Anda di halaman 1dari 2

Nama : ___________________________________________________ Kelas : __________________________ Tarikh : _____________

Latihan 1 Kemahiran : KVKK + KV Arahan : Tandakan ( ) pada petak perkataan yang betul.
1. mangga

nangka 2. tangga

tangki 3. nangka

rangka 4. bangku

tunggu 5. banglo

bangga

Latihan 2 Arahan : Susun huruf membentuk perkataan.

1.

2.

3.

4.

5.