drawing Resources. GII THCH: Sau khi ra l nh, mn hnh chuyn thnh ch v phc ( Sketch) v hnh. C th dng cc lnh to ch ghi thng s, chn nh vo hnh d tr. Di y l v d minh ha to khi l mt bng thng s k thut. - Dng cc lnh v to khung bng. - Dng lnh Text ghi cc dng ch c nh v cc thng s thay i .

Sau khi v xong, nhn Symbol. Hp thoi hin ra:

hoc nhn phm phi chut, chn Save Sketched

G tn khi v nhn Save. Kt qu tn ca nhm hnh c a vo trnh duyt. Nu nhn Discard khng lu tr, nhn Cancel cha kt thc lnh.

Nguyn Vn Thip

498

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

Cc lnh khc nh Delete, Edit, ging nh vi ng bao khung t giy.

6.6.13.2 Chn nhm hnh k hiu - Sketched Symbols t to vo bn v


C hai hnh thc hin th nhm hnh khi chn vo bn v. 1- Dng Insert Nhn phm phi chut vo tn nhm hnh k hiu, trnh n ng hin ra, nhn phm tri chn Insert. Sau khi ra lnh, hnh dnh vi con tr, nhn phm tri chut nh im t.

2- Dng lnh Symbols C mi tn ch vo ni cn biu th ni dung nhm hnh (cc k hiu k thut cho chi tit no ). DNG LNH: Trnh n ng: Symbols Nhn phm phi chut vo tn hnh k hiu , trnh n ng hin ra, nhn phm tri chn Symbols. Thanh lnh: Trn thanh Drawing Annotation Panel GII THCH Hp thoi hin ra:

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

499

Trong ny c cc tham s sau: Bn tri l tn cc hnh d tr ( Symbols). Nhn tri chut vo tn hnh cn a vo t giy. Scale: t l hnh. G s. Rotate: gc nghing. G s. Symbol Clipping: ON (c nh du) - hnh d tr c to mt khong trng xung quanh khng b cc nt ca cc thng s khc (ng kch thc, nhm b mt v.v...) xen vo (hnh a), OFF (khng dnh du) - hnh ny c th ln vo cc nt trn (hnh b).

a b Static: c nh. ON (c nh du) - hnh k hiu sau khi chn vo khng co dn kch thc, OFF (khng dnh du) - hnh k hiu sau khi chn vo c th chnh sa kch thc bng cc nt chun.

Leader: mi tn ch dn. ON (c nh du) - c mi tn v ng dn, OFF (khng dnh du) - khng c mi tn v ng dn.

Nguyn Vn Thip

500

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

Trong phng n ny, c thm nt: Visible: ON - cho hin ng dn, OFF - khng cho hin. Nhn OK, hnh dnh v con tr, nhn phm tri chut nh im cn ch n (im i P1), di chuyn con tr v nhn im cn t hnh. G Enter hoc nhn phm phi chut chn Continue kt thc vic t mt hnh. Tip tc t hnh khc hoc nhn Done kt thc lnh. Kt qu nh hnh di.

Nu trong nhm hnh tr c i tng l tham bin vi kiu nhp thng s d (Prompted Entry) hp thoi xut hin:

G gi tr cn thit, nhn nt OK chp nhn, nhn nt Cancel l hu b. S lng bn a vo tu . Chn Done kt thc lnh.

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

501

6.6.13.3 Sa hnh k hiu t to


C hai trng hp chnh sa: 1 - Sa hnh d tr gc. 2 - Sa hnh chn vo t giy.

1- Sa hnh k hiu gc Nhn phm phi chut vo tn hnh ti nhm Sketched Symbols, trnh n ng hin ra, nhn phm tri chn Edit. Mn hnh tr thnh Sketch, dng cc lnh trong Sketch 2d chnh sa. Sau khi sa xong, nhn Symbols. Hp thoi hin ra: hoc nhn phm phi chut, chn Save Sketched

Nhn Save lu tr vo tn khung c, nhn Save as lu vi tn mi, No khng lu tr. 2- Sa hnh k hiu chn vo t giy Tn ca cc hnh ny c lu trong trnh duyt. Nhn phm phi chut vo tn hnh ti t giy hoc vo hnh trong bn v, trnh n ng hin ra:

a- Dng trnh n ng

- Copy, Delete: sao chp v xo. Ging nh cc i tng khc. - Edit Arrowwhead: sa u mi tn. Hp thoi hin ra chn u mi tn.

Nguyn Vn Thip

502

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut

- Add Vertex/Leader: thm nh ng ch dn. Nhn chut vo ng dn, mt nh c thm vo. - Delete Leader: xo ng dn. Nhn chn vo ng dn cn xo. - Edit Definition: sa hnh gc. Mn hnh tr thnh Sketch, dng cc lnh trong Sketch 2d chnh sa. - Edit Field Text: sa ch nhp. Hp thoi hin ra:

Nhn tri chut vo cn sa, g gi tr mi. Nhn OK kt thc lnh. Nhn tri chut vo hnh trn bn v, cc nt xanh hin ra. Hnh no khi a vo khng chn Static, s c cc nt chnh sa.

b- Dng cc nt gc ngay trn hnh

Nhn vo cc nt ny thay i v tr, gc nghing, kch thc hnh. Cc thng s khc nh ni trn. Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing

503

6.7 CC LOI BNG BIU - TABLES


6.7.1 BNG THNG S L - HOLE TABLE
Bng ny c p dng trong hnh chiu ca chi tit hoc cm chi tit c cc l v bng lnh Hole.

6.7.1.1 Thit lp kiu hnh dng bng


DNG LNH: Trnh n: Format Styles Editor Hole Table Hole Table (ISO) GII THCH: Sau khi ra lnh, hp thoi c dng:

Cch to kiu bng mi ging nh cc i tng khc gii thiu trn. Nhn New - to kiu bng mi. 1- Mc Formatting - xc nh hnh dng bng Cc thng s gm: Title: tn bng. G tn ti nhp liu. C th g ting Vit. Nhm Text Styles - kiu ch Trong ny c cc kiu ch cho cc i tng ca bng: - Title: ch tiu bng. - Colunm Header: ch tiu ct. - Data: ch ni dung cc ca bng. Nhn nt chn kiu (xem phn Ch - Text). Heading: tiu . Nhn nt ti . Cc v tr nh sau: tiu bn trn. tiu bn di. khng c tiu . Nhm Line Format - nh dng nt v Nguyn Vn Thip chn v tr t tiu cc ct. t m l tiu

504

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing Trong ny c cc tham s cho cc nt v sau: Outside: ng bao ngoi. Nhn nt Lineweight. Inside: ng k bn trong. Nhn nt Lineweight. , m ca nt ny hin ra ti , m c a n t ny h in ra ti

ti y c th thay i gi tr m bng nhn nt chn. Mc nh l By Layer. Color: mu ca nt v. Nhn nt chn mu.

Nhm Default Column Settings - cho cc ct tham s mc nh Trong ny c ni dung ca bng nh hnh di.

Property: thng s l. Cc bin s ly gi tr t l trn chi tit. Cc tham s ny mc nh mt s ct nh sau: HOLE: tn l. Tn ny c t ng gn cho l A1, B1, C1 .... XDIM: to X ca tm l. YDIM: to Y ca tm l. To ny ly theo mt im gc trn chi tit do ngi dng ch nh. DESCRIPTION: m t ren. Thng ct ny ghi k hiu tiu chun ren. Cc thng s ny mc nh trong mt bng phi c. Colunm: tiu ct. C th thay i tn. Nhn con tr vo thng ct Column, g tn mi, c th g ting Vit. Width: b rng ca ct. G s.

Kt qu bng s nh hnh di.

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing

505

Column chooser: chn ct tham s. Nhn nt s mi). Hp thoi hin ra:

chn cc tham s (thm ct tham

Available Properties: cc tham s ca l. Nhn tri chut vo tham s cn a vo bng. Nhn nt ADD ->, tham s c a sang bn phi. Cc ct ny to nn bng. Move Down hoc Move Up: a ct ny ln trc hoc sau ct kia. Ti y c th a vo cc tham s mi. Nhn nt New Property cho tham s mi. Hp thoi hin ra:

Nguyn Vn Thip

506

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing

Nhn vo dng <<Click here to add new property>>, mt dng hin ra a tn tham s (hnh bn phi). Cc tham s ny l cc bin s do ngi dng a vo v nh ngha. Mi tham s s thm mt ct vo bng. S lng khng hn ch. Nhn OK, kt thc cng vic, tr li hp thoi trc.

Nhn nt Add hoc Remove chuyn sang s dng hoc khng s dng tham s ny. Nhng ct ngi dng a vo thng khng c ni dung no c (nh hnh trn), cho nn khng nn a thm ct vo nu khng kim sot c ni dung ca ct. Nhn OK kt thc cng on ny. 2- Mc Options - cc phng n khc Hp thoi c ni dung nh hnh di.

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing

507

Nhm Row Merge Options - t mc nh cho vic gp cc dng ca bng Chn mt trong cc phng n sau: None: gi nguyn cc thit lp bng thng s l. Combine Notes: hp nht nhng l c cng kiu m t ren vo mt . Cc phng n ny u c chung cc nt chn sau: Reformat Table on Custom Hole Match: nh dng li bng. ON (c nh du) - cho php nh li th t l v sp xp li khi c s thay i. Numbering: ON (c nh du) - nh s l theo s th t 1,2,3.... Rollup: hp nht cc thng s ca cc l cng kiu vo mt . Delete Tags on Rollup: ON (c nh d u) - xo tn l ging nhau ti hnh chiu. V d trong hnh chiu c 2 l ging nhau u tn l A, trong bng ghi thng s l A, trn hnh chiu cng ch c ghi tn 1 l A. OFF (khng dnh du) - ghi tt c tn cc l ging nhau trong hnh chiu. Secondary Tag Modifier on Rollup: ON (c nh du) - cho thm k t th 2 vo sau tn l. V d A1, B1, s 1 l k t th hai. OFF (khng dnh du) - khng c k t th 2. V d A, B, C. Nhm Hole Tag Options - cc phng n ghi th l Preserve Tagging: ON (c nh d u) - gi nguyn s th t l, OFF (khng dnh du) - thay i th t khi c s bin i cc l ti hnh khi. Use Leader: ON (c nh du) - c ng dn ch vo l, OFF (khng dnh du) khng c ng dn. Nhm Default Tag Order - sp xp l trong bng Chn mt trong cc phng n sau: Arrange by Position: sp xp theo to tm l. Arrange by Size: sp xp theo kch thc (ng knh) l. Group Hole Types: ON (c nh du) - nhm cc l cng kiu , OFF (khng dnh du) - khng nhm. Nhm Default Filters (View) Included Features: cc hnh khi c a vo bng. Nhn nt chn cc kiu hnh khi dng l ti cc hnh bn di. Included Hole Types: cc kiu l c a vo bng. Nhn nt chn cc kiu l ti cc hnh bn di. Nhn Done kt thc lnh.

6.7.1.2 a bng vo bn v

Trong ny c bng cho tng nhm chn nh trnh by di y. Khi nhn con tr vo nt ti nhm lnh, cc phng n v bng c hin ra:

Chn mt trong cc phng n ny. 1- V bng c chn la - Hole Table - Selection Nguyn Vn Thip

508

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing

DNG LNH: Thanh lnh: GII THCH: Sau khi ra lnh, thc hin cc bc sau: - Nhn chn khung nhn. - Nhn chn cc l cn a vo bng. - Nhn phm phi chut, chn Create. - Bng hin ra gn vi con tr, nhn v tr t bng. Kt qu nh hnh di. Cc l c nh s (ghi Tag) tng ng vi cc thng s trong bng.

2- V bng ca ton hnh chiu - Hole Table - View DNG LNH: Thanh lnh: GII THCH: - Nhn chn khung nhn, bng hin ra gn vi con tr. - Nhn v tr t bng. Kt qu nh hnh di. Trong khung nhn c bao nhiu tho mn c c iu kin thit l lp ban u c ghi vo bng.

3- V bng c chn la - Hole Table - Selected Feature Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing DNG LNH: Thanh lnh: GII THCH: Cch thc hin tng t nh Hole Table - Selection.

509

6.7.2 BNG K PHN T - PARTS LIST


Bng ny thng dng cho cc hnh chiu ca bn lp ghp ca mt cm cc chi tit hoc cm my. Trong phn k phn t c 2 loi bng: bng k phn t - Parts List v bng k vt liu - Material Lits. Cch thit lp thng s cho cc bng ny ging nhau, ni dung mt s ct khc nhau. Khi a bng vo bn v, chng ta c th chn kiu bng nh hnh di.

Trong phn ny chng ti ch gii thiu bng k phn t i din cho c hai.

Phn ny to ra bng lit k cc phn t c ghi k hiu ch dn bng lnh Balloon ca cc hnh chiu bn v lp ghp mt cm chi tit hoc cm my hoc to ra bng k cc thng s k thut ca cc thnh phn khc. DNG LNH: Trnh n: Format Style Editor Parts List Parts List (ISO) GII THCH: Sau khi ra lnh, hp thoi c dng:

6.7.2.1 Thit lp kiu hnh dng bng k phn t

Ti y c th to kiu mi hoc thay i thng s ca bng mc nh. Cch to kiu bng mi ging nh cc i tng khc gii thiu trn. Nguyn Vn Thip

510

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing Nhn New - to kiu bng mi.

1- Cc thng s hnh dng v ni dung bng Nhm Heading and Table Settings - tiu v hnh thc bng Ging nh bng thng s l gii thiu trn. Nhm Default Columns setting - cho cc ct thng s mc nh Cc thuc ct Columns l tiu cc ct. Cc tiu l: ITEM: s th t QTY: s lng. Part Number: tn chi tit. Descriptions: dng m t. Ti y c cc tiu cc ct mc nh bng ting Anh, chng ta c th g li bng ting Vit.

Cc thuc ct Width l b rng ca ct. 2- Thm, bt ct Nt dng thm hoc bt cc ct thng s vo bng, hp thoi xut hin:

Select available fields from: - chn phm vi cc thng s t cc b lu tr. Nhn nt hin ra danh sch chn:

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing

511

All Properties: tt c cc thuc tnh. Nu chn phm vi ny th khng cn chn cc phm vi khc na. Khi chn cc phm vi ny, s c cc thuc tnh tng ng hin ra trong bn di nh cc hnh minh ho tng ng di y.

Chng ta c th chn cc thng s bn tri v nhn Add -> chuyn vo bng. Nguyn Vn Thip

512

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing

Nt New Properties to cc phm vi mi do ngi dng a vo. Ging nh bng thng s l. Nhn OK, kt thc cng vic, tr li hp thoi trc. y chnh l tiu ca ct mi. Nhn OK, tn ny c a sang bn phi hp thoi.

Nt Remove <- xo thuc tnh ti bn phi (mt ct trong bng). 3- Nhm cc chi tit c cng mt tham s theo tiu ch nht nh Nhn nt chn tiu ch nhm. Hp thoi hin ra:

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing Nhn nh du ON nt Group. Cc thng s hin ra nh hp thoi bn phi. Nhn nt ti cc First (Second, Thrird) Key chn mc tiu nhm. Hp thoi chn thng s hin ra:

513

Nhn OK kt thc cng vic vi tiu cc ct tr li hp thoi chnh. Nhn Save, lu tr thit lp. Nhn Done, kt thc lnh.

K hiu ch dn phn t (s th t ca tit trong bn lp) lun gn lin vi bng k phn t. Nu khng c k hiu ch dn, ngi c bng k khng hiu c. DNG LNH: Trnh n: Format Style Editor Balloon Balloon (ISO) GII THCH: Sau khi ra lnh, hp thoi c dng:

6.7.2.2 Thit lp kiu k hiu ch dn phn t - Balloon

Nguyn Vn Thip

514

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing Ti y c th to kiu mi hoc thay i thng s ca kiu mc nh. Cch to kiu mi ging nh cc i tng khc gii thiu trn. Nhn New - to kiu k hiu mi.

Nhm Sub-Styles Cc chn kiu nh sau: Leader Style - kiu mi tn ch dn. Nhn nt chn. Text Style - kiu ch ghi trong k hiu. Nhn nt chn. Nhm Balloon Formatting - nh dng k hiu Cc thng s gm: Shape - hnh dng k hiu. Nhn nt to chn. Hnh di m t hnh dng khc nhau ca k hiu.

Property Display - cho hin thng s trong k kiu. Mc nh l ITEM (s th t ca chi tit trong cm lp ghp). Mun thay i, nhn nt cc thng s hin ra: chn thng s khc. Mt bng

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing

515

Nhn nt Add -> a thng s sang bn phi (Selected Properties). Nhn nt Move up a ln trn. Thng s ny c ghi vo trong k hiu (hnh a).

a b Symbol Size - kch thc k hiu. Cc phng n hin th k hiu: Scale to Text Height: theo chiu cao ch. B du chn, s kch hot Size: kch thc. Cho gi tr bng s. Stretch Balloon to Text: ko dn k hiu cho va vi ch bn trong (hnh a). B du chn, s khng bao ht ch nu ch ln hn hnh k hiu (hnh b). Default Offset - khong cch gia cc k hiu khi cn chnh chng cng nm trn mt ng thng. Cho gi tr bng s.

Nhn Save lu tr thit lp. Nhn Done kt thc lnh.

6.7.2.3 Ghi k hiu ch dn phn t


DNG LNH: Thanh lnh Bn phm: g B. GII THCH: Trn thanh cng c c hai nt lnh. Nhn nt chn nt lnh cn thit. chiu c chn. Auto Balloon: t ng ghi ch dn cho tt c cc chi tit trong hnh

Nguyn Vn Thip

516

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing

Balloon: ghi theo tng chi tit do ngi dng ch nh. 1- Ghi t ng Sau khi ra lnh, hp thoi xut hin:

Nhm Selection - chn chi tit Select View Set: chn khung nhn. Nhn vo khung nhn. Add or Remove Components: thm hoc bt chi tit trong khung nhn. Nhn vo chi tit cn ghi hoc khng ghi. Sau khi chn chi tit, cc nt khc c kch hot.

Ignore Multiple Instances: ON (c nh du) - ch ghi mt k hiu i din cho cc chi tit cng chng loi. OFF (khng dnh du) - ghi tt c cc chi tit. Nhm Placement - v tr t k hiu Nhn chn mt trong cc cch b tr sau: Around: b tr xung quan hnh chiu. Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing

517

Horizontal: Vertical:

b tr theo hng ngang. Hnh bn tri. b tr theo hng dc. Hnh bn phi.

Offset spacing: khong cch gia cc k hiu khi cn chnh chng cng nm trn mt ng thng. G s. (Xem hnh ti gi tr Default Offset trong phn Thit lp kiu k hiu ch dn phn t - Balloon. Nhn nt v nhn chut nh v tr t cc k hiu.

Nhm Style overrides - chn kiu hnh dng k hiu Balloon Shape: hnh dng k hiu. ON (c nh du) cho hin th cc nt hnh dng chn thay cho k hiu mc nh t ti Styles Editor.

OFF (khng dnh du) - s dng hnh dng nh t ti Styles Editor. Nguyn Vn Thip

518

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing

Ngoi ra u nhn nt n , s kch hot c tn cc k hiu t to (Sketched Symbols) dng lm hnh k hiu. Nt ny c kch hot khi trong bn v c k hiu t to. Nhn nt chn tn k hiu.

K hiu c chn lm hnh ghi th t chi tit.

Nhn Apply kt thc ghi ch dn, nhn OK, kt thc lnh. Kt qu nh hnh di.

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing 2- Ghi tng chi tit Cch lm nh ghi cc k hiu ch dn khc.

519

6.7.2.4 Chnh sa k hiu ghi

Nhn phi chut vo k hiu cn sa, Trnh n ng hin ra:

Edit Balloon sa hnh k hiu. Hp thoi hin ra chn hnh dng k hiu.

Sau khi thay i, nhn OK kt thc lnh. Ch ring k hiu chn c thay i. Nguyn Vn Thip

520

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing

Attach Balloon thm k hiu vo k hiu chn . Nhn chut vo chi tit, hnh k hiu hin thm vo k hiu chn.

Khi c k hiu gn vi nhau (Attach), mun b i mt k hiu, nhn phi chut vo k hiu cn b, chn Remove Balloon. i. - Sa kiu ghi k hiu k phn t. Hp thoi hin ra thay Cc lnh khc ging nh k hiu ch dn khc.

6.7.2.5 a bng k phn t vo bn v


DNG LNH: Thanh lnh: GII THCH: Sau khi ra lnh, hp thoi hin ra. Nu cn, nhn nt trn Style chn kiu bng nh hnh di.

Thng s trong hp thoi gm: Nhm Source - ngun lp bng C 2 cch ly ngun lp bng: - Select View: chn khung nhn. Nhn chn vo mt khung nhn cn lit k phn t ca bn v.

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing

521

- Hoc dng nt thut cng c.

chn mt chi tit hoc cm chi tit khng c mt trong bn v k

Nhm BOM Settings and Properties - thit lp bng vt liu BOM view - nhn nt chn bng vt liu thch hp cho bng k chi tit v cc k hiu ch dn. Trong ny c cc phng n: - Structured: k cm con trong cm ln nh mt chi tit. - Parts Only: k chi tit, bt k n nm trong cm no. - Legacy: k tha. Mt chi tit c th nm ti nhiu cm con. Cc phng n ph: First Level: ch ly cm con mc 1. All Levels: ly tt c cc chi tit. Minimum Digits: s cm con ti thiu. Delimiter: chn du gch ni trong k hiu chi tit. Nhn nt chn. Inheritance: mt chi tit c th nm ti nhiu cm khc nhau. phn bit chi tit thuc cm no ngi ta c th dng k hiu 1.1, 1.2, hoc A.1, A.2Trong s u k hiu cm chi tit, s th hai k hiu chi tit. Nhm Direction to Wrap Table - phn mnh bng Direction to Wrap Table - chn hng phn chia. Nhn chn mt trong nt sau: Right: to t phi sang. Phn bn phi l chnh, tip theo bn tri l phn cn li ca bng. Left: to t tri sang. Phn bn tri l chnh, tip theo bn phi l phn cn li ca bng. Enable Automatic Wrap - cho php t ng phn chia bng. Nhn chn phng n v nhp s liu theo cc nt sau: Maximum Rows: s dng ti a trong mt phn bng. G s. Vt qu s ny, bng t ng tch ra thm phn tip theo. Number of Sections: s phn. G s. Bng s c b tr theo s phn nhp. Hnh di minh ho bng hai mnh.

Nhn OK kt thc hp thoi. Nguyn Vn Thip

522

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing

Mt bng k hin ra gn vi con tr, chn v tr thch hp, nhn phm tri chut. Bng k c a vo bn v. Chng ta thy tn chi tit v s lng c t ng a vo bng k theo nh bn lp hnh khi (.IAM). Mt iu lin quan na l tn chi tit chnh l tn tp tin cha chi tit c a vo lp ghp (xem hnh trch Trnh duyt bn di). Do khi to hnh khi (chi tit) nn t tn tp tin (c th dng ting Vit v Windows h tr) t cho chi tit s thun li cho bng k.

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing

523

6.7.3 BNG THNG THNG - TABLE


y l loi bng t do, khng gn vi bt c i tng no trong khung nhn hoc chi tit. Bng ny thng c to ra phc v cho vic ghi thm cc yu cu k thut, gia cng, hoc cc yu cu pht sinh khc.

6.7.3.1 Thit lp kiu bng t do

DNG LNH: Trnh n: Format Style Editor Table Table (ISO) GII THCH: Sau khi ra lnh, hp thoi c dng:

Ti y c th to kiu mi hoc thay i thng s ca bng mc nh. Cch to kiu bng mi ging nh cc i tng khc gii thiu trn. Nhn New - to kiu bng mi. Nhm Heading and Table Settings - tiu v hnh thc bng Ging nh bng thng s l gii thiu trn. Nhm Default Units Formatting - nh dng n v mc nh Ni dung hp thoi c dng:

Nguyn Vn Thip

524

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing

Column Width: b rng ct. G s. b s 0 v ngha ng trc. b s 0 v ngha ng sau. Justification: cn chnh ch trong ct. - Heading: ch tiu . - Value: ch ni dung cc trong ct. Nhn chn cc bn cnh. Use Default Formatting: s dng nh dng mc nh. nh dng ny c t ti lnh Styles Editor. Apply Units Formatting: thit lp nh dng cho n v s hin th trong ct. Cc thng s c kch hot. Unit Type: loi n v o. Nhn nt chn n v o lng: - Length: n v di. - Agularity: n v o gc. - Volume: n v th tch. - Mass: khi lng. Ti y chn n v no th ti Units, hin ln k hiu tng ng. Nhn nt chn. Cc thng s khc nh gii thiu trong phn Ghi kch thc. Nhm Default Column Settings - nh dng ct Ni dung hp thoi c dng:

Add Column: Remove Column: Nguyn Vn Thip

thm ct. Mi ln nhn thm mt ct. xo ct. Nhn vo ct cn xo v nhn nt ny.

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing

525

Thng s ca ct gm: Property: tham s. Column: tiu ct. Name from Source: tiu ct ly t thng s gc. Nt OFF (khng nh du) th tiu ct c g li. Width: b rng ct. G s.

Nhn Save, lu tr thit lp. Nhn Done, kt thc lnh.

6.7.3.2 a bng vo bn v
1- To bng Hp thoi hin ra.

Trong hp thoi c cc thng s sau: Select View: chn khung nhn. Nu khung nhn cha iPart hoc iAssembly (cc chi tit hoc cm chi tit c kch thc thay i - Xem phn iPart), th cc kch thc ca n c a vo bng nu trong bn di khng chn < Empty Table> Browse for file: chn tp d liu a vo bn v. Cc p d liu dng bng Excel t (*.xls) hoc *.csv. Bng c t ng a vo ton b cc ct c d liu.

Nguyn Vn Thip

526

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing

Nu khng chn hai trng hp trn v chn Empty Table, bng t do. Chng ta s chn cc phng n tip theo: - Nhn nt trn Style - chn kiu bng.

- Cho s ct ti Columns. - Cho s hng ti Data Rows. - Nhn OK. - Nhn im t bng trn bn v. Kt qu mt bng c to ta.

2- Nhp s liu ti cc trong bng Nhn p vo bng hoc nhn phi chut, chn Edit. Hp thoi hin ra.

Nhn tri chut vo cn nhp v g d liu vo. Nhn Apply kt thc cng on. Nhn OK kt thc lnh. Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing

527

6.7.4 CHNH SA CC BNG A VO BN V


Cc loi bng gi i thiu trn nh bng thng s l v ren, bng k chi tit, bng thng thng u c chung mt s c tnh. Cc c tnh khi cn thay i u theo mt trnh t v cng c ging nhau. Trong phn ny chng ti gii thiu cng c chnh sa chung cho tt c cc loi bng v cc c th ring cho tng loi bng.

6.7.4.1 Cc kh nng chnh sa chung cho tt c cc loi bng

Tt c cc bng a vo bn v u c th chnh sa. Ngoi cc c th ring, cc kh nng chnh sa chung cho tt c cc loi bng c gii thiu di y. 1- i kiu - Nhn tri chut vo bng. - Nhn nt trn Style - chn kiu bng. 2- Sa kiu - Nhn phi chut vo bng. - Nhn chn Edit Table Style. Hp thoi thit lp kiu hin ra sa thng s hoc to kiu mi. 3- Xo bng - Nhn phm phi chut vo bng k cn chnh sa, Trnh n ng hin ra, nhn Delete. Hoc - Nhn tri chut vo bng. - Nhn phm Delete.

4- Thay i kch thc bng Nhn phm tri vo bng, cc nt xanh hin ra, c th thc hin cc vic sau: - Khi con tr c dng , nhn v gi phm tri chut di chuyn n v tr khc. hoc , di chut ko dn bng.

- a con tr vo nt xanh, con tr c dng

- a con tr vo dng k (ngang hoc dc), gia v r chut thay i rng ca ct hoc ca dng.

Nguyn Vn Thip

528

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing

Ngoi cc chc nng chnh sa chung cho tt c cc bng, bng thng s l v ren c cc c th ring nh trnh by di y. Mt bng c v vo, cc l tng ng cng c ghi k hiu tn l. Bng v l l hai i tng lin quan n nhau. Vic chnh sa c thc hin ring r. 1- i vi bng Nhn phm tri vo bng, cc nt xanh hin ra, c th nhn vo mt trong cc nt ny di chuyn, ko dn cc ng k ca bng. Nhn phm phi chut vo bng v, trnh n ng hin ra.

6.7.4.2 Sa bng thng s l v ren

Chng ta c th thc hin cc lnh chnh sa sau: Edit Hole Table - sa cc thit lp thng s. Chc nng ny ch p dng vi bng c chn, khng nh hng n cc bng khc (nu trong bn v c nhiu bng). Hp thoi cc thng s hin ra thay i. Ni dung hp thoi gii thch ti phn thit lp thng s. Delete - xo bng. Cc k hiu tn l cng b xo. Precision - chnh xc. Nu nhn vo mt ca bng th chc nng ny c kch hot. Nu nhn vo ng k ca bng th chc nng ny khng c kch hot. Nhn nt chn s ch s thp phn sau du phy cho cc gi tr bng s trong . Table - sa bng. Nhn nt , tip theo c cc chc nng:

sp xp li bng. Nu c thm cc l mi, s c sp xp li theo tiu ch t ra ti thit lp thng s. Split Table: chia bng thnh nhiu bng. Khi c nhiu l, c th chia thnh nhiu bng. Export Table: xut bng thnh mt tp Txt. Row - x l cc dng ca bng. Nhn nt , tip theo c cc chc nng: Add Hole: thm l. Nhn chn vo l cn thm vo bng. Nhn phi chut, chn Create, l mi c thm thng s vo bng. Delete Hole: xo l. Khi c nhiu l, c th xo mt s l trong bng. Visibility - cho hin th. Nhn nt , tip theo c cc chc nng: Resort Table: Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing

529

Origin: gc to . ON (c nh du) - gc to hin ra, OFF (khng dnh du) gc to khng hin th. Tag: tn l. ON (c nh du) tn l hin ra, OFF (khng dnh du) tn l khng hin. Hide All Tags: cho n tn tt c cc l. ON (c nh d thc hin lnh, OFF (khng u) dnh du) khng thc hin lnh. Show All Tags: cho hin tn tt c cc l. ON (c nh du) thc hin lnh, OFF (khng dnh du) khng thc hin lnh. Edit - sa mt s tham s. Nhn nt , tip theo c cc chc nng:

Nu nhn vo mt ca bng th cc chc nng ny c kch hot. Nu nhn vo ng k ca bng th cc chc nng ny khng c kch hot. Edit Tag: sa tn k hiu l. Hp thoi hin ra:

Ti y sa tn l nh sa ch thng thng. Edit Hole Notes....: sa cc tham s ca l. Hp thoi hin ra: Nguyn Vn Thip

530

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing

Cc tham s ny c gii thch ti phn Cc tham s ca L v Ren. Edit Descriptions Text...: sa cc li m t l v ren. Hp thoi hin ra:

Du << >> l bin s cha tham s l v ren khng th sa hoc xo, ch c th ghi thm k hiu vo pha trc hoc sau gi tr ny. sa thit lp thng s. Hp thoi hin ra nh trong phn thit lp sa. Vic chnh sa ti y c tc ng n tt c cc bng hin c v bng s v trong bn v. 2- i vi k hiu trn l Nhn phm tri vo k hiu, cc nt xanh hin ra, c th nhn vo mt trong cc nt ny di chuyn, ko dn ng dn ca k hiu. Nhn phm phi chut vo k hiu cn chnh sa, Trnh n ng hin ra. Chng ta c th thc hin cc lnh chnh sa sau: Edit Tag: sa tn k hiu l. Hide Tag: n tn k hiu l. Nh ni phn sa bng. Hide (Show) Leader: n (cho hin li) ng dn. Cc lnh Delete, Edit Arrow head, Add Segments to Vertex tng t nh cc k hiu khc gii thiu. Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing

531

Ngoi cc chc nng chnh sa chung cho tt c cc bng, bng k phn t c cc c th ring nh trnh by di y. Nhn phi chut vo bng cn sa, chn Edit Parts List - chnh sa cc thng s ca bng k. Mt hp thoi hin ra:

6.7.4.3 Chnh sa bng k phn t - Part List

1- Cc nt trn nh hp thoi Column Chooser - chn ct trong bng ( thm hoc bt i). Khi nhn nt ny, hp thoi hin ra thm hoc bt ct ( gii thch ti lnh Thit lp kiu bng). Group Settings - nhm cc chi tit c cng tham s no . Hp thoi hin ra chn. Xem phn thit lp cc thng s. Sort - xp th t cc thnh vin. Hp thoi chn phng n sp xp:

Nguyn Vn Thip

532

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing Trong ny mc nh l None - khng theo tiu ch no, ch theo th t lp ghp. Sort by: xp th t theo cc tiu ch c chn. Nhn nt , mt danh sch hin ra. Nhn chn mt trong cc tiu ch . Hnh bn phi l v d xp theo s lng.

Then by: tiu ch ph, cch chn nh trn. Export - xut d liu ca bng sang cc phn mm khc. Hp thoi:

Export to Type: kiu d liu xut ra. M nh l chuyn sang tp tin *.mdb ca c Microsoft Access. C th nhn nt chn cc kiu d liu khc:

Export to File: cho tn tp tin. Nhn nt File, hp thoi hin ra t tn tp tin lu tr d liu: Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing

533

Cho tn tp tin ti File name v nhn Save. Quay tr li hp thoi chnh:

Nhn Export, kt thc cng vic. Di y l minh ho ni dung tp tin bng k c xut ra di dng TXT: S th t S lng Tn Chi tit Din gii 1 1 Engine Internals 2 1 Flywheel 3 1 Clutch Bell 4 1 Exhaust System 5 1 Carb 6 1 Engine Case 7 1 Engine Sleve 8 1 Compression Button 9 1 Engine Head 11 1 Engine Rear Cover 12 1 Engine Bearing 13 1 Engine Bearing 8mm 14 1 Flywheel Taper Collar 15 1 Flywheel Washer 16 1 Clutch Nut 22 1 ANSI B18.3 - No. 4 - 40 - 1/4 Hexagon Socket Head Cap Screw 26 1 Carb Lock 10 2 Motor Mount 24 2 ANSI B18.3 - No. 4 - 40 - 1 1/8 Hexagon Socket Head Cap Screw Nguyn Vn Thip

534

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing Table Layout - sa hnh thc bng. Hp thoi:

Trong hp thoi ny c cc thng s nh trong phn to kiu bng v khi a bng vo bn v. Nhn OK kt thc hp thoi ny. 2- Phn bn trong bng Sa ni dung cc Ni dung cc trong bng c th cho cc gi tr khc bng cch a con tr vo, xo gi tr c, g ni dung mi. Ti y c th g ting Vit (trn mn hnh c th khng hin th ting Vit, nhng khi ti bng trong bn v s ra ting Vit).

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing

535

Ct

qun l k hiu cc chi tit nm trong cc cm khc nhau. Dng no c du + l chi tit tham gia vo nhiu cm chi tit. Nhn vo du + s xut hin k hiu c tn cm (xem phn Thit lp kiu bng k chi tit).

3- Cc thao tc vi cc dng Nhn phm phi chut vo mt dng ti phn ni dung bng trong hp thoi, Trnh n ng hin ra.

Cc lnh nh sau: Visible: ON (c nh du) cho hin th trn bng, OFF (khng dnh d u) - dng ny khng hin th. Nguyn Vn Thip

536

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing

Insert Custom Part: thm mt chi tit vo bng. Chi tit ny khng c trong cm lp ghp, c ngi dng ghi thm vo. S c thm mt dng trng ngi dng g cc thng s cn thit. Wrap Table at Row: chia bng bt u t dng ny. Bng c b tr thnh cc phn phn chia. 4- Thao tc vi cc ct a con tr ln u ct, con tr c hnh , nhn phn tri chut, ct c nh du. Nhn phm phi chut, trnh n ng hin ra:

Cc lnh nh Table Layout, Column chooser, Group Settings gii thiu trn. Column Width: b rng ct c chn. Hp thoi nhp s liu hin ra:

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing

537

G s mi, nhn OK kt thc hp thoi. Format Column: nh dng ct. Hp thoi hin ra:

Mc Column Format - t nh dng mi cho ct Hp thoi nh hnh trn. Heading: cho tiu ct. Justification: cn chnh ch. Nhn chn cho cc loi ch sau: Heading: ch tiu . Value: ch ni dung ca thuc ct. Nhn vo cc chn cch b tr. i vi cc ct c th thay i thng s, c kch hot thm cc la chn sau: Use Default Formatting: s dng nh dng mc nh. nh dng ny c t ti lnh Styles Editor. Apply Units Formatting: thit lp nh dng cho n v s hin th trong ct. Cc thng s c kch hot nh hnh di.

Unit Type: loi n v o. Nhn nt chn n v o lng: Nguyn Vn Thip

538

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing - Length: - Agularity: - Volume: - Mass: Ti y chn n n v di. n v o gc. n v th tch. khi lng. v no th ti Units, hin ln k hiu tng ng. Nhn nt

chn.

Cc thng s khc nh gii thiu trong phn Ghi kch thc. Mc Substitution - thay ni dung ct Ni dung hp thoi nh sau:

No Value Substitution: khng thay i ni dung ct. Enable Value Substituting: cho thay i ni dung ct . Vic thay th c hiu nh sau: V d trc y ct ny l ct Vt liu ch to ra chi tit, nay c th thay bng ni dung khc l Gi thnh v. v. nhp ni dung c kch hot. Nhn nt , chn Browse Properties., hp thoi hin ra chn cc thng s c sn hoc thm thng s mi (Xem phn Column Choose). Nhn OK kt thc hp thoi tr li hp thoi chnh. Nhn Apply, chp nhn tham s mi. Nhn OK kt thc lnh.

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing

539

Ngoi cc chc nng chnh sa chung cho tt c cc bng, bng t do c cc c th ring nh trnh by di y. Nhn phi chut vo bng cn sa, chn Edit - chnh sa cc thng s bng. Mt hp thoi hin ra:

6.7.4.4 Chnh sa bng t do

1- Cc nt trn nh hp thoi Column Chooser - chn ct trong bng ( thm hoc bt i). Khi nhn nt ny, hp thoi hin ra thm hoc bt ct ( gii thch ti lnh Thit lp kiu bng). Sort - xp th t cc thnh vin. Hp thoi chn phng n sp xp: Trong ny mc nh l None - khng theo tiu ch no, ch theo th t lp ghp. Sort by: xp th t theo cc tiu ch c chn. Nhn nt , mt danh sch hin ra. Nhn chn mt trong cc tiu ch .

Nguyn Vn Thip

540

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing Then by: tiu ch ph, cch chn nh trn. Cc phng n sp xp: Ascending: theo th t t di ln trn. Discending: theo th t t trn xung. Export - xut d liu ca bng sang cc phn mm khc. Hp thoi:

Save as type: kiu d liu xut ra. M nh l chuyn sang tp tin *.xsl ca c Microsoft Excel. C th nhn nt chn cc kiu d liu khc:

File name: cho tn tp tin. Table name: tn bng. G tn bng. Nhn Save. Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing Table Layout - sa hnh thc bng. Hp thoi:

541

Trong hp thoi ny c cc thng s nh trong phn to kiu bng v khi a bng vo bn v. Nhn OK kt thc hp thoi ny, tr li hp thoi chnh. thm dng. Mi ln nhn nt thm 1 dng. xo dng. Nhn chut nh du dng cn xo, nhn nt xo. 2- Thao tc vi cc ct a con tr ln u ct, con tr c hnh , nhn phn tri chut, ct c nh du. Nhn phm phi chut, trnh n ng hin ra:

Cc lnh nh Table Layout, Column chooser, Format Column Column Width ging nh bng k chi tit gii thiu trn. Nhn Apply, chp nhn tham s mi. Nhn OK kt thc lnh. Nguyn Vn Thip

542

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing

6.7.5 X L CC TIU CHUN V CC KIU GHI THNG S K THUT T TO


Nh cc phn trc gii thiu, cc tiu chun v cc kiu ghi thng s k thut c th l mc nh ca cc qui nh quc t v cng c th l t to theo qui nh quc gia hoc cng ty. Cc i tng ny vn c chnh sa v thay i tham s. nh gii thiu. Cc tiu chun (Standards), cc kiu ghi thng s k thut (Styles) chng ta to ra ch c tc dng trong bn v ang lm vic. s dng cho cc bn hoc d n khc, chng ta phi lu tr chng nh ngun d tr. Trong phn ny chng ta s nghin cu vn .

6.7.5.1 Xut cc kiu ghi k hiu v thng s ca mt tiu chun thnh tp (File)

Phn ny chng ta nghin cu vic lu nhng thay i hoc nhng thit lp to ra. Chng ta tr li vi phn Styles Editor nghin cu trn. Trong hp thoi c danh sch cc tiu chun v cc kiu k hiu nh hnh di.

Khi chng ta to tiu chun hoc kiu mi, tn mi c ghi thm vo danh sch. Mt tiu chun s qun l cc kiu k hiu hoc bng biu theo cch sau: Ti hp thoi, nhn vo tn tiu chun mi, nhn mc Available Styles (kiu c s dng), danh sch cc kiu k hiu hin ra, nhn chn vo kiu cn thit nh hnh di.

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing

543

Kiu c chn s c dng cho tiu chun ni trn. Vic xut cc kiu ny thnh tp lu tr c thc hin theo cch thc sau: Mi kiu c xut thnh mt tp (file), tp ny c phn m rng (ui) l .styxml. V d khi chng ta to ra c kiu ch (Text style) l vnhoa-Label Text (ISO) nh hnh di, chng ta xut n ra thnh mt tp, tp ny ch cha kiu ch v cc kiu con ph thuc ca n.

Kiu vnth-Note Text (ISO), khng c lin quan g n tp ni trn, kiu ny mun lu tr n phi c cha mt tp khc tp ni trn. Nh vy, trong danh sch cc kiu, c bao nhiu i tng, trong mi lai i tng c bao nhiu kiu th chng ta c th xut ra thnh by nhiu tp. Cch lm nh sau: DNG LNH: Trnh n: Format Styles Editor GII THCH: Hp thoi hin ra, nhn phm phi chut vo tn kiu cn xut, trnh n ng hin ra, chn Export.

Nguyn Vn Thip

544

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing Hp thoi xut hin:

Ti File Name g tn tp. Nhn Save lu tr.

6.7.5.2 Nhp tiu chun v cc kiu ghi thng s k thut

Sau khi c cc kiu, chng ta m bn v k thut khc v nhp cc tiu chun lu tr vo dng. Cch lm nh sau: DNG LNH: Trnh n: Format Styles Editor GII THCH: Hp thoi hin ra:

Nhn nt Import, hp thoi hin danh sch cc tp:

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing

545

Nhn chn tn tp cha kiu cn nhp, nhn Open, kiu c a vo bn v.

Nhn Done kt thc lnh.

6.7.5.3 i tn tiu chun t to

DNG LNH: Trnh n: Format Styles Editor GII THCH: Hp thoi hin ra, nhn phm phi chut vo tn kiu cn sa, trnh n ng hin ra:

Chn Rename Cached Style, hp thoi hin ra i tn: Nguyn Vn Thip

546

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing

G tn khc v nhn OK tr li hp thoi chnh. Nhn Done kt thc lnh.

6.7.5.4 G b (xo) tiu chun


DNG LNH: Trnh n: Format Styles Editor GII THCH: Ch c nhng kiu no cha s dng mi g b c. Hp thoi hin ra, nhn phm phi chut vo tn kiu cn g b, trnh n ng hin ra:

Nu kiu c km theo nhng kiu con th c thm lnh: Purge Style and Sub-Styles.

Nhn chn Purge Style hoc Purge Style and Sub-Styles. Hp thoi hin ra:

Nhn Yes kt thc lnh. Tiu chun chn c xo khi danh sch (g b). Nhn Done kt thc lnh.

Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing

547

6.8 IN BN V
6.8.1 LNH IN BN THIT K - PRINT
DNG LNH: Trnh n File Print

Thanh cng c: GII THCH: Chng ta c th dng lnh in ra giy ti bt c cng on no trong qu trnh thit k. 1- In hnh v phc (Sketch) Ti bn v phc bin dng chng ta c th ra lnh in, hp thoi xut hin chn kh giy v ch in.

Hnh di l trch hnh phc khi t in v xem trc (Priview), chng ta thy my s in tt c nhng g c trong bn v k c cc ng li.

2- In hnh khi (Part) v cm chi tit (Assembly) Nguyn Vn Thip

548

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing

Ti bn v hnh khi 3D - Part, bn v lp, chng ta cng c th ra lnh in, hp thoi xut hin v cch lm tng t nh hnh phc. Hnh in ra s l hnh khi. 3- In bn v k thut (Drawing) Ti bn v k thut, hp thoi ca lnh in nh sau:

Nhm Print Range - i tng in Chn mt trong cc nt sau: Curent Sheet: t giy (bn v) hin hnh. All Sheets: tt c cc t giy (bn v), nu c nhiu t. Hoc Sheets in Range gm From ..... To ......, cho in t t s ... n s..., ging nh s trang trong mt tp tin vn bn. Scale - t l in Chn mt trong cc nt sau: Model 1:1 theo t l 1:1 ca hnh khi. Best Fit: va vo t giy. Custom: theo t l cho trong . Current Window: theo t l ca ca s hin hnh. Nhm Setting - mt s thit lp khc Number of Copies: s bn in. G s Nhn chn cc phng n: Rotate By 90 Deg: xoay bn v i 90 . All Color as Black: in tt c cc mu thnh en trng. Remove Object Line Weights: b m ca ng nt. (in tt c cc nt cng mt m). Nguyn Vn Thip

AUTODESK INVENTOR - Bn v k thut - Drawing Nt Preview: xem trc khi in.

549

Nhn OK, thc hin vic in.

Ht

Nguyn Vn Thip