Anda di halaman 1dari 4

Taksonomi Kemahiran 2 Dimensi Gentile Kemahiran : BOLA BALING( MENJARING

)

Sebagai contoh. aktiviti duduk dan bangun dari kerusi adalah aktiviti yang dilakukan dalam persekitaran yang tetap dan tiada . Tujuan asal Model Gentile adalah untuk membantu fisioterapis memulihkan pesakit namun modelini boleh digunakan untuk pengajaran kemahiran pergerakan atau sukan Dimensi Konteks Persekitaran (lihat pada lajur) Dimensi ini merujuk kepada persekitaran yang samada tetap (stationary) atau dinamik (in motion) dan juga samada ada perbezaan antara percubaan atau tidak (inter-trial variability). ketepatan pergerakan dan kestabilan persekitaran).Taksonomi Kemahiran 2 Dimensi Gentile Pergerakan Konteks Persekitaran Tetap X beza antara percubaan Badan Stabil X Manipulasi Objek Manipulasi Objek 1kedudukan posisi dalam keadaan bersedia 2ulang langkah 1 dan pemain diberikan sebiji bola baling Badan Bergerak X Manipulasi Objek Manipulasi Objek 3pemain berada di dalam keadaan bersedia untuk menjaring sambil melompat 4ulang langkah 3 dan pemain diberikan sebiji bola baling Tetap Beza antara percubaan 5pemain berada di kawasan gol tetapi berada di jarak dan posisi yang sama 6ulang langkah 5 dan pemain diberikan sebiji bola baling 7pemain berada di kawasan gold an boleh bergerak ke hadapan 8ulang langkah 7 dan pemain diberikan sebiji bola baling Dinamik (Bergerak) X beza antara percubaan 9mempelbagaikan arah pergerakan di pelbagai posisi 10ulang langkah 9 dan pemain diberikan sebiji bola baling 11mempelbagaikan arah pergerakan di pelbagai posisi dan boleh melompat untuk menjaringkan gol 12ulang langkah 11 dan pemain diberikan sebiji bola baling Dinamik Beza antara percubaan 13pemain berada di posisi yang berbeza dan melakukan pergerakan untuk menjaringkan gol 14ulang langkah 13 dan pemain diberikan sebiji bola baling 15pemain berada di posisi yang berbeza dan melakukan pergerakan untuk menjaringkan gol dihalang oleh pertahanan 16ulang langkah 15 dan pemain diberikan sebiji bola baling Pengenalan Model yang dikemukakan oleh Gentile adalah lebih kompleks daripada kontinum pengelasan satu dimensi (iaitu berasaskan saiz otot. Model Gentile mengambilkira dua dimensi : (1) konteks persekitaran di mana sesuatu tugasan / kemahiran dan (2) perlakuan tugasan / kemahiran tersebut.

Contoh aktiviti dalam persekitaran dinamik dan ada perbezaan antara percubaan ialah imbangkan badan dengan duduk atas bola senam dan angkat kaki. Rancang aktiviti ansur maju dan terangkan aktiviti ansur maju latihan kemahiran tersebut mengikut urutan taksonomi tersebut. terdapat perbezaan antara percubaan. Teliti kepada dimensi konteks persekitaran (lajur) dan perlakuan kemahiran (baris). tetapi tiada perbezaan antara percubaan. Seterusnya contoh badan bergerak dan memanipulasikan objek ialah seperti berjalan dan melambung / melantun bola segar Petak pertama (hujung atas kiri) dalam taksonomi Gentile akan menunjukkan satu kemahiran yang dilakukan delam persekitaran tetap (tiada pergerakan) dan tiada manipulasi objek. Perlakuan kemahiran akan mengikut urutan ansur maju sehingga ke petak ke 16 (penjuru kanan bawah) di mana perlakuan kemahiran itu adalah dilakukan dalam persekitaran yang dinamik. Aktiviti yang sama tetapi bangun dan berhenti pada ketinggian yang berbeza dianggap sebagai persekitaran tetap tetapi ada perbezaan antara percubaan. Contoh adalah seperti seorang pesakit dapat berjalan naik dan turun tangga sambil memegang objek (beg). Taksonomi dua dimensi Gentile dapat membantu seorang fisioterapis atau jurulatih merancang. Jelaskan aktivitiaktiviti dari petak 1 (hujung kiri atas) mengikut urutan sehinggalah ke petak ke 16 (hujung kanan bawah) dalam rajah yang dilampirkan. Contoh duduk di atas kerusi dan bangun adalah orientasi badan yang stabil dan tiada manipulasi objek. Arahan Amali 1 Dalam kumpulan.Sekiranya individu tersebut dikehendaki memegang sesuatu objek (cth: bola segar) sambil duduk dan berdiri adalah contoh anggota badan stabil tetapi memanipulasikan objek. melibatkan pergerakan badan dan memanipulasikan objek. . pilih satu kemahiran sukan atau rehabilitasi sukan.perbezaan antara percubaan. Seterusnya contoh pergerakan seperti duduk dan bangun sambil imbangkan badan dengan bola fisio (exercise ball) dianggap sebagai persekitaran perlakuan adalah dinamik (bergerak).memantau dan menilai kemajuan sesorang melakukan sesuatu kemahiran secara ansur maju.Contoh dalam perlakuan kemahiran sukan ialah seperti pemain dapat menerima hantaran bola dan menjaring. Tahap perlakuan yang ditetapkan (1-16) boleh menjadi pengukur kepada keupayaan seseorang individu tersebut serta membantu fisioterapis dan jurulatih melaksanakan program pemulihan / latihan secara individu dan sistematik. Dimensi Konteks Perlakuan Kemahiran (lihat pada baris) Dimensi kedua ini membincangkan orientasi pergerakan tubuh (body transport) serta anggota badan (stabil atau bergerak) dan samada memanipulasikan objek atau tidak.

Siapkan tugasan ini dengan menaipkan hasil kerja dalam format word font 12 pt. Libatkan pelajar lain sebagai peserta. Sediakan semua peralatan yang diperlukan. Serahkan tugasan ini pada sesi amali seterusnya dan kendalikan aktiviti yang telah dirancang. . Tuliskan semua nama ahli kumpulan serta no matrik.