Anda di halaman 1dari 15

NAMA 018 Matematik Oktober 2012 1 jam 15 minit

TAHUN:

=========================================================== PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MATEMATIK TAHUN 1 Satu Jam Lima Belas Minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi 66 soalan.

2. Jawab semua soalan. 3. Jawab dengan menulis jawapan kamu dalam ruangan yang disediakan.

Kertas ini mengandungi 10 halaman bercetak [lihat sebelah SULIT B1D1E1 A.

Tandakan () bagi kumpulan yang banyak dan (X) bagi (4 markah) 2)

kumpulan yang sedikit. 1)

Warnakan : markah)
B.

(3 4) Pokok yang tinggi

3) Pensel yang panjang

5 )

Haiwan yang ringan

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MATEMATIK TAHUN 1

Gariskan jawapan yang betul. markah)


C.

(2

6)

7)

Sama banyak Tidak sama banyak

Sama banyak Tidak sama banyak


B1D2E1

D.

Bulatkan jawapan yang betul.

(2 markah)

8)

Siang 9)
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MATEMATIK TAHUN 1

Malam

Rabu

Jumaat

Apakah hari di tempat ? di atas. Selasa Khamis

Suaikan jam dan waktu berikut. markah)


E.

(4

10)

10 : 00

11)

3 : 00

12)

12 : 30

13)

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MATEMATIK TAHUN 1

2 : 30

B1D3E1 / E2 F.

Suaikan nombor berikut.

(2 markah)

14)

17
15)

Sembilan puluh tujuh

97
G.

Tujuh belas

Suaikan bentuk 2D dan 3D berikut.

(4 markah)

16) Segi empat sama

17) Silinder

18)

Segi empat tepat

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MATEMATIK TAHUN 1

19) Kubus

B1D4E1 /B1D5E1 H. Tulis simbol (+) atau (-) pada petak kosong. (2 markah)

20)

5
21)

XX XX
9 4 = 5
B1D5E1

I.

Bulatkan jawapan yang betul

(2 markah)

22 )

5 dan 5 menjadi ______________ 8 9 10

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MATEMATIK TAHUN 1

23 )

10 4 = _________________ 5 6 7

B2D1E1

Susun nombor berikut dalam tertib menaik. markah)


J.

(3

50 35
K.

40

45 55 (3 markah)

Susun nombor berikut dalam tertib menurun. 50 70 65 60 55

B2D2E1 L.

Tuliskan nombor dalam bentuk angka atau perkataan yang diberi. (4 markah) Contoh: 30 Tiga puluh Sebelas

26)

27)

23
28) PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MATEMATIK TAHUN 1 7

Tujuh puluh tiga


29)

68

B2D3E1 M.

Tuliskan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor yang digariskan. (8 markah) Nombor Contoh: 35 Puluh 30 Nilai Tempat Nilai Digit

30)

17

31)

50

32)

85

33)

99
B2D4E1

N.

Lengkapkan. Setengah Suku

(2 markah) Satu

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MATEMATIK TAHUN 1

Contoh: Satu

34)

35)

B2D5E1 O.

Padankan 3D dan cirinya.

(5 markah)

36 ) 6 muka rata; 8 bucu; 12 sisi sama panjang.

37 ) 2 muka rata; 1 muka melengkung; 2 sisi melengkung.

38 ) 3 bucu; 3 sisi.

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MATEMATIK TAHUN 1

39 ) 4 bucu; 4 sisi sama saiz.

40 )

1 bucu; 1 muka melengkung; 1 sisi melengkung; 1 muka rata.

B3D1E1 P.

Selesaikan.

(6 markah)

1. Tambahkan. 41) + 23 35 42) + 25 25 43) + 26 17

2. Tolakkan. 44) 67 35 45) 65 25 46) 77 29

B3D1E2 Q.

Warnakan jawapan yang betul.

(6 markah)

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MATEMATIK TAHUN 1

10

47.

+=
48.

50 sen

60 sen

70 sen

RM 5 + RM 3 = RM 3
49.

RM 8

RM 5

90 sen 30 sen =
60 sen 90 sen 30 sen

B3D2E1 R. Bundarkan kepada puluh yang hampir.

(2 markah)
7 7 7 8 0 7 9 8 0

50)
7 0 7 1 7 5 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6

Nombor
?

paling dekat dengan nombor 7

atau 8
0

Jawapan : _____________________ 51)

Rumah bernombor 53 paling dekat dengan sekolah atau masjid ? Jawapan : _________________________________
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MATEMATIK TAHUN 1 11

B3D3E1 S.

Lukiskan bentuk 2D dan 3D yang tertinggal. (4 markah)

5 52)

5 53)

B3D3E2 T.

Padankan.

(3 markah)

54)

2 , 4 , 6, ____ , 10 , 12 , 14 55)

1 , 1, 9, 1, 1, 9, ___ , 1, 9 56)

100 , 90 , 80 , 70 , 60 , ___
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MATEMATIK TAHUN 1 12

B3D4E1 U.

Tandakan () bagi tukaran wang yang betul. (2 markah)

57)

58)

B3D5E1 V. Tuliskan masa dengan gambar jam yang betul. (2 markah)

Pukul dua setengah

Pukul dua belas setengah

Pukul lapan

59 )

Pukul lapan pernyataan yang diberi.

B4D1E1

W. Bina ayat matematik berdasarkan 60 )

(10 markah)

61 ) PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MATEMATIK TAHUN 1

13

62 Amira ada 17 biji guli. ) Suhana ada 12 biji guli. Jumlah guli mereka ialah 29 biji.

63 Ibu beli 50 biji telur di kedai. ) Dia dapati 20 biji telur telah digunakan. Tinggal 30 biji telur yang masih ada.

B4D1E2 X.

Selesaikan.

(15 markah)

64 Amir ada 23 biji gulu-gula. ) Sarah ada 22 biji guli. Berapakah jumlah gula-gula mereka ?

23 + 22 22 = _____

23

65 Pak Abu ada 75 biji limau. ) Dia dapati 15 biji limau telah rosak. Berapakah biji limau yang masih elok ?

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MATEMATIK TAHUN 1

14

66 Shahirah ada 45 biji coklat. ) Ibunya memberinya lagi 10 biji coklat. Berapakah jumlah coklat Shahirah ?

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MATEMATIK TAHUN 1

15