KPD 3016: PENGAJARAN, TEKNOLOGI & PENAKSIRAN 1

TAJUK Sediakan dua jenis Rancangan Pengajaran Harian ( objektivisme dan konstruktivisme ) bagi tiga unit pengajaran yang berterusan bagi topic / tajuk tersebut.

4. Jelaskan beserta contoh bagaimanakah seorang guru ingin melaksanakan model ASSURE. KUMPULAN PJJ PERLIS03

DISEDIAKAN OLEH NAMA MAT YUSNI BIN MD SAMAN NO. ID D20112052604 NO. TELEFON 0195678403

NAMA TUTOR E-LEARNING: DR ANI BINTI OMAR TARIKH SERAH: 05 MEI 2012

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( OBJEKTIVISME ) Sesi Pengajaran 1 Mata pelajaran : Pendidikan Islam Tarikh Hari Masa Tahun Bilangan Murid: Tajuk Sub Topik : 5 April 2012 : Selasa : 845 – 9.45 pagi ( 60 minit) : 4 Zuhal : 30 Orang : Solat : Pengertian Solat 1. Mendefinisikan maksud Solat 2. Menyatakan dalil naqli kewajipan Solat. 3. Menyenaraikan hikmah Solat Kaedah Mengajar : Kaedah Pembelajaran Masteri

Alat Bantu Mengajar: Buku Teks,Lembaran Kerja,gambar dan Kad Perkataan Kemahiran/ Nilai KBKK : Bersyukur,Menghormati Guru,Jujur dan Tekun.. : Berfikir kreatif dan kritis,menaakul

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melakukan ibadah solat.

Perkembangan Aktiviti Pengajaran Pembelajaran

Langkah/ masa/ isi pelajaran

Ativiti Pengajaran Dan Pembelajaran

ABM/KBKK/Nil ai

Aktiviti Guru

Aktiviti Pelajar

Set Induksi ( 5 minit ) Pengenalan konsep solat 1.Guru menunjukkan gambar orang solat.

1.Murid memerhati gambar tersebut.

ABM : Taqwim

KBKK : Menaakul

Nilai : 2. Guru mengaitkan dengan tajuk yang akan diajar. Bersyukur

1.Guru memberi Langkah 1 ( 12 minit ) Definisi solat penerangan tentang definisi solat dan hukum solat. 2.Guru membaca definisi solat dan

1.Murid mendengar penerangan guru. 2.Murid membaca mengikut bacaan guru secara kelas,kumpulan dan individu. ABM : Buku Teks

hukum solat yang terdapat dalam buku teks. 3.Guru membuat latih tubi. i. Dari segi syara‘, solat bermaksud perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir beserta niat dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. ii.Hukum solat lima waktu adalah wajib. Nilai : Bersyukur KBKK : Menaakul

Dalil solat
Langkah 2 ( 15 minit ) Dalil naqli kewajipan Bersolat. ُ َ َ َ َّ ‫وأَقِيموا الصَلة وآتوا‬ ُ َ ‫الزكاة واركعوا مع‬ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ ِ َّ َ‫الراكعِيي‬ 1.Guru menunjukkan kad ayat yang mengandungi dalil naqli kewajipan bersolat. 1.Murid memberi perhatian dan memerhati kad ayat yang 2.Guru membaca petikan ayat tersebut. ditunjuk oleh guru. Kad Ayat ABM :

3.Guru memberi latih tubi kepada murid yang belum menguasai lagi.

2. Murid membaca mengikut bacaan guru secara kelas dan kumpulan dan individu.

Langkah 3 ( 15 minit )

1.Guru meminta Murid melukis peta minda tentang

1.Murid melaksanakan tugasan seperti yang diarahkan,

ABM : -Lembaran kerja

Peta Minda

konsep solat secara individu.

KBKK : Menaakul 2. Guru membimbing murid melaksanakannya. 2.Murid bertanya guru sekiranya ada kesulitan.

3.Peta Minda Konsep (sebagai rujukkan)

Solat

Nilai : Menghormati guru

HIKMAH

TAHUN DISYARIAT KAN

HUKUM

KONSEP SOLAT

DALIL

PENGERTIAN

Langkah 4 ( 8 minit )

1.Guru memberikan lima soalan objektif sebagai kuiz untuk menguji kefahaman

1.Semua murid menjawab soalan kuiz tersebut di dalam lembaran kerja.

ABM :

Lembaran kerja

Penilaian

murid tentang isi kandungan bagi tajuk yang telah dipelajari : i. Maksud solat. ii.Hukum solat. ii. Hikmah solat

KBKK :

Menaakul 2.Setelah murid selesai menjawab. Guru memberikan jawapan kuiz tersebut. 2. Semua murid menyemak jawapan. -Tekun - Jujur Nilai :

. Penutup ( 5minit ) Guru membuat rumusan terhadap tajuk dan isi kandungan perkara yang telah dipelajari. - Murid memberikan perhatian terhadap rumusan guru.

Penilaian : - Guru memberikan lembaran kerja sebagai penilaian terhadap pelajaran ini. -Guru memeriksa kertas jawapan bersama murid-murid Ulasan diri :

1. 27 orang dari 30 orang murid dapat menyatakan dengan betul pengertian solat,hukum solat dan hikmah solat lima waktu Sehari semalam.
2. 27 daripada 30 murid mengingati dalil kewajipan menunaikan solat

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Sesi Pengajaran 2 Rancangan Pengajaran Mata Pelajaran: Pendidikan Islam Tarikh Hari Masa Tahun : 06 April 2012 : Rabu : 9.15-10.15 pagi. : 4 Zuhal

Bilangan Murid :30 orang. Tajuk Sub Tajuk : Solat lima waktu : Rukun solat dan bahagianya : Pada akhir pengajaran pembelajaran murid dapat:

Hasil Pembelajaran

Aras 1 :Mengetahui rukun solat. Aras 2 :Menyenaraikan rukun solat. Aras 3 :Menyatakan bahagian rukun solat.

Kaedah Mengajar

: Kaedah Pembelajaran Masteri,Pembelajaran kooperatif dan pembelajaran Kontektual.

ABM Nilai

: Power Point, buku teks, gambar, pen marker, kertas mahjong : Bersyukur dan berkeyakinan tinggi

KBKK Pengetahuan Sedia Ada:

: Berfkir secara kritis dan kreatif Murid-murid telah mempelajari tajuk berkaitan di kelas fardu Ain.

Perkembangan aktiviti Pengajaran Pembelajaran

Langkah/ Masa/ Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar

ABM/ KBKK/ Nilai ABM: Gambar KBKK Berfikir secara

Set induksi (5 minit)

kritis dan kreatif Nilai: Bersyukur 1. Guru menunjukkan gambar berkaitan tentang solat. 2. Guru menerangkan tentang rukun solat berdasarkan gambar tersebut. 3. Guru mengaitkan dengan tajuk & isi pelajaran yang akan dipelajari. 1. Murid memerhati gambar yang ditunjuk oleh guru.

1.Guru menayangkan slide shows Langkah 1 (12minit) Syarat Wajib Puasa tentang rukun solat. 2.Guru membaca rukun solat tersebut . 3.Guru membuat latih tubi bagi murid yang belum menguasai lagi.

1.Murid memerhati slide tersebut. 2.Murid-murid mengikut bacaan guru secara kelas,diikuti kumpulan dan individu.

ABM Buku Latihan Buku Teks

3.Murid lain menyalin rukun solat didalam buku latihan.

1.Guru menayangkan slide rukun puasa.

1.Murid memerhati slide tersebut. ABM 2-Murid mendengar penerangan Power point.

Langkah 2 (12 minit) Rukun Bahagian Solat

2.Guru memberi penerangan tentang rukun bahagian solat. 2.1 Rukun Qalbi. 2.2.1Rukun Kauli 2.2.2 Rukun Fi’li.

guru.

3.Guru menunjukkan kad perkataan tentang bahagian rukun solat. 3-Murid memerhati kad perkataan tersebut. 4. Guru membaca bahagian rukun

solat berdasarkan kad tersebut.

4-Murid mengikut bacaan guru secara,kelas,kumpulan dan individu.

5. Guru memberi latih tubi kepada murid yang belum menguasai.

.Guru meminta murid melengkapkan borang grafik iaitu Rukun Qalbi,Rukun Kauli dan Rukun Fi’li secara individu. Langkah 3 (15 minit) Lengkapkan Borang Grafik 2. Guru membantu murid melengkapkan borang grafik tersebut. 3.Setelah murid selesai mengisi borang grafik.Guru menerangkan jawapan kepada murid.

1.Murid melaksanakan tugasan seperti yang diarahkan,

ABM Power point. Buku Teks Pen Marker

2. Murid bertanya kepada guru sekiranya ada masalah.

Kertas Mahjong

3.Murid menyemak jawapan masing –masing.

LATIHAN INDIVIDU
 Bezakan antara Rukun Qalbi,Rukun Kauli dan Langkah 4 (11minit ) Rukun Fi’li. -Guru mengedarkan lembaran kerja berkaitan tajuk kepada murid-murid dan mengarahkan murid-murid -Murid-murid menjawab soalan ABM Lembaran Kerja

Latihan

membuat latihan secara individu.

yang diberikan kepada mereka.

-Guru memeriksa kertas jawapan.

PENUTUP/RUMUSAN
Penutup ( 5 minit) 2-Guru memberitahu tajuk pada sesi yang seterusnya supaya murid bersedia. 1-Guru membuat rumusan tentang tajuk yang telah dipelajari. 1-Murid mendengar rumusan guru.

Penilaian : - Guru memberikan lembaran kerja sebagai penilaian terhadap pelajaran ini. -Guru memeriksa kertas jawapan murid

Ulasan diri :

1. 26 daripada 30 orang murid dapat menyatakan dengan betul rukun qalbi,rukun kauli dan rukun fi’li.. 2. 26 daripada 30 orang murid dapat membezakan antara rukun kauli dan rukun fi’li.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SESI 3 Hari Tarikh Tahun Bil. Pelajar Masa Mata Pelajaran Tajuk Hasil Pembelajaran : Khamis : 07 April 2012 : 4 ZUHAL : 30 Orang : 60 minit. : Pendidikan Islam : Hikmah Solat : Pada akhir pengajaran, pelajar dapat : 1. 1. Mengenalpasti kebaikan menunaikan solat. 2. Menerangkan hikmah solat terhadap kehidupan individu. 3. Melakarkan peta minda yang menunjukkan perbezaan peribadi

orang yang solat dengan orang yang tidak solat berdasarkan ayat alQuran. 4. Analisis peranan solat yang mampu melahirkan individu yang berjaya dalam hidup . Kaedah Pembelajaran Alat Bantu Mengajar Nilai : Pembelajaran Masteri dan Pembelajaran Kooperatif . : MS PowerPoint, kad manila,lembaran kerja : Bersyukur ,bertanggungjawab

Gabung jalin Rentasan KBKK Pengetahuan sedia ada

: Adab : Bahasa Melayu : membanding beza, menganalisis :Murid telah didedahkan dengan tajuk solat pada pembelajaran yang lalu.

Perkembangan Aktiviti Pengajaran Pembelajaran

Langkah/ Masa/ Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar

ABM/ KBKK/ Nilai

Set induksi

Guru menayangkan video berkaitan dengan perbuatan

Pelajar melihat tayangan video dan memahamkan isi

ABM:

(5 minit)

mendahulukan solat dalam urusan harian dan mengaitkan dengan topik yang hendak diajar.

kandungannya

Video KBKK: Menaakul Nilai: Bersyukur

Perbuatan mendahulukan solat dalam urusan harian

Langkah 1 (10 minit)

1. Guru menerangkan mengenai kewajipan menunaikan solat, dan kebaikan atau faedah menunaikan solat (Rujuk ABM

1. Pelajar mendengar penerangan guru sambil mencatat isi-isi penting

ABM: Powerpoint.

kebaikan menunaikan solat.

2: power point).

2. Guru menilai kefahaman murid melalui soal jawab: 2. Pelajar menjawab soalan yang dikemukakan guru. Apakah kebaikan menunaikan solat dari sudut : i. Dari sudut psikologi ,Solat mendekatkan diri kepada Allah, melahirkan ketenangan

KBKK: Menaakul

i. ii. iii. iv.

dari sudut psikologi .? dari sudut kesihatan ? dari sudut sahsiah? dari sudut sosial?

jiwa ii. Dari sudut kesihatan, solat melahirkan insan yang sihat.

Nilai: Bersyukur

iii. dari sudut sahsiah, solat melahirkan manusia yang 3. Guru meminta murid membuat rumusan tentang hikmah solat. iv. solat dapat mengeratkan berakhlak terpuji.

hubungan.

3. Pelajar membuat rumusan: solat memberikan kebaikan yang luas merangkumi aspek psikologi, sahsiah,kesihatan dan sosial.

Langkah 2 (10 minit)

1. Guru menunjukkan gambar dan membuat penerangan hikmah solat terhadap kehidupan individu

1. Pelajar memberi perhatian dan mencatatkan nota-nota penting.

ABM: Powerpoint.

hikmah solat terhadap kehidupan individu

(Rujuk ABM 2: power point) KBKK: 2. Guru menyoal pelajar secara lisan untuk menguji kefahaman mereka: Menaakul

2. Pelajar menjawab soalan yang dikemukakan:

Terangkan hikmah solat terhadap kehidupan individu  Solat dapat menguatkan iman seseorang.
Bersyukur Nilai:

Solat

yang

ikhlas

mendorong seseorang itu menjauhkan diri daripada perbuatan mungkar keji dan

Seseorang yang kuat imannya akan sentiasa melakukan setiap kerja dengan bersungguhsungguh

Murid membuat rumusan: Solat meninggalkan kesan yang mendalam terhadap kehidupan setiap individu, ianya dapat menguatkan iman, mendorong seseorang itu

3. Guru meminta pelajar merumuskan hikmah solat terhadap kehidupan individu

menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan mungkar dan Seseorang yang kuat imannya akan sentiasa melakukan setiap kerja dengan bersungguhsungguh

Langkah 3 (15 minit)

1. Guru meminta murid membentuk lima kumpulan dan memberi tugasan : Melakar peta minda &

1. Murid bergerak membentuk lima kumpulan dan melaksanakan tugasan seperti yang diarahkan.

ABM: Gambar, kertas mahjong, pen marker, buku teks

Melakar peta minda yang menunjukkan perbezaan

menjelaskan perbezaan peribadi orang yang solat dengan orang yang tidak solat berdasarkan gambar dan buku teks.

KBKK:

antara : 1. Peribadi orang yang solat . 2.Orang yang tidak solat. 3. Guru membentang hasil perbincangan berdasarkan gambar. 3. Murid membentang hasil perbincangan. 2. Mengarahkan murid mencari maklumat berkaitan daripada buku teks. 2. Murid mencari maklumat yang terdapat di dalam buku teks.

Menaakul

Nilai: kerjasama

Langkah 4 (15 minit)

1. Guru meminta setiap kumpulan menganalisis peranan solat yang mampu melahirkan individu yang

1. Murid melaksanakan tugasan yang diberikan dengan merujuk peta minda yang telah dilakarkan.

ABM: kertas mahjong, pen marker, peta minda.

Analisis peranan yang solat

berjaya dalam hidup berdasarkan peta minda yang telah dilakarkan. KBKK: Menaakul 2. Wakil kumpulan diminta membentangkan hasil tugasan mereka di hadapan kelas. 1. Murid membentangkan tugasan berkumpulan yang diberikan. Nilai: kerjasama

mampu

melahirkan individu yang

berjaya dalam hidup.

3. Guru memberikan maklumbalas terhadap setiap idea yang dikemukakan pelajar. 2. Mendengar ulasan guru terhadap tugasan masingmasing dan mencatat isi-isi penting.

Penutup (5 minit)

Guru meminta murid menyebut kembali tajuk dan isi kandungan perkara yang telah dipelajari.

Murid menyebut kembali tajuk dan isi kandungan perkara yang telah dipelajari..

Penilaian : . Guru memberikan lembaran kerja sebagai penilaian terhadap pelajaran ini. . Murid-murid dikehendaki melayari laman web berdasarkan alamat laman web yang diberi.

Ulasan diri :

1) 90% murid dapat menyatakan dengan betul hikmah solat kepada individu dan masyarakat. 2) 70% murid dapat menyatakan kesan hikmah solat terhadap individu dan masyarakat.

RANCANGAN HARIAN KONSTRUKTIVISME Sesi Pengajaran 1 Mata pelajaran : Pendidikan Islam Tarikh Hari Masa Tahun Tajuk Sub Topik Objektif : 5 April 2012 : Selasa : 845 – 9.45 pagi : 4 Zuhal : Solat dan Rukunnya : Rukun Solat : Pada akhir pelajaran ini , murid akan dapat: 4. Mendefinisikan maksud solat dari sudut bahasa dan istilah. 5. Menyenarain karukun-rukun solat. 6. Melukis peta minda tentang pembahagian rukun solat 7. Mengkelaskan rukun solat. Kaedah Mengajar : Kaedah Pembelajaran Masteri

Alat Bantu Mengajar: Power Point, Vidoe klip, buku teks dan kertas mahjong. Kemahiran/ Nilai KBKK : Kerjasama, bersyukur. : Berfikir kreatif dan kritis, membanding beza.

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melakukan solat.

Perkembangan Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Langkah/ masa/ isi pelajaran Ativiti Pengajaran Dan Pembelajaran ABM/KBKK/Nil ai

Aktiviti Guru Guru menayangkan Set Induksi ( 5 minit ) Pengenalan kepada solat video klip ( Marilah Solat ) dan mengaitkan dengan topik yang hendak diajar. Rujuk ABM 1: Video klip Marilah solat

Aktiviti Pelajar Murid menonton video klip lagu ( Marilah Solat ) dan memahamkan lirik lagu tersebut. ABM :Video Klip

KBKK : Menaakul

Nilai : Bersyukur 1.Guru menerangkan Langkah 1 ( 15minit ) Definisi solat definisi solat dari sudut bahasa dan istilah. Rujuk ABM : Power Point 1.Murid mendengar penerangan guru sambil mencatat isi-isi penting. ABM : Video, Power point.

2. Guru menilai kefahaman murid melalui soal jawab; i. Berikan definisi solat dari sudut bahasa . ii. Apakah maksud solat dari sudut istilah. ii.Maksud solat dari sudut istilah. Ialah beberapa ucapan dan perbuatan yang tertentu yang dimulai dengan Takbiratul Ihram 3. Guru meminta murid merumuskan definisi solat dari sudut bahasa dan istilah dan diakhiri dengan salam. 3. Pelajar membuat rumusan : solat dari sudut bahasa ialah doa dan pada sudut istilah ialah beberapa ucapan dan perbuatan yang tertentu yang dimulai dengan Takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. 1.Guru menunjukkan Langkah 2 ( 15 minit ) Rukun-rukun solat gambar tentang perbuatan rukun solat mengikut urutan. ABM 3 : Power point penting Power point 1.Murid memberi perhatian ABM : dan mencatat nota Nilai : Bersyukur i.Solat dari sudut bahasa ialah doa. KBKK : Menaakul 2.Murid menjawab soalan yang dikemukakan guru.

2. Guru menyoal murid secara lisan untuk menguji kefahaman mereka : i. Sebutkan rukunrukun solat mengikut urutan. i. Rukun Solat 1. Berniat. 2. Takbiratul Ihram 3. Berdiri betul bagi yang Berkuasa ( Qiam ) 4. Membaca surah AlFatihah 5. Rukuk serta tomakninah 6. Iktidal serta tomakninah 7. Sujud serta tomakninah 8. Duduk antara dua sujud 9. Duduk ketika membaca tahiyat akhir 10.Membaca tahiyat akhir 11.Membaca solawat ke atas Nabi 12.Mengucap salam yang 2. Murid menjawab soalan yang dikemukakan:

ii. Berdasarkan rukun solat, kelaskan rukun tersebut mengikut pembahagian rukun solat.

pertama 13.Tertib

1. Rukun Qalbi - Niat

2. Rukun Qauli - Takbiratul Ihram - Membaca surah Fatihah - Membaca tahiyat akhir - Solawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir. - Memberi salam pertama.

3. Rukun Fi’ali - Berdiri betul - Rukuk serta tomakninah - Iktidal serta tomakninah -Sujud serta tomakninah. - Duduk antara dua sujud serta tomakninah.

3. Guru meminta murid merumuskan rukun solat mengikut urutan.

- Duduk tahiyat akhir - Tertib

3. Murid membuat rumusan : Rukun solat terbahagi kepada 3 bahagian.

Langkah 3 ( 15 minit )

1.Guru meminta murid membentuk tiga kumpulan dan

1. Murid bergerak serta membentuk 3 kumpulan dan melaksanakan tugasan seperti yang diarahkan,

ABM : -kertas mahjong.

Pembahagian rukun solat

memberi tugasan yang berbeza iaitu melukis peta minda dan menerangkan

-Pen marker

-buku teks.

K 1 : Lukis peta minda tentang Rukun Qalbi

KBKK : Menaakul

K 2 : Lukis peta minda tentang rukun Nilai :

Qauli

Kerjasama

K 3 : Lukis peta minda tentang Rukun Fikli 2. Guru mengarah murid mencari maklumat dan bahan berkaitan melalui buku teks 2. Murid mencari maklumat yang terdapat di dalam buku tek

Langkah 4 ( 10 minit )

1. Murid melaksanakan tugasan 1. Guru meminta setiap kumpulan mengkelaskan rukun solat berdasarkan yang diberikan dengan merujuk buku teks dan carta.

ABM :

-kertas mahjong -pen marker -buku teks 2. Murid membentangkan tugasan berkumpulan yang diberikan -carta

Mengkelaskan Rukun Solat

peta minda yang telah dilukis.

2. Wakil kumpulan diminta membentangkan hasil tugasan mereka di hadapan kelas.

3. Guru memberikan maklum balas terhadap setiap idea yang di kemukakan murid. 3. Mendengar ulasan guru terhadap tugasan masing-masing dan mencatat isi-isi penting.

KBKK : Menaakul

Nilai : Kerjasama

Langkah 5 ( 12 minit )

1.Guru memberikan 5 soalan objektif sebagai kuiz untuk menguji kefahaman

1.Semua murid menjawab soalan kuiz tersebut di dalam buku latihan.

ABM :

Power point

Penilaian

murid tentang isi kandungan bagi tajuk yang telah dipelajari : i. Maksud solat dari sudut bahasa dan istilah ii. Rukun solat mengikut urutan iii. Pembahagian rukun solat 2.Guru membincangkan Nilai : Menaakul KBKK :

-Tekun

jawapan kuiz tersebut. - Jujur

2. Semua murid menyemak jawapan. Guru meminta Penutup ( 3 minit ) seorang murid membuat rumusan terhadap tajuk dan isi kandungan perkara yang telah dipelajari. Seorang murid membuat rumusan . Murid yang lain memberi perhatian.

Penilaian : - Guru memberikan lembaran kerja sebagai penilaian terhadap pelajaran ini. -Guru memeriksa kertas jawapan bersama murid-murid

Ulasan diri :

1) 27 daripada 30 murid dapat menyatakan dengan betul syarat wajib solat dan syarat sah solat 2) 27 daripada30 murid dapat membezakan antara syarat wajib dan syarat sah solat.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Sesi Pengajaran 2 Mata Pelajaran: Pendidikan Islam Tarikh Hari Tahun Tajuk Masa : 06 April 2012 : Rabu : 4 ZUHAL : Syarat wajib solat dan syarat sah solat : 9.15-10.15 pagi : Pada akhir pengajaran, pelajar dapat: 1)Menyebut syarat wajib solat 2) Menyenaraikan syarat sah solat 3) Menghuraikan syarat wajib solat dan syarat sah solat.

Hasil Pembelajaran

Kaedah Mengajar

: Kaedah Pembelajaran Masteri,Pembelajaran kooperatif dan pembelajaran Kontektual.

ABM Nilai

: Power Point, buku teks, atlas, peta Malaysia, pen marker, kertas : Bersyukur dan berkeyakinan tinggi

mahjong

KBKK :

:Berfkir secara kritis dan kreatif

Pengetahuan Sedia Ada: Murid-murid telah mempelajari tajuk berkaitan di kelas fardu Ain.

Perkembangan ktiviti Pengajaran Pembelajaran SESI 2

Langkah/ Masa/ Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar

ABM/ KBKK/ Nilai

2. Murid menonton video yang ditayangkan. 3. Murid menjawab :Islam

ABM: Video KBKK: Nilai: Bersyukur

Set induksi (5 minit) 4. Murid bersedia 4. Guru menunjukkan gambar berkaitan tentang solat. 5. Guru menyoal murid tentang 2 syarat wajib solat berdasarkan gambar tersebut? 6. Guru mengaitkan dengan tajuk & isi pelajaran yang akan dipelajari. untuk mempelajari tajuk yang dikemukakan.

SYARAT WAJIB SOLAT Langkah 1 (15minit) -Guru menyebut Syarat wajib solat ada 4 islam,baligh,berakal dan suci daripada haid dan nifas. -Guru menyuruh murid-murid membaca syarat wajib secara kelas

-Murid-murid membaca mengikut bacaan guru. - Murid-murid membaca syarat wajib secara kelas,diikuti kumpulan dan individu.

ABM Power point. Buku Teks

SYARAT SAH SOLAT -Guru menyenaraikan syarat-syarat sah solat iaitu: Langkah 2 (15 minit) 1)Suci daripada hadas 2)Suci daripada najis 3)Menutup aurat Lelaki :pusat hingga lutut Perempuan :Seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. -Murid-murid membaca syarat sah solat mengikut bacaan guru. - Murid-murid menyebut syarat sah solat secara kumpulan. -Murid-murid menyebut syarat sah solat secara individu.

ABM Power point. Buku Teks

BEZA SYARAT WAJIB DAN SAH SOLAT. Guru menyoal murid perbezaan antara syarat wajib dan syarat sah solat :1)Syarat wajib ialah syarat utama mesti kena - Murid-murid menjawab pertanyaan

ABM Power point. Buku Teks

Langkah 3 (10 minit)

ada. 2)Syarat sah pula sekiranya tidak ikut maka solat tidak sah

guru secara individu. -Murid-murid membanding beza antara dua syarat tersebut.

LATIHAN INDIVIDU
 Bezakan antara berikut syarat wajib solat dan syarat sah solat : Langkah 4 (10minit ) Latihan         1) Menutup aurat………………. 2) Islam ………………… 3) Suci daripada hadas………………….. 4) Baligh………………………. 5) Menghadap kiblat………………….. 6) Berakal………………………….. 7) Suci daripada najis …………………………. 8) Suci daripada haid dan nifas ……………………………. -Guru mengedarkan lembaran kerja berkaitan tajuk kepada murid-murid. - Murid-murid menukar -Guru mengarahkan murid-murid membuat latihan secara individu. -Guru bersama-sama murid memeriksa kertas jawapan kertas jawapan dengan rakan sekelas untuk disemak jawapan. -Murid-murid menjawab soalan yang diberikan kepada mereka. ABM Power point. Lembaran Kerja

PENUTUP/RUMUSAN
Soalan : 1) Sebutkan berapakah syarat wajib solat

- Murid-murid

Penutup ( 5 minit)

dan syarat sah solat? 2) Senaraikan kesemua syarat wajib solat ?

menjawab soalan yang ditanya secara berpasangan.

-Murid-murid 3) Huraikan 2 syarat wajib solat secara tepat? 4) Nyatakan had aurat bagi lelaki dan perempuan? menjawab soalan secara individu

Penilaian : - Guru memberikan lembaran kerja sebagai penilaian terhadap pelajaran ini. -Guru memeriksa kertas jawapan bersama murid-murid

Ulasan diri :

1) 28 daripada 30 murid dapat menyatakan dengan betul syarat wajib solat dan syarat sah solat 2) 28 daripada 30 murid dapat membezakan antara syarat wajib dan syarat sah solat.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SESI 3 Hari Tarikh Tahun Bil. Pelajar Masa Mata Pelajaran Tajuk Hasil Pembelajaran : Khamis : 07 April 2012 : 4 ZUHAL : 30 Orang : 60 minit. : Pendidikan Islam : Hikmah Solat : Pada akhir pengajaran, pelajar dapat : 2. 1. Mengenalpasti kebaikan menunaikan solat. 2. Menerangkan hikmah solat terhadap kehidupan individu. 3. Melakarkan peta minda yang menunjukkan perbezaan peribadi orang yang solat dengan orang yang tidak solat berdasarkan ayat alQuran. 4. Analisis peranan solat yang mampu melahirkan individu yang berjaya dalam hidup . Kaedah Pembelajaran Alat Bantu Mengajar Nilai : Pembelajaran Masteri dan Pembelajaran Kooperatif . : MS PowerPoint, kad manila,lembaran kerja : Bersyukur ,bertanggungjawab : Adab

Gabung jalin Rentasan KBKK Pengetahuan sedia ada : Bahasa Melayu : membanding beza, menganalisis :Murid telah didedahkan dengan tajuk solat pada pembelajaran yang lalu.

Perkembangan Aktiviti Pengajaran Pembelajaran

Langkah/ Masa/ Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar

ABM/ KBKK/ Nilai

Set induksi (5 minit)

Guru menayangkan video berkaitan dengan perbuatan mendahulukan solat dalam urusan harian dan mengaitkan dengan

Pelajar melihat tayangan video dan memahamkan isi kandungannya

ABM: Video KBKK: Menaakul Nilai: Bersyukur

Perbuatan mendahulukan solat dalam urusan harian

topik yang hendak diajar.

Langkah 1 (10 minit)

4. Guru menerangkan mengenai kewajipan menunaikan solat, dan kebaikan atau faedah

3. Pelajar mendengar penerangan guru sambil mencatat isi-isi penting

ABM: Powerpoint.

menunaikan solat (Rujuk ABM kebaikan menunaikan solat. 5. Guru menilai kefahaman murid melalui soal jawab: 4. Pelajar menjawab soalan yang dikemukakan guru. Apakah kebaikan menunaikan solat dari sudut : i. Dari sudut psikologi ,Solat mendekatkan diri kepada Allah, melahirkan ketenangan Nilai: Bersyukur 2: power point).

KBKK: Menaakul

v. vi. vii. viii.

dari sudut psikologi .? dari sudut kesihatan ? dari sudut sahsiah? dari sudut sosial?

jiwa ii. Dari sudut kesihatan, solat melahirkan insan yang sihat.

iii. dari sudut sahsiah, solat melahirkan manusia yang 6. Guru meminta murid membuat rumusan tentang hikmah solat. iv. solat dapat mengeratkan hubungan. berakhlak terpuji.

3. Pelajar membuat rumusan: solat memberikan kebaikan yang luas merangkumi aspek psikologi, sahsiah,kesihatan dan sosial.

Langkah 2 (10 minit)

3. Guru menunjukkan gambar dan membuat penerangan hikmah solat terhadap kehidupan

3. Pelajar memberi perhatian dan mencatatkan nota-nota penting.

ABM: Powerpoint.

individu hikmah solat terhadap kehidupan individu 4. Guru menyoal pelajar secara lisan untuk menguji kefahaman mereka: (Rujuk ABM 2: power point)

KBKK: 4. Pelajar menjawab soalan yang dikemukakan: Menaakul

Terangkan hikmah solat terhadap kehidupan individu  Solat dapat menguatkan iman seseorang.
Nilai: Bersyukur

Solat

yang

ikhlas

mendorong seseorang itu menjauhkan diri daripada perbuatan mungkar keji dan

Seseorang yang kuat imannya akan sentiasa melakukan setiap kerja dengan bersungguhsungguh

Murid membuat rumusan: Solat meninggalkan kesan yang mendalam terhadap kehidupan setiap individu, ianya dapat menguatkan iman, mendorong seseorang itu

menjauhkan diri daripada
3. Guru meminta pelajar merumuskan hikmah solat terhadap kehidupan individu

perbuatan keji dan mungkar dan Seseorang yang kuat imannya akan sentiasa melakukan setiap kerja dengan bersungguhsungguh

Langkah 3 (15 minit)

1. Guru meminta murid membentuk lima kumpulan dan memberi tugasan : Melakar peta minda &

2. Murid bergerak membentuk lima kumpulan dan melaksanakan tugasan seperti yang diarahkan.

ABM: Gambar, kertas mahjong, pen marker, buku teks

Melakar peta minda yang menunjukkan perbezaan antara : 1. Peribadi orang yang solat . 2.Orang yang tidak solat.

menjelaskan perbezaan peribadi orang yang solat dengan orang yang tidak solat berdasarkan gambar dan buku teks.

KBKK: Menaakul

2. Mengarahkan murid mencari maklumat berkaitan daripada buku teks.

2. Murid mencari maklumat yang terdapat di dalam buku teks. Nilai: kerjasama

3. Guru membentang hasil berdasarkan gambar. perbincangan

3. Murid membentang hasil perbincangan.

Langkah 4

4. Guru meminta setiap

1. Murid melaksanakan

ABM: kertas

(15 minit)

kumpulan menganalisis peranan solat yang mampu melahirkan individu yang

tugasan yang diberikan dengan merujuk peta minda yang telah dilakarkan.

mahjong, pen marker, peta minda.

Analisis peranan yang solat

berjaya dalam hidup berdasarkan peta minda yang telah dilakarkan. KBKK: Menaakul 5. Wakil kumpulan diminta membentangkan hasil tugasan mereka di hadapan kelas. 3. Murid membentangkan tugasan berkumpulan yang diberikan. Nilai: kerjasama

mampu

melahirkan individu yang

berjaya dalam hidup.

6. Guru memberikan maklumbalas terhadap setiap idea yang dikemukakan pelajar. 4. Mendengar ulasan guru terhadap tugasan masingmasing dan mencatat isi-isi penting.

Penutup (5 minit)

Guru meminta murid menyebut kembali tajuk dan isi kandungan perkara yang telah dipelajari.

Murid menyebut kembali tajuk dan isi kandungan perkara yang telah dipelajari..

Penilaian : . Guru memberikan lembaran kerja sebagai penilaian terhadap pelajaran ini. . Murid-murid dikehendaki melayari laman web berdasarkan alamat laman web yang diberi.

Ulasan diri :

3) 28 daripada 30 murid dapat menyatakan dengan betul hikmah solat kepada individu dan masyarakat. 4) 28 daripada murid dapat menyatakan kesan hikmah solat terhadap individu dan masyarakat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful