Anda di halaman 1dari 2

KUIZ RAMADHAN 2012/1433H

1. Yang manakah nama-nama al-Quran yang betul? A. al-Jihaz, al-Ulum, al-Quran B. al-Furqan, al-Zikr, al-Tanzil C. al-Quran, al-Kitab, al-Muhadathah 2. Siapakah yang mendapat gelaran “Saiyyidul Syuhada? A. Omar al-Khattab B. Hamzah Bin Abdul Mutalib C. Khalid al-Walid3. Pada ayat berapakah “Ashab al-A`raf “ disebutkan dalam surah al-A`raf? A. 34 B. 54 C. 46 4. Apakah nama kampung kaum Nabi Soleh a.s? A. Madinah B. Hijaz C. Madyan 5. Tentukan surah dan ayat yang menceritkan tentang kematian kecil dan kematian besar? A. Al-Fatihah – 3 B. Al-Zumar – 22 C. Al-an`am – 60 6. Iblis teridiri daripada golongan Malaikat atau golongan Jin? Surah apakah yang memrihalkan perkara ini? A. Al-Nas B. Al-Kahf C. Al-Nisa’ 7. Apakah yang dimaksudkan “Ummul Qura” dalam surah alAn`am ayat 92? A. Makkah al-Mukarramah B. Madinah al-Munawwarah C. Baitul Maqdis 8. Apakah cara pentafsiran al-Quran yang paling sahih? A. Al-Quran dengan al-Quran B. Al-Quran dengan al-Hadith C. Al-Quran dengan pandangan sendiri 9. Empat orang sahabat agung yang menulis mushaf di zaman Saidina Othman bin Affan A. Zaid bin Thabit, Abdullah bin Umar, Tolhah bin Ubaidillah dan Said bin Zaid B. Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Said bin al-`As, dan Abdurrahman bin al-Harith C. Abu Bakar as-Siddiq, Ali bin Abi Tolib, Abdurrahman bin `Auf dan Abu Hurairah 10. Siapakah ketua al-Ansar dalam peristiwa Bai`ah al`Aqabah yang kedua? A. Abu Ayyub al-Ansari B. Barra’ bin Mi`war C. Ukasyah 11. Berapa kalikah Baginda saw sempat berpuasa dalam bulan Ramadhan? A. 9 kali B. 10 kali C. 13 kali 12. Majid tidak berpuasa sehari dalam bulan ramadhan kerana bermusafir. Apakah yang perlu dilakukan oleh Majid? A. Ganti/ Qadha’ B. Qadha’ dan bayar Fidyah C. Qadha’ dan bayar kifarah 13. Nenek Suriani meninggal dunia dalam bulan ramadhan dan tidak dapat berpuasa kerana sakit tua. Apakah tindakan yang perlu dilakukkan oleh para waris? A. Mengqadha puasa yang ditinggalkan. B. Mengupah orang lain untuk berpuasa C. Membayar Fidyah sebanyak hari yang ditinggalkan. 14. Azizee berjalan-jalan di padang pasir dalam bulan Ramadhan, lalu debu-debu memasuki hidungnya. Apakah hukum puasanya? A. Batal B. Sah C. Makruh 15. Rasyidah terus berbuka puasa sebaik sahaja mendengar laugan azan. Tiba-tiba, dimaklumkan bahawa itu adalah suara anak jirannya yang berlatih azan. Bagaimana dengan puasanya? A. Batal dan wajib Qadha B. Sah dan tidak wajib Qadha C. Makruh tetapi wajib Qadha 16. Siapakah yang membina kota Baghdad? A. Abu Ja`far al-Mansur B. Imam Abu Hanifah C. Amir al-Mukminin Ali bin Abu Talib 17. Apakah pengajaran penting daripada peristiwa perang Uhud? A. Strategi perang perlu diperkemaskan kembali B. Bukit Uhud merupakan tempat paling strategik. C. Wajib patuh dan taat kepada setiap arahan kepimpinan. 18. Bilakah berlakunya Hajjatul al-Wada` ? A. Pada tahun ke 8 hijrah B. Pada tahun ke 9 hijrah C. Pada tahun ke 10 hijrah

Perang Tabuk juga dikenali sebagai… A. Dilindungi awan daripada terik matahari. Membaca buku-buku agama C. Pertempuran Bulan Ramadhan C. Mengembala kambing. 29. 17 Ramadhan (Tahun ketiga hijrah) B. Sujud ketika membaca ayat-ayat sajadah C Sujud ketika menerima sesuatu berita yang baik. Berpuasa B. Peperangan Menyampaikan Dakwah 22. Ar-rayyan C. Melakukan Solat hajat. Apakah sebab nuzul ayat 48 surah al-Taubah? A.a. Tidur secara berlebihan B. Berikut merupakan amalan makruh ketika berpuasa kecuali. 17 Ramadhan (Tahun pertama hijrah) 24. 17 Ramadhan (Tahun kedua hijrah) C. Tahun kedua hijrah 26. Kerana Baginda saw mendirikan solat jenazah ke atas mayat orang seorang daripada kafir Quraisy C. 27. Lengkapkan slogan berkut: Andainya ramadhan ini _____________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 23. Contoh IRHAS ialah A. Tongkat menjadi ular.KUIZ RAMADHAN 2012/1433H 19. Apakah yang dimaksud sebagai sujud tilawah A. dalam perang badar? A. Berikut adalah perkara yang diwajibkan ke atas umat Islam pada bulan ramadhan kecuali A. HP : __________________________ . Nama syurga yang dikurniakan kepada mereka yang berpuasa ialah: A. C. Kerana Baginda saw berdoa untuk ibunya B. Berterawih C. Perang Tentera Berjalan Kaki B. Ali Bin Abi Thalib B. Al-Firdaus B. Al-Naim 25. Bilakah berlaku peristiwa perang badar? A. A. Saad Bin Muaz C. Umair bin Abi Waqas 28. Tahun pertama hijrah C. D. Membaca al-Quran B. Bilakah sejarah disyariatkan berpuasa? A. 2 tahun kenabian B. Perang Tabuk adalah peristiwa yang berlaku dalam bulan Ramadhan. Sujud selepas membaca al-Quran B. Amalan yang paling digalakkan di bulan ramadhan A. B.w. Kerana Baginda saw mendirikan solat jenazah ke atas mayat ketua munafiq Abdullah bin Ubaiy bin Salul 20. Zakat Fitrah 30. Tentera Islam yang berumur 16 tahun keluar berperang secara senyap-senyap kerana takut diketahui oleh Rasulullah s. 21. Bulan terbelah dua. Merasa makanan C. Tidak melakukan solat Nama : ________________________________________ Kelas Email :_________ Opsyen:________________________ : ________________________________________ No.